Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hydrodynamikk: Læren om væskers bevegelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hydrodynamikk: Læren om væskers bevegelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hydrodynamikk: Læren om væskers bevegelse
Marin hydrodynamikk: Strømning rundt marine konstruksjoner Temaer: Havmiljø; Bølger, vind og strøm Motstand og propulsjon av skip og hurtigbåter Bevegelser og bølgebelastninger på skip og marine konstruksjoner Marine operasjoner

2 Marine konstruksjoner, 3. årskurs

3 Konstruksjoner Kybernetikk 4. Årskurs Hydrodynamikk

4 5. årskurs Kybernetikk Konstruksjoner Hydrodynamikk

5 Faglærere Prof. Odd M. Faltinsen
Analytisk hydrodynamikk – sjøbelastninger Prof. Marilena Greco Numerisk hydrodynamikk, sjøbelastninger Prof. Dag Myrhaug Bølger og havmiljø Prof. Bjørnar Pettersen CFD, strømningsvisualisering, sjøbelastninger Prof. Sverre Steen Eksperimentelle metoder, motstand og propulsjon 1. am. Haavard Holm CFD og numeriske metoder Prof. II Tor Einar Berg Manøvrering og marine operasjoner Prof. II Gunnar Furnes Is

6 Fag – Marin hydrodynamikk
TMR4215 Sjøbelastninger - Høst – Obligatorisk TMR4235 Sjøbelastningsstatistikk – Høst TMR4217 Hydrodynamikk for hurtiggående fartøy – Vår TMR4220 Skipshydrodynamikk – Vår TMR4225 Marine Operasjoner – Vår TMR4230 Oseanografi – Vår

7 TMR4215 Sjøbelastninger Høstfag. Obligatorisk i 4. årskurs
Faglærer: Marilena Greco Læremateriell: Faltinsen: “Sea Loads on Ships and Offshore Structures” Supplerende kompendium (elektronisk) Tema: Wave induced motions, accelerations and loads Slamming. Added resistance of ships in waves. Mean and slowly varying motions of moored structures in waves. Ringing and springing of deep water platforms. Wind and current loads on offshore structures. Lock-in. Galloping. Viscous damping. Thruster capacity in waves. Dynamic positioning. Høstfag. Obligatorisk i 4. årskurs

8 TMR4217 Hydrodynamikk for hurtiggående fartøy
Faglærere: Sverre Steen og Marilena Greco Læringsmål Gi fysisk forståelse som skal gjøre studentene i stand til å tolke teoretiske og eksperimentelle hydrodynamiske undersøkelser som kan brukes i prosjektering av hurtiggående fartøy. Vårfag. Valgbart i 4. årskurs

9 Semi-displacement and planing vessels
Hull support High-speed vessels Semi-displacement and planing vessels Foil support Air-cushion support

10 TMR4225 Marine Operasjoner
Læremateriell: Kompendier Problems connected with installation and the operations of off shore installations for production of oil and gas, are covered. Hereby: Towing of structures Crane operations Pipe laying and underwater operations Offshore oil recovery Regularity of marine operations The main emphasis will be on dynamic and hydrodynamic topics. Vårfag. Valgbart i 4. årskurs

11 TMR4230 Oseanografi Bølger, vind og strøm
Læringsmål: Fysisk forståelse for fenomener som bidrar til interaksjon mellom atmosfære og hav, og som bidrar til strømning og bevegelse i havet. Faglærer: Prof. Dag Myrhaug Vårfag. Valgbart i 3 og 4. årskurs

12 Ship damage caused by breaking waves due to interaction between waves and current

13 Effect on fishing vessel in following waves
Waves in shallow water Effect on fishing vessel in following waves

14 TMR4220 Skipshydrodynamikk - motstand, propulsjon og manøvrering
Skipsmotstand Metoder for motstandsberegning Skrogutforming og –optimalisering Propulsjon Foil- og propellteori Design av propell Propulsjon i sjøgang Manøvrering av skip Manøvreringsberegninger Skip-skip interaksjon Aktiviteter Demonstrasjonsforsøk i kavitasjonstunnell og slepetank Forelesninger og øvinger Faglærere: Sverre Steen og Tor Einar Berg Vårfag. Valgbart i 3 og 4. årskurs

15 TMR4220 Skipshydrodynamikk - motstand, propulsjon og manøvrering
Målgrupper: De som er interessert i hydrodynamikk Båter og skip, design av skroglinjer Propell, propelldesign, propulsjon Manøvrering og manøvrerbarhet, skipsoperasjoner De som ønsker å spesialisere seg innen skipsprosjektering og skipsdesign (Naval Architect) De som ønsker å gå videre med framdriftsmaskineri og framdriftssystemer Nødvendige forkunnskaper: Ingen spesielle (ut over Marin 2 og 3)

16 Motstand og propulsjon – Forskningstema
Miljøvennlig skipsfart Stort tverrfaglig forskningsprogram under etablering Propulsjon i sjøgang Langvarig forskningssamarbeid med Rolls-Royce og MARINTEK Utvikling av hurtigbåt-teknologi Utvikling av metoder og programvare for propelldesign og propell-analyse Forskningssamarbeid mellom NTNU, Marintek, DnV og alle de større propellprodusentene i Norge (10 stk.)

17 Velg Marin Hydrodynamikk!

18 Propulsjon i sjøgang Dynamikk, ventilasjon
tapseffekter, Dynamisk posisjonering

19 Motstand og skrogutforming
Konvensjonelle skip Hurtigbåter Beregning av motstand Modellforsøk Empiriske metoder Numeriske beregningsmetoder Optimalisering og linjedesign


Laste ned ppt "Hydrodynamikk: Læren om væskers bevegelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google