Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CV-jukset Anne Stine Sæther og Terje Helsingeng. •SAFH: Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell •Opprettet 2001 •Bygd opp av jurist Per Haugum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CV-jukset Anne Stine Sæther og Terje Helsingeng. •SAFH: Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell •Opprettet 2001 •Bygd opp av jurist Per Haugum."— Utskrift av presentasjonen:

1 CV-jukset Anne Stine Sæther og Terje Helsingeng

2 •SAFH: Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell •Opprettet 2001 •Bygd opp av jurist Per Haugum •Ca 30 ansatte •22 000-25 000 søkere fra hele verden Per Haugum (60), direktør

3 •Administrasjonssjef •Anestesisykepleier •Siviløkonom •Mastergrad fra LSE •Kontorsjef •Divisjonsdirektør •Fylkespolitiker Frp •Vara til Stortinget Liv Løberg(61)

4

5

6

7

8 •Elendig kontroll med autorisasjoner •Omstridte ledere •Konflikter og sluttpakkerykter rundt Løberg •Sint og utilgjengelig overfor VG •Unøyaktig og lite troverdig CV •Hjelpepleier •Vikarbyrå Undersøkelser og kildearbeid

9 •Ny grafisk profil i SAFH •Utrolig saksbehandling av en tidligere divisjonsdirektør •Brudd på forskrifter om offentlige anskaffelser •Løberg håndterte det Brudd på alle regler

10

11 •Helsdirektoratet gransker SAFH •Ekstern gransking utlyst •Bjørn Guldvog: Nei, Liv Løbergs virksomhet er ikke en del av granskingen •11.juni: Vi må granske henne selv! Vi må gjøre jobben selv

12

13 •Hjelpepleier eller topputdannet sykepleier? •Socialstyrelsen autoriserer i Sverige •Informasjonsavdelingen Anestesisykepleieren

14 From Davidsson Hans Date 15. juni 2010 11:25:52 •Med de uppgifter vi fått från dig så kan vi inte hitta några uppgifter i legitimationsregistret om att efterfrågade person har legitimation som sjuksköterska. Personen i fråga har enligt hennes CV gått sjuksköterskeutbildning men inte tagit ut någon legitimation.

15 From Davidsson Hans Date 16. juni 2010 11:43 •Hei. Hun har hatt to navn tidligere: Liv Else Lindeløf og Liv Ranes-Kendall. Har hun noen legitimasjon på noen av disse navnene? •Hej, Nej, dessa namn finns inte i legitimationsregistret.

16 •Handelshøyskolen i Bergen •Godkjent i august 2002 – iflg FrP-CV • Samtidig: Divisjonsdirektør Ullevål Universitetssykehus med 300 ansatte •Kontakt: Informasjonsavdelingen ved NHH Siviløkonomen

17 •Hei, vi finner ingen tidligere NHH-studenter her med det navnet, i årene rundt 2002. Vi har også gjort søk for å sjekke om hun kan han fått siviløkonomtittelen godkjent hos oss, etter studier i utlandet. NHH har aldri godkjent noen kandidater fra West Kent College eller Queen Mary College noen gang. LSE-kandidater har vi godkjent, men ingen med dette navnet. •Det er mulig å gjøre søk på etterutdanning også, men da er det ikke snakk om noen siviløkonomgrad. Avslørt igjen

18 H DOKUMENTET

19 Mail fra NHH “Hei, vi har nå gjennomgått NHHs papirarkiver fra 1992. I følge dokumentet, som skal være et bevis på godkjent siviløkonomtittel, skal godkjenningen ha skjedd i 1992, ikke 2002 som tidligere oppgitt i CV på FrPs nettsider. Vi har derfor gjennomgått våre arkiver fra 1992, men finner ingen holdepunkter for at Liv Ranes-Kendall har fått godkjent siviløkonomtittelen på NHH.”

20 •Bodd mange år i England •Master fra London School of Economics •Utdannelse fra Queen Mary College, London •Utdannelse fra West Kent College London School of Economics

21 •From Pressoffice@lse.ac.uk 21. juni 2010 16:54:46Pressoffice@lse.ac.uk •Dear Anne, thank you for your inquiry. I am afraid we have been unable to find a record of a student named Liv Loberg (or any of the other names you suggested) at LSE. •Kind regards, Danny O‘Connor Press and Communications Officer London School of Economics and Political Science Avslørt igjen

22

23

24

25

26

27 •Ringte – ville ikke treffe oss •Sendte spørsmål på mail •Ringte og fikk bekreftet at det var mottatt •Loggførte dette Konfrontasjonen 22.juni

28 •I forbindelse med vår dekning av granskingen av SAFH, har vi blitt gjort kjent med usikkerhet rundt din utdannelse og arbeidsbakgrunn. •Da usikkerheten selvsagt kan bero på misforståelser, er både du og vi tjent med at vi tar en grundig gjennomgang av dette, slik at vi unngår å måtte gå involvere overordnede i spørsmålene. Brevet 22.juni

29 Svar 05.18 dagen etter: •Hei; •Jeg må få be om ny tidsfrist, helst til begynnelsen av neste uke, da jeg for tiden er sykemeldt med ekstremt høyt blodtrykk. •Håper på forståelse for dette, og kommer tilbake til deg i løpet av noen dager med mulighet for tidspunkt for eventuell samtale. •Hilsen Liv Løberg.

30 •Endret CV på FrPs sider •Handlekraft •Ba om møte fredag Endret CV

31 •– Egentlig er dette møtet unødvendig. •– Hvorfor det? •– Dere har jo fasiten. Dere har stilt spørsmålene og vet selvfølgelig svarene. Liv Løberg innrømmer dokumentfalsk og har sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning. •Tom A. Næss, advokat Advokatmøtet torsdag 24.6

32

33

34 •Ikke siviløkonom •Ikke LSE •Ikke Queen Marys College •Ikke anestesisykepleier •Hun er hjelpepleier fra Aker hjelpepleierskole •Hun er underskjøterska fra Sverige Innrømmelsen

35 •En voksen og troverdig person med solid ledererfaring på høyt nivå. •Reflektert, velartikulert, med klar formening om hvordan jobben skal gripes an •En soleklar kandidat i den videre prosessen •Sa MANAGEMENT SYNERGY REKRUTTERINGEN

36 •Instituttleder Halvor Hektoen, Veterinærhøyskolen: Hun har ikke detaljerte kunnskaper nok til å føre regnskapet •Tilsettingsrådet: Kan kjøre over andre •Løberg selv: Jeg har stått i konfliktene og vært i Arbeidsretten med fire saker REKRUTTERINGEN

37 •Rikstrygdeverket, ansvarlig for omorganisering av refusjonsenhetene •Kontrollkomiteen i Vestby kommune •Pensjonsstyret i Akershus Fylkeskommune •Vararepresentant Stortinget •Ordførerkandidat Vestby •Medlem av Fylkesting og fylkesutvalg Akershus Politiske verv og styreverv

38 Konsekvenser •Politietterforskning for dokumentfalsk, løyet for offentlig tjenestemann, svindel •Gransking av SAFH •Per Haugum erstattes som direktør •Liv Løberg er sykemeldt og meldt ut av FrP. Fortsetter som uavhengig politiker •Opprettelse av database for CV-sjekk Konsekvenser

39 •Fratatt advokatbevilling 1993-1999 •Økonomisk rot •Betydelig brudd på regler om advokaters regnskapsførsel og betrodde midler •Jobbintervju Lars E. Hansen i 2000 •Tiet om fortiden •Helsedirektoratet kjente ikke fortiden Per Haugum

40

41

42


Laste ned ppt "CV-jukset Anne Stine Sæther og Terje Helsingeng. •SAFH: Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell •Opprettet 2001 •Bygd opp av jurist Per Haugum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google