Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av vårt nye selskap. Globalisering, endring i forbrukeratferd, nye distribusjonsformer, nye reguleringer, teknologisk fremskritt, SEPA, priskonkurranse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av vårt nye selskap. Globalisering, endring i forbrukeratferd, nye distribusjonsformer, nye reguleringer, teknologisk fremskritt, SEPA, priskonkurranse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av vårt nye selskap

2 Globalisering, endring i forbrukeratferd, nye distribusjonsformer, nye reguleringer, teknologisk fremskritt, SEPA, priskonkurranse … • Betalingsindustrien endrer seg raskere enn noen gang, og dette vil vi utnytte.

3 Vår løsning er å forbli konkurransedyktige og nyskapende ved å opprette et sterkt, nordisk selskap Kontorer • Danmark (hovedkontor) • Norge • Sverige • Finland • Estland

4 • en inngangsport til Europa og den nordiske regionen • uovertruffen sikkerhet og stabilitet • tilgang til en av de mest omfattende og innovative produktportef ø ljene innen kort og betaling i Europa • konkurransedyktig kompetanse og stordriftsfordeler Vi tilbyr

5 Vår ambisjon Ledende i Nord-Europa innen kort-, betalings- og informasjonsformidliing

6 Ambisjoner på kort og lang sikt Ledende aktør i Norden innen: •betalings- og informasjonstjenester •kortinnl ø sning •terminall ø sninger •eSecurity •kortl ø sninger

7 x Datterselskaper De fusjonerte selskapene

8 Vår visjon Et forenklet Europa med grensel ø se muligheter og forn ø yde kunder

9 Kundeorienterte verdier Ansvarlig – l ø sningsorientert – lagspiller – langsiktig fokus

10 Forretningsidé Gj ø re det sikrere og enklere å h å ndtere verdiene dine

11 Vår kjerne TILLIT

12 Våre evner og sterke sider Ledende posisjon i Norge og Danmark og ø kt styrke i den nordiske regionen Erfaren og i stand til å h å ndtere viktige, nasjonale infrastrukturer Full dekning av betalings- tjenestenes verdikjede Sterkt grunnlag for å f ø lge kundene v å re for europeisk vekst Stordriftsfordeler Sterk og bred produktportef ø lje "one stop shop" Bred geografisk dekning i Norden med lokal tilstedeværelse Blant de mest innovative i verden innen v å r nisje Uovertruffen erfaring og kompetanse

13 Solid og lønnsom vekst

14 Antall ansatte

15 Teller, BBS og PBS fusjonerer. 2010 1968 PBS dannes av bankene for å skape et selskap som kan møte kundenes behov fordatabehandling. Autogiro lanseres i Danmark 1974 1983 Dankort utvikles og revolusjonerer den danske betalingsmåten. PBS etableres for å koordinere bankenes arbeid innen betalingsområdet. Før dette ble selskapet kalt PKK og PBC. 1986 2003 PBS deles opp i tre separate grupper: PBS, MultiData og PBS International. PBS kjøper PBS International for å skape en sterk aktør i det nordeuropeiske markedet. 2006 Innløsning i Norge og Sverige, og innløsning av American Express. 2007 Innløsning av China UnionPay i den nordiske regionen. NETS etableres. PBS lanserer et nytt konsernmerke og en ny forretnings- strategi, klar for å følge de inter- nasjonale kundene. NETS kjøper opp PKK. PBS kjøper opp Auriga. 2008 PBS' historie

16 BBS' historie 1969 Forretningsbanker etablerer sitt eget girosenter og grunnlegger Bankgirosentralen Forretningsbankenes Avregningskontor AS (BGS). Forretnings- og sparebankene etablerer sitt eget kredittkortselskap – Bankkort AS. 1970 1972 Bankkort AS og BGS fusjonerer og blir til Bankenes Betalingssentral AS (BBS). Teller, BBS og PBS fusjonerer. 2010 BBS introduserer direkte remittering for l ø nnsutbetalinger og fakturabetalinger. 1973 1991 BankAxept lanseres som det nasjonale systemet (kortsystemet) for betaling med kort. BBS introduseres i det svenske markedet ved å kj ø pe Ingenico AB. 2005 2007 BBS introduseres i det danske markedet ved å kj ø pe opp LD Betalingssystemer AS, og tilbyr en nordisk terminall ø sning. BBS kj ø per opp Sagem Denmark og introduseres i det finske markedet gjennom oppkj ø pet av BBS Manison. Begge er sterke akt ø rer innen terminalmarkedet. 2009

17 2007 Nordito AS blir den nye eieren av Teller. 1977 Visa Norge etableres av de tre st ø rste bankene i Norge. Bryter monopolet og er den f ø rste i Norge som tilbyr b å de Visa og MasterCard. Skifter navn til Teller. 2003 2005 Teller å pner kontorer i Stockholm. Enerett for innl ø sning av American Express. 2006 Teller, BBS og PBS fusjonerer. 2010 Tellers historie

18 Våre kunder Finansielle institusjoner Offentlig sektor Privat sektor

19 Organisation

20 Eierstruktur Nordea DnB NOR Danske Bank SpareBank 1-alliansen Danmarks Nationalbank Andre banker i Norge og Danmark 20,0% 18,2% 16,1% 11,7% 9,7% 24,3%

21 Styreformann Peter Lybecker, Nordea Styret Nestformann Leif Teksum, DnB NOR StyremedlemmerSelskap Gert Rinaldo Jonassen Arbejdernes Landsbank Stein Klakegg Sparebanken Vest Stein O. Larsen Terra Gruppen Finn Haugen SparBank 1 SMN Torben Nielsen Sven E. Lystbæk Fire medarbejderrepræsentanter

22 Våre forretningsområder MERCHANT SOLUTIONS PAYMENT & INFORMATION SERVCES CARDS TELLER (Financial acquiring) eSECURITY

23 Forretningsenhetenes sterke sider Cards Den mest kompetente outsourcing- partneren for kortløsninger og tjenester Nord-Europa Payment & Information Services Dekker verdikjeden med l ø sninger for sikker og effektiv h å ndtering av betalinger og informasjon, styrket av uovertruffen, lokal (nordisk) kompetanse og tilstedeværelse. Tilbyr hele bredden av Betalingsl ø sninger For POS og nettbaserte virksomheter. Merchant SolutionsTeller Fellesnordisk, uavhengig innl ø ser med ”high-end” l ø sninger som fokuserer p å kompetanse og tillit. eSecurity Den st ø rste og mest erfarne e-identitets- kompetansen i Nord-Europa.

24 Forretningsområder og kjernevirksomhet Terminall ø sningerTransaksjonsh å ndtering Innl ø sning av inter- nasjonale kortsystemer Elektroniske ID-systemer e-handelAvregning og oppgj ø r Innl ø sning av lokale kortsystemer (DK) e-identitetsl ø sninger Betalingstjeneste- leverand ø r Mobile l ø sninger Innl ø sning av private merkesystemer Digitale signatur- tjenester Lojalitetskort (handelsforetak) Fakturahåndtering Verdi ø kende innl ø sertjenester Autentifikasjons- l ø sninger Forh å ndsbetalte kort (handelsforetak) Integrasjon med POS-transaksjoner (Merchant Portal) Arkiv- og dokumenthåndtering Portaler og verdiøkende tjenester Transaksjons- innsamling Innl ø serbehandling og -tjenester Produkter og tjenester til kortutstedere L ø sninger og tjenester for kontantautomater (ATM) Administrasjon av kortsystemer Nye betalingsformer Cards Payment & Information Services Merchant SolutionsTeller eSecurity

25 25


Laste ned ppt "Presentasjon av vårt nye selskap. Globalisering, endring i forbrukeratferd, nye distribusjonsformer, nye reguleringer, teknologisk fremskritt, SEPA, priskonkurranse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google