Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hydrodynamikk: Læren om væskers bevegelse Marin hydrodynamikk: Strømning rundt marine konstruksjoner Temaer: Havmiljø; Bølger, vind og strøm Motstand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hydrodynamikk: Læren om væskers bevegelse Marin hydrodynamikk: Strømning rundt marine konstruksjoner Temaer: Havmiljø; Bølger, vind og strøm Motstand."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 Hydrodynamikk: Læren om væskers bevegelse Marin hydrodynamikk: Strømning rundt marine konstruksjoner Temaer: Havmiljø; Bølger, vind og strøm Motstand og propulsjon av skip og hurtigbåter Bevegelser og bølgebelastninger på skip og marine konstruksjoner Marine operasjoner

3 2 Marine konstruksjoner, 3. årskurs

4 3 4. Årskurs Hydrodynamikk Konstruksjoner Kybernetikk

5 4 Konstruksjoner Kybernetikk Hydrodynamikk 5. årskurs

6 5 Faglærere Prof. Odd M. Faltinsen –Analytisk hydrodynamikk – sjøbelastninger Prof. Marilena Greco –Numerisk hydrodynamikk, sjøbelastninger Prof. Dag Myrhaug –Bølger og havmiljø Prof. Bjørnar Pettersen –CFD, strømningsvisualisering, sjøbelastninger Prof. Sverre Steen –Eksperimentelle metoder, motstand og propulsjon 1. am. Haavard Holm –CFD og numeriske metoder Prof. II Tor Einar Berg –Manøvrering og marine operasjoner Prof. II Gunnar Furnes –Is

7 6 Fag – Marin hydrodynamikk TMR4215 Sjøbelastninger - Høst – Obligatorisk TMR4235 Sjøbelastningsstatistikk – Høst TMR4217 Hydrodynamikk for hurtiggående fartøy – Vår TMR4220 Skipshydrodynamikk – Vår TMR4225 Marine Operasjoner – Vår TMR4230 Oseanografi – Vår

8 7 TMR4215 Sjøbelastninger Faglærer: Marilena Greco Læremateriell: Faltinsen: “Sea Loads on Ships and Offshore Structures” Supplerende kompendium (elektronisk) Tema: Wave induced motions, accelerations and loads Slamming. Added resistance of ships in waves. Mean and slowly varying motions of moored structures in waves. Ringing and springing of deep water platforms. Wind and current loads on offshore structures. Lock-in. Galloping. Viscous damping. Thruster capacity in waves. Dynamic positioning. Høstfag. Obligatorisk i 4. årskurs

9 8 TMR4217 Hydrodynamikk for hurtiggående fartøy Faglærere: Sverre Steen og Marilena Greco Læringsmål Gi fysisk forståelse som skal gjøre studentene i stand til å tolke teoretiske og eksperimentelle hydrodynamiske undersøkelser som kan brukes i prosjektering av hurtiggående fartøy. Vårfag. Valgbart i 4. årskurs

10 9 Hull support Foil supportAir-cushion support High-speedvessels Semi- displacem ent and planing vessels

11 10 TMR4225 Marine Operasjoner Læremateriell: Kompendier Problems connected with installation and the operations of off shore installations for production of oil and gas, are covered. Hereby: –Towing of structures –Crane operations –Pipe laying and underwater operations –Offshore oil recovery –Regularity of marine operations The main emphasis will be on dynamic and hydrodynamic topics. Vårfag. Valgbart i 4. årskurs

12 11 TMR4230 Oseanografi Bølger, vind og strøm Læringsmål: Fysisk forståelse for fenomener som bidrar til interaksjon mellom atmosfære og hav, og som bidrar til strømning og bevegelse i havet. Faglærer: Prof. Dag Myrhaug Vårfag. Valgbart i 3 og 4. årskurs

13 12 Ship damage caused by breaking waves due to interaction between waves and current

14 13 Waves in shallow water Effect on fishing vessel in following waves

15 14 TMR4220 Skipshydrodynamikk - motstand, propulsjon og manøvrering Skipsmotstand –Metoder for motstandsberegning –Skrogutforming og –optimalisering Propulsjon –Foil- og propellteori –Design av propell –Propulsjon i sjøgang Manøvrering av skip –Manøvreringsberegninger –Skip-skip interaksjon Aktiviteter –Demonstrasjonsforsøk i kavitasjonstunnell og slepetank –Forelesninger og øvinger Faglærere: Sverre Steen og Tor Einar Berg Vårfag. Valgbart i 3 og 4. årskurs

16 15 TMR4220 Skipshydrodynamikk - motstand, propulsjon og manøvrering Målgrupper: –De som er interessert i hydrodynamikk Båter og skip, design av skroglinjer Propell, propelldesign, propulsjon Manøvrering og manøvrerbarhet, skipsoperasjoner –De som ønsker å spesialisere seg innen skipsprosjektering og skipsdesign (Naval Architect) –De som ønsker å gå videre med framdriftsmaskineri og framdriftssystemer Nødvendige forkunnskaper: –Ingen spesielle (ut over Marin 2 og 3)

17 16 Motstand og propulsjon – Forskningstema Miljøvennlig skipsfart –Stort tverrfaglig forskningsprogram under etablering Propulsjon i sjøgang –Langvarig forskningssamarbeid med Rolls- Royce og MARINTEK Utvikling av hurtigbåt-teknologi Utvikling av metoder og programvare for propelldesign og propell-analyse –Forskningssamarbeid mellom NTNU, Marintek, DnV og alle de større propellprodusentene i Norge (10 stk.)

18 17 Velg Marin Hydrodynamikk!

19 18 Propulsjon i sjøgang Dynamikk, ventilasjon tapseffekter, Dynamisk posisjonering

20 19 Motstand og skrogutforming Konvensjonelle skip Hurtigbåter Beregning av motstand –Modellforsøk –Empiriske metoder –Numeriske beregningsmetoder Optimalisering og linjedesign


Laste ned ppt "1 Hydrodynamikk: Læren om væskers bevegelse Marin hydrodynamikk: Strømning rundt marine konstruksjoner Temaer: Havmiljø; Bølger, vind og strøm Motstand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google