Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TROLLSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2006/2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TROLLSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2006/2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 TROLLSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2006/2007
TRYGGHET FOR ALLE

2 Plan for barnehageåret 2006-2007
Denne høsten ble årsplanen vår utformet som en kalender som kan følges fra måned til måned.Vi håper den vil være lettere for dere å følge. Kalenderen starter med barnehagens langsiktige mål og noen ord om hvordan vi jobber mot dette. Deretter følger hovedtema for året. Hvert emne vi vil fordype oss i er oppført på den måneden vi vil jobbe mest med det, men det vil alltid være glidende overganger. Pga. uforutsette ting kan enkeltemner bli utelatt eller forskjøvet. Vi ber dere derfor følge med på tavlene hvor informasjon blir gitt. Hver måned er datoer som er verd å merke seg uthevet og forklart. Det vil også dukke opp skjemaer som ønskes returnert i utfylt stand. Datoer for retur av skjemaer er også uthevet. Håper med dette at årsplanen kan bli et nyttig verktøy også for dere. Langsiktige mål: Å utvikle barnas sosiale kompetanse Gi barna gode natur- og ute-opplevelser I Trollstua barnehage har vi jobbet med sosial kompetanse som satningsområdet i over 8 år. Sosiale kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Vi har valgt å ha dette som et mål i 5 år fremover, hvor vi finner våre måter å jobbe på. Vi definerer sosial kompetanse ut fra fem hovedområder: Empati og rolletaking Prososiale holdninger og handlinger Selvkontroll Selvhevdelse Leik, glede og humor Mål som vi også ønsker å jobbe med i år og som legges under hovedmålet sosial kompetanse er: Relasjonskompetanse – positiv samhandling Kvalitet i barnehagen – jobbe for å bedre kvaliteten på alle områder som dekker barnehagen Vi vil fortsette å ha fokus på uteliv. Mål for dette vil være: Å opparbeide referanseområde sammen med barn og foreldre. Alle barna skal i løpet av året få kjennskap til dette området. Barna skal bli glad i å være ute og lære om naturen. Disse målene vil bli konkretisert for de forskjellige aldersgruppene i planene for hver enkelt gruppe.

3 I tillegg vil fokusområdet for oss være:
Trygghet for barn og foreldre Individuell oppfølging og tilpassning av dagen for barna Fleksibilitet Brukertilpasning Samarbeidsutvalget 2006/2007. To representanter for foreldrene velges på foreldremøtet. Representanter for personalet er: Lillian Hellerud og Gro Solberg Ruud Eierstyret 2006/2007. Fem representanter for foreldrene velges på årsmøte. Representanter for personalet er: Bente Pedersen og Oddny Bakken Indrelid Styrer Stine Kagiavas er også i styret Vi kan nås på: Telefonnr. til barnehagen: kontor Blåmann Rødhette Du kan nå oss på og e-post ; E-post; Kan dere følge med på hva som skjer i barnehagen via e-post og Trollstuanytt. Hovedtema Temaet vil være eventyr og fortellinger. Vi vil ha fokus på kjente og kjære eventyr og fortellinger. Dere vil bli informert underveis om hvilke eventyr og fortellinger som er i fokus. Mål for dette vil være: Å bli kjent med sentrale deler av kulturarven vår. Å bli kjent med fortellinger i barnelitteraturen. Rammeplanen for barnehagen sier at tekst som overleveres fra generasjon til generasjon er sentrale deler av kulturarven vår. Overleveringene skjer både muntlig, skriftlig og i billedform. Folkeeventyrene er en kjær del av vår kulturarv. Gjennom symbolikken i eventyrene kan barna få hjelp til å bearbeide følelser, opplevelser og inntrykk i positivt samspill med oppmerksomme voksne. De etiske grunnverdiene i vår kultur blir gjennom eventyr formidlet på en måte barn forstår. I tillegg vil de levendegjøre og gi barn et innblikk i gamle tradisjoner. Ved at man jobber med et eventyr over tid og gjennom ulike fagområder, vil det bidra til at barna utvikler skapende fantasi og kreativ tenkning og handling. Det bidrar også til at man utvikler lytteevnen og utvikler og styrker kulturell identitet og personlig utrykk. Innenfor dette tema vil vi ivareta de syv fagområdene som er fokusert i ”rammeplanen” for barnehager. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

4 Barnehagens dagsrytme
Barnehagen åpner Rolig leik Frokost (må komme før for å spise frokost.) 08.30–09.30 Aktiviteter/frileik inne eller ute Fruktmåltid og samling (mnd sang/dikt, fortellinger, samtaler osv.) Lunsj Barna får velge om de vil hvile eller bli lest for Frileik eller organiserte aktiviteter hovedsakelig ute Fruktmåltid Barnehagen stenger Personalet 2006/2007 Stine Kagiavas styrer 100% Hilde Karina Øverås pedagogisk leder 100% Oddny I. Bakken pedagogisk leder 100% Ann Iren Sørum ped.leder vikar for Oddny Hege Olsen pedagogisk leder 100% Gro S. Ruud assistent 100% Marit Solum assistent 100% Lillian Hellerud assistent 100% Bente Pedersen assistent 100% Tone A. Høgberget assistent 80% Sidsel Hilleren assistent 40% Anne K. Hansen vikar Fariba Rahimi vikar Einar Helgestad vaktmester Geo Flatmo rengjøringsassisten

5 Sosial kompetanse I august er det hovedsaklig tilvenning av nye barn som begynner hos oss. Vi ønsker å holde fokus på dette og la voksne og barn bli kjent med hverandre, bli trygge i barnehagen og få tilhørighet til gruppa. Aktivitetene blir lagt opp i små grupper Fokuset holdes på at barn skal bli kjent med hverandre, både de nye og de ”gamle”. Trygghet skapes gjennom å bruke de voksne som primærkontakten slik at alle barna har en voksen å forholde seg til i begynnelsen. Tema for august: Tilvenning av nye barn. Sosial kompetanse. Mnd. Dikt: I den fine hvite sand Sang: Fint at jeg traff deg

6 1. – 31.8: Oppstart nye barn Tema: sosial kompetanse Egne notater: AUGUST 2006 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7 Høst Plukke bær og frukt Nyttegjøre oss av det naturen har å by på
Tur i nærområdet for å se på forandringer i naturen Tema for september: Kjente og kjære eventyr og fortellinger Mnd. Sang: Grønnsakspisersang Dikt: Pæren & humlen

8 1.9: Planleggingsdag bhg. stengt 26.9: Foreldremøte fra kl: til kl: 21.00 Husk å gi beskjed om evt fri i høstferien som er i uke 40 (2.oktober t.o.m 6.oktober)! Egne notater: SEPTEMBER 2006 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9 Høst Målet er å bli bevisst at naturen sovner inn mot vinteren.
Se forandringene i naturen Se at løvet faller Bli bevisst at det blir kaldere Oppdage at fugler og insekter ”blir borte” Samtale om naturens dvaletilstand Solsikkefesten, fadderbarna våre Tema for oktober: Eventyr og fortellinger Mnd. sang: 10 indianere dikt: En gammel kone

10 24.10: Solsikkefesten Foreldre-samtaler i uke 44 Husk å skrive dere opp på foreldre-samtaler Egne notater: OKTOBER 2006 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vintertid 30 31

11 Høst Vi og verden (globus,bilder,verdenskart.,eventyr som handler om andre land, engelske sanger) Eventyrstund Rim, regler og sanger Bli kjent med Kittelsens eventyrverden Tema for november: Eventyr og fortellinger Mnd. sang: My Bonnie dikt: Ja grisen og nei grisen

12 Julen 2006 Vi må ha en oversikt over hvem som kommer i dagene før jul og i romjula. Vi ber derfor alle om å levere slippen nedenfor innen fristen: FREDAG 24. NOVEMBER Barnehagen er stengt 2. Januar (planleggingsdag) Barnets navn:_____________________________________________________________ Kommer Kommer ikke Kryss av: Onsdag Torsdag 28.12 Fredag Skriv også opp andre fridager i forbindelse med jul og nyttår: Dato Underskrift

13 1. Til 10.11: Foreldre-samtaler
Husk å levere inn slippen ang. evt. fri i julen 20.11: Planleggings-dag Egne notater: NOVEMBER 2006 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Barnehagen stengt 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

14 Jul Månedens tema desember: Mnd dikt: Matmonsen
Målet er å formidle julebudskapet på en enkel måte, bli kjent med juletradisjonene, styrke fellesskapsfølelsen, og å ha en hyggelig og rolig førjulstid sammen. Førjulstida skal være en tid med ro og glede. Det er mange barn, og fokus vil ikke være på produksjon av ”juleting”, men på å skape en hyggelig førjulstid. Her vil vi kose oss, snakke om tradisjoner og prøve å skape barnehagens egne tradisjoner. I desember vil vi: Ha adventsamling hver dag med adventskalender Lese julefortellinger og synge julesanger Hente juletre med maxi gruppen Kose oss med å lage julepynt Nissefest Luciafeiring Bake julekaker Julegudstjeneste Pynte barnehagen og juletre Kanskje lage noen julegaver Månedens tema desember: Mnd dikt: Matmonsen Mnd sang; Vi tenner våre lykter

15 EVALUERING AV HØSTHALVÅRET
Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på den jobben vi gjør og ber dere være snill å levere denne evalueringen innen fristen 12. desember Spm1: Er tilbakemeldingene og informasjonen dere får, gode nok? Vær konkrete og kom gjerne med forslag. Spm2: Har dere sett noen resultater av det vi har jobbet med i forhold til sosial kompetanse? Gjerne eksempler! Spm3: Hva har vært bra dette halvåret? Andre kommentarer. Dato:___________________________ Underskrift:_______________________________________________

16 12.12 Innlev. av spørreskjema 13.12: Lusiafeiring 15.12: Skibrekk 19.12: Nissefest/ marsj 20.12: Juleguds tjeneste Egne notater: DESEMBER 2006 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Julaften 25 1. juledag 26 2. Juledag 27 28 29 30 31 Nyttårsaften

17 Vinter Vi fortsetter med eventyr og fortellinger
Vi koser oss med inn/ute aktiviteter Overgang barnehage til skole for maxi Månedens tema januar: Sosial komp. Mnd dikt: Snekrystaller Mnd sang: Eventyrvise

18 2.01 Planleggingsdag Egne notater: JANUAR 2007 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Barnehagen stengt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

19 Vinter Karneval og fastelaven
Vi feirer dagen med god mat og drikke og alle som vil kan kle seg ut.. Månedens tema Februar: Mnd dikt: Ellinga vellinga vattlandsguten Mnd sang: Luringen

20 FEBRUAR 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 Barnehagen stengt 9 10 11 12 14 15 16 17
8.2: Planleggings dag 19.2: Fastelaven og kartneval Husk å gi beskjed om evt vinterferie i uke 9 (26.februar t.o.m 2.mars) Egne notater: FEBRUAR 2007 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 Barnehagen stengt 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

21 Vår Observere endringene i naturen. Så og plante Synge sanger om våren
Målet er at barna skal få oppleve gleden av å se hvordan naturen våkner til liv igjen etter vintersøvnen. De skal undre seg over nytt liv Observere endringene i naturen. Så og plante Synge sanger om våren Månedens tema mars: Mnd dikt: Klokkemaker flikkflakk Mnd sang: Kjerringa med staven

22 25.3: Husk å stille klokka 1. time frem
Egne notater: MARS 2007 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

23 Påske Målet er å bli kjent med påskebudskapet og påsketradisjonene
Snakke om påskens budskap Lage påskepynt Pynte barnehagen Forberede og gjennomføre påskefrokost Samarbeid med kirken Månedens tema april: Mnd dikt: Vått hår Mnd sang: Vårblomstene

24 Ferie-sommeren-2007 Tiden er inne for at vi må ha en oversikt over når barna skal ha sommerferie. Alle barna bør minst ha 3 uker sommerferie i perioden 1.mai til 31.september (må ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret).Vi ber derfor alle om å levere slippen nedenfor innen fristen MAI Nytt barnehageår starter 1.august. De som slutter 31.juli må altså avviklet all ferie før det. Husk å ta kopi før du/dere leverer Barnets navn:__________________________________ Ukenr Kommer (evt.dager) Kommer ikke(evt.dager) _______________________________________________________________________________________ Dato Underskrift

25 Barnehagen er stengt i påskeferien
16 til 27.4 er det foreldre- samtaler Egne notater: APRIL 2007 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 Barnehagen stengt 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

26 Vår Snakke om 17-mai Lære nasjonalsangen Pynte graven til frk.møller
Våraktiviteter Plukke blomster Månedens tema mai: Mnd dikt: Snabelfabel Mnd sang: Fløy en liten blåfugl

27 Evaluering av vårhalvåret Vi vil gjerne ha evaluering av året som er gått, og oppfordrer dere til å skrive noen ord og levere innen Spm. 1 Ros/ris for hvordan vi har gjennomført dette året? Spm. 2 Har dere merket noe hjemme i forhold til barnehagens satsningsområder? Kom gjerne med eksempler! Spm. 3 Vi ønsker forslag fra dere foreldre til neste årsplan! Kom gjerne med innspill! Dato:___________________ Underskrift:_________________________________________

28 18.5: Planleggings-dag 28.5: 2.pinsedag 31.5: Leveringsfrist evaluering av vårhalvåret Egne notater: MAI 2007 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Off. høytidsdag 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Grunnlovsdag 18 Barnehagen stengt 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

29 Sommer Mnd dikt: Hysj kan du høyre Mnd sang: Tellevise
Endelig er sommeren her med mye lek og moro vi koser oss mye ute. Arrangere avslutning med ”maxi”-overnatting Bade, leke med vann Trollstuadagen En felles tur Månedens tema juni: Mnd dikt: Hysj kan du høyre Mnd sang: Tellevise

30 7.6: Maxi-overnatting 19.6: Trollstua-dagen Egne notater: JUNI 2007 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 JULI 2007 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Barnehagen stengt 18
Uke 29 stengt Egne notater: JULI 2007 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Barnehagen stengt 17 Barnehagen stengt 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 August mnd. vil hovedsaklig være til tilvenning for nye barn.
Egne notater: AUGUST 2007 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Laste ned ppt "TROLLSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2006/2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google