Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (UNIKF353, 2 vekttall) Innhold: Satellitter som plattform for radar. Satellittbaner, radarprinsipper,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (UNIKF353, 2 vekttall) Innhold: Satellitter som plattform for radar. Satellittbaner, radarprinsipper,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (UNIKF353, 2 vekttall) Innhold: Satellitter som plattform for radar. Satellittbaner, radarprinsipper, altimeter, sideseende radar, syntetisk aperture radar (SAR). Bruk av SAR-bilder over land og hav. Måling av terrenghøyder og bevegelser ved interferometrisk SAR. Mål: Studentene skal få en forståelse for de fysiske og teknologiske prinsippene bak bruk av radar fra satellitt. De skal lære å løse oppgaver i denne sammenheng, som vurdering av baneparametre, krav til oppløsning og pekenøyaktighet, beregning av høyder og bevegelser ved interferometri. En rekke eksempler vil vise hvordan data fra radar kan brukes til å kartlegge fenomener på landjorda, på havet og i polarområdene. Bygger på: Deler fra emnene FYS111, FYS112 og IN256 (signalbehandling) gir god bakgrunn, men er ikke påkrevd. Undervisning: 2 timer forelesning og 1 time regneøvelse pr. uke. Eksamen: Muntlig. Foreleser: Dan Johan Weydahl, Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller ENVISAT

2 ENVISAT skips- og havstudier Den europeiske miljøsatellitten ENVISAT ble skutt opp våren 2002. Ombord har den også en avansert radar (SAR) som bl.a. kan brukes til havovervåkning. Typiske hovedfagsoppgaver: –Deteksjon av båter v.h.a. flere radar-polarisasjoner –Tracking av virvler og (vind)fronter på havoverflaten ved bruk av daglige målinger fra satellitten. –Avbildning av virvler, (vind)fronter og indrebølger i Skagerak (undersøke polarisasjonskombinsasjoner). Fint for studenter med bakgrunn innen fysikk, matematisk modellering, signal- behandling, eller hydrodynamikk. Oppgavens omfang kan tilpasses! Kontaktperson: Richard Olsen, FFI, Richard.Olsen@ffi.no Hovedoppgave(r):

3 Registrering av jordskjelv i Oslo-området Det er i dag flere bildedannende radarsatellitter i omløp rundt jorda. Ved hjelp av en teknikk som kalles SAR interferometri, er det mulig å kombinere ulike radaropptak slik at mm-forandringer kan registreres enten fra jordskorpa eller bygninger! Fint for studenter med bakgrunn innen fysikk, geologi, signalbehandling, databehandling eller matematisk modellering. Oppgavens omfang kan tilpasses! Kontaktperson: Dan J. Weydahl, FFI, Dan-Johan.Weydahl@ffi.no Hovedoppgave:

4 Analyse av høydekart fra den amerikanske Romferga Den amerikanske Romferga tok i februar 2000 unike målinger over jordens overflate med et avansert radarinstrument. Disse radarmålingene kan i sin tur brukes til å lage høydekart. Det vil være aktuelt å se på hvor gode disse høydekartene er mot tradisjonelle målemetoder fra fly, og å undersøke i hvilken grad det er mulig å måle høyder av skog og bygninger. Fint for studenter med bakgrunn innen fysikk, geografi, signalbehandling, databehandling eller matematisk modellering. Oppgavens omfang kan tilpasses! Kontaktperson: Dan J. Weydahl, FFI Hovedoppgave:

5 Analyse av forandringer i radar satellittbilder Både den europeiske (ERS-1) og japanske (JERS-1) radarsatellitten har tatt mange bilder over sør-Norge på 90-tallet. Bildene tas uavhengig av lysforhold og skydekke, noe som gir unike muligheter til å detektere forandringer på landjorda når satellitten så tar et nytt bilde noen dager/måneder senere! Man kan så studere forandringer i bildene og knytte dette opp mot ulike vegetasjonstyper, utbygginger nær byer, nedbør- og andre sesongvariasjoner. Det er bra om studenten har noe bakgrunn fra ett eller flere av følgende emner: –bildebehandling –naturgeografi –matematisk modellering –landmåling. Oppgavens omfang kan tilpasses! Kontaktperson: Dan J. Weydahl, FFI, Dan-Johan.Weydahl@ffi.no ENVISAT Hovedoppgave:


Laste ned ppt "Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (UNIKF353, 2 vekttall) Innhold: Satellitter som plattform for radar. Satellittbaner, radarprinsipper,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google