Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av vårt nye selskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av vårt nye selskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av vårt nye selskap
Velkommen! Vi har gleden av å presentere det nye selskapet vårt for dere. Dette er noe vi har sett frem til i flere måneder nå, og endelig har dagen kommet!

2 Globalisering, endring i forbrukeratferd, nye distribusjonsformer, nye reguleringer, teknologisk fremskritt, SEPA, priskonkurranse … Betalingsindustrien endrer seg raskere enn noen gang, og dette vil vi utnytte. Vi tror en fusjon av BBS, Teller og PBS er den beste måten å sikre aktiv deltagelse i den internasjonale konsolideringen og endringen som foregår i det europeiske markedet vi befinner oss i, både når det gjelder håndtering av betaling og informasjon. Innen få år vil bare en håndfull europeiske aktører fortsatt befinne seg i dette markedet, og vi akter å være en av dem. Markedet for betalingstransaksjoner er ikke lenger nasjonalt, men internasjonalt. Fusjonen lar oss utnytte forsterkende samvirkinger, som på lang sikt gjør at vi kan stille opp mot de største internasjonale aktørene innenfor forretningsområdene våre.

3 Vår løsning er å forbli konkurransedyktige og nyskapende ved å opprette et sterkt, nordisk selskap
Kontorer Danmark (hovedkontor) Norge Sverige Finland Estland Vi styrker posisjonen vår i de nordiske landene slik at vi kan bli mer effektive og konkurransedyktige. På denne måten vil vi være bedre rustet til å møte den voksende internasjonale konkurransen. Vår sterke fysiske tilstedeværelse i de nordiske markedene betyr at vi snakker det lokale språket og kjenner de lokale forholdene godt. Dette gjør at vi kan tilpasse oss kundenes krav og behov raskt. Og med ett navn og ett varemerke vil vi sette sterke spor etter oss!

4 Vi tilbyr en inngangsport til Europa og den nordiske regionen
uovertruffen sikkerhet og stabilitet tilgang til en av de mest omfattende og innovative produktporteføljene innen kort og betaling i Europa konkurransedyktig kompetanse og stordriftsfordeler Fusjonen er en forutsetning for at vi skal forbli konkurransedyktige og kunne følge kundene våre inn i Europa for å legge grunnlaget for videre vekst. Men hovedoppgaven vår vil fortsatt være å drive og utvikle infrastrukturen for betalings- og informasjonstjenester i Norge og Danmark. 4

5 Vår ambisjon Ledende i Nord-Europa innen kort-, betalings- og informasjonsformidliing Målet vårt er å bli en enda sterkere partner for kundene våre slik at vi kan støtte forretningene deres nasjonalt og internasjonalt og bli en attraktiv partner for store, europeiske selskaper og finansinstitusjoner. Vi vil bruke den sterke posisjonen vår som en av Nord-Europas største leverandører av betalings-, kort- og informasjonsløsninger som et springbrett for å gi kundene våre enda mer konkurransedyktig tjenester. ledende stilling i Norge og Danmark og økt styrke i den nordiske regionen infrastruktur-"eierskap" i Norge og Danmark full dekning av betalingstjenestenes verdikjede sterkt grunnlag for europeisk vekst stordriftsfordeler (bedre utnyttelse av ressurser) sterk og bred produktportefølje god geografisk dekning i Norden 5

6 Ambisjoner på kort og lang sikt
Ledende aktør i Norden innen: betalings- og informasjonstjenester kortinnløsning terminalløsninger eSecurity kortløsninger Ambisjonene våre er høye, men ikke urealistiske. Vi har et bredt tjenestespekter uansett hva kundene våre ber oss levere innen de fem viktigste forretningsenhetene våre (kortløsninger, betaling, terminalløsninger, kortinnløsning og eSecurity). Vi tilbyr internasjonale betalingsløsninger som er enhetlige, problemfrie og effektive på tvers av grensene mellom markedene hvor kundene ønsker tjenestene våre. Løsningene overholder samtidig de internasjonale kravene for dette feltet. Nøkkelkundekonsulenter vil oppdage at de har bare ett kontaktpunkt selv om de trenger tjenester i flere land og innen flere produktområder. 6

7 De fusjonerte selskapene
Datterselskaper x Vi er tre solide selskaper som forener kreftene. Alle selskapene har et godt omdømme, og har oppnådd suksess i sine respektive markeder og forretningsområder både i innland og utland. Nå har vi laget en struktur for hvordan vi skal fremstå i markedene vi opererer i. Vi vil opptre med to sterke konsernmerker: Det ene er gruppens hovedmerke, og det andre er for forretningsdriften og datterselskapene våre (kortinnløsning). Som dere allerede vet, har vi valgt å kalle selskapet vårt "Nets". Noen av dere er kanskje allerede fortrolige med dette navnet, ettersom BBS og PBS allerede har brukt det på noen av tjenestene våre. Så hvorfor har vi bestemt oss for å bruke et navn som allerede finnes? Det er mange gode grunner til det: "Nets" er et navn som oppsummerer virksomheten vår på en god måte. Vi er det usynlige nettverket som gjør sikker og sømløs forretningsdrift mulig i en travel verden. Takket være ekspertisen vår kan foretak og enkeltpersoner fokusere på sin egen kjernekompetanse mens de stoler på at vi tar oss av samfunnets usynlige ryggrad. Det vi gjør er livsviktig for det moderne samfunnet. Faktisk kunne ikke den moderne forretningsverdenen eksistere uten oss. Navnet "Nets" oppsummerer dette på en klar og forståelig måte. Sammenslåingen av selskapene våre inngår dessuten i en langsiktig plan for å forbli en sterk aktør i et marked som internasjonaliseres mer og mer. Dette krever et navn som er lett å lese og forstå på mange språk. Og nok en gang er "Nets" kort og effektivt. Det er dessuten knyttet mye goodwill til dette navnet i markedene hvor vi allerede har brukt det, og dette vil hjelpe oss når vi skal lansere nye tjenester i disse landene. Dette er noen av grunnene til at vi har valgt å bli Nets. Enkelte andre firmamerker vil av ulike årsaker fortsatt brukes, eller erstattes av nye navn. Teller, forretningsenheten vår innen kortinnløsning, vil samtidig bli et uavhengig datterselskap. Teller består av ansatte fra det gamle forretningsområdet innløsning i Teller og PBS International. Teller-symbolet består av tre ledd i en kjede. De tre delene symboliserer handelsforetakene, Teller og bankene. Fargene representerer de nordiske landene, mens navnet stammer fra urgermansk og betyr "fortelle noe i sekvens" eller "telling". På engelsk er "teller" en bankansatt som tar seg av kundens transaksjoner. DanID vil fortsette med bare noen mindre justeringer (Nets DanID A/S). Årsaken er at NemID er et helt nytt firmamerke som fremdeles trenger støtte fra DanID-merket. Auriga vil beholde navnet sitt foreløpig. Årsaken er at i Sverige opererer vi for øyeblikket med delvis overlappende løsninger og tjenester, for eksempel når det gjelder transaksjonsbehandling. Den nasjonale lanseringen av EMV-standarden pågår nå i Sverige, og Auriga kan levere en løsning for kassaapparater og terminaler som lett kan konfigureres slik at den leser chipkort (IPOS).

8 Vår visjon Et forenklet Europa med grenseløse muligheter og fornøyde kunder Visjonen vår er både klar og lett å forstå. Vi drømmer om en verden hvor betaling og informasjon kan håndteres enkelt og effektivt på tvers av grensene – slik at det kommer kundene våre til gode. Vi er det usynlige nettverket som gjør sikker og sømløs forretningsdrift mulig i en travel verden mens foretakene kan fokusere på kjernekompetansen sin.

9 Kundeorienterte verdier
Ansvarlig – løsningsorientert – lagspiller – langsiktig fokus Ansvarsfull Vi er et ansvarsfullt selskap, og tilbyr stabilitet og sikkerhet for å skape gjensidig tillit. Vi holder løftene våre og leverer presist. Vi tar hele ansvaret for ansvarsområdet vårt. Vi har ansvar for å skape verdier for kundene våre. Løsningsorientert Vi prøver å finne løsninger med kunder og medarbeidere. Kundeforståelse er grunnlaget for å finne de mest relevante løsningene / vinn-vinn-løsninger for begge parter. Vi kan tilpasse oss kundenes krav. Lagspiller Vi spiller på lag med kundene våre. Vi er proaktive og åpne, og ønsker engasjement. Vi spiller på lag på tvers av enheter, land og det som oppleves som grenser. Langsiktig fokus Nyskaping og fremtidsrettede løsninger. Langsiktige kunderelasjoner/forpliktelser. Langsiktig kompetanseutvikling.

10 Forretningsidé Gjøre det sikrere og enklere å håndtere verdiene dine
Vi vil gjøre det enklere å håndtere verdier – både pengeverdier og informasjon. Den grunnleggende forutsetningen for verdihåndtering ligger i gjensidig tillit. Tilliten oppnås ved å ha et kontinuerlig fokus og opprettholde sikkerhet og stabilitet – slik at verdihåndteringen blir 100 % forutsigbar. NETS' omdømme er basert på tillit – gjennom tiår med dokumentert stabilitet og sikkerhet.

11 Vår kjerne TILLIT Kjernen vår er tillit. Vi vil gi aksjonærene og kundene våre sikre, lønnsomme og problemfrie produkter og løsninger. Vi må sørge for at regjeringer og resten av verden stoler på at vi løser utfordringene som kan oppstå med nasjonale infrastrukturer. Det er denne typen tillit vi bør fokusere på. Det er denne tilliten vi vil skal kjennetegne oss. Tillit er den viktigste konkurransefordelen vår!

12 Våre evner og sterke sider
Ledende posisjon i Norge og Danmark og økt styrke i den nordiske regionen Full dekning av betalings- tjenestenes verdikjede Erfaren og i stand til å håndtere viktige, nasjonale infrastrukturer Sterkt grunnlag for å følge kundene våre for europeisk vekst Uovertruffen erfaring og kompetanse Stordriftsfordeler Bred geografisk dekning i Norden med lokal tilstedeværelse Sterk og bred produktportefølje "one stop shop" Blant de mest innovative i verden innen vår nisje Kundene våre vil nyte godt av en rekke fordeler når de bruker tjenestene til den nye gruppen. For eksempel: Vi har et bredt tjenestespekter uansett hva kundene våre ber oss levere innen de fem viktigste forretningsenhetene våre (kortløsninger, betaling, terminalløsninger, kortinnløsning og eSecurity). Kort sagt: Vår sterke fysiske tilstedeværelse i de nordiske markedene betyr at vi snakker det lokale språket og kjenner de lokale forholdene godt. Dette gjør at vi kan tilpasse oss kundenes krav og behov raskt. Vi tilbyr internasjonale betalingsløsninger som er enhetlige, problemfrie og effektive på tvers av grensene mellom markedene hvor kundene ønsker tjenestene våre. Løsningene overholder samtidig de internasjonale kravene for dette feltet. Nøkkelkundekonsulenter vil oppdage at de har bare ett kontaktpunkt selv om de trenger tjenester i flere land og innen flere produktområder.

13 Solid og lønnsom vekst Nets har hatt en solid og lønnsom vekst de siste årene med en årlig inntekstøkning på 8,1 % og EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og spesielle poster = earnings before interest, depreciation and amortization) på 7,0 %. Disse resultatene har vi oppnådd i en vanskelig tid med mange utfordringer for finanssektoren og økonomien generelt. Forretningsvirksomhet har økt både med hensyn til nye produkter og geografi, og viser at vi har en solid plattform for fremtid inntektsøkning og profitt. 13

14 Antall ansatte 14

15 PBS' historie PBS lanserer et nytt konsernmerke
og en ny forretnings-strategi, klar for å følge de inter- nasjonale kundene. NETS kjøper opp PKK. PBS kjøper opp Auriga. 2008 PBS etableres for å koordinere bankenes arbeid innen betalingsområdet. Før dette ble selskapet kalt PKK og PBC. 1986 PBS kjøper PBS International for å skape en sterk aktør i det nordeuropeiske markedet. 2006 Autogiro lanseres i Danmark 1974 Teller, BBS og PBS fusjonerer. 2010 1968 PBS dannes av bankene for å skape et selskap som kan møte kundenes behov fordatabehandling. 1983 Dankort utvikles og revolusjonerer den danske betalingsmåten. 2003 PBS deles opp i tre separate grupper: PBS, MultiData og PBS International. 2006 Innløsning i Norge og Sverige, og innløsning av American Express. 2007 Innløsning av China UnionPay i den nordiske regionen. NETS etableres. Som dere kan se, er historien vår som egne selskaper både lang og imponerende. Men sammen er vi dynamitt! 

16 BBS' historie BBS kjøper opp Sagem Denmark og introduseres i det finske markedet gjennom oppkjøpet av BBS Manison. Begge er sterke aktører innen terminalmarkedet. 2009 Forretnings- og sparebankene etablerer sitt eget kredittkortselskap – Bankkort AS. 1970 BBS introduserer direkte remittering for lønnsutbetalinger og fakturabetalinger. 1973 BBS introduseres i det svenske markedet ved å kjøpe Ingenico AB. 2005 Teller, BBS og PBS fusjonerer. 2010 1969 Forretningsbanker etablerer sitt eget girosenter og grunnlegger Bankgirosentralen Forretningsbankenes Avregningskontor AS (BGS). 1972 Bankkort AS og BGS fusjonerer og blir til Bankenes Betalingssentral AS (BBS). 1991 BankAxept lanseres som det nasjonale systemet (kortsystemet) for betaling med kort. 2007 BBS introduseres i det danske markedet ved å kjøpe opp LD Betalingssystemer AS, og tilbyr en nordisk terminalløsning. Som dere kan se, er historien vår som egne selskaper både lang og imponerende. Men sammen er vi dynamitt! 

17 Tellers historie Bryter monopolet og er den første i Norge som tilbyr både Visa og MasterCard. Skifter navn til Teller. 2003 Enerett for innløsning av American Express. 2006 Teller, BBS og PBS fusjonerer. 2010 1977 Visa Norge etableres av de tre største bankene i Norge. 2005 Teller åpner kontorer i Stockholm. 2007 Nordito AS blir den nye eieren av Teller. Som dere kan se, er historien vår som egne selskaper både lang og imponerende. Men sammen er vi dynamitt! 

18 Våre kunder Finansielle institusjoner Privat Offentlig sektor sektor
Som en ledende leverandør av betalings- og informasjonstjenester har vi en bred kundeportefølje. Kundene våre omfatter både små foretak, store finansinstitusjoner og offentlige institusjoner.

19 Organisation Vi har besluttet at organisere Nets på denne måde.

20 Eierstruktur Nordea 20,0% DnB NOR 18,2% Danske Bank 16,1%
SpareBank 1-alliansen 11,7% Danmarks Nationalbank 9,7% Her har vi en oversikt over de største eierne våre. Vi eies av noen av Nordens største banker, som stort sett også opererer i andre nordeuropeiske land. Dette gir også et godt bilde av forretningsdriften vår i den nye gruppen. Andre banker i Norge og Danmark 24,3%

21 Styret Nestformann Leif Teksum, DnB NOR
Styreformann Peter Lybecker, Nordea Nestformann Leif Teksum, DnB NOR Styremedlemmer Selskap Gert Rinaldo Jonassen Arbejdernes Landsbank Stein Klakegg Sparebanken Vest Stein O. Larsen Terra Gruppen Finn Haugen SparBank 1 SMN Torben Nielsen Sven E. Lystbæk Fire medarbejderrepræsentanter Her er en præsentation af vores bestyrelse.

22 Våre forretningsområder
MERCHANT SOLUTIONS PAYMENT & INFORMATION SERVCES CARDS TELLER (Financial acquiring) eSECURITY 22

23 Forretningsenhetenes sterke sider
Merchant Solutions Cards Payment & Information Services Teller eSecurity Tilbyr hele bredden av Betalingsløsninger For POS og nettbaserte virksomheter. Den mest kompetente outsourcing- partneren for kortløsninger og tjenester Nord-Europa Dekker verdikjeden med løsninger for sikker og effektiv håndtering av betalinger og informasjon, styrket av uovertruffen, lokal (nordisk) kompetanse og tilstedeværelse. Fellesnordisk, uavhengig innløser med ”high-end” løsninger som fokuserer på kompetanse og tillit. Den største og mest erfarne e-identitets- kompetansen i Nord-Europa.

24 Forretningsområder og kjernevirksomhet
Merchant Solutions Cards Payment & Information Services Teller eSecurity Terminalløsninger Transaksjons- innsamling Transaksjonshåndtering Innløsning av inter- nasjonale kortsystemer Elektroniske ID-systemer e-handel Innløserbehandling og -tjenester Avregning og oppgjør Innløsning av lokale kortsystemer (DK) e-identitetsløsninger Betalingstjeneste- leverandør Produkter og tjenester til kortutstedere Mobile løsninger Innløsning av private merkesystemer Digitale signatur- tjenester Lojalitetskort (handelsforetak) Løsninger og tjenester for kontantautomater (ATM) Fakturahåndtering Verdiøkende innløsertjenester Autentifikasjons- løsninger Forhåndsbetalte kort (handelsforetak) Administrasjon av kortsystemer Arkiv- og dokumenthåndtering Integrasjon med POS-transaksjoner (Merchant Portal) Nye betalingsformer Portaler og verdiøkende tjenester

25 Nets pay-off "there with you“ symboliserer vores ønske om langsigtede relationer med kunderne. Ønsket om at indgå I samarbejde der bringer værdi på både kort- og langt sigt.


Laste ned ppt "Presentasjon av vårt nye selskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google