Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dyrk en summende hage Hageselskapets signalsak i 2012 Foto: Arnstein Staverløkk. Kløverhumle, steinhumle, bakkehumle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dyrk en summende hage Hageselskapets signalsak i 2012 Foto: Arnstein Staverløkk. Kløverhumle, steinhumle, bakkehumle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dyrk en summende hage Hageselskapets signalsak i 2012 Foto: Arnstein Staverløkk. Kløverhumle, steinhumle, bakkehumle.

2 Vi skal øke kunnskapen om humler hos allmenheten, slik at det biologiske mangfoldet ivaretas. Hvorfor vil vi dette? Lys jordhumle Bombus lucorum Foto: Jan Ove Gjershaug

3 Suksessfaktorer  •Tema i tiden - Bestøvende insekter er kjempeviktig •Vi ønsker å engasjere! - Vi har unike muligheter til å nå mange over hele landet •Vi kan sammen gjøre en forskjell - Velg humlevennlig aktivitet Lys jordhumle Bombus lucorum Foto: Jan Ove Gjershaug

4 Hvem er de? •Hører til familien langtungebier (Apidae) som består av bier og humler •203 forskjellige langtungebier i Norge •Derav 34 forskjellige humler •I verden 249 forskjellige humler Noen har: Lange tunger: når nektar som sitter dypt Korte tunger: når nektar som sitter grunt

5 Ulike delgrupper under slekten Bombus Sosiale humler •Danner sosiale samfunn med klare arbeidsoppgaver • Dronninger • Droner (hanner) • Arbeidere •Bygger bol •Samler pollen og nektar •Bygger humlekokong til eggene/larvene som senere brukes til honninglager Gjøkhumler/snyltehumler •Sosiale parasitter •Samler ikke pollen og nektar •Mangler pollenkurver på bakbeina •Sitter ofte stille for å spise pollen og nektar •Legger egg i de sosiale humlenes bol, som også aler opp avkommet •Kun dronninger og hanner, ikke arbeidere

6 Hvor bor de? •Helst på restarealer som åkerkanter, i gressbakker, langs diker og bekker og åkerholmer. •De krever relativt uforstyrret åpen mark  Noen tar over et gammelt smågnagerbol  Noen samler tørt gress og lager sitt eget bol  Noen bygger bol i husvegger, i fuglekasser eller i døde trær •En handfull er truet Foto: Arnstein Staverløkk

7 Kysthumle Bombus muscorum. Foto: Jan Ove Gjershaug Hva gjør de? •Flyr fra blomst til blomst •Samler pollen som mat til sine avkom, samtidig som de gjør verdens viktigste bestøvningsjobb! •Nektar og honning er deres fyringsolje •Noen flyr langt –eks. mørk jordhumle er påvist hele 9,8 km fra bolet sitt for å samle pollen

8 Hvilken humle har jeg sett? •Bruk humlenøkkelen på nett www.artsdatabanken.no/humler www.artsdatabanken.no/humler •Hvilken humle er du ? http://quiz.start.no/114417

9 Hvorfor er humler viktig? •84% av våre plantearter er avhengig av insektbestøvning •Har stor betydning for avlingens størrelse (bær, busker og frukttrær) •Blir brukt som bestøvere i drivhus bl.a tomatplanter (avlet fram i fangenskap) •Humler og bier arbeider for 165 milliarder kroner årlig til verdensøkonomien Foto: Arnstein Staverløkk

10 Hvorfor blir det færre humler? •Redusert blomstertilbud •Tap av boplasser •Oppstykking av leveområder •Pesticider (sprøytemidler) •Parasitter og sykdommer •Predatorer •Giftige planter •Biltrafikk Foto: Børre K. Dervo Foto: Andrea H. KålåsFoto: Oskar Puschmann Menneskeskapte påvirkninger

11 Viste du at: •6 humlearter er i Rødlistet i Norge –Disse er: slåttehumle, kløverhumle, lundgjøkhumle, kysthumle, gresshumle og bakkehumle. •Det finnes ingen humler sør for Sahara i Afrika •De sparker med bakfoten hvis du nærmer deg sakte bakfra •Når ‘gjøkhumle’-dronninga overtar bolet til de sosiale humlene dreper de vertsdronningen og bruker arbeiderne som slaver for å fostre opp sitt eget avkom. •Noen humlearter markerer bare 1 m over bakken, mens andre i tretopphøyde (opp til 17 m) Steinhumle Bombus lapidarius Foto: Jan Ove Gjershaug

12 Viste du at: •Noen arter kan fly med en hastighet på 15,7 km i timen! •Humlene er ‘varmblodige’ – ( avhengig av aktivitet har de en temp. ± 40ºC ) •Det er bare dronningene og arbeiderne som har brodd og kan stikke (faktisk som en symaskin, derfor den brennende følelsen) •Humlene kan stikke flere ganger med samme brodd fordi den er uten mothaker Foto: Arnstein Staverløkk

13 Hvor vil jeg fly i dag? •Noen humler liker flere blomster (eks. Steinhumle Bombus lapidarius) Foto: Jan Ove Gjershaug

14 Hva kan vi gjøre? • Dyrk giftfrie hager • Plant gode humleplanter • Sørg for tidligblomstrende planter • Ikke brenn skråninger, åker eller eng Mørk jordhumle Bombus terrestris Foto: Jan Ove Gjershaug

15 Rubladfamilien Erteblomstfamilien Maskeblomstfamilien Korgplantefamilien Velg planter fra: Lyngfamilien Foto: Lisbeth Gederaas, Sigmund Meisfjord, Tommy Tønsberg

16 Sørg for variasjon i bedet  Ikke slik ! …men slik ! Foto: Kjetil Bevanger Foto: Lisbeth Gederaas

17 Alle våre humler på en plakat ! Samarbeid mellom: Hageselskapet Norsk institutt for naturforskning Artsdatabanken Heng opp og lær 

18 Hvis mange bidrar – blir det flere humler  Ny vår og nye muligheter – bli en humlevenn  Foto: Ingrid Salvesen


Laste ned ppt "Dyrk en summende hage Hageselskapets signalsak i 2012 Foto: Arnstein Staverløkk. Kløverhumle, steinhumle, bakkehumle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google