Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer
Operasjonsforsterkere INF 1411

2 Dagens temaer Ideel operasjonsforsterker
Operasjonsforsterker-karakteristikker Differensiell forsterker Opamp-kretser Dagens temaer er hentet fra kapittel INF 1411

3 Historikk Operasjonsforsterkeren ble oppfunnet på 1940-tallet og implementert med radiorør Virkemåten er stort sett uendret Som for øvrig for elektronikk har Mindre størrelse Lavere effektforbruk Lavere pris Bedre pålitelighet De første opamp’er var bygget med diskrete komponenter, dagens ofte integrert med annen elektronikk INF 1411

4 Enkel opamp-modell Skjematisk tegnes en opamp slik vist i figur b)
Siden opamp er en aktiv enhet, trengs ekstern strømforsyning og kalibreringssignaler En opamp kan ses på som en enkel forsterker med følgende sammenheng mellom input og output (A er gain eller forsterkning): INF 1411

5 Karakteristikker til en ideel opamp
En ideell operasjonsforsterker har følgende egenskaper: Input-motstanden Ri=∞ Output-motstanden Ro=0 Spenningsforsterkningen Av= ∞ Båndbredden= ∞ V0=0 når V1=V2, uavhengig av størrelsesordenen til V1 INF 1411

6 Oppbygging av opamp De fleste opamp’er har et differensielt steg først, etterfulgt av en spenningsforsterker (klasse A) og tilslutt en push-pull forsterker (klasse B) INF 1411

7 Differensiell forsterker
De fleste opamp’er har et differensielt steg først, etterfulgt av en spenningsforsterker (klasse A) og tilslutt en push-pull forsterker (klasse B) Differensielle forsterkere («Diffamp») har fordeler sammelignet med andre forsterker, bla, undertrykker de «commom-mode» støy (støy som er tilstede i begge input-signalene Diffamps kan designes både med BJT og FET; sistnevnte brukes hvis veldig høy inngangsmotstand er påkrevet INF 1411

8 Differensiell forsterker (forts)
Virkemåte når det ene input-signalet er koblet til jord («single-ended mode») +VCC Signalet ved kollektoren til Q2 er ikke-invertert. Signalet ved kollektoren til Q1 er invertert. RC1 RC2 Q1 Q2 Input er i single-ended modus RE Ved emitterne er signalet halvparten av input. -VEE INF 1411

9 Differensiell forsterker (forts)
Når begge input er koblet til signaler, og de er ute av fase kalles det for differensiell modus +VCC Hver av output-signalene er større enn input-signalene RC1 RC2 Q1 Q2 RE Input ute av fase Inputs out of phase -VEE INF 1411

10 Differensiell forsterker (forts)
Når begge input er koblet sammen, eller de er i fase, opererer diffampen i common-mode +VCC RC1 RC2 Når input-signalene er i fase, kansellerer de hverandre og output ligger rundt 0 volt Q1 Q2 RE Input er i fase -VEE Hver av output-signalene er større enn input-signalene INF 1411

11 Implementasjon (741-type)
Strømspeil Differensiell forsterker Spenningsnivå- skifter Utgangssteg Strømspeil Klasse A gain steg INF 1411

12 Negativ tilbakekobling
Tilbakekobling er en utbredt teknikk i bla kontrollsystemer og forsterkere for å bedre linearitet Brukt på en diffamp fører negativ tilbakekobling til at de to input-signalene alltid er i fase, men forskjellen i amplitude mellom dem forsterkes opp Hvis et input-signal hadde blitt koblet til jord og det andre til en ekstern kilde, ville små variasjoner ført til et stort output-signal (metning) INF 1411

13 Spørsmål Nevn to regler som gjelder for en ideel opamp?
Hvilke tre deler består en opamp av? Hva er fordelen med en differensiell forsterker (diffamp)? Nevn grunner til at båndbredden ikke er uendelig Nevn grunner til at forsterkningen A ikke kan være uendelig Hvor stor input-motstand har en ideel opamp Hvor stor output-motstand har en ideell opamp INF 1411

14 Opamp med negativ feedback
For å forstå virkemåten til en krets med negativ tilbakekobling brukes en inverterende forsterker:: INF 1411

15 Inverterende forsterker (forts.)
Ønsker å finne utgangssignalet vout som funksjon av vin Setter opp KVL for kretsen: INF 1411

16 Inverterende forsterker (forts.)
Ved å anta at begge terminalene har samme spenning (virtuell jord) får vi at Har nå to ligninger med to ukjente og dette gir: INF 1411

17 Inverterende forsterker (forts.)
A er gitt av forholdet mellom Rf og R1: Ser på oppførselen med vin=5sin(3t)mV, R1=4.7kΩ, Rf=47k Ω Dette gir vout=-50sin(3t)mV INF 1411

18 Ikke-inverterende forsterker
Hvis man ikke ønsker invertert output, kan man benytte en ikke-inverterende forsterker Bruker KCL for å finne vout som funksjon av vin: INF 1411

19 Ikke-inverterende forsterker (forts)
Ser på oppførselen med vin=5sin(3t)mV, R1=4.7kΩ, Rf=47k Ω Dette gir vout=-55sin(3t)mV Merk forskjellen i A mellom inverterende og ikke-inverterende forsterker. En inverterende forsterker har A>0, mens en ikke-inverterende har A≥1 INF 1411

20 Spenningsfølger En annen mye brukt konfigurasjon er spenningsfølgeren (buffer) Spenningsfølgeren brukes blant annet for å elektrisk isolere input fra output INF 1411

21 Praktiske opamp’er Ved å ta utgangspunkt i den enkle opamp-modellen kan man sette opp hvordan en fysisk opamp avviker fra en ideel INF 1411

22 Praktiske opamp’er (forts)
Denne modellene har tre parametre som klassifiserer opampen: Inngangsresistansen Ri Utgangsresistansen Ro Forsterkningen A For en fysisk opamp er Ri typisk MΩ eller større Utgangsmotstanden Ro er noen få Ohm Forsterkningen (open-loop, dvs opamp’en alene) er vanligvis fra 105 og større Spesialiserte opamp’er kan ha helt andre verdier INF 1411

23 Praktiske opamp’er (forts)
Fra den enkle modellen kan man utlede de to ideelle opampreglene (repetisjon): Det er ingen spenningsforskjell mellom inngangsterminalene Det går ingen strøm inn i inngangsterminalene Utgangsspeninngen er gitt av Hvis A er svært stor, vil derfor vd bli svært liten, siden vout ikke kan være høyere enn spenningsforsyningen INF 1411

24 Praktiske opamp’er (forts)
Hvis utgangsmotstanden Ro er større enn 0, vil output-spenningen vout synke når utgangsstrømmen iout øker En ideell opamp bør derfor ha Ro =0 I praktiske kretser er det viktig at utgangsmotstanden i forhold til lastmotstanden er så liten som mulig slik at det ikke blir spenningsfall som i sin tur er for mye avhengig av utgangsstrømmen INF 1411

25 Common-mode rejection
Utgangsspenningen er proporsjonalt avhengig av spenningsforskjellen mellom inngangsterminalene I en ideell opamp’en vil en felles spenningskomponent ikke påvirke utgangssignalet: I en fysisk opamp vil en felles spenningskomponent påvirke utgangssignalet Common-mode forsterkning (gain) er definert som der voCM er utgangsspenningen når inngangen er v1=v2=vCM INF 1411

26 Common-mode rejection
Common-mode rejection ratio CMRR er definert som forholdet mellom gain i differensiell og common modi CMRR oppgis ofte på decibelskala (logaritmisk) I decibel vil en dobling av CMRR innebære en økning på 6 INF 1411

27 Metning (saturation) Metning er et ikke-lineært fenomen som opptrer når økning av inngangsspenningen ikke lenger gir økning i utgangsspenningen Utgangsspenningen fra en opamp kan aldri overstige forsynings-spenningen (forsterkningen er derfor i praksis begrenset) Transistorene som driver utgangen i opamp’en har konstant spenningsfall som gjør at maks utgangsspenning ligger under maks forsyningsspenning INF 1411

28 Metning (forts.) Når opamp’en er i metning, opererer den utenfor det lineære området. Overgangen fra lineært område til metning er ikke nødvendigvis symmetrisk, dvs Den positive og negative metningsspenningen er heller ikke alltid like, dvs INF 1411

29 Input offset-spenning
Hvis inngangsterminalene er koblet sammen vil vd=0, og dermed vout=0, hvis opamp’en er ideell I praksis vil imidlertid vout ≠ 0 når vd=0 Denne effekten kalles for input offset spenning Opamp’er er utstyrt med to ekstra terminaler slik at offset spenningen kan justeres til 0 INF 1411

30 Slew rate Slew rate er et mål på hvor raskt utgangssignalet klarer å endre seg når inngangssignalet endrer seg Slew rate måles i volt per sekund på utgangen Ulike opamp’er har ulike slew rates Opamp’er som har høy maksimal output-spenning vil typisk ha lav slew-rate Slew rate vil bestemme hva som er opamp’ens båndbredde, dvs anvendelige frekvensområde INF 1411

31 Slew rate (forts) INF 1411

32 Spørsmål Hva menes med common mode? Hva menes med differensiell mode?
Hva menes med CMRR? Hva menes med slew rate? Hva menes med metning? Hva er mulige årsaker til slew rate? Hvis opamp’en ikke er i metning, hvilket område opererer den i da? INF 1411


Laste ned ppt "Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google