Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prøve ånder Andre bibeltime om nådegavene Tønsberg 25. januar 2013 Asbjørn Kvalbein 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prøve ånder Andre bibeltime om nådegavene Tønsberg 25. januar 2013 Asbjørn Kvalbein 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prøve ånder Andre bibeltime om nådegavene Tønsberg 25. januar 2013 Asbjørn Kvalbein 1

2 Nådegave • Om frelsen: «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom 6:23) • Om menighetens utrustning – evner eller tjenester som Gud gir enkeltmennesker • Nådegaver = Åndens gaver • Jesus talte om talenter 2

3 Nådegavene er gitt • Alle nådegavene er gitt for at menigheten skal bli bygd opp. • Unntak: Tungetale. Nyttig bare hvis den blir tolket. • Fremstår da som profetisk tale • Profetisk tale: Til oppbyggelse, formaning, trøst • Paulus setter profetisk tale på topp 3

4 Åndens gaver – Åndens frukt Herren gir ÅNDEN Åndens frukt Oss som tror Åndens gaver 4 Gal 5,22 1Kor 12

5 Gud bruker personer som er villige • Har du en gave som kan brukes til ære for Gud? • Bruker du den? 5

6 Bedømme ånder • «Én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.» (1Kor 12:10) • Prøve ånder = bedømme ånder = vurdere ånder 6

7 Alle troende • Nådegavene står i forlengelsen av noe alle troende kan og skal gjøre. • «La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier.» (1Kor 14:29) • Dere kan alle tale profetisk (1Kor 14,31) = å tale til oppbyggelse, formaning og trøst 7

8 Det allmenne prestedømme • «Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» (1Tess 5,19-21) • Det allmenne prestedømme innebærer at ikke bare prester og ansatte skal gjøre tjenester • Alle kristne er tjenere for Herren i forsamlingen 8

9 Et hovedord, 1Joh 4: • «Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden. 9

10 • Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.» (1Joh 4:1-6) 10

11 Simon • «Men da Simon så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger og sa: «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på, kan få Den hellige ånd!» Men Peter sa til ham: «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger! 11

12 • Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap.» (Apg 8:18-23) 12

13 Trollmannen Elymas • Han «motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen». Paulus avviste skarpt og sa: «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete?» (Apg 13:8-12) 13

14 Kvinne med spådomsånd • «En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne, tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: «Disse folkene er tjenere for Gud, Den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» 14

15 Utdrivelse • Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne!» Og den forlot henne på timen.» (Apg 16:16-18) 15

16 Samsvar med Skriften • «Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.» (1Pet 4,11) • Noe er dumhet og uvitenhet • Noe annet er bevisst vranglære 16

17 Hvordan praktisere? • Ta opp med den det gjelder • Ta opp med lederne • Nå fram gjennom massemedier 17

18 Ingen lett nådegave å ha • Negative? • Sure holdninger? • Mobbe? • Vår tids skriftlærde og fariseere? • «Tendensen i tiden er jo at alt skal tåles og alt er bra, bare ikke den som sier at alt ikke er bra.» (Carl Fr. Wisløff) 18

19 Gaven til å rettlede • «Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre.» (Rom 15:14) • Sjelesorg 19

20 Velvillig omtanke • «Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.» (Hebr 3,12-13) 20

21 Barnabas og Paulus • Barnabas tok seg av Saulus og Johannes Markus • Paulus: «Dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere som en far mot sine barn: Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet.» (1Tess 2:11-12 ) 21

22 Kirketukt • Ikke gapestokk og utfrysing • «Hvis noen ikke vil adlyde det vi sier i dette brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke noe med ham å gjøre, så han kan se sin skam. Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror.» (2Tess 3:14-15) 22

23 Gi trøst • «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.» (2Kor 1:3-4) 23

24 Peter: • «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.» (1Pet 4:10-11) 24

25 Body builders 25 - Hva bruker du alle disse musklene til?

26 Vise fram? • Nådegavene som vises fram, kan være de mest populære • Noen kan være tunge å bære • Noen syns bare for dem som har åndelige øyne 26

27 Billy Graham 27 Gud har gitt meg gaven til å forkynne evangeliet. Gud har gitt deg gaven til å kjøpe hus

28 Du er god til noe • Slutt å sørge over de gavene du ikke har fått. • Ta i bruk de gavene du har, og bruke dem så godt du kan • «Lærer, jeg vet at jeg ikke kan nigangen særlig godt. Men jeg er en tiger når det gjelder sjugangen!» 28


Laste ned ppt "Prøve ånder Andre bibeltime om nådegavene Tønsberg 25. januar 2013 Asbjørn Kvalbein 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google