Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om utrulling av

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om utrulling av"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om utrulling av
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER IKT Infrastruktur Utvidet ledermøte BSR Informasjon om utrulling av ny klientplattform Metode og roller

2 Innhold i presentasjonen
Hva betyr Oslofelles 2.0 for BSR Prosjektgjennomføring i BSR

3 Hva betyr Oslofelles 2.0 for BSR?
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Hva betyr Oslofelles 2.0 for BSR?

4 Oslofelles 2.0: ny klientplattform
Tynn klient er standarden Tynne klienter går mot ny Citrix-plattform Nye tynnklienter erstatter stasjonære PC-er Stasjonære PCer kan videreføres dersom spesielle behov tilsier det Bærbar PC Bærbare PC-er installeres med Windows 7 eller byttes med ny bærbar med Windows 7

5 Oslofelles 2.0: ny sikkerhetsmodell
Ett klientnett – «intern sone» og «sikker sone» finnes ikke lenger ute hos brukerne Brukerne kjører «interne» og «sikre» applikasjoner fra samme arbeidsflate Kun kryptert samband fra klient til datasenter

6 Oslofelles 2.0: ny utskriftsløsning
Bruker autentiserer seg ved skriveren med kort eller kode – da kommer utskriften Ingen utskrifter «havner feil» og blir liggende tilgjengelig for andre Sikker utskrift betyr færre skrivere Det er ikke lenger behov for nettverksskrivere i to soner Antall lokale skrivere kan reduseres betraktelig

7 Oslofelles 2.0: applikasjoner
Dagens klientapplikasjoner erstattes i stor grad av standardapplikasjoner i Oslofelles 2.0 Virksomhetsspesifikke applikasjoner / fagapplikasjoner gjøres tilgjengelig på Oslofelles 2.0 Prosjektet oppgraderer ikke virksomhetens applikasjoner Dersom oppgradering er nødvendig må virksomheten bekoste lisenser og støtte fra applikasjonsleverandør Ny kontorstøttepakke - MS Office 2010 Dersom fagapplikasjoner krever eldre versjoner av MS Office eller Internett Explorer støtter løsningen dette. Sektorsystemene – gammel løsning avvikles gradvis Sektorsystemene er tilgjengelig på Oslofelles 2.0 når utrullingen starter Brukerne flyttes over i takt med utrullingspuljene

8 Prosjektgjennomføring
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Prosjektgjennomføring i BSR

9 Etablering av BSR på ny plattform
Kartlegging 1 –initiell kartlegging starter Kartlegging 2 –detaljert kartlegging starter Test og verifikasjon / tilganger til app Infrastruktur klargjort for implementering Overføring fra prosjekt til drift D-dags-periode D-100 D-50 D-35 D-1 D+10 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

10 Puljevis gjennomføring
Pre- 906 Pcer Applikasjonspakking og flytting UKE pilot 70 Lokasjoner Kartlegging og lokal tilpasning BNS Pilot- 2168 Pcer BFR, pulje 133 Lokasjoner BSR, SYE Pulje 1 2190 Pcer BAL, BGR, 208 Lokasjoner BGA, BUN Pulje 2 2228 Pcer fortsetter BGO, 158 Lokasjoner BNA, BSA Pulje 3 2496 Pcer BSH, BSN, 240 Lokasjoner BOS, BVA, BBJ Pulje 4 2163 Pcer HEL, VEL, Applik… 100 Lokasjoner KUL, BYM, BYS Kartl… Pulje 5 1403 Pcer BFE, KAO, EGE, OKF, BYR, GFE, 57 Lokasjoner EBY, BYA, RFT, NAE, ENE, ATF M Ferie Applikasjonspakking og flytting fortsetter D G Kartlegging og lokal tilpasning fortsetter Kartlegging og lokal og kartlegging fortsetter tilpasning fortsetter Applikasjonspakking Nov Des Jan Feb Evaluering og beslutning Mai Juni Juli Aug Sep Okt 2012 2013 2014 Mar April Løpende evaluering, kontinuerlig forbedring Utrullingsmetodikk Informasjons- og opplæringsmateriell Brukerundersøkelse Gjennomføres etter hver pulje

11 Mandat for utrulling ny plattform
Fremdrift og rapportering Overholdelse av tidsplan er meget viktig for ikke å forsinke etterfølgende puljer Gjennomføring etter presentert modell nn Tidsplan – utrulling: BSR: Uke til uke

12 Metode for utrulling - fagstrømmer
Metoden er delt inn i fagstrømmer Kundeinvolvering og prosjektledelse Informasjon og opplæring Applikasjoner og systemer Test og verifikasjon Nettverk Utrulling klient Utrulling utskriftsløsning Oppstart D-100 Utrulling D+10

13 Roller i BSR sitt prosjekt
Oppgaver i fagstrømmen knyttes til roller i prosjektet og virksomheten Rolle Oppgaver/ansvarsområder. Prosjektleder Hovedkontakt for sentralt prosjekt og virksomhetens ansvarlige for fremdrift, bestillinger og leveranser Svein Rune Johnsen Informasjonskontakt Planlegging, kvalitetssikring og distribusjon av informasjon i virksomheten Rune Bråthen Opplæringskontakt Tilpasning og gjennomføring av opplæringsaktiviteter i virksomheten Applikasjonskontakt Bestilling av klientapplikasjoner, allokering av installasjonsmedia og lisenser Abraham Lincoln Wijeyaraj Testleder Planlegging og gjennomføring av kundetest av klientapplikasjoner i virksomheten Lokasjonsansvarlig Bestilling av maskinvare, tilgang til lokasjon for leverandører, godkjenning av installasjon på lokasjon

14 Roller i UKEs prosjekt IKT Infrastruktur
Oppgaver i fagstrømmen knyttes til roller i prosjektet og virksomheten Rolle Navn Teamleder - utrulling Lars G. Fredheim Informasjon Ingunn Handagard Opplæring Applikasjon Kjetil Moberg Test Ann-Kristin Gudbrandsrud Koordinator lokal implementering Arild Skuggerud

15 Metode og roller - oppsummering
Hver fagstrøm i metoden inneholder arbeidspakker og leveranser med definerte frister, avhengigheter og leveranseansvarlig Arbeidsmengden for virksomhetens prosjektdeltagere kan i perioder være betydelig – det er derfor bra at BSR har bekledd rollene med flere personer BSRs sentrale prosjekt har fått opplæring i metode, oppgaver og samhandlingsverktøy i arbeidsmøte med UKEs prosjekt IKT Infrastruktur tirsdag 8. januar «Hovedplan for virksomhet» skal utarbeides, omfang og arbeidsmengde vil defineres klarere i dette arbeidet Metode Arbeidspakker

16 Spørsmål? Prosjektets intranettsider: http://oslo.kommune.no/iktinfra
Oslofelles 2.0 Spørsmål? Prosjektets intranettsider:


Laste ned ppt "Informasjon om utrulling av"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google