Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 1: Emnet for opphavsretten. Forholdet til andre immaterialrettigheter. Rettskilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 1: Emnet for opphavsretten. Forholdet til andre immaterialrettigheter. Rettskilder."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 1: Emnet for opphavsretten. Forholdet til andre immaterialrettigheter. Rettskilder Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett HVA VERNES? HVEM HAR VERN?RETTIGHETER VERKET ARBEIDET / PRESTASJONEN ENERETT IDEELL RETT Opphavs- mann Utøvende kunstnere (§ 42) Fotografer (§ 43 a) Fonogramprod. (§ 45) Filmprod. (§ 45) Databaseprod. (§ 43) Kringkastingsforetak (§ 45a) Eksemplar- fremstillingsrett Tilgjengelig- gjøringsrett Respektrett Navneangivelse Annet Spredning Visning Frem- føring

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett og nærstående rettigheter. Vern av tekniske beskyttelsessystemer. Illustrasjoner http://www.youtube.com/watch?v=9pk3J9-1-UA http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/417479 Telefonkatalogen

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsretten – rettslig plassering Immaterialrett Opphavsrett og nærstående rettigheter Industrielt rettsvern: Patent, varemerke, design etc. Annen retts- beskyttelse Vern mot illojal konkurranse (markedsføringsloven) Vern av tekniske beskyttelses- Systemer Vern av forretnings- hemmeligheter/know-how Etc.

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett TRIPP TRAPP: Illustrasjon på at samme objekt kan være vernet av forskjellige immaterial- rettigheter

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tripp Trapp – opphavsrett RG 1994 s. 270: –«Retten finner det … klart at Tripp Trapp- stolen er et åndsverk i åndsverkslovens forstand, og går inn under åndsverkslovens regler» –Når den «originale hovedformen blir etterlignet så tydelig som i nærværende tilfelle, må den betegnes som et plagiat» U 2001 s. 747, Hanseat. Oberl. 1. november 2001, etc.

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Eksempel: Tripp Trapp – patent NO 132 782: «Anordning ved stol … karakterisert ved at vangene på innsiden over en del av deres høyde er forsynt med føringer, i hvilke … kan innføres sidekantene av en seteplate og en fotplate»

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tripp Trapp – varemerke NO reg. nr. 214556 Kl. 20: Barnestoler Ljungby tingsrätt 16. desember 1997 (sak nr. T 13/96)

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett I tillegg: Designloven Markedsføringsloven

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Norske rettskilder” ”Vanlig” rettskildebruk (lov, forarbeider, rettspraksis mv) Forarbeiders betydning i lys av den internasjonale utvikling Særlig om rettspraksis –skillet rettskildeverdi/illustrasjonsmateriale

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Andre lands rett - særlig Norden Hensynet til nordisk rettsenhet - tilsier sterk vektlegging av rettskilder fra andre nordiske land –jf Rt 1985 s. 883, Electric Circus Men: eksisterer forskjeller Forholdet mellom nordisk og europeisk/global rettsenhet Andre land - forholdet til europeisk/global rettsenhet

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bernkonvensjonen for litterære og kunstneriske verk (1886) Problemet med tilslutning til ulike tekster - forsvinnende Prinsippet om nasjonal behandling (art. 5) Prinsippet om materiell gjensidighet Formfrihet Minstekrav til beskyttelse

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Romakonvensjonen (RK) for utøvende kunstnere mv (1961) Som BK: Nasjonal behandling og minimumskrav Ingen regel om materiell gjensidighet Formregler (art. 11) - bruk av merket (P)

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett WIPO-konvensjonene fra 1996 (WCT og WPPT) WCT: WIPO Copyright Treaty (opphavsrett) WPPT: WIPO Perfomances and Phonograms Treaty (utøvende kunstnere og fonogramprodusenter) Utvidelse av rettigheter, særlig med tanke på ny teknologi (Norge ennå ikke tiltrådt)

16 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Verdenskonvensjonen om opphavsrett (VK) Bakgrunn: Møte enkelte staters ønsker om formkrav og svakere vern Formkravsregler Vanskeliggjort av ”Bernlåsen” I dag: Ingen nevneverdig praktisk betydning

17 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett TRIPS Særavtale under WTO Bygger i stor grad på vernet etter BK og RK Særbestemmelse: Bestevilkårsklausul (”Most Favored Nation”) –neppe så stor betydning som man umiddelbart skulle tro

18 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett EU/EØS Dels: Regler om de fire friheter og konkurransereglene Dels: 7 direktiver –Edb-direktivet (dir. 91/250) –”Utleiedirektivet” (dir. 92/100) –Satellitt- og kabeldirektivet (dir. 93/83) –Vernetidsdirektivet (dir. 93/98) –Databasedirektivet (dir. 96/9) –”Infosoc-direktivet” (dir. 2001/29) –”Følgeretts-direktivet” (dir. 2001/84)

19 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Virkninger i norsk rett EØS-avtalens hoveddel: ”inkorporasjonsbestemmelser” Ellers: transformasjon Betydningen av presumpsjonsprinsippet mv


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 1: Emnet for opphavsretten. Forholdet til andre immaterialrettigheter. Rettskilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google