Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
DAMPTURBINER - Introduksjon - TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

2 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Bruk av damp har en lang historie: TEP Termodynamiske systemer Hero(n) fra Alexandria (2000 år siden) Leketøy! Watt’s Dampmaskin (250 år siden) Industrielle anvendelser! Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

3 Damp er også viktig i dagens virkelighet
Ca 60% av verdens energiproduksjon kommer fra forbrenning av fossile brensler; ca 15% fra atomkraft. Dampturbiner driver 80% av alle generatorer for produksjon av elektrisitet fra fossile kilder TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

4 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Eksempel: Gasskraftverk TEP Termodynamiske systemer Virkningsgrader: Gassturbin alene: η=0.30 – 0.35 Dampturbin alene: η=0.30 – 0.40 Kombinert: η=0.45 – 0.60 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

5 Fornybare kilder: Geotermi (Hellisheiði kraftverk, Island)
Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP Termodynamiske systemer Ca 200 MWe fra 4 parallelle turbiner og 1 lavtrykksturbin.

6 Fornybare kilder: Soltermisk Solar driven steam cycle
Source:http://www.solugas.com/index/stp.html

7 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Dampturbinprosessen TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

8 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Den idealiserte Carnot-syklusen (kap. 5 i M&S) Wnet = W2-3 + W3-4 – W4-1 – W1-2 TEP Termodynamiske systemer Wnet > 0 når vi roterer med urviseren Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

9 Sykliske Prosesser (Kap. 2 i M&S)
“Energi og Termodynamikkens 1. lov” Energianalyse av Sykliske Prosesser (1. Lov) ΔEcycle = Qcycle – Wcycle = 0  Wcycle = Qcycle System Tin Tout Qin Qout Wcycle Tin > Tout Eksempel: Kraftproduksjon TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

10 Carnot type Dampkraftsyklus
TEP Termodynamiske systemer Virkningsgrad: ηC = 1–TC / TH Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

11 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Ideell Rankine Syklus i Ts-diagram (dampturbinprosess) 1-2: Isentropisk kompresjon av matevann til kjeltrykket 2-3: Oppvarming av vann til fordampningstemperatur 3-4: Fordampning av vann 4-5: Overheting av damp 5-6: Isentropisk ekspansjon av damp i turbin 6-1: Kondensasjon av damp TEP Termodynamiske systemer Kjel omfatter Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

12 Reell ekspansjonsprosess
(Isentropisk Virkningsgrad for Turbin) TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

13 Dampkraftverk: ”RankineCykler”
TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

14 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Rankineprosess Prosess Kjel Turbin Kjøletårn TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

15 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Kjelen; T1, p1 TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

16 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Mengde vann (l) Tid (s) TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

17 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Turbin (inngang): T2, p2 TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

18 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Turbin (utgang): T3, p3 TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

19 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
TEP Termodynamiske systemer Brensel, massestrøm Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

20 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
TEP Termodynamiske systemer Volt, Ampere Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

21 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Semesteroppgaven: 1.a Bestem anleggets energi-virkningsgrad (definert som forholdet mellom realisert energi ut over tilført energi: Pel / Hbr) 1.b Virkningsgraden er temmelig (svært ?) lav; Hva er årsaken? Pel TEP Termodynamiske systemer Hbr Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

22 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Semesteroppgaven: TEP Termodynamiske systemer 1 2. Kjelvirkningsgrad er definert som forholdet mellom energi (effekt) tilført vannet og energi (effekt) tilført kjelen. Anta at oppvarming av vannet i kjelen skjer fra kokende tilstand for det gitte trykket. Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

23 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin
Semesteroppgaven: Wt Wt,is TEP Termodynamiske systemer 3. Bestem isentropisk virkningsgrad for dampturbinen: ηt,is = Wt / Wt,is Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin

24 Semesteroppgaven - osv.:
Kapittel 8.1 og 8.2 i M&S forutsettes lest før det korte og hektiske laboratorieforsøket Sikkert smart å lese litt om entropi og virkningsgrader også .... Hva er teorien bak en Rankine prosess? Hvilke parametere skal dere måle for å kunne besvare spørsmålene i oppgaven? Lykke til med lab’en og termodynamikken videre fram mot eksamen!! TEP Termodynamiske systemer Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin


Laste ned ppt "Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google