Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tale profetisk, formane, oppmuntre Første bibeltime om nådegavene Tønsberg 25. januar 2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tale profetisk, formane, oppmuntre Første bibeltime om nådegavene Tønsberg 25. januar 2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tale profetisk, formane, oppmuntre Første bibeltime om nådegavene Tønsberg 25. januar 2014 1

2 Vi lengter etter fornyelse ved Den hellige ånd • Levende kristne fellesskap • Glød for å tjene Herren • Vinne nye for hans rike • Vi ønsker oss fornyelse 2

3 Ikke for å diskutere • Sentrale skriftsteder: • Romerne 12 • 1. Korinterbrev 12 og 14 • Efeserne 4 3

4 1. Kor 12:28 • «I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale.» 4

5 Apostler og profeter • Apostel = utsending, budbærer, ambassadør • De tolv i en særstilling • Vitner om hva Jesus sa og gjorde • De kunne meddele Ånden ved håndspåleggelse (Apg 8:18) 5

6 Apostlenes lære • «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apg 2:42) 6

7 Aposteloppdraget fullført • «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen» (Ef 2:20) • Profetene = profetene i GT 7

8 Blitt åpenbart • «Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter.» (Ef 3:5) 8

9 Viktig • Profetisk tale i vår tid må aldri komme med ny lære i forhold til den som er åpenbart oss gjennom Jesus og apostlene. • «Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken.» (Åp 22:18) 9

10 Å tale profetisk • Noen omtales som profeter • Viktigere selve funksjonen: Å tale profetisk • «Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» (1Kor 14:1) 10

11 Hva innebærer å tale profetisk? • «Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.» (1Kor 14:3) • «Dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret.» (1Kor 14:31) • Profetisk tale er for menneskene 11

12 Til oppbyggelse • Ikke bare åndelig påfyll • Guds menighet bygges til en sterkere åndelig bygning • - Godt å bli minnet om • - Ikke tenkt på før • - Nå lærte jeg noe nytt 12

13 Formaning • Rettledning, oppmuntring, advarsel • Formaningsord fra Herren og fra hverandre • Rettledning i samsvar med kristne tanker • Oppmuntring når vi mister motet • Advarsel mot synden 13

14 Trøst • Gi mot og glede når en er i sorg eller har mistet motet • De aller fleste bærer på en sorg. • Synlig eller usynlig 14

15 Eldre forkynnere: • - Hvis Herren hadde gitt meg mer krefter og en forlenget tid til å virke nå, så hadde jeg reist omkring for å trøste folk. 15

16 Profet-tittelen • «Judas og Silas, som selv var profeter, talte lenge til søsknene der og oppmuntret og styrket dem.» (Apg 15:32) • Ingen kalles profeter i dag 16

17 Til ikke-kristne • «Hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle; hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig blant dere!» (1Kor 14:24-25) 17

18 Peters mektige tale • Pinsedagen: • Profetiene i Det gamle testamente • Hva Jesus hadde gjort og sagt • Hvordan han var uskyldig drept • Gud hadde oppreist fra de døde 18

19 • «Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» 19

20 • Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.» (Apg 2:37-41) 20

21 Si fram et budskap • Å tale profetisk er altså å si fram et budskap fra Gud på grunnlag av Skriften. Guds ord blir anvendt og gjort aktuelt inn i situasjonen på en direkte måte, slik at det virker til oppbyggelse, formaning og trøst. • Galt å innlede med «Så sier Herren …» 21

22 Ikke i ekstase • «For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret. Enhver profet har herredømme over sin profetånd, for Gud vil ikke uorden, men fred.» (1Kor 14:31-33) • «Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» (1Tess 5:20-21) 22

23 Hvordan etterprøve? • Det skal stemme overens med Bibelen • Det skal ære Jesus og opphøye ham • «På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.» (1Joh 4:2) 23

24 Gode frukter • «Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler?» (Matt 7:15-16) • Avvise personlig rettede budskap • «Gud skal du tilbe! Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet.» (Åp 19:10) 24

25 Edruelighet • Tolke hendelser i tiden. Våkne for tidens tegn, men ikke gi oss selv en innsikt vi ikke har • «For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.» (2Pet 1:21) • «Profetgavene skal bli borte … For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.» (1Kor 13:8-9) 25

26 Du kan bety noe • En åtti år gammel mann • Moses • Ingen av dem Jesus omga seg med, ga inntrykk av å være fremragende 26

27 Barnabas • Trøster, oppmuntrer, hjelpe- til-person. • Formaningens sønn • Til oppbyggelse, formaning og trøst • «Gud være takk for sin usigelige gave!» (2Kor 9:15) 27


Laste ned ppt "Tale profetisk, formane, oppmuntre Første bibeltime om nådegavene Tønsberg 25. januar 2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google