Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prøve-muntlig for Bjørn 10a

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prøve-muntlig for Bjørn 10a"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prøve-muntlig for Bjørn 10a

2 TEMA Demografi Flyktninger Og Flyttninger

3 oversikt Hva er demografi?
Hva er forskjellen mellom en flyktning og flytting Flyktningestatus i Norge Statistikk om Flyktninger Hva er en flytting? Om ut/innvandring Statistikk om ut/innvandring Om innenlands flytting Statistikk om innenlands flytting Kilder

4 Hva er demografi? Demografi betyr et samme som befolkningslære. Demografi er stort sett studiet av en menneskesammensetning, dets størrelse, sammensetning (av etniske grupper), vekst og geografisk fordeling. De viktigste demografiske begivenhetene er fødsler, død og inn/utvandring. Der man kan ta for seg forandringer på en befolkning sin størrelse. Andre demografiske begivenheter er giftemål, skilsmisse samlivsingåelse og oppløsning. En ’’demograf’’ sin jobb (det finnes veldig få rett utdannede demografer men et er noen), er å studere en befolkning ikke bare på størrelse og den slags, men på alle mulig emner . Noen eksempler er politisk utvikling, økonomisk vekst, religiøse trossamfunn .Størrelse på befolkning, spredning, vekst, ut og innvandring. Det finnes et utall av disse tingene man kan bli analysert for. Dette er det demografer stort sett gjør, lager analyser og statistikker for vår befolkning, av vår befolkning. .

5 Befolkningen eller det som demografen i så fall jobber med, må studeres over lengre tid for å forstå ’’utviklingen/demografien’’ i en befolkning. Derfor finnes det to typer demografi : historisk demografi og bare demografi. Historisk demografi er gjerne mer om fortiden før det ble laget slike analyser av samfunnet. Dette er nødvendig for å forstå utviklingen i en befolkning over lengre tid. For så igjen forutsi det neste trinnet vi kommer til å treffe. (feks. I lengre tid har forskere og demografer studert og analysert utviklingen av sykdommer, derfor er det spådd sykdommer som SARS og fuglesyken ville komme, og verden er mer forbredt) Historisk demografi er jo selvsagt mye vanskeligere, siden det er mye vanskeligere å få fatt i informasjon. Men alle statistikker som du ser over feks. Hvor mange liter en person drakk i måneden under andre verdenskrig, er det en historisk demograf som har laget den. Ser du en statistikk om hvor mange liter melk vi drikker nå. Er det en vanelig demograf som har laget den. Demografi er egentlig stort sett studie og overvåking av en befolknings utvikling. Både på godt og vondt. En demografs viktigste jobber å holde øye med hva som skjer for å forutsi om det kan skje dårlige ting, og for å varsle oss og informere folket om hvordan tilstanden til befolkningen er. Demografi er en vitenskap om hvordan mennesker er og oppfører seg, om hvordan valg vi tar og hvordan vi utvikler oss.

6 Forskjellen Mellom En Flyktning Og En Flytting Hva er en flyktning?
Hva er det som gjør et menneske til flyktning? En flyktning er i praksis et menneske som blir forfulgt og trenger beskyttelse. Men det er en eksakt mer korrekt beskrivelse av en flyktning. FNs flyktningeprotokoll med tilleggsprotokoll, sier at en flyktning er en som frykter forfølgelse pga. Religion, rase, nasjonalitet, politisk mening, medlemskap i politisk/sosial gruppe, befinner seg ute av det land han er borger av og er ute av stand til å påberope seg det lands beskyttelse, eller som er statsløs og befinner seg utenfor det land det land som han har sin vanlige bopel* og er uvillig til å vende tilbake på grunn av frykt eller ikke er i stand til å vende tilbake. Flyktningeprotokollen tilsier også at ingen land kan sende/utvise en flyktning til et annet land det han/hun sitt liv eller frihet kan være truet. Men det er ingen regler om at et land MÅ ta imot flyktninger og gi dem asyl, det er opp til landet. Et problem med flyktningeprotokollen er at det ikke står noe om internflyktninger. Internflyktninger er flyktninger i sitt eget land. Dette er resultat av turbulens eller borgerkrig i et land. Det finnes omtrent millioner internflyktninger her i verden. Dette er ca. 6 ganger så mange mennesker som lever i Norge i dag.

7 Flyktningestatus i Norge
Flyktningestatus i Norge. Det finnes hovedsakelig to veier inn til Norge som flyktning, en vei er som kvoteflyktning. Da blir du overført fra en flyktningeleir et annet sted i verden til Norge. Alle land tar imot et bestemt antall kvoteflyktninger hvert år. Den andre måten er som spontanflyktning. Da kommer du til Norge og melder deg som asylsøker. Disse er det mest av som kommer hvert år. Flyktningene blir avhørt av politiet og de blir vurdert av utlendingsdirektoratet. Da kan saken ende med : 1. Politisk asyl 2.Opphold på humanitært grunnlag 3.avslag. Når en flyktning er i en ’’ flyktningeliknende situasjon ’’ uten at kriteriene for politisk asyl oppfylles får de opphold på humanitært grunnlag. Når du får opphold på humanitært grunnlag, har du mindre friheter enn når du er i politisk asyl. Men for at du skal få politisk asyl må alle kravene fra FNs flyktningekonvesjon oppfylles. Som flyktning er det smart å tenke på at det finnes andre måter enn bare de to, å komme inn i landet på. For det er jo veldig blir mange sendt tilbake. Gjenforening med familie er veldig populær måte å komme inn med mye mindre krav som må fylles ut., som slektskapsforhold og en øvre aldersgrense for barn. (Det er vanlig at du bare får med kone og barn på denne måten) Kollektiv beskyttelse er en ny mulighet men skjer bare under spesielle tilfeller. Det er når det kommer plutselig store grupper flyktninger fra brutale kriger eller naturkatastrofer. Kollektiv beskyttelse er at hele grupper blir tatt inn uten individuell vurdering. Ca ble tatt inn fra Bosnia under slike premisser.(lurer på om Besnik kom inn sånn?)

8 Antall flyktninger til Norge 1990-99

9 Mengde flyktninger spontan og kvote

10 Antall flyktninger fordelt i fylker

11 Hva Er En Flytting. Hva er det som gjør en person til flytting
Hva Er En Flytting? Hva er det som gjør en person til flytting? Når en person flytter er han en flytting. Hva om han flytter inn og ut mellom land? Da er han en innvandrer eller migrant. En som forlater landet vårt er en utvandrer eller emigrant. En migrant er en som bytter land. Vi kaller en som kommer fra et fremmed land til vårt, og ikke er flyktning, en immigrant eller innvandrer. Da sier vi Immigrant fordi han kommer til vårt land, mens hvis vi bytter land migrerer vi. Derfor er det enklere å bare si migrant for da gjelder det alle veier. Hvis en flyktning får permanent oppholdstilatelse, blir han en innvandrer eller immigrant. Når mennesker migrerer er det ofte fordi de har problemer i eget land, det kan være fordi de vil komme til et rikere og bedre land, det kan være karriere eller rett og slett lyst på forandring. Det er i dag totalt innvandrere i Norge (1. jan 2003), men det er også inkludert mange som vi ser som helt vanelige norske fremmedkulturelle. Du kommer også under status innvandrer hvis begge foreldrene dine er Innvandrere, da er du en annengenrasjonsinnvandrer, sånn fortsetter det nedover med tredje og fjerdegenrasjoner, så lenge begge foreldrene har ren utenlandsk bakgrunn. De 333 tusen gjelder også flyktninger med permanent oppholdstillatelse og utenlandsadopterte, det er også mange som adopterer barn fra andre fattige land.

12 Inn/Utvandring i Norge Det kommer årlig mellom 30 og 40 tusen innvandrere til Norge, og det drar årlig tusen utvandrere i året. Disse 5-25 tusen menneskene i året er ett viktig bidrag til at Norges befolkning skal vokse. Den naturlig befolkningstilveksten er nok i seg selv til at befolkningen fortsatt skal vokse, til og med uten innvandrerne. De landene som det reiser flest innvandrere fra er Sverige og Danmark, men det er som enkeltland. Flest innvandrere kommer fra ikke-vestlige land (70%), Det er omtrent tusen innvandrere i Norge (2003), er ikke-vestlige. Mesteparten av disse er fra Irak, Somalia og Afghanistan. Av de vestlige innvandrerne som ikke er svenske eller danske, er Russland størst, etterfulgt av Tyskland og Polen. Norge er et populært land å migrere til fordi vi har verdens beste levestandard, men siden det er vanskelig å komme inn til Norge blir populariteten trekt ned igjen. Innvandring kommer alltid til å være en del av demografien i den måte at den påvirker befolkningsveksten.

13 Ut og Innflyttinger i Norge
                                                                             2003 © Statistisk sentralbyrå

14                                                        2003 © Statistisk sentralbyrå

15 Den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen delt utover landet

16 Ekteskap mellom innvandrere og nordmenn

17 Innenlands flytting Det finnes mange grunner til at folk flytter innenlands, de fleste grunnene til at folk flytter er jobb, familie, skillsmisse, barn og skole. Men de er oftest jobb og skillsmisse. Mange flytter ofte fordi de ønsker forandring. feks. En som bor i storby, flytter på landet. Vi ser også en tendens til sentralisering i flyttingen. Flere og flere flytter til byen, 8 av 10 bor i dag i byer. Også er det at folk gjerne bor i de større byene. For en av tre bor nå i en av de fire største byene i landet. Dette blir sett på som noe positivt mer tanke på energisparing og miljø. Vi ser også at fler flytter for seg selv, nå er snitt for personer pr. husholdning 2,3. Men for mange har det blitt for stressende å være i byen hele tiden, og trenger hvile. Så man lurer på om det kraftig økte hyttesalget de siste 30 årene er en reaksjon på det nye bylivet.

18

19                                                                              2003 © Statistisk sentralbyrå

20

21 Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no)
Kilder: Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) http--www.demografi.no-demografi.html


Laste ned ppt "Prøve-muntlig for Bjørn 10a"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google