Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av vårt nye selskap. Globalisering, endring i forbrukeratferd, nye distribusjonsformer, nye reguleringer, teknologisk fremskritt, SEPA, priskonkurranse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av vårt nye selskap. Globalisering, endring i forbrukeratferd, nye distribusjonsformer, nye reguleringer, teknologisk fremskritt, SEPA, priskonkurranse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av vårt nye selskap

2 Globalisering, endring i forbrukeratferd, nye distribusjonsformer, nye reguleringer, teknologisk fremskritt, SEPA, priskonkurranse … • Betalingsindustrien endrer seg raskere enn noen gang, og dette vil vi utnytte.

3 Vår løsning er å forbli konkurransedyktige og nyskapende ved å opprette et sterkt, nordisk selskap Kontorer • Danmark (hovedkontor) • Norge • Sverige • Finland • Estland

4 • en inngangsport til Europa og den nordiske regionen • uovertruffen sikkerhet og stabilitet • tilgang til en av de mest omfattende og innovative produktportef ø ljene innen kort og betaling i Europa • konkurransedyktig kompetanse og stordriftsfordeler Vi tilbyr

5 Vår ambisjon Ledende i Nord-Europa innen kort-, betalings- og informasjonsformidliing

6 Ambisjoner på kort og lang sikt Ledende aktør i Norden innen: •betalings- og informasjonstjenester •kortinnl ø sning •terminall ø sninger •eSecurity •kortl ø sninger

7 x Datterselskaper De fusjonerte selskapene

8 Vår visjon Et forenklet Europa med grensel ø se muligheter og forn ø yde kunder

9 Kundeorienterte verdier Ansvarlig – l ø sningsorientert – lagspiller – langsiktig fokus

10 Forretningsidé Gj ø re det sikrere og enklere å h å ndtere verdiene dine

11 Vår kjerne TILLIT

12 Våre evner og sterke sider Ledende posisjon i Norge og Danmark og ø kt styrke i den nordiske regionen Erfaren og i stand til å h å ndtere viktige, nasjonale infrastrukturer Full dekning av betalings- tjenestenes verdikjede Sterkt grunnlag for å f ø lge kundene v å re for europeisk vekst Stordriftsfordeler Sterk og bred produktportef ø lje "one stop shop" Bred geografisk dekning i Norden med lokal tilstedeværelse Blant de mest innovative i verden innen v å r nisje Uovertruffen erfaring og kompetanse

13 Solid og lønnsom vekst

14 Antall ansatte

15 Teller, BBS og PBS fusjonerer PBS dannes av bankene for å skape et selskap som kan møte kundenes behov fordatabehandling. Autogiro lanseres i Danmark Dankort utvikles og revolusjonerer den danske betalingsmåten. PBS etableres for å koordinere bankenes arbeid innen betalingsområdet. Før dette ble selskapet kalt PKK og PBC PBS deles opp i tre separate grupper: PBS, MultiData og PBS International. PBS kjøper PBS International for å skape en sterk aktør i det nordeuropeiske markedet Innløsning i Norge og Sverige, og innløsning av American Express Innløsning av China UnionPay i den nordiske regionen. NETS etableres. PBS lanserer et nytt konsernmerke og en ny forretnings- strategi, klar for å følge de inter- nasjonale kundene. NETS kjøper opp PKK. PBS kjøper opp Auriga PBS' historie

16 BBS' historie 1969 Forretningsbanker etablerer sitt eget girosenter og grunnlegger Bankgirosentralen Forretningsbankenes Avregningskontor AS (BGS). Forretnings- og sparebankene etablerer sitt eget kredittkortselskap – Bankkort AS Bankkort AS og BGS fusjonerer og blir til Bankenes Betalingssentral AS (BBS). Teller, BBS og PBS fusjonerer BBS introduserer direkte remittering for l ø nnsutbetalinger og fakturabetalinger BankAxept lanseres som det nasjonale systemet (kortsystemet) for betaling med kort. BBS introduseres i det svenske markedet ved å kj ø pe Ingenico AB BBS introduseres i det danske markedet ved å kj ø pe opp LD Betalingssystemer AS, og tilbyr en nordisk terminall ø sning. BBS kj ø per opp Sagem Denmark og introduseres i det finske markedet gjennom oppkj ø pet av BBS Manison. Begge er sterke akt ø rer innen terminalmarkedet. 2009

17 2007 Nordito AS blir den nye eieren av Teller Visa Norge etableres av de tre st ø rste bankene i Norge. Bryter monopolet og er den f ø rste i Norge som tilbyr b å de Visa og MasterCard. Skifter navn til Teller Teller å pner kontorer i Stockholm. Enerett for innl ø sning av American Express Teller, BBS og PBS fusjonerer Tellers historie

18 Våre kunder Finansielle institusjoner Offentlig sektor Privat sektor

19 Organisation

20 Eierstruktur Nordea DnB NOR Danske Bank SpareBank 1-alliansen Danmarks Nationalbank Andre banker i Norge og Danmark 20,0% 18,2% 16,1% 11,7% 9,7% 24,3%

21 Styreformann Peter Lybecker, Nordea Styret Nestformann Leif Teksum, DnB NOR StyremedlemmerSelskap Gert Rinaldo Jonassen Arbejdernes Landsbank Stein Klakegg Sparebanken Vest Stein O. Larsen Terra Gruppen Finn Haugen SparBank 1 SMN Torben Nielsen Sven E. Lystbæk Fire medarbejderrepræsentanter

22 Våre forretningsområder MERCHANT SOLUTIONS PAYMENT & INFORMATION SERVCES CARDS TELLER (Financial acquiring) eSECURITY

23 Forretningsenhetenes sterke sider Cards Den mest kompetente outsourcing- partneren for kortløsninger og tjenester Nord-Europa Payment & Information Services Dekker verdikjeden med l ø sninger for sikker og effektiv h å ndtering av betalinger og informasjon, styrket av uovertruffen, lokal (nordisk) kompetanse og tilstedeværelse. Tilbyr hele bredden av Betalingsl ø sninger For POS og nettbaserte virksomheter. Merchant SolutionsTeller Fellesnordisk, uavhengig innl ø ser med ”high-end” l ø sninger som fokuserer p å kompetanse og tillit. eSecurity Den st ø rste og mest erfarne e-identitets- kompetansen i Nord-Europa.

24 Forretningsområder og kjernevirksomhet Terminall ø sningerTransaksjonsh å ndtering Innl ø sning av inter- nasjonale kortsystemer Elektroniske ID-systemer e-handelAvregning og oppgj ø r Innl ø sning av lokale kortsystemer (DK) e-identitetsl ø sninger Betalingstjeneste- leverand ø r Mobile l ø sninger Innl ø sning av private merkesystemer Digitale signatur- tjenester Lojalitetskort (handelsforetak) Fakturahåndtering Verdi ø kende innl ø sertjenester Autentifikasjons- l ø sninger Forh å ndsbetalte kort (handelsforetak) Integrasjon med POS-transaksjoner (Merchant Portal) Arkiv- og dokumenthåndtering Portaler og verdiøkende tjenester Transaksjons- innsamling Innl ø serbehandling og -tjenester Produkter og tjenester til kortutstedere L ø sninger og tjenester for kontantautomater (ATM) Administrasjon av kortsystemer Nye betalingsformer Cards Payment & Information Services Merchant SolutionsTeller eSecurity

25 25


Laste ned ppt "Presentasjon av vårt nye selskap. Globalisering, endring i forbrukeratferd, nye distribusjonsformer, nye reguleringer, teknologisk fremskritt, SEPA, priskonkurranse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google