Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om prosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om prosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om prosjekt
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Informasjon om prosjekt IKT Infrastruktur

2 Bakgrunn for prosjektet
Utfordringer for brukere Nedetid Utilfreds-stillende responstid Generell ustabilitet "Uvedkommende kan benytte det sentrale nettverket med de tjenester som kjører der uten å bli oppdaget og stanset." "Dagens sonemodell fremstår som svært kompleks, og har flere utfordringer når det gjelder funksjonalitet, skalerbarhet og mulighet for effektiv teknisk administrasjon." Rapport mars 2009

3 IKT Infrastrukturs hovedmål
Forbedre responstid, stabilitet og tilgjengelighet Etablere løsninger med akseptabelt risikonivå Tilrettelegge for nye elektroniske tjenester Støtte virksomhetene til nødvendige lokale forbedringer ”Prosjektet skal opprette en ny ”grunnmur” i den sentrale IKT infrastrukturen.”

4 Etablering av en virksomhet
Kartlegging 1 –initiell kartlegging starter Kartlegging 2 –detaljert kartlegging starter Test og verifikasjon / tilganger til app Infrastruktur klargjort for implementering Overføring fra prosjekt til drift D-dags-periode D-100 D-50 D-35 D-1 D+10 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

5 Puljevis gjennomføring
Pre- 906 Pcer Applikasjonspakking og flytting UKE pilot 70 Lokasjoner Kartlegging og lokal tilpasning BNS Pilot- 2168 Pcer BFR, pulje 133 Lokasjoner BSR, SYE Pulje 1 2190 Pcer BAL, BGR, 208 Lokasjoner BGA, BUN Pulje 2 2228 Pcer fortsetter BGO, 158 Lokasjoner BNA, BSA Pulje 3 2496 Pcer BSH, BSN, 240 Lokasjoner BOS, BVA, BBJ Pulje 4 2163 Pcer HEL, VEL, Applik… 100 Lokasjoner KUL, BYM, BYS Kartl… Pulje 5 1403 Pcer BFE, KAO, EGE, OKF, BYR, GFE, 57 Lokasjoner EBY, BYA, RFT, NAE, ENE, ATF M Ferie Applikasjonspakking og flytting fortsetter D G Kartlegging og lokal tilpasning fortsetter Kartlegging og lokal og kartlegging fortsetter tilpasning fortsetter Applikasjonspakking Nov Des Jan Feb Evaluering og beslutning Mai Juni Juli Aug Sep Okt 2012 2013 2014 Mar April

6 Hva betyr Oslofelles 2.0 for din virksomhet?
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Hva betyr Oslofelles 2.0 for din virksomhet?

7 Oslofelles 2.0: ny klientplattform
Tynn klient er standarden Tynne klienter går mot ny Citrix-plattform Nye tynnklienter erstatter stasjonære PC-er Stasjonære PCer kan videreføres dersom spesielle behov tilsier det Bærbar PC Bærbare PC-er installeres med Windows 7 eller byttes med ny bærbar med Windows 7

8 Oslofelles 2.0: ny sikkerhetsmodell
Ett klientnett – «intern sone» og «sikker sone» finnes ikke lenger ute hos brukerne Brukerne kjører «interne» og «sikre» applikasjoner fra samme arbeidsflate Kun kryptert samband fra klient til datasenter

9 Oslofelles 2.0: ny utskriftsløsning
Bruker autentiserer seg ved skriveren med kort eller kode – da kommer utskriften Ingen utskrifter «havner feil» og blir liggende tilgjengelig for andre Sikker utskrift betyr færre skrivere Det er ikke lenger behov for nettverksskrivere i to soner Antall lokale skrivere kan reduseres betraktelig

10 Oslofelles 2.0: applikasjoner
Dagens klientapplikasjoner erstattes i stor grad av standardapplikasjoner i Oslofelles 2.0 Virksomhetsspesifikke applikasjoner / fagapplikasjoner gjøres tilgjengelig på Oslofelles 2.0 Prosjektet oppgraderer ikke virksomhetens applikasjoner Dersom oppgradering er nødvendig må virksomheten bekoste lisenser og støtte fra applikasjonsleverandør Ny kontorstøttepakke - MS Office 2010 Dersom fagapplikasjoner krever eldre versjoner av MS Office eller Internett Explorer støtter løsningen dette. Sektorsystemene – gammel løsning avvikles gradvis Sektorsystemene er tilgjengelig på Oslofelles 2.0 når utrullingen starter Brukerne flyttes over i takt med utrullingspuljene

11 Oslofelles 2.0: konsekvenser
Løsningene i Oslofelles støtter de kravene til sikkerhet i Oslofelles 2.0? Lokale løsninger vurderes ; skal de tas inn på plattformen, skilles ut i egne nett eller avvikles? Når siste lokasjon i virksomheten har fått Oslofelles 2.0 innføres ny sikkerhetsmodell i virksomhetens nettverk Klienter som ikke er installert med Oslofelles 2.0 kan ikke lenger kommunisere med sentrale applikasjoner eller benytte nettverksskrivere Da nettverket i dag er relativt åpent kan det være i bruk utstyr som kommuniserer med sentrale tjenester – slikt utstyr vil ikke fungere i ny sikkerhetsmodell Alt dette må kartlegges Vi har metodikk for å håndtere dette, den presenteres av neste taler

12 Prosjektgjennomføring
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Prosjektgjennomføring i virksomhet - roller og metode i utrulling

13 Metode for utrulling Metoden er delt inn i fagstrømmer
Kundeinvolvering og prosjektledelse Informasjon og opplæring Applikasjonsmigrering Test og verifikasjon Nettverk Utrulling klient Utrulling utskriftsløsning Oppstart D D-1 Utrulling D+10

14 Roller i virksomhetens prosjekt
Oppgaver i fagstrømmen knyttes til roller i prosjektet og virksomheten Rolle Oppgaver/ansvarsområder. Prosjektleder Hovedkontakt for sentralt prosjekt og virksomhetens ansvarlige for fremdrift, bestillinger og leveranser Informasjonskontakt Planlegging, kvalitetssikring og distribusjon av informasjon i virksomheten Opplæringskontakt Tilpasning og gjennomføring av opplæringsaktiviteter i virksomheten Applikasjonskontakt Bestilling av klientapplikasjoner, allokering av installasjonsmedia og lisenser Testleder Planlegging og gjennomføring av kundetest av klientapplikasjoner i virksomheten Lokasjonsansvarlig Bestilling av maskinvare, tilgang til lokasjon for leverandører, godkjenning av installasjon på lokasjon

15 Roller i UKEs prosjekt Oppgaver i fagstrømmen knyttes til roller i prosjektet og virksomheten Rolle Navn Prosjektleder Lars G. Fredheim Informasjon Ingunn Handagard Opplæring Applikasjon Kjetil Moberg Test Ann-Kristin Gudbrandsrud Koordinator lokal implementering Arild Skuggerud

16 Metode og roller - oppsummering
Hver fagstrøm i metoden inneholder arbeidspakker og leveranser med definerte frister, avhengigheter og leveranseansvarlig Arbeidsmengden for virksomhetens prosjektdeltagere vil i perioder være betydelig – vi anbefaler å bekle rollene med flere personer Opplæring i metode, oppgaver og samhandlingsverktøy blir gitt i arbeidsmøter med prosjektdeltagerne innen to uker etter dagens møte «Hovedplan for virksomhet» skal utarbeides, omfang og arbeidsmengde vil defineres klarere i dette arbeidet

17 Gjennomgang av mandat mellom Virksomhet og prosjektet
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Gjennomgang av mandat mellom Virksomhet og prosjektet

18 Mandat for utrulling ny plattform
Mandatets hensikt (Signert og returnert av bydel Stovner ) En gjensidig forpliktende signert avtale mellom FIN, UKE og Virksomheten som tydeliggjør Prosjektets ansvar (IKT Infrastruktur) Leverandørenes ansvar (i hovedsak EVRY) Virksomhetens ansvar Eksterne forutsetninger Godkjent utstyr – etablert godkjent produktliste (GPL) benyttes Finansiering Sentral finansiering av klienter og Office 2010 basert på etterslepsmidler Lokal finansiering dersom behovet for klienter og lisenser overstiger kartleggingen i 2011

19 Mandat for utrulling ny plattform
Fremdrift og rapportering Overholdelse av tidsplan er meget viktig for ikke å forsinke etterfølgende puljer Gjennomføring etter presentert modell nn Tidsplan – utrulling: BSR: Uke til uke

20 Mandat for utrulling ny plattform
Prosjekt IKT Infrastruktur Virksomhetens prosjektleder Lokasjon 1 Lokasjon 2 Lokasjon 3 Lokasjon n Koordinator FIN Styringsgruppe Heltrukne linjer = rapporteringslinjer Stiplede linjer = koordineringslinjer

21 Mandat for utrulling ny plattform
Prosjektets ansvar Planlegging og oppfølging av utrulling Koordinerende ansvar Inngåelse av mandat mellom FIN, UKE og virksomhetene Følge opp leverandørene Teknisk gjennomføring Håndtere merkantile saker sammen med UKE FINs ansvar Føre kontroll av bevilgede midler til lokalt utstyr og programvare (etterslepsmidler) Bystyret har avsatt 185 mill kroner Veilede virksomhetene i planlegging og gjennomføring, basert på Lokalt mandat Verifisere at bestilling av utstyr skjer i henhold til premissene for bruk av etterslepsmidler. Det er ikke avsatt tilstrekkelig med etterslepsmidler, slik av vi må påberegne egenkostnad Bidra til god koordinering mellom virksomheten, IKT Infrastrukturprosjektet og bidra med eskalering av avklaringer der hvor dette er nødvendig

22 Mandat for utrulling ny plattform
Virksomhetens ansvar Intern informasjon basert på underlag fra prosjektet Etablere koordinatorroller Virksomhetskoordinator Lokasjonskoordinater Verifisere kartleggingsunderlag Bestille applikasjoner og utstyr Sørge for at leverandøren får tilgang til lokasjonene på avtalte tidspunkt Påvise ovenfor installatører hvor IKT arbeidsplasser er Stille med ressurser til test av applikasjoner og brukertest ved utrulling Godkjenning av utrulling

23 Roller i virksomhetens prosjekt
Navn Prosjektleder Svein Rune Johnsen Informasjonskontakt Rune Bråthen Opplæringskontakt Applikasjonskontakt Abraham Lincoln Wijeyaraj Testleder Lokasjonsansvarlig 23

24 Veien videre Mandat signert innen 14.12.2012 – Ok gjort 14.12.2012
Allokere ressurser i virksomheten Arbeidsmøte med opplæring i metode Praktisk arbeide innenfor fagområdene

25 Annet 1. Linjebrukerstøtte – lokalt Tilgang til lokaler
Lokasjonsansvarlige Testansvarlige Spesielle applikasjoner Logistikk Annet??


Laste ned ppt "Informasjon om prosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google