Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer DAMPTURBINER - Introduksjon -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer DAMPTURBINER - Introduksjon -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer DAMPTURBINER - Introduksjon -

2 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 41 15 Termodynamiske systemer Hero(n) fra Alexandria (2000 år siden) Leketøy! Bruk av damp har en lang historie: Watt’s Dampmaskin (250 år siden) Industrielle anvendelser!

3 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Damp er også viktig i dagens virkelighet Ca 60% av verdens energiproduksjon kommer fra forbrenning av fossile brensler; ca 15% fra atomkraft. Dampturbiner driver 80% av alle generatorer for produksjon av elektrisitet fra fossile kilder

4 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Eksempel: Gasskraftverk Virkningsgrader: Gassturbin alene: η=0.30 – 0.35 Dampturbin alene:η=0.30 – 0.40 Kombinert:η=0.45 – 0.60

5 Fornybare kilder: Geotermi ( Hellisheiði kraftverk, Island) Ca 200 MWe fra 4 parallelle turbiner og 1 lavtrykksturbin. Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer

6 Fornybare kilder: Soltermisk Solar driven steam cycle Source:http://www.solugas.com/index/stp.html

7 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Dampturbinprosessen

8 W net = W 2-3 + W 3-4 – W 4-1 – W 1-2 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Den idealiserte Carnot-syklusen (kap. 5 i M&S) W net > 0 når vi roterer med urviseren

9 Sykliske Prosesser (Kap. 2 i M&S) “Energi og Termodynamikkens 1. lov” Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer  Energianalyse av Sykliske Prosesser (1. Lov)  ΔE cycle = Q cycle – W cycle = 0  W cycle = Q cycle Eksempel: Kraftproduksjon System T in T out Q in Q out W cycle T in > T out

10 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Carnot type Dampkraftsyklus Virkningsgrad: η C = 1–T C / T H

11 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Ideell Rankine Syklus i Ts-diagram (dampturbinprosess) 1-2: Isentropisk kompresjon av matevann til kjeltrykket 2-3: Oppvarming av vann til fordampningstemperatur 3-4: Fordampning av vann 4-5: Overheting av damp 5-6: Isentropisk ekspansjon av damp i turbin 6-1: Kondensasjon av damp Kjel omfatter 2-3-4-5

12 Reell ekspansjonsprosess (Isentropisk Virkningsgrad for Turbin) Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer

13 Dampkraftverk: ”RankineCykler” Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer

14 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Rankineprosess ProsessKjel Turbin Kjøletårn

15 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Kjelen; T 1, p 1

16 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Mengde vann (l) Tid (s)

17 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Turbin (inngang): T 2, p 2

18 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Turbin (utgang): T 3, p 3

19 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Brensel, massestrøm

20 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Volt, Ampere

21 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Semesteroppgaven: 1.aBestem anleggets energi- virkningsgrad (definert som forholdet mellom realisert energi ut over tilført energi: P el / H br ) 1.bVirkningsgraden er temmelig (svært ?) lav; Hva er årsaken? P el H br

22 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer 1 Semesteroppgaven: 2.Kjelvirkningsgrad er definert som forholdet mellom energi (effekt) tilført vannet og energi (effekt) tilført kjelen. Anta at oppvarming av vannet i kjelen skjer fra kokende tilstand for det gitte trykket.

23 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Semesteroppgaven: 3.Bestem isentropisk virkningsgrad for dampturbinen: η t,is = W t / W t,is W t,is WtWt

24 Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer Semesteroppgaven - osv.:  Kapittel 8.1 og 8.2 i M&S forutsettes lest før det korte og hektiske laboratorieforsøket  Sikkert smart å lese litt om entropi og virkningsgrader også....  Hva er teorien bak en Rankine prosess?  Hvilke parametere skal dere måle for å kunne besvare spørsmålene i oppgaven?  Lykke til med lab’en og termodynamikken videre fram mot eksamen!!


Laste ned ppt "Introforelesning Semesteroppgave om Dampturbin TEP 4115 Termodynamiske systemer DAMPTURBINER - Introduksjon -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google