Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hageselskapets signalsak i 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hageselskapets signalsak i 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hageselskapets signalsak i 2012
Dyrk en summende hage Hageselskapets signalsak i 2012 Foto: Arnstein Staverløkk. Kløverhumle, steinhumle, bakkehumle.

2 Hvorfor vil vi dette? Lys jordhumle Bombus lucorum Foto: Jan Ove Gjershaug Vi skal øke kunnskapen om humler hos allmenheten, slik at det biologiske mangfoldet ivaretas.

3 Suksessfaktorer  Tema i tiden Vi ønsker å engasjere!
- Bestøvende insekter er kjempeviktig Vi ønsker å engasjere! - Vi har unike muligheter til å nå mange over hele landet Vi kan sammen gjøre en forskjell - Velg humlevennlig aktivitet Lys jordhumle Bombus lucorum Foto: Jan Ove Gjershaug

4 Hvem er de? Hører til familien langtungebier (Apidae) som består av bier og humler 203 forskjellige langtungebier i Norge Derav 34 forskjellige humler I verden 249 forskjellige humler Noen har: Lange tunger: når nektar som sitter dypt Korte tunger: når nektar som sitter grunt

5 Ulike delgrupper under slekten Bombus
Gjøkhumler/snyltehumler Sosiale humler Danner sosiale samfunn med klare arbeidsoppgaver Dronninger Droner (hanner) Arbeidere Bygger bol Samler pollen og nektar Bygger humlekokong til eggene/larvene som senere brukes til honninglager Sosiale parasitter Samler ikke pollen og nektar Mangler pollenkurver på bakbeina Sitter ofte stille for å spise pollen og nektar Legger egg i de sosiale humlenes bol, som også aler opp avkommet Kun dronninger og hanner, ikke arbeidere

6 Foto: Arnstein Staverløkk
Hvor bor de? Helst på restarealer som åkerkanter, i gressbakker, langs diker og bekker og åkerholmer. De krever relativt uforstyrret åpen mark Noen tar over et gammelt smågnagerbol Noen samler tørt gress og lager sitt eget bol Noen bygger bol i husvegger, i fuglekasser eller i døde trær En handfull er truet

7 Hva gjør de? Flyr fra blomst til blomst
Samler pollen som mat til sine avkom, samtidig som de gjør verdens viktigste bestøvningsjobb! Nektar og honning er deres fyringsolje Noen flyr langt eks. mørk jordhumle er påvist hele 9,8 km fra bolet sitt for å samle pollen Kysthumle Bombus muscorum. Foto: Jan Ove Gjershaug

8 Hvilken humle har jeg sett?
Bruk humlenøkkelen på nett Hvilken humle er du ?

9 Hvorfor er humler viktig?
Foto: Arnstein Staverløkk Hvorfor er humler viktig? 84% av våre plantearter er avhengig av insektbestøvning Har stor betydning for avlingens størrelse (bær, busker og frukttrær) Blir brukt som bestøvere i drivhus bl.a tomatplanter (avlet fram i fangenskap) Humler og bier arbeider for 165 milliarder kroner årlig til verdensøkonomien

10 Hvorfor blir det færre humler?
Menneskeskapte påvirkninger Redusert blomstertilbud Tap av boplasser Oppstykking av leveområder Pesticider (sprøytemidler) Parasitter og sykdommer Predatorer Giftige planter Biltrafikk Foto: Børre K. Dervo Foto: Oskar Puschmann Foto: Andrea H. Kålås

11 Viste du at: 6 humlearter er i Rødlistet i Norge
Disse er: slåttehumle, kløverhumle, lundgjøkhumle, kysthumle, gresshumle og bakkehumle. Det finnes ingen humler sør for Sahara i Afrika De sparker med bakfoten hvis du nærmer deg sakte bakfra Når ‘gjøkhumle’-dronninga overtar bolet til de sosiale humlene dreper de vertsdronningen og bruker arbeiderne som slaver for å fostre opp sitt eget avkom. Noen humlearter markerer bare 1 m over bakken, mens andre i tretopphøyde (opp til 17 m) Steinhumle Bombus lapidarius Foto: Jan Ove Gjershaug

12 Viste du at: Noen arter kan fly med en hastighet på 15,7 km i timen!
Foto: Arnstein Staverløkk Noen arter kan fly med en hastighet på 15,7 km i timen! Humlene er ‘varmblodige’ ( avhengig av aktivitet har de en temp. ± 40ºC ) Det er bare dronningene og arbeiderne som har brodd og kan stikke (faktisk som en symaskin, derfor den brennende følelsen) Humlene kan stikke flere ganger med samme brodd fordi den er uten mothaker

13 Hvor vil jeg fly i dag? Noen humler liker flere blomster (eks. Steinhumle Bombus lapidarius) Foto: Jan Ove Gjershaug

14 Hva kan vi gjøre? Dyrk giftfrie hager Plant gode humleplanter
Sørg for tidligblomstrende planter Ikke brenn skråninger, åker eller eng Mørk jordhumle Bombus terrestris Foto: Jan Ove Gjershaug

15 Velg planter fra: Rubladfamilien Korgplantefamilien
Maskeblomstfamilien Erteblomstfamilien Lyngfamilien Foto: Lisbeth Gederaas, Sigmund Meisfjord, Tommy Tønsberg

16 Sørg for variasjon i bedet 
…men slik ! Foto: Kjetil Bevanger Ikke slik ! Foto: Lisbeth Gederaas

17 Alle våre humler på en plakat !
Heng opp og lær  Alle våre humler på en plakat ! Samarbeid mellom: Hageselskapet Norsk institutt for naturforskning Artsdatabanken

18 Hvis mange bidrar – blir det flere humler 
Foto: Ingrid Salvesen Ny vår og nye muligheter – bli en humlevenn 


Laste ned ppt "Hageselskapets signalsak i 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google