Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atferdsanalyse Sosial læringsteori Frode Svartdal UiT Sept. 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atferdsanalyse Sosial læringsteori Frode Svartdal UiT Sept. 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Atferdsanalyse Sosial læringsteori Frode Svartdal UiT Sept. 2011

2 Historie Læringspsykologi Sosial læringsteori I ”Omskriving” av psykoanalytiske begreper til læringspsprinsipper: Miller & Dollard Atferdsterapi Intervensjonsteknikker basert på klassisk betinging: Wolpe; Eysenck Forløpere ”Demonstrasjoner”: Watson & Rayner; Jones; Mowrer 1920-30 1940-50 1950  Atferdsanalyse Intervensjonsteknikker basert på operant betinging: Skinner 1950  Anvendt atferdsanalyse 1980  Sosial læringsteori II Læring utvidet til ”sosial læring”: Observasjonslæring; stedfortredende Belønning: Bandura 1963  Kognitiv; sosial; utvikling Kognitiv atferdsterapi Sosialkognitive intervensjoner Sosial trening (eks. ART) … 1980 

3 Historie II  Klassisk betinging: Pavlov 1900   Behaviorisme: Watson 1910   Trial & error: Thorndike 1910   Operant betinging: Skinner 1935 

4 Eksperimentell atferdsanalyse  Funksjonell (eksperimentell) analyse for å avdekke årsaker til atferd  Respondent betinging  Operant betinging – 3-term-kontingensen  Preferanse for n=1 (Sidman, 1960)  Ett individ om gangen, repeterte målinger over tid  Pavlov, Thorndike, Skinner   Filosofi om årsaker til atferd  Følelser, tenkning forklarer ikke atferd, de er ”simply more behavior to be explained”  ”Årsaker” finnes i funksjonelle relasjoner mellom atferd og miljøbetingelser

5 Historie Læringspsykologi Sosial læringsteori I ”Omskriving” av psykoanalytiske begreper til læringspsprinsipper: Miller & Dollard Atferdsterapi Intervensjonsteknikker basert på klassisk betinging: Wolpe; Eysenck Forløpere ”Demonstrasjoner”: Watson & Rayner; Jones; Mowrer 1920-30 1940-50 1950  Atferdsanalyse Intervensjonsteknikker basert på operant betinging: Skinner 1950  Anvendt atferdsanalyse 1980  Sosial læringsteori II Læring utvidet til ”sosial læring”: Observasjonslæring; stedfortredende Belønning: Bandura 1963  Kognitiv; sosial; utvikling Kognitiv atferdsterapi Sosialkognitive intervensjoner Sosial trening (eks. ART) … 1980 

6 Sosial læringsteori: Historie I Forløpere Watson & Rayner (1920); Jones (1924): Fryktbetinging og avbetinging av fryktresponsen Mowrer & Mowrer (1938): Behandling av enurese Dollard & Miller (1941) Læringsprinsipper brukt for å ”oversette” psykoanalytiske begreper Wolpe (1958): Psychotherapy by resiprocal inhibition Avbetinging av fryktrespons Eysenck (1952) Betingingsteknikker brukt på psykologiske problemer

7 Sosial læringsteori: Historie II Rotter (1954) Intern vs. ekstern locus of control Sears (1951) Sosialisering Bandura & Walters (1963) Læringsprinsipper Observasjonslæring og imitasjon Bandura (1977): Betydningen av ”self-beliefs” Mischel (1968) Personlighet

8 Sosial læringsteori Integrasjon av klassiske læringsprinsipper kognisjon sosialpsykologi klinisk/anvendt fokus

9 Sosial læringsteori: Bandura Resiprok determinisme Miljø, personfaktorer og atferd i kontinuerlig vekselvirkning Kognisjon viktig Folk oppfatter, tenker og husker gjennom symboler (bilder, ord) Stedfortredende læring Informasjon fra observert erfaring viktig Foregripe Forventninger styrer hva man gjør Selv-regulering Tenkt interaksjon med omgivelsene viktig i atferdskontroll Selv-refleksjon Meta-forståelse av en selv

10 Sosial læringsteori: Bandura Self-efficacy – ”mestringstro” Selvoppfatning om egen handlingsevne – ”mestringsoppfatning” Motivasjon, følelse og handling er i stor grad basert på hva folk tror om mestringsevne, i mindre grad på hva som faktisk er tilfellet Mestringstro bestemmer valg, anstrengelse, persistens, emosjoner, …


Laste ned ppt "Atferdsanalyse Sosial læringsteori Frode Svartdal UiT Sept. 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google