Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

hstifosshanssen DrPhilos KIFO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "hstifosshanssen DrPhilos KIFO"— Utskrift av presentasjonen:

1 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Presters arbeidsmiljø og arbeidstid- Resultater fra KIFOs spørreundersøkelse om presters arbeidsforhold, foretatt , publisert Hovedansvarlig for rapporter Ida Marie Høeg; andre medarbeidere Ann Kristin Gresaker,Berit Gravdahl og Kristine Rødstøl; presentasjon v Hans Stifoss-Hanssen Presteforeningens generalforsamling 2009 Kristiansand, OU-kurs 22 september hstifosshanssen DrPhilos KIFO

2 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Studien Initiativ Oslo bispedømmekontor h 06 Avtale jan 07 Oslo organiserte bispedømmene - alle unntatt Nord-Hålogaland Datainnsamling start mai 07 og avsluttet mars 08 Publisering av delrapporter start november 07, siste mars 09 Sluttrapport: hstifosshanssen DrPhilos KIFO

3 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Studien 2 Til slutt besvarte 948 Prester Dette er 74 prosent svar, varierende mellom 69 og 83 prosent Spørreskjema med 73 faste spørsmål, og 11 åpne Sammenheng mellom denne studien og KIFOs arbeid med rekruttering Rekrutteringsstudien: Data fra Nord-Hålogaland hstifosshanssen DrPhilos KIFO

4 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Spørreskjemaet 1. Demografi (1 – 7) 2. Arbeidssted, arbeidstid og trivsel (8-30) 3. Kompetanseutvikling (31 – 36) 4. Arbeidsveiledning (37 – 40) 5. Ledelse og samarbeid (41 – 50) 6. Konflikt og konflikthåndtering (51 – 58) 7. Sykefravær (59 – 66) 8. Arbeid og privatliv (67 – 70) 9. Livsfasetilpasning (71 – 72) 10. Tre forslag til forbedring, åpent (73) hstifosshanssen DrPhilos KIFO

5 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Videreføring KIFO tar sikte på å gjennomføre en sammenlignende og vitenskapelig analyse på bakgrunn av studien Relateres til annen norsk, nordisk og internasjonal forskning Eks Nordeide et al 2008: ”Jeg er jo ikke Jesus…”; Belfrage dr avh Uppsala 2009 ”Burnout … clergy”; Rubow 2006 ”Fem præster”; Leer-Salvesen 2005 ”Moderne prester”, etc hstifosshanssen DrPhilos KIFO

6 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Finansiering Datainnsamling og delrapporter: Bispedømmene og KIFO Samleanalyse, rapport og presentasjon faste og åpne data: KKD og PF Sammenlignende og vitenskapelig analyse: KIFO hstifosshanssen DrPhilos KIFO

7 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Resultater hstifosshanssen DrPhilos KIFO

8 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Alder hstifosshanssen DrPhilos KIFO

9 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Kjønn og alder hstifosshanssen DrPhilos KIFO

10 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Alder og kjønn hstifosshanssen DrPhilos KIFO

11 Stillingskategorier, prosent
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

12 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Stillingskategorier Sokneprester 1980: 49 % 1999: 42 % 2009: 60 % hstifosshanssen DrPhilos KIFO

13 Arbeidstid og personer, n=752
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

14 Arbeidstid i gjennomsnitt pr uke, ulike metoder
NAVF 1980 53,5 timer (kunstig høyt pga metode?) PIA 1999 45,3 timer KIFO 2009 41 timer (40-42) (blanding av registrering og anslag) hstifosshanssen DrPhilos KIFO

15 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Kvelder pr uke, alder hstifosshanssen DrPhilos KIFO

16 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
To ukentlige fridager hstifosshanssen DrPhilos KIFO

17 Arbeidsmengden: Egen vurdering
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

18 Arbeidsmengde etter bispedømme For mye, prosent
Stavanger 55 Møre 53 Nidaros 50 Bjørgvin 47 Oslo 46 A & T 45 Tunsberg 44 Borg 43 Hamar 34 Sør-Hålogaland 27 hstifosshanssen DrPhilos KIFO

19 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Trivsel og alder hstifosshanssen DrPhilos KIFO

20 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Trivsel, kommentarer Trivsel med arbeidsoppgavene er ennå litt høyere enn med trivsel generelt Generelt høy trivsel? Svak, men klar positiv alderseffekt Nesten ingen forskjell mellom kjønnene Liten forskjell mellom bispedømmene, men lignende rekkefølge som i vurderingen av arbeidsmengde hstifosshanssen DrPhilos KIFO

21 Utbrenthet, egen vurdering, prosent
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

22 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Utbrenthet og alder hstifosshanssen DrPhilos KIFO

23 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Utbrenthet Nordeide et al 2003/2009 har veldig høye tall – 6 – 9 %utbrenthet Langballe 2003 har ca 4 % Vår studie viser 1+3 % Det er veldig små tall Nordeide et al har et veldig omfattende instrument. Men resultatene er veldig høye, publiseringen er ekstremt knapp og dataene er forholdsvis gamle hstifosshanssen DrPhilos KIFO

24 Forklaring av utbrenthet multippel lineær regresjon
h stifoss-hanssen dr philos hstifosshanssen DrPhilos KIFO

25 Lønn, egen vurdering, prosent
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

26 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Lønn, alder hstifosshanssen DrPhilos KIFO

27 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Lønn Litt flere menn enn kvinner er misfornøyd med lønnen Prestene er mer fornøyde med alderen Bispedømmene er relativt forskjellige, med Sørhålogaland, Hamar og Nidaros som mest fornøyde (jfr lignende resultater for trivsel og arbeidsmengde) hstifosshanssen DrPhilos KIFO

28 Lønn – PIA/KIFO, prosent (*=NAVF 1980,%)
Dårlig/ ganske dårlig (*10%) Verken eller (*18%) Bra/ganske bra (*70%) PIA 1999 56 35 8 KIFO 2009 42 27 31 hstifosshanssen DrPhilos KIFO

29 Vurdert å slutte i stillingen
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

30 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Vurdert å slutte PIA 1999: 9% har planer om å søke seg bort fra prestetjeneste, 20% er i tvil (sannsynlig økning i forh til NAVF 1980) KIFO 2009: 20% har vurdert å slutte og hatt arbeide utenfor kirken i tankene Faktisk turnover i prestetjenesten: 2004 – 2008 sluttet hvert år 3 – 6% av prestene i stillingene sine (ca halvparten gikk til pensjon) hstifosshanssen DrPhilos KIFO

31 Etter- og videreutdanning
58 % har tatt 18 % tar nå 32 % verken tar nå eller har tatt Er dette mye eller lite? De yngste og kvinnene er lavest representert Betalt av arbeidsgiver: Helt 52%, delvis 41%, ikke 8% hstifosshanssen DrPhilos KIFO

32 Kompetanse: Etterspørsel
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

33 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Arbeidsveiledning 57% har tatt ABV 17% tar ABV nå 18% tar eller har tatt annen veiledning 29% har ikke tatt veiledning Det er stor forskjell på bispedømmene når det gjelder omfang av ABV nå (=på undersøkelsestidspunktet) hstifosshanssen DrPhilos KIFO

34 Egen vurdering: Arbeidsveiledning
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

35 Opplæring, første stilling
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

36 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Opplæring, ny stilling hstifosshanssen DrPhilos KIFO

37 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Lederrolle, alder hstifosshanssen DrPhilos KIFO

38 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Interessekonflikt hstifosshanssen DrPhilos KIFO

39 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Personkonflikt hstifosshanssen DrPhilos KIFO

40 Personkonflikt og alder
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

41 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Konflikthåndtering Det var lav svarprosent på spørsmålet om konflikthandtering, antakelig fordi relativt få har opplevd konflikter Konflikthåndtering ble vurdert kritisk eller svært kritisk av 45% når det gjaldt arbeidsgiveren (ca 150 respondenter) og 60% når det gjaldt arbeidstakerorganisasjonen (ca 180 respondenter) hstifosshanssen DrPhilos KIFO

42 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Sykefravær Vi har ikke undersøkt det faktiske sykefraværet hstifosshanssen DrPhilos KIFO

43 På jobb selv om du var syk
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

44 Arbeid og privatliv, alder
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

45 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Trening hstifosshanssen DrPhilos KIFO

46 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Trening Ingen forskjell på kjønnene Den midterste aldersgruppen trener mest hstifosshanssen DrPhilos KIFO

47 Livsfasetilpasning <40
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

48 Livsfasetilpasning >60
hstifosshanssen DrPhilos KIFO

49 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Livsfasetilpasning Livsfasetilpasning blir evaluert ganske kritisk Den blir vurdert mer kritisk for de unge enn for de eldre Den blir vurdert mest kritisk for egen aldersgruppe hstifosshanssen DrPhilos KIFO

50 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Hva kan bedre arbeidssituasjonen? Antall og % blant dem som har svart (N=710) Bemanning/vikartilgang (N= 275)39 Arbeidstid/ferie/fridager (N= 163)23 Ledelse, personalomsorg (N=159)22 Arbeidsfordeling/arbeidspress (N= 125)18 Lønn (N= 86)12 Mulighet for etter- og videreutdanning (N= 81)11 Tekniske fasiliteter og kontorforhold (N= 58)8 Arbeidsmiljø, samarbeid (N= 56)8 Boplikt, bolig (N= 53)7 hstifosshanssen DrPhilos KIFO

51 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Bemanning! Prestene trekker fram en underliggende variabel som sin største utfordring: For lav bemanning. Både for få prestestillinger, for lange vakanser, altfor dårlig tilgang til vikarer og mangel i de andre yrkeskategoriene. Det er grunn til å tro at de mener bedre bemanning ville virket positivt inn på de øvrige utfordringene hstifosshanssen DrPhilos KIFO

52 Arbeidstid/ferie/fridager
Her nevnes ikke arbeidstidens omfang, men dens fordeling i løpet av uka og året, og forutsigbarheten. Mest mulig normal dagarbeidstid, og mest mulig sammenhengende fritid Vektlegges mest av yngre og kvinnelige arbeidstakere hstifosshanssen DrPhilos KIFO

53 Ledelse, organisering av arbeidet og personalomsorg
Oppfølging av arbeidstakerne – medarbeidsersamtaler, veiledning og kompetanseheving Tydeligere ledelse Problemet med den delte arbeidsgiverlinjen Fordelingen av arbeidet mellom de ansatte hstifosshanssen DrPhilos KIFO

54 Annet fra det åpne spørsmålet
Lønn Mulighet for etter- og videreutdanning Tekniske fasiliteter og kontorforhold Arbeidsmiljø, samarbeid Boplikt, bolig hstifosshanssen DrPhilos KIFO

55 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Husk på Sviktende opplæring av nyansatte Dårlig sammenheng mellom kompetanseutvikling og arbeidsfordeling (bruk av kompetansen) Ca 10 prester har svart at det ”stemmer helt” at de er utbrent; nærmere 30 at det ”stemmer ganske godt”. Meget alvorlig for dem det gjelder. hstifosshanssen DrPhilos KIFO

56 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Husk på 2 Bortimot 10 prosent eller nærmere 90 prester har oppgitt at de lever med noen grad av personkonflikt på jobben, av disse oppgir vel 30 å være i høy grad av konflikt. Også svært alvorlig for dem det gjelder. hstifosshanssen DrPhilos KIFO

57 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Oppsummering? Prestene framstår som motiverte, kompetente, med stor arbeidsinnsats og høy trivsel De opplever en sterk diskrepans mellom ambisjoner og tilgjengelige ressurser De opplever et betydelig forbedringspotensiale i ledelse og organisering Det er små kjønnsforskjeller, større aldersforskjeller hstifosshanssen DrPhilos KIFO

58 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Litteratur I H Nordeide, S Einarsen, A Skogstad ”Er utbrenthet et problem blant norske prester?” Inter Collegas nr Publisert utvidet i bokform ”Jeg er jo ikke Jesus heller! – Arbeidsmiljø og utbrenthet blant norske prester”, Fagbokforlaget 2008 Sonja Pollan 1962 Prestetradisjon og presterekruttering, Tidsskrift for samfunnsforsknig nr 2; Sonja Pollan 1973 Kall eller yrke? Om valg av teologistudium i Norge – en religionssosiologisk undersøkelse. Oslo: Universitetsforlaget; Rolf Edvardsen 1981 Prestenes arbeidsforhold. NAVFs utredningsinstitutt. Oslo: Norges almenvitenskapelige forskningsråd. (Rapport nr 4 Utredninger om forskning og høyere utdanning); Atle Roness Utbrent? Arbeidsstress og psykiske lidelser hos mennesker i utsatte yrker. Oslo: Universitetsforlaget; Ola Vaagbø 2000 Menighetspresters levekår. Undersøkelse foretatt annet kvartal Oslo: PiA-Stiftelsen; Jan-Erik Hallandvik og Bjørg Elida Romedal Presters arbeidsmiljø. Meningsfull jobb med vanskelige rammer. Kristiansand:Agderforskning. (Prosjektrapport Agderforskning); hstifosshanssen DrPhilos KIFO

59 hstifosshanssen DrPhilos KIFO
Litteratur forts Ida Marie Høeg ”På kvinners vis?” Kvinnelige prester på arbeidsmarked og karrierevei” i Morten Huse og Cathrine Hansen (red.) Møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv. Trondheim: Tapir. (KIFO Rapport nr. 22). S Ida Marie Høeg Rom i Herberget. Kvinnelige prester påarbeidsmarkedet i Den norske kirke. Trondheim: Tapir. (KIFO Rapport nr. 6), Ida Marie Høeg Oppmerksomhet, identitet og fellesskap. Evaluering av arbeidslederutdannelsen i Den norske kirke (AVU). Trondheim: Tapir. (KIFO Rapport nr. 2); Sven Skaare Undersøkelse om «Utbrenthet i enkelte yrker» 2005.Dokumentasjonsrapport. (Statistisk sentralbyrå Notater); Lennart Belfrage An existential approach to the phenomenon of burnout: with a particular reference to the clergy in the Church of Sweden, dr avh 2009 Uppsala P Leer-Salvesen 2005: Moderne prester, Oslo: Verbum; C Rubow2006: Fem præster, og antropologiske perspektiver på identitet og autoritet, København: ANIS; H Stifoss-Hanssen 2005: Et hellig og ganske alminnelig menneske – om presten som religiøst symbol, i Nytt norsk kirkeblad #7 hstifosshanssen DrPhilos KIFO


Laste ned ppt "hstifosshanssen DrPhilos KIFO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google