Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atferdsanalyse Sosial læringsteori

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atferdsanalyse Sosial læringsteori"— Utskrift av presentasjonen:

1 Atferdsanalyse Sosial læringsteori
Frode Svartdal UiT Sept. 2011

2 Historie Læringspsykologi Kognitiv; sosial; utvikling Forløpere
”Demonstrasjoner”: Watson & Rayner; Jones; Mowrer Sosial læringsteori I ”Omskriving” av psykoanalytiske begreper til læringspsprinsipper: Miller & Dollard Læringspsykologi Atferdsterapi Intervensjonsteknikker basert på klassisk betinging: Wolpe; Eysenck 1950  Anvendt atferdsanalyse 1980  Atferdsanalyse Intervensjonsteknikker basert på operant betinging: Skinner 1950  Sosial læringsteori II Læring utvidet til ”sosial læring”: Observasjonslæring; stedfortredende Belønning: Bandura 1963  Kognitiv; sosial; utvikling Kognitiv atferdsterapi Sosialkognitive intervensjoner Sosial trening (eks. ART) 1980 

3 Historie II Klassisk betinging: Pavlov 1900 
Behaviorisme: Watson 1910  Trial & error: Thorndike 1910  Operant betinging: Skinner 1935 

4 Eksperimentell atferdsanalyse
Funksjonell (eksperimentell) analyse for å avdekke årsaker til atferd Respondent betinging Operant betinging – 3-term-kontingensen Preferanse for n=1 (Sidman, 1960) Ett individ om gangen, repeterte målinger over tid Pavlov, Thorndike, Skinner  Filosofi om årsaker til atferd Følelser, tenkning forklarer ikke atferd, de er ”simply more behavior to be explained” ”Årsaker” finnes i funksjonelle relasjoner mellom atferd og miljøbetingelser

5 Historie Læringspsykologi Kognitiv; sosial; utvikling Forløpere
”Demonstrasjoner”: Watson & Rayner; Jones; Mowrer Sosial læringsteori I ”Omskriving” av psykoanalytiske begreper til læringspsprinsipper: Miller & Dollard Læringspsykologi Atferdsterapi Intervensjonsteknikker basert på klassisk betinging: Wolpe; Eysenck 1950  Anvendt atferdsanalyse 1980  Atferdsanalyse Intervensjonsteknikker basert på operant betinging: Skinner 1950  Sosial læringsteori II Læring utvidet til ”sosial læring”: Observasjonslæring; stedfortredende Belønning: Bandura 1963  Kognitiv; sosial; utvikling Kognitiv atferdsterapi Sosialkognitive intervensjoner Sosial trening (eks. ART) 1980 

6 Sosial læringsteori: Historie I
Forløpere Watson & Rayner (1920); Jones (1924): Fryktbetinging og avbetinging av fryktresponsen Mowrer & Mowrer (1938): Behandling av enurese Dollard & Miller (1941) Læringsprinsipper brukt for å ”oversette” psykoanalytiske begreper Wolpe (1958): Psychotherapy by resiprocal inhibition Avbetinging av fryktrespons Eysenck (1952) Betingingsteknikker brukt på psykologiske problemer

7 Sosial læringsteori: Historie II
Rotter (1954) Intern vs. ekstern locus of control Sears (1951) Sosialisering Bandura & Walters (1963) Læringsprinsipper Observasjonslæring og imitasjon Bandura (1977): Betydningen av ”self-beliefs” Mischel (1968) Personlighet

8 Sosial læringsteori Integrasjon av klassiske læringsprinsipper
kognisjon sosialpsykologi klinisk/anvendt fokus

9 Sosial læringsteori: Bandura
Resiprok determinisme Miljø, personfaktorer og atferd i kontinuerlig vekselvirkning Kognisjon viktig Folk oppfatter, tenker og husker gjennom symboler (bilder, ord) Stedfortredende læring Informasjon fra observert erfaring viktig Foregripe Forventninger styrer hva man gjør Selv-regulering Tenkt interaksjon med omgivelsene viktig i atferdskontroll Selv-refleksjon Meta-forståelse av en selv

10 Sosial læringsteori: Bandura
Self-efficacy – ”mestringstro” Selvoppfatning om egen handlingsevne – ”mestringsoppfatning” Motivasjon, følelse og handling er i stor grad basert på hva folk tror om mestringsevne, i mindre grad på hva som faktisk er tilfellet Mestringstro bestemmer valg, anstrengelse, persistens, emosjoner, …


Laste ned ppt "Atferdsanalyse Sosial læringsteori"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google