Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tenkeloftsamling, nordnorsk landbruksråd, Bodø, 23. februar 2009 Kompetansesenter for distriktsutvikling Anne Irene Myhr, tlf

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tenkeloftsamling, nordnorsk landbruksråd, Bodø, 23. februar 2009 Kompetansesenter for distriktsutvikling Anne Irene Myhr, tlf"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tenkeloftsamling, nordnorsk landbruksråd, Bodø, 23. februar 2009 Kompetansesenter for distriktsutvikling Anne Irene Myhr, anne-irene.myhr@kdu.no, tlf 48168279anne-irene.myhr@kdu.no

2 Kompetansesenter for distriktsutvikling Utg.pkt. St.meld nr 21 (2005 – 06) Hjarte for heile landet Etablert i løpet av 2008 Åpnet 4. september 2008 Nasjonalt senter lokalisert i Alstahaug, Sogndal og Steinkjer Totalt 20 årsverk Fagråd – Geir Knutson leder

3

4

5 Visjon og hovedmål Visjon Inspirasjon til lokal utvikling Hovedmål Distriktssenteret skal bygge og dele kompetanse til beste for utviklingen av attraktive lokalsamfunn Pr 19. februar 2009

6 Kompetansesenter for distriktsutvikling Innhold og oppgaver 1.Kartlegge prosjekt, erfaringer, historier og gode eksempler på lokale utviklingstiltak. Kunnskapsbase og “Norgesplott” 2.Formidling og kunnskapsdeling ved hjemmeside,kronikker og deltakelse på konferanser “Distriktenes tilstand 2009” (årlig konferanse) 3. Aktivt samarbeide med og veilede lokale aktører, erfaringsoverføring og kompetansebygging 4. Dokumentasjon av utviklingstrekk og utfordringer – utredninger og kunnskapsstatuser fra FOU-miljøene

7 Prioriteringer i 2009 Attraktivitet og bolyst Eksempler på arbeidsområder: -Stedsutvikling -Omdømme og identitet -Mobilisering, medvirkning, demokrati -Tilflytting, migrasjon, hjemflytting -Kultur og fritidstilbud

8 Prioriteringer i 2009 Nyskaping og arbeidsplasser Eksempel på arbeidsområder: -MERKUR programmet -Lokalt næringsarbeid -Omstilling -Hva gjør kommuner for å kompensere for mangel på stordriftsfordeler -Originale utviklingskonsepter

9 Gode eksempler - Årets Gla´ Egg til Proneos inkubatorbedrift Mat på Bordet Christer Brenne i Mat på Bordet ble 7. oktober tildelt prisen som årets Gla´ Egg for sin innsats med produktet ”Egg i lake”. •Den prestisjetunge bransjeprisen deles ut av opplysningskontoret for hvitt kjøtt. Som bevis på sitt gode arbeid fikk han gla’egg-skulpturen og et stipend på 25.000 kroner. Prisen er også en pangstart i markedsføringen av forbrukerpakningen på ”Egg i lake”. Christer Brenne ble tatt opp i Proneos Ungkubator i 2006 med sitt konsept for lunsjutlevering til bedrifter. Siden har han gjennom Mat- og Natur Inkubatoren utviklet produktet ”Egg i lake” som består av ferdig kokte egg til storkjøkken og forbrukermarkedet. Eggene er konservert i en egenutviklet lake som er unik i den forstand at den bevarer eggets naturlige smak og utseende, samtidig som den har god holdbarhet. •Proneos Inkubatormiljø gratulerer med prisen og gleder oss til fortsettelsen! Les mer her.her • Proneo AS, Neptunvn. 6, 7650 Verdal. Telefon: 913 40 210, E-post: firmapost@proneo.no Proneo AS, Kjøpmannsgt. 12, 7500 Stjørdal. Telefon: 900 19 827, E-post: stjordal@proneo.nofirmapost@proneo.nostjordal@proneo.no

10 Gode eksempler Landbruksnytt presentere såkalte ildsjeler fra ulike kommuner i landet. ”Vår ildsjel i kommunen” Iveland kommune i Aust-Agder er en disktrikskommune som klart å snu trenden for mange kommuner– de har nemlig økt folketall, økt næringsaktivitet og økt bolyst blant unge. Landbruks- og matdepartementet har snakket med ordføreren i Iveland, Ole Magne Omdal, for å høre mer om det vellykkede prosjektet i kommunen.

11 Gode eksempler - Lokalmat og opplevelser - prosjektet ”Byen som marked” Prosjektet Byen som marked skal gjennom kompetansetiltak, kvalitetssikring, nettverksbygging og markedsføring, bidra til oppstart og utvikling av lønnsomme opplevelsesbedrifter i kommunene Tromsø, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Balsfjord og Målselv. Prosjektet skal gå over 3 år og startet nå i høst. Hovedfokus er på opplevelser knyttet til mat og gårdsturisme, men også andre typer opplevelser er viktige for å skape attraksjonsverdi.

12 Kommunen som samfunnsutvikler •- fra landbruk PLUSS til … •Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken – april 2009 •”Attraktive lokalsamfunn” bygges nedenfra •Lokal samfunnsutvikling –Hvordan styrke kommunen som samfunnsutvikler

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Tenkeloftsamling, nordnorsk landbruksråd, Bodø, 23. februar 2009 Kompetansesenter for distriktsutvikling Anne Irene Myhr, tlf"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google