Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective."— Utskrift av presentasjonen:

1 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Offentlig sikkerhet berører oss alle Stig Lincoln-Ohrstrand Salgsdirektør i Motorola

2 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Interpol gir utmerkelse til Motorola Ved den 72. Interpol Generalforsamling i Spania, Oktober 2003, møttes 800 politiledere fra hele verden for å diskutere felles utfordringer. Motorola har fått den første anerkjennelse fra Interpol for “tjenester til det internasjonale politi og sikkerhetsmiljø”. Dette var en spesiell anerkjennelse hvor Motorola har arbeidet sammen med nødetater for å støtte dem under ekstreme situasjoner. Fra venstre mod høyre: Secretary General of Interpol Ronald Noble og Mike Worthington Motorola Corporate VP og GM for Safety & Security Solutions Motorola og Interpol deler samme visjon: Skape en sikrere verden. Skape et unikt utvalg av essensielle tjenester for politietater for å optimere de internasjonale anstrengelser på å bekjempe kriminalitet.

3 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Motorola er ledende i nødetatskommunikasjon •En industrileder –Våre kunder har i årtier hatt tillit til oss og våre kunnskaper om hvordan nødetater operer og deres behov. •Ende til ende løsninger –Integrerte løsninger og omfattende service. •Innovative løsninger –Unike løsninger som ikke er tilgjengelige hos andre leverandører. •Testet, flyttbar teknologi –Løsninger basert på standardiserte produkter med innebygd fleksibilitet og mulighet for ekspansjon. •Langsiktig troverdighet –Fokusert på langsiktige behov. –Levert politiradio siden 1930-årene.

4 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Nødetatskommunikasjon er kjernekompetanse 2003 CGISS SNAPSHOT l Salg NOK 32 milliarder l 14,000 ansatte l 8 fabrikksentra i 6 land l 16 utviklingsentra i 7 land l Tusenvis av ingeniører Politi, brann, helse, redning, sikkerhetsetater Flyplasser, havner, sporveier, taxi, transport, jernbaner, togradio Fabrikker, logistikk, fiske og landbruk, olje og gas produksjon Byggeplasser, tunneler, veiarbeid Nødetater Offentlig sektor Offentlige tjenester Transport Industri Bygg og anlegg Statlige etater, kommunale etater Kraft og energi, kraftverk, vann, telekom

5 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Nødnettskommunikasjon i 2004 Integrerte mobile løsninger

6 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Kundeprioriteter •Høyere effektivitet og produktivitet –Fleksibelt samarbeid –Konstant kommunikasjon •Høyere sikkerhet –Personlig sikkerhet –Beskytte informasjon –Motstå eksterne angrep •Økt adgang til informasjon –Gjøre det enklere å dele data –Integrere nye applikasjoner med eksisterende systemer –Muliggjøre sikker adgang til informasjon fra feltet •Enkel og effektiv ekspansjon av eksisterende anlegg

7 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Flytte beslutninger ut til frontlinjen Større press og høyere tempo i et mer usikkert miljø. Nye regler for nødetatspersonell • Større konsekvenser ved feil • Evne til å fatte beslutninger på stedet • Gi svar hurtig • Effektiv umiddelbart • Bedre forberedt • Tilgang til bedre informasjon • Integrert risikoanalyse • Bruke alt som er tilgjengelig

8 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Innovative teknologier som hjelper nødetater til å innsamle, tolke og dele viktig informasjon for bedre å kunne undersøke og forebygge Gjennomprøvde løsninger bygget på 65 års nødnettsekspertise, engasjement og kundetillit Løsninger som motstår angrep og fungerer under kritiske situasjoner når behovet oppstår Kvinner og menn i nødetatene blir mer og mer utsatt samtidig med at vi krever mer av dem Sikkerhet og effektiv innsats Motvirke Svare Gjenvinne

9 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Totalløsning kreves DEKNING By Fylke - region Nasjonal Internasjonal OMKOSTNINGER Implementering Drift Tilføyd verdi Tilføyd tjeneste KONTROL Pålitelig Prioritert adgang Hastighet Allestedsnærværende KAPACITET Spektrum, båndbredde Skalerbarhet Daglige behov Katastrofe behov LEVETID Design Passe med tidligere systemer Trening Vedlikehold Mobilitet EGENSKAPER Samkommunikasjon Sikkerhet Kryptering Nød situasjon Applikasjoner Datakapasitet

10 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Risikonivået til brukerne øker •Utsatt for avlytting •Dårlig eller ingen dekning i avsides områder •Overbelastet radionettverk •Brukerstress – (så mange radioer...) •Mangel på samkommunikasjon •Mangel på informasjon til å fatte beslutninger

11 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Dedikert digital løsning Dedikert sikkert robust nettverk RisikoSikkerhetDårlig dekning Krise medfører trengsel Brukerstress fra mange apparater LøsningHøyt krypterings og sikkerhetsnivå Robust dekning og redundans Dedikert kapasitet og prioritering Integrerte tale og data tjenester

12 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Data applikasjoner Adm. rutiner Dimetra IP Network •Regningsbehandling •Personalsystemer •Lønninger •Parkeringsbilletter •Fingeravtrykk •Bilder •Nasjonale databaser •Kriminaldatabaser •Fengselsdatabaser •Domstolsdatabaser •Førerkortsdatabaser •kjøretøysdatabaser •Kartsystemer •Databaseoppslag •Arkivering •Talekommunikasjon •Tekst og datakommunikasjon •Ulykkeskommunikasjon •Databaseopplysninger •Meldinger •Rapportskriving •Forberedelse •Tilgjengelighet •Telemedisin Kontrollrom Informasjonskilder Kjøretøy

13 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. City of Henderson, Nevada Henderson's integrerte informasjonsnettverk er det første av sitt slag i USA og inkluderer byens politi, brann, påtalemyndighet, og domstoler. Fingeravtrykk og bildeidentifiserings- teknologi brukes for å behandle ca 4,000 kriminelles fingeravtrykk og 12,000 arrester i året over 250,000 nød opprop (911) i året Alle politi, redning, og juridiske etater i Henderson er nå i stand til å arbeide med den samme informasjon og gjennom felles kontrollrom. Dette er spesielt verdifullt under store arrangementer, som krever innsats fra flere etater. “Vår visjon om å skaffe et fullstendig integrert nødetatssystem har blitt realisert”

14 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Felles nødnettskontroll i Warszawa Kriminalpoliti Antiterroristpoliti Sikkerhetspoliti Trafikkpoliti Luftpolitistyrker Ambulanse Sivilforsvar Kommunale tjenester Kommunale vakter Brannvesen VIP beskyttelse Politi Andre etater

15 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Warszawa Kommando & Kontrollsenter

16 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. mmO2 Airwave i Storbritannia  Tjenestekjøpsmodell  Opprinnelig for politiet  Tilleggsprosjekter (konkurranse)  Ambulanser  Brannvesener  Andre blålysorganisasjoner  Alle regionale politistyrker (53) ledes fra egne uavhengige kontrollrom  Brannvesenet blir sentralisert i 9 regioner med nye kontrollrom  32 Ambulanseetater med egne kontrollrom Utbygging fra 2001 til 2005 Status mars 2004:  32 politistyrker live  18 politistyrker installeres i 2004/2005  2,110 baser, 3,200 når installeringen er ferdig  Over 42,000 brukere live på systemet

17 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Hong Kong Politi •34,664 ansatte: –28,000 politioffiserer –5,900 sivile •Seks regioner: Hong Kong Island, Kowloon East, Kowloon West, New Territories North, New Territories South, Marine •Styres av tre regionale kommando- og kontrollrom (RCCC): Hong Kong Island, Kowloon og New Territories

18 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Morgendagens nødnettsoppgaver I dagFremover  Mobilt kontor  Vugge til grav rettssystem  Trådløst bredbåndsnettverk  MMS tjenester i politiradioen  Høykvalitetsbilder  Høykvalitetsvideo  Bedre webbrowsere og klienter  Bedre talebasert email  Telematikk for nødetater  Høyhastighetsdataoverføring  Personlig netverksområde  Telemedisin  Prioritert adgang  Umiddelbare tjenester  Dynamiske gruppetjenester  Mobile data og meldingstjenester  Kryptering for tale og data  Skalerbar kapasitet  Integrerte tale og datatjenester  Samkommunikasjon mellom etater  Høyt mobilitetsnivå

19 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. IP-nettverk gir nye muligheter TETRA 1 MSPD TETRA 2 AVL SDS Epost PDS Høykvalitetsvideo Motorola 2004 Databaseoppslag Telemetry Meldinger Bilder og arkivdata Langsom video Motorola 2003

20 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. Datatjenester i et sikkert miljø TETRA 1 Informasjons oppslag Stedbestemt tjeneste Meldinger Arkivoverføring Langsom video Telemedisin TEDS Høy Hastighets Pakke Data TETRA 2 Integrerte tale og data tjenester for hele nødetatsmiljøet Alt i et sikkert miljø

21 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. TETRA 2 standard ferdig i 2004 Teknologienighet så langt AdgangsmetodeTDMA Frekvensbåndbredde25, 50, 100, 150 kHz Modulationstyper og nivåer4QAM, 16QAM, 64QAM på alle bånd D8PSK i 25 kHz KodemetodeParallel Sammenkjedet Convolution Koding sammen med QAM Gjenstående standardisering forventes ferdig innen utgangen av 2004

22 Datatjenester i TETRA fra Motorola Short Data IP pakkedata Dynamisk kanalallokering 1998 2001 2003 2004 2005 Unique 2006+ Høyhastighetsdata (TETRA 2) Data Prioritering Høyprioritets applikasjoner er garantert adgang Multi-slot kanaler Opp til 4 gangers pakkedata kapasitet Felles Datakanal Større effektivitet ved at flere brukere deler samme datakanal Pre-arrangert Kanalallokering Garantert tjenestenivå Bedre utnyttelse av kapasiteten Pålitelig kommunikasjon for tyngre data applikasjoner Samtidig tale og datakommunikasjon Hurtig predefinerte beskjeder Statusmeldinger

23 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003. De risikerer livet for oss – bør de ikke få...... Høyeste sikkerhet Garantert dekning Beste informasjon Sikreste arbeidsplass


Laste ned ppt "MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google