Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan lager man gode surveyspørsmål?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan lager man gode surveyspørsmål?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan lager man gode surveyspørsmål?
Bernt Aardal

2 Definisjon ’Survey’: et forskningsdesign der et utvalg enheter trekkes fra en populasjon og undersøkes med henblikk på å trekke slutninger til populasjonen Mange ulike innsamlingsmetoder Besøksintervju, telefonintervju, automatisert telefonintervju (lydbånd), post-enquete, e-post, internett (QuestBack), ”mentometer” (fokusgrupper, kontinuerlige reaksjoner)

3 Hva måles? Atferd Fact-finding Kunnskap Holdninger Motiver
Kan misbrukes både bevisst og ubevisst Krever kunnskap og erfaring

4 Hvor galt kan det gå? ”Synes De at livsforsikring er billig og vel anvendte penger, eller har De ingen omtanke for Deres familie?” ”Støtter De tanken om et motorsykkel-senter i Fredensroveien med utendørs racerbane, eller ser De heller at ungdommen dør på gata som sprøytenarkomane?”

5 Hvem, hva og hvorfor spør du?
Hvem: har svarpersonene forutsetninger for å svare på spørsmålene? Hva: er formålet med spørsmålet og undersøkelsen helt klart? Hvorfor: bare ”kjekt å vite”?

6 Måling av atferd Mange svaralternativer: hvilken av følgende ti aktiviteter er viktigst for deg? Biter seg merke i enkelte alternativer (poleffekt) Hvor mange ganger i løpet av de siste fire årene har du..? Tidsrom forkortes eller forlenges (teleskopeffekt) Vil du begrense din egen bilkjøring hvis kollektivtrafikken blir bedre utbygd? Hypotetiske spørsmål gir hypotetiske svar

7 Hva er problemet? Hvor ofte slår De Deres kone? 1. Svært ofte 2. Ofte
3. Nokså ofte 4. Nokså sjelden 5. Sjelden 6. Aldri

8 Hva er problemet? Hvor ofte slår De Deres kone? 1. Ofte 2. Av og til
3. Nokså sjelden 4. Sjelden, aldri

9 Måling av kunnskap Kan ikke brukes i postskjema eller Questback
Er vanskelighetsgraden tilpasset formålet og svarpersonene? Utdanningsnivå (forsker vs. svarperson) Yrkes- og erfaringsbakgrunn (ikke nødv. høy vs. lav) Spørsmål med ulik vanskelighetsgrad Kunnskapsspørsmål kan nesten aldri bli for lette Gjør kunnskapsspørsmål ”ufarlige” Vet du tilfeldigvis? Eller er du ikke så opptatt av dette spørsmålet?

10

11 Måling av motiver Hvorfor ikke spørre direkte?
Ubevisste og komplekse motiver Ønske om å dekke til (pynte på) motivene Jeg stemmer på parti X fordi det tar vare på de svake i samfunnet Jeg stemmer på parti X fordi det forsvarer mine økonomiske interesser

12 Måling av holdninger Påstander man sier seg enig eller uenig i (Likert-skalaer) A sier og B sier: hvem er du mest enig med? Holdningsskalaer (f.eks. 0-10) Måler vi holdninger eller luft? Hvor sentrale er holdningene for svarpersonen? Hvor stabile er de over tid?

13 Påstander Ja-effekt: tendens til å si seg enig
Ikke egnet til å si noe om nivå Motvirkes ved å slå sammen påstander med ulik retning til indekser

14 A sier og B sier...

15 A sier og B sier... Mer realistisk valgsituasjon (A eller B)
Men er alternativene gjensidig utelukkende? A: å øke velstanden i landet B: å fordele velstanden mer jevnt Spørres det om mer enn ett holdningsobjekt? A sier: God utdanning og en høy stilling er belønning god nok, og forskjellene i lønn mellom ulike yrker kan godt reduseres betraktelig

16 Holdningsskalaer

17 Holdningsskalaer Må tydeliggjøre referanserammen
”I politikken snakkes det i blant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere deg... Må forankre ytterpunktene på skalaen (er de dekkende?) Tidkrevende å gjennomføre Fordel med visuell støtte (kort)

18 Strengt forbudt! Flertydige spørsmål Dobbelte nektelser
”sørger vi etter din mening godt nok for kvinner og barn i dagens samfunn?” ikke mer enn ett holdningsobjekt pr. spørsmål Dobbelte nektelser ”er du enig eller uenig i at vi ikke bør tillate forurensende biltrafikk i boligområder?”

19 ”Vet ikke” & ”på midten” svar
Skal de utelates, tillates eller tilbys? Avhengig av innsamlingsform Postskjema/Questback: tillate = tilby Varierer med utdanningsnivå, usikkerhet og overbevisning Balansen mellom ”for” og ”mot” påvirkes lite

20 Hvordan tolkes spørsmålene?
Et vanskelig spørsmål tolkes slik at det er lettere å svare på Vidt meningsinnhold snevres inn Deler av spørsmål med flere beskrivende ledd blir oversett

21 Rekkefølgeffekter Plassering i spørreskjemaet kan påvirke svarene
Mener du er viktig å kreve høy moralsk vandel av våre ledere? Har du noen gang arbeidet svart, dvs. uten å betale skatt for inntekten?

22 Supplerende litteratur
Arlene Fink: How to Ask Survey Questions, London: Sage, 2008 Tove Mordal: Som man spør får man svar, Oslo: Tano, 1989 Jean M. Converse & Stanley Presser: Survey Questions. Handcrafting the Standardized Questionnaire, London: Sage, 1986

23


Laste ned ppt "Hvordan lager man gode surveyspørsmål?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google