Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til:. Hva er Kulturnett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til:. Hva er Kulturnett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til:

2 Hva er Kulturnett

3 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Hva er Kulturnett ? Kulturnett er den offisielle inngangsdøren til norsk kultur på nettet. Kultur- og kirkedepartementet store satsing på Internett. Nettsted: http://kulturnett.no/ Inngangsportalen til all norsk kultur på nett. Beslektet med: utdanning.no norge.no Består av: Kulturnett.no arkivnett.no biblioteknett.no kunst.no museumsnett.no

4 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Hva er Kulturnett ? Også et nettverk av regionale og faglige samarbeidsparter i Norge. Regionale kulturnett i 6 fylker 4 nye under oppseiling Forventer flere i løpet av kort tid Kulturnett Norge Kulturnett Kulturnett Kulturnett Kulturnett Kulturnett Kulturnett andre faglige Akershus Hordaland Sogn og Fjordane Troms Østfold Nord-Trøndelag samarbeidspartnere

5 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Visjon og mål: Kulturnett skal være ledende på kunnskaps- og kulturformidling/gjenfinning på nett: Hvis ikke vi har det, så finnes det ikke… En distribuert norsk kunnskapsbase En autoritet sammen med partnere på kulturfeltet Finne vår plass i forhold til den nasjonale kunnskapsbasen Hovedprinsipper: Kulturnett skal være et opplevelsessenter Brukervennlige tjenester for et definert publikum: generelt kulturinteresserte, ikke fagfolk Fokus på utvikling, ikke driftsansvar Tverrsektoriell informasjonsgjenfinning Samarbeid med regionale og faglige partnere

6 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Historie og bakgrunn

7 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: 1998 2001 2003 2004 versjon 1 lansert 8.des versjon 2 lansert februar redaksjon samlet hos ABM-utvikling versjon 3 lanseres vår 04 Historikk:

8 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Bakgrunn: Versjon 1.0 Initiert av Kulturdepartementet i –97 Oppstart/lansering –98 Fem redaksjonelle enheter i fem organisasjoner som drev fem delnett Arkivnett (Redaksjon lagt til Riksarkivet) Museumsnett (Redaksjon lagt til Norsk Museumsutvikling) Biblioteknett (Redaksjon lagt til Statens bibliotektilsyn) Kunstnett (Redaksjon lagt til Notam) Kulturnett (Redaksjon lagt til Nasjonalbiblioteket avd. Rana) Versjon 1.0 var fem selvstendige delportaler uten noen tilknytning 1998 2001 2003 2004 versjon 1 lansert 8.des versjon 2 lansert februar redaksjon samlet hos ABM-utvikling versjon 3 lanseres vår 04

9 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Bakgrunn: Versjon 2.0 Ny versjon 2001 Fremdeles fem redaksjonelle enheter og fem delnett Sterkere knytning mellom delnettene Versjon 2.0 basert på noen sentrale fellestjenester Felles søkeinngang Felles emneinngang Beslekted grafisk designprofil Signalisere selvstendighet og slektskap på en gang 1998 2001 2003 2004 versjon 1 lansert 8.des versjon 2 lansert februar redaksjon samlet hos ABM-utvikling versjon 3 lanseres vår 04

10 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Bakgrunn: Versjon 3.0 Kulturnettet er nå forankret i ABM-utvikling, statens senter for utvikling av arkiv, bibliotek og museum. En sammenslutning av Norsk Museumsutvikling, Riksbibliotektjensten og Statens bibliotektilsyn En statsinstitusjon under Kulturdepartementet. Opprettet 1.januar i år. Et forvaltning og tilsynsorgan, men primært et utviklingsorgan for Arkiv, bibliotek og museum. Ca 60 ansatte hvorav rundt 8 årsverk er allokert til kulturnettet Kulturnettet er eneste tjeneste direkte mot sluttbruker. Jobber primært mot institusjonene i ABM-sektorene, men har også andre viktige tiltak som er av stor samordningsinteresse for kulturnettet: Den kulturelle skolesekken Norsk digitalt bibliotek 1998 2001 2003 2004 versjon 1 lansert 8.des versjon 2 lansert februar redaksjon samlet hos ABM-utvikling versjon 3 lanseres vår 04

11 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Bakgrunn: Versjon 3.0 Planene for versjon 3.0 ble konkretisert Fortsatt drift av versjon 2.0 Dagens versjon lider av store mangler: For mye faglig stoff og vinklinger. Uklar profil i forhold til målgrupper For å finne relevant informasjon om Ibsen eller arkitektur, må man besøke flere portaler for å finne henholdsvis museumsrelatert stoff, arkivrelatert stoff eller biblioteksrelatert stoff. Lite brukevennlig sett i lys av publikums interesse for tematikk 1998 2001 2003 2004 versjon 1 lansert 8.des versjon 2 lansert februar redaksjon samlet hos ABM-utvikling versjon 3 lanseres vår 04

12 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Versjon 3.0

13 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Versjon 3.0 Utvikles i samarbeid med med en allianse av Ontopia og Bouvet, to sentrale aktører når det gjelder kompetanse på emnekart og portaler Delnettene forsvinner To hovedutfordringer: Mer samarbeid: distribuert datafangst og felles datagrunnlag med våre regionale og faglige samarbeidsparter: Man eier ikke informasjon i kulturnettets emnekart, man er medeier. Basert på tverrsektoriell informasjonsgjenfinning: Publikum bryr seg ikke om informasjonen de søker finnes i et arkiv eller bibliotek. Viktige suksessfaktorer: Emnekart Kulturnett som tjenesteyter ovenfor partnere

14 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Sentrale tjenester: Søketjenesten Tematisk navigering i totaliteten Geografisk navigering i all relevant informasjon Men også: Institusjonsoversikt Kunstnerregister Redaksjonellt Magasin Quiz mm

15 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Emnekart

16 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Hvorfor Emnekart? Overordnede vurderinger Fleksibilitet i modelleringen av informasjonsinnholdet. Sentral informasjon i kulturnettet er: Kulturarrangementer Kulturpersoner og kunstnere Institusjoner og kulturminner Nettressurser, artikler etc. Relasjonsbærende: Modellert etter den virkelige verden med tilhørende relasjoner mellom elementene. All informasjon sentreres rundt helt fundamentale akser: Kulturtematikk: Design, billedkunst, sjøfart og kystkultur…. Geografisk tilhørighet: fylke, kommune eller regionstilhørighet…. Tidsperspektiv: middelalder, vikingtid, 2. Verdenskrig… Språk: Bokmål, nynorsk, samisk, engelsk…. Brukergrupper: barn og unge…. Ekstremt åpent i forhold til veien videre: Arbeid med Kulturnett strekker seg langt inn i fremtiden. Modularitet og åpenhet i valg av teknologi helt avgjørende

17 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Hvorfor Emnekart? Emnekart gjør oss i stand til å enkelt presentere relevant informasjon i henhold til disse aksene. F.eks. alt innefor sjøfart og kystkultur i Sogn og fjordane, eller ressurser spesielt egnet for barn som finnes på nett. Spørringer og svar er strukturerte Emnekart : ? Alle institusjoner i Hordaland (unntatt arkiver) som har hjemmeside. ? Alle kunstnere i Rogaland ? Alt om Ibsen ? Hva skjer i dag? (Jeg bor i Sauda). ? Jeg bor i 5089 Klekken: Hva har dere som omhandler Klekken? ? Jeg bor i 5089 Klekken: Hva finnes av tilbud rundt Klekken?

18 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Hvorfor Emnekart? Emnekart muliggjør felles eierskap med våre partnere Vi vil i versjon 3.0 bygge opp et autoritativt register over PSI’er som kan være med på sikre at vi faktisk snakker om samme person eller objekt. Åpen demokratisk standard som muliggjør samarbeid med andre svært interessante typer partnere: Artikkelprodusenter innenfor kulturområdet: Leksikon/oppslagsverk. Turist/reiselivsnæringen Regional partner1Faglig partner1 Regional partner2 Emnekart:

19 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Hvorfor Emnekart? Fokus på tematikk: Spesielt egnet i forhold til kulturemneinngangen vår Fungerer svært dårlig i dagens versjon: Fokus på ABM-institusjonene arkiv, bibliotek og museum. Emnekart: Quiz Chat Tidslinje Let på kartet Mindmap Spill Tematisk navigering Tjenester i emnekartet

20 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Veien videre

21 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: Veien videre: community-tjenester bidrag fra flere i systemet, helt ned til den enkelte borger Mobile tjenester: GPRS, GPS,SMS,MMS, PDA Personlige kulturnett: preferanser, profilbygging Dykk ned i kataloger og databaser, Mer, mer og atter mer samarbeid, Finne vår plass i forhold til den nasjonale kunnskapsbasen (Sitat Clemet) Med mer.

22 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: For øvrig mener Steve at Nasjonal kunnskapsbase må baseres på emnekart. Dere skal vite at jeg er enig med ham, selv om jeg er syk. Hilsen, Lars Wenaas


Laste ned ppt "Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til:. Hva er Kulturnett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google