Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs 7 - Trefase s.42. Begreper l Fasespenning U f l Hovedspenning (linjespenning) l Stjerne – trekantkopling (Y/D) l Nulleder l Effektverdi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs 7 - Trefase s.42. Begreper l Fasespenning U f l Hovedspenning (linjespenning) l Stjerne – trekantkopling (Y/D) l Nulleder l Effektverdi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs 7 - Trefase s.42

2 Begreper l Fasespenning U f l Hovedspenning (linjespenning) l Stjerne – trekantkopling (Y/D) l Nulleder l Effektverdi

3 Fasespenning l Spenningen i hver vikling kaller vi fasespenningen U f. U f =U 1, U f =U 2 og U f =U 3 l Kopler vi tre like belastninger til de tre viklingene, får vi tre like store strømmer. Denne strømmen kalles hovedstrømmen. l Effektutviklingen blir da: P= U f I i hver belastning. P tot =3 U f I

4 Nulleder l u 1 =û f sin  t u 2 =û f sin(  t - 120°) u 3 =û f sin (  t - 240°) l ved û f =100V blir u 1 =100V, u 2 =-50V og u 3 =-50V l Med last 10  blir strømmen: i 1 =10A, i 2 =-5A og i 3 =-5A dvs. det går ikke strøm i nullederen: i tot =0A  t=90°

5 Hovedspenning (linjespenning) s.44-45 Hovedspenningen U=  3U f Den totale effekten: P=3·U f ·I U=  3·U f, dette gir P=  3·U·I

6 Y- og D-kopling Y-kopling er i hovedsak den kobling som blir brukt i distribusjonsnett til forbruker. D-kopling forekommer sjelden på forbrukernivå. Den har ikke noe felles punkt der vi kan tilkople en nulleder. Koplingen har størst betydning ved overføring av energi i store nett.

7 Eksempel fra Y til D. l Y: U f =230V, Effekten P i hver resistor: P=U f 2 /R=230 2 /100=529W Den totale effekten i belastningen 3·529W=1,6kW D: Hovedspenningen U ligger nå over hver av resistorene. P=U 2 /R=400 2 /100=1,6kW Den totale effekten: 3·1,6kW=4,8kW l Dette kan vi nyttegjøre oss av ved å montere en vender som velger mellom Y eller D. Da kan vi f.eks variere effekten i et varmeelement. En elektrisk motor trekker uforholdsmessig mye strøm i starten før den kommer opp i turtall. For å minske startstrømmen starter vi motoren i Y og kobler over til D når motoren har kommet opp i turtall.

8 Transformator s.143 Øving 6.1 l For en transformator gjelder med god tilnærming (lite tap 1-2%): N 1 /N 2 =U 1 /U 2 l Effekt: U 1 ·I 1 = U 2 ·I 2 hvorav N 1 /N 2 = U 1 /U 2 = I 2 /I 1 l Virkningsgrad:  = P 2 /P 1 ·100%  (eta) l Noen typer: Skilletrafo, ringetrafo, strømtrafo, impedanstrafo sveisetrafo….s.142, 146


Laste ned ppt "Kurs 7 - Trefase s.42. Begreper l Fasespenning U f l Hovedspenning (linjespenning) l Stjerne – trekantkopling (Y/D) l Nulleder l Effektverdi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google