Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN Tillitsmannssamling skifelt /skogsløp m/skyting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN Tillitsmannssamling skifelt /skogsløp m/skyting"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN Tillitsmannssamling skifelt /skogsløp m/skyting
Søndag 7. mars 2010 Evenes Rådhus (2.etarsje i Bogen) 12.00 Ofoten skyttersamlag

2 INNBYDELSE TIL TILLITSMANNSSAMLING SKIFELT / SKOGSLØP m/skyting
Samlaget inviterer herved til tillitsmannssamling Samlingen er for skifeltkontakter i skytterlagene. Laget står fritt til å møte med hele eller deler av styret, hvis ønskelig. Samlagets ungdomsutvalg og representanter fra HV inviteres spesielt. Sted: Evenes Rådhus (2.etarsje i Bogen) Dato: Søndag 7. mars 2010 kl Program : ¤ kl 1200 Åpning – hvor står sektoren i dag. ¤ kl 1230 Instruks for skytterlagenes skifeltkontakt /utvalg ¤ kl Regler skifelt /skogsløp m/skyting konkurranseprogrammer klasseinndeling våpen og antrekk målmatriell merker og medaljer ¤ kl 1400 Kaffe pause ¤ kl 1430 Bidragsordninger aktivitetskonkurransen Arrangementbidrag for skifelt / skogsløp m/skyting Temakvelder ¤ kl 1500 Oppsummering Karusell - ”tur med gevær” Terminlista 2010 Hva ønsker vi å utvikle sektoren til ? ¤ kl 1600 Avslutning Saker som ønskes tatt opp sendes undertegnede på mail innen onsdag 03. mars. Pga servering ønskes tilbakemelding på hvor mange som kommer fra hvert lag, også dette innen 03. mars. Skifeltkontakt i Ofoten Nils Erik Rognli

3 Hvor står sektoren i dag ?

4 18.150 Instruks for skytterlagenes skifeltutvalg/skifeltkontakt
Det bør nedsettes et skifeltskytterutvalg i hvert skytterlag. Der det er mest praktisk oppnevnes det en skifeltkontakt. Skifeltkontakten retter seg etter bestemmelsene nedenfor. 2. Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. 3. Utvalgets oppgave er å ta seg av skifeltskytingen i vedkommende lag, dvs. drive propaganda for skifeltskytingen, arrangere konkurranser og samarbeide med samlagets skifeltskytterutvalg og andre skytterlags skifeltskytterutvalg. 4. Virksomheten bør drives etter følgende retningslinjer: a. Alminnelig opplysningsvirksomhet, b. Samarbeid med lokale skilag og HV-områder, c. Arrangere spesielle treningsdager for skifeltskyttere på banen, og da helst i forbindelse med kombinasjonstrening (skyting og terrengløp på bar bakke, skyting og langrenn på snøføre), d. Ungdomsarbeid i samarbeid med lagets ungdomsutvalg. Dette kan til å begynne med drives med lagets rekrutteringsskyttere med «Long Rifle»-ammunisjon, hvor geværene ligger på standplassen, og rekruttene løper en liten tur mellom hver skyting. e. Skytterlagets skifeltskytterutvalg skal til enhver tid holde den lokale presse orientert om virksomheten. Det skal hvert år sammen med årsmeldingen sendes en rapport over skifeltskyttervirksomheten i laget til vedkommende samlags Skifeltskytterutvalg.

5 Revidert regelverk for skifelt og skogsløp med skyting
Skyttertinget 2006 fattet vedtak om at skifelt og skogsløp med skyting opprettholdes som offisielle øvelser på alle nivå i DFS. Norges Skytterstyre ble gitt myndighet til, i samarbeid med skifeltutvalget og Heimevernet, å gjøre tiltak for å styrke sektorens virksomhet. DFS/Utvalget for skifelt mener i den sammenheng at et enklere regelverk vil være et slikt tiltak. Utvalget har i sitt arbeid spesielt vektlagt å få til en generell forenkling, samt en mer logisk oppbygging av regelverket. Følgende endringer er vedtatt av Norges Skytterstyre og gjøres gjeldende fra 1. januar 2007:   Antall klasser er redusert. Klasseinndeling og klasseregler er i stor grad tilpasset DFS alminnelige regelverk. Standardisering av løypelengder, slik at det kun blir et minimum av traseer som må klargjøres/merkes. NSSF-godkjente skiskyttergevær med avtrekksvekt 500g tillates i alle finfeltklasser. For øvrig standardiseres våpen og ammunisjonsreglementet på sikt med DFS alminnelige regelverk. Forenkling av skyteprogram i grovfelt - sprint. Gjennom dette tilrettelegges i større grad for bruk av selvanvisere og strafferunder, noe som vil øke publikumsvennligheten. Det nye programmet innebærer også en arrangørmessig forenkling av skyteopplegget.    Større muligheter for tilpasninger ved lokale konkurranser. Begrepsendring. Dvs. skifeltskyting benevnes heretter skifelt og skogsløp med feltskyting blir skogsløp med skyting.

6 Skogsløp med skyting – normalprogram
Grovfelt Klasse Alder Skyting menn Løype Skyting kvinner kvinner Tillegg pr. bom Eldre junior 18 – 21år 5x6 skudd 9 km 3x6 skudd 6 km 3 min Senior A 22 – 54 år Senior B V 55 55 – 64 år AG3 kl I – 21 år AG3 kl II AG3 kl III 55 år – Skytterklasse 18 år – 3 km Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1,5 km. Skytterklassen løper 2 runder, og kan skyte flere hold ved samme standplassbesøk. Det kan også skytes ett/flere hold ved start eller målgang. Finfelt Klasse Alder Skyting, alle klasser Løype menn/kvinner Tillegg Pr. bom Aspirant 10 – 15 år 2x6 skudd 2 km 1 min R 12 – 13 år ER 14 – 15 år 3x6 skudd 3 km J 16 – 17 år V 65 65 år – Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1 km. Målgang eksempelvis umiddelbart etter siste skyting.

7 Skogsløp med skyting – sprint
Grovfelt Klasse Alder Skyting, alle klasser Løypelengde Tillegg pr. bom Eldre junior 18 – 21år 2x6 skudd 3 km 1 min Senior A 22 – 54 år Senior B V 55 55 – 64 år AG3 kl I – 21 år AG3 kl II AG3 kl III 55 år – Skytterklasse 18 år – Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1 km Finfelt Klasse Alder Skyting menn/kvinner Løype Tillegg pr. bom Aspirant 10 – 15 år 2x6 skudd 2 km 30 sek R 12 – 13 år ER 14 – 15 år J 16 – 17 år V 65 65 år – Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1 km. Målgang eksempelvis umiddelbart etter 2. skyting.

8 Skifelt - normalprogram
Grovfelt Klasse Alder Skyting menn Løype Skyting kvinner kvinner Tillegg pr. bom Eldre junior 18 – 21år 5x6 skudd 12 km 3x6 skudd 8 km 3 min Senior A 22 – 54 år Senior B V 55 55 – 64 år AG3 kl I – 21 år AG3 kl II AG3 kl III 55 år – Skytterklasse 18 år – 4 km Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 2 km. Skytterklassen går 2 runder, og kan skyte flere hold ved samme standplassbesøk. Det kan også skytes ett/flere hold ved start eller målgang. Finfelt Klasse Alder Skyting menn/kvinner Løype Tillegg pr bom Aspirant 10 – 15 år 2x6 skudd 2 km 1 min R 12 – 13 år ER 14 – 15 år 3x6 skudd 3 km J 16 – 17 år 4 km V 65 65 år – Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1 km. Målgang for kl. Asp. og R umiddelbart etter 2. skyting, og ER etter 3. skyting.

9 Skifelt - sprint Grovfelt Klasse Alder Skyting, alle klasser Løype, Tillegg pr bom Eldre junior 18 – 21år 2x6 skudd 5 km 1 min Senior A 22 – 54 år Senior B V 55 55 – 64 år AG3 kl I – 21 år AG3 kl II AG3 kl III 55 år – Skytterklasse 18 år – 3 km Anbefalt løypetrasé Sløyfer á ca. 1 og 2 km. Skytterklassen går 3 runder i 1 km sløyfen Finfelt Klasse Alder Skyting, alle klasser Løype menn/kvinner Tillegg pr. bom Aspirant 10 – 15 år 2x6 skudd 2 km 30 sek. R 12 – 13 år ER 14 – 15 år 3 km J 16 – 17 år V 65 65 år – Anbefalt løypetrasé Sløyfer á ca. 1 km. Målgang for kl. Asp. og R eksempelvis umiddelbart etter 2. skyting.

10 Utstyr for skifeltskyting
I NM skifelt og en del lokale skifeltkonkurranser i klasse eldre junior og senior A + B skal våpenet bæres rundt i løypa av utøveren. For at dette skal gjøres på enklest mulig måte, kan det være lurt med noe spesialutstyr. Bæresele For å kunne bruke en bæresele, lik den de bruker i skiskyting, må man feste en aluminiumsskive på siden av geværet. Man kan enten frese ut treverk i skjeftet for å få festet den, eller den kan enkelt festes ved å tre skruene gjennom ventilasjonshullene i skjeftet, og feste disse på motsatt side. Rem Regelen om at remmen skal være festet foran og bak på geværet gjelder også i skifeltskyting. Vanlig skyterem for gevær kan benyttes. Alternativt kan en spesiell skiskytterrem i to deler benyttes. En remdel festes på overarmen, mens den andre delen festes på geværet. Denne remmen inneholder en krok i den andre enden, som hektes på armremmen før skyting. Ammunisjon I de konkurranser hvor våpenet skal bæres rundt i løypa, er det også vanlig å bære med seg ammunisjon. Synskorreksjon For de som er avhengig av synskorreksjon, er kontaktlinser å foretrekke, men godkjente innfatninger festet til diopter (eks. monoframe-brille) kan også benyttes. Vanlige briller og skytebriller er derimot ikke å anbefale, da disse fort dugger. Langrennsutstyr I skifeltskyting benyttes kun klassisk stil i langrennet. Utstyr på standplass I finfeltkonkurranser i skifelt skal våpenet og utstyr oppbevares på standplass. Dette gjelder også normalt for Skytterklassen og klasse V55 på grovfelt. De øvrige klassene på grovfelt vil i NM bære geværet rundt om i løypa, men i en del lokale stevner kan alle har våpen og utstyr liggende på standplass.

11 8.00 Figurmateriell og skyteprogram
8.10 Generelle regler Det skal fortrinnsvis benyttes godkjente feltfigurer. Alle figurer som benyttes i en konkurranse skal være oppslått på startstedet i god tid før første start. Dessuten skal figuren for de respektive skytinger være oppslått ved inngang til standplass. Arrangøren fastsetter om det skal skytes mot kjente eller ukjente avstander. Dette, samt om det blir benyttet selvanvisere, skal være kunngjort på forhånd. 8.20 Skifelt og skogsløp sprint Avstand skal være innenfor det som er angitt i tabellen ovenfor. Ved første standplassbesøk skyter løperen 6 skudd liggende mot hold 1. ved neste standplassbesøk skytes 6 skudd stående mot hold 2. Finfelt, samt Veteran 55, AG-3-klasser og Skytterklassen skyter kun liggende. Arrangør kan fritt velge mellom selvanvisende/elektronisk målmateriell og papp figurer. For tillempinger ved lokale konkurranser vises til pkt i dette vedlegg. I sprint kan arrangører velge mellom strafferunder eller tidstillegg. Hva som benyttes skal framkomme i innbydelsen. Strafferundens lengde skal i grovfelt være ca. 200m, og i finfelt ca 100m. Dette gjelder for både skifelt og skogsløp med skyting. 8.30 Skifelt og skogsløp normalprogram Alminnelige regler for feltfigurer, maksimalavstander osv. iht. Skytterboka pkt og 9.311gjelder for normalprogram i skifelt og skogsløp med skyting. Arrangøren fastsetter innen disse rammer skyteprogrammet. 8.80 Spesielle regler for lokale konkurranser. Med lokale konkurranser menes alle konkurranser unntatt Landsdelskretsstevner og NM konkurranser. I lokale konkurranser står arrangører friere til å velge/tilpasse opplegget til de lokale forholdene. Eksempelvis kan standard skiver på 100m 200/300m benyttes ved å definere verdi for treff/bom. Videre kan det skytes flere serier på samme hold/figur. Et annet eksempel er å arrangere løp/renn og skytingen hver for seg/på forskjellige dager. Et konkret eksempel er å gjøre unna løpsdelen som lysløyperenn, og la samlagsstevnet i felt telle som skytedel. Andre egnede alternativer kan også nyttes. Generelt gjelder et krav om at det skal skytes minst 12 skudd. Skytterlag og skyttersamlag kan fastsette egne statutter for sine mesterskap.

12

13

14

15

16 For arrangementsbidrag for skifelt/skogsløp
Bidrag og kriterier For arrangementsbidrag for skifelt/skogsløp Arrangement Bidrag NM skifelt - Normalprogram og sprint NM skogsløp - Normalprogram og sprint Landsdelskretsstevne skifelt - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Landsdelskretsstevne skogsløp - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Samlagsstevne skifelt - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Samlagsstevne skogsløp - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Åpent skifeltstevne - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Åpent skogsløpstevne - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint 10 000,- 6 000,- 3 000, ,- 1 500, ,- 500,- for gjennomført temadag Minst 4 timer. Minst 5 deltakere Deltakerliste med fødselsår, og et detaljert program for temadagen(e) skal følge med søknaden. Maks 4 bidrag for temadager pr. lag  pr. år. Frist Bidragsskjema må fylles ut og sendes av det arrangerende skytterlaget innen kalenderåret.

17 Hvorfor merkeskytinger?
Utholdenhets merke – motivasjon Tradisjon Overkommelig Noe for de som aldri topper resultatlista Tilbud om aktivitet Holder laget i gang Organisasjonsidentitet Status

18 TOUR” me GEVÆR ( Eks. fra Rana Skyttersamlag)
Innen kalenderåret arrangeres det 4 stevner som inngår i ”Touren” Minimum en konkurranse innen skifelt /skogsløp m/skyting. 3 stevner tellende i ”Touren”. Det konkurreres i alle offisielle klasser. Ingen innskudd. Klassevis plassering for hver konkurranse 1.plass gir 7 poeng 2.plass gir 5 poeng 3. plass gir 4 poeng Osv 6.plass gir 1 poeng Bonuspoeng Beste skyteresultat gir 2 poeng, nest beste skyteresultat gir 1 poeng. Beste løpetid gir 2 poeng, nest beste løpetid gir 1 poeng. Bonuspoengene kan divideres ned til ½ poeng. Ved likhet rangeres; skogsløp/Sprint, skogsløp m/skyting, skifelt/Sprint. Skifelt

19 Terminlista for Ofoten Skyttersamlag 2010
Dato Stevnetype: Skifelt /skogsløp m/skyting Arrangør / sk.lag 07.03 Skifelt / skogsløp samling Ofoten Samlag 05.06 Åpent lagmesterskap Skogsløp m/skyting Lødingen ?????????? Åpent Stevne Lagmesterskap skogsløp m/skyting Trondenes????? Åpent stevne Lagmesterskap skogsløp m/skyting Bjerkvik?????

20 Rapport om skifeltvirksomheten 2010 Skytterlag: Kontaktperson: e-post:
Avholdt lagmesterskap Skifelt ____ antall deltagere____ Skifelt – sprint____ antall deltagere____ Skogsløp m/skyting____ antall deltagere____ Skogsløp – sprint____ antall deltagere____ Avholdt aktivitets konkuransen antall deltagere____ Oppnadd kravet til skifelt merket______________________ ___________________________________________________ Frist for rappotering er 1.november 2010,

21 Hva ønsker vi å utvikle sektoren til?


Laste ned ppt "VELKOMMEN Tillitsmannssamling skifelt /skogsløp m/skyting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google