Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN  Tillitsmannssamling  skifelt /skogsløp m/skyting  Søndag 7. mars 2010  Evenes Rådhus (2.etarsje i Bogen) 12.00  Ofoten skyttersamlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN  Tillitsmannssamling  skifelt /skogsløp m/skyting  Søndag 7. mars 2010  Evenes Rådhus (2.etarsje i Bogen) 12.00  Ofoten skyttersamlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN  Tillitsmannssamling  skifelt /skogsløp m/skyting  Søndag 7. mars 2010  Evenes Rådhus (2.etarsje i Bogen) 12.00  Ofoten skyttersamlag

2 INNBYDELSE TIL TILLITSMANNSSAMLING SKIFELT / SKOGSLØP m/skyting Samlaget inviterer herved til tillitsmannssamling 2010. Samlingen er for skifeltkontakter i skytterlagene. Laget står fritt til å møte med hele eller deler av styret, hvis ønskelig. Samlagets ungdomsutvalg og representanter fra HV inviteres spesielt. Sted: Evenes Rådhus (2.etarsje i Bogen) Dato: Søndag 7. mars 2010 kl. 1200. Program : ¤ kl 1200Åpning – hvor står sektoren i dag. ¤ kl 1230Instruks for skytterlagenes skifeltkontakt /utvalg ¤ kl 1315 Regler skifelt /skogsløp m/skyting •konkurranseprogrammer •klasseinndeling •våpen og antrekk •målmatriell •merker og medaljer ¤ kl 1400Kaffe pause ¤ kl 1430Bidragsordninger •aktivitetskonkurransen •Arrangementbidrag for skifelt / skogsløp m/skyting •Temakvelder ¤ kl 1500Oppsummering •Karusell - ”tur med gevær” •Terminlista 2010 •Hva ønsker vi å utvikle sektoren til ? ¤ kl 1600Avslutning Saker som ønskes tatt opp sendes undertegnede på mail innen onsdag 03. mars. Pga servering ønskes tilbakemelding på hvor mange som kommer fra hvert lag, også dette innen 03. mars. nilerr@online.no Skifeltkontakt i Ofoten Nils Erik Rognli 905 93 123 nilerr@online.no

3 Hvor står sektoren i dag ?

4 18.150 Instruks for skytterlagenes skifeltutvalg/skifeltkontakt 1.Det bør nedsettes et skifeltskytterutvalg i hvert skytterlag. Der det er mest praktisk oppnevnes det en skifeltkontakt. Skifeltkontakten retter seg etter bestemmelsene nedenfor. 2. Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. 3. Utvalgets oppgave er å ta seg av skifeltskytingen i vedkommende lag, dvs. drive propaganda for skifeltskytingen, arrangere konkurranser og samarbeide med samlagets skifeltskytterutvalg og andre skytterlags skifeltskytterutvalg. 4. Virksomheten bør drives etter følgende retningslinjer: a. Alminnelig opplysningsvirksomhet, b. Samarbeid med lokale skilag og HV-områder, c. Arrangere spesielle treningsdager for skifeltskyttere på banen, og da helst i forbindelse med kombinasjonstrening (skyting og terrengløp på bar bakke, skyting og langrenn på snøføre), d. Ungdomsarbeid i samarbeid med lagets ungdomsutvalg. Dette kan til å begynne med drives med lagets rekrutteringsskyttere med «Long Rifle»-ammunisjon, hvor geværene ligger på standplassen, og rekruttene løper en liten tur mellom hver skyting. e. Skytterlagets skifeltskytterutvalg skal til enhver tid holde den lokale presse orientert om virksomheten. 5.Det skal hvert år sammen med årsmeldingen sendes en rapport over skifeltskyttervirksomheten i laget til vedkommende samlags Skifeltskytterutvalg.

5 Antall klasser er redusert. Klasseinndeling og klasseregler er i stor grad tilpasset DFS alminnelige regelverk. Standardisering av løypelengder, slik at det kun blir et minimum av traseer som må klargjøres/merkes. NSSF-godkjente skiskyttergevær med avtrekksvekt 500g tillates i alle finfeltklasser. For øvrig standardiseres våpen og ammunisjonsreglementet på sikt med DFS alminnelige regelverk. Forenkling av skyteprogram i grovfelt - sprint. Gjennom dette tilrettelegges i større grad for bruk av selvanvisere og strafferunder, noe som vil øke publikumsvennligheten. Det nye programmet innebærer også en arrangørmessig forenkling av skyteopplegget. Større muligheter for tilpasninger ved lokale konkurranser. Begrepsendring. Dvs. skifeltskyting benevnes heretter skifelt og skogsløp med feltskyting blir skogsløp med skyting. Revidert regelverk for skifelt og skogsløp med skyting Skyttertinget 2006 fattet vedtak om at skifelt og skogsløp med skyting opprettholdes som offisielle øvelser på alle nivå i DFS. Norges Skytterstyre ble gitt myndighet til, i samarbeid med skifeltutvalget og Heimevernet, å gjøre tiltak for å styrke sektorens virksomhet. DFS/Utvalget for skifelt mener i den sammenheng at et enklere regelverk vil være et slikt tiltak. Utvalget har i sitt arbeid spesielt vektlagt å få til en generell forenkling, samt en mer logisk oppbygging av regelverket. Følgende endringer er vedtatt av Norges Skytterstyre og gjøres gjeldende fra 1. januar 2007 :

6 KlasseAlderSkyting menn Løype menn Skyting kvinnerLøype kvinner Tillegg pr. bom Eldre junior18 – 21år5x6 skudd9 km3x6 skudd6 km3 min Senior A22 – 54 år5x6 skudd9 km3x6 skudd6 km3 min Senior B22 – 54 år5x6 skudd9 km3x6 skudd6 km3 min V 5555 – 64 år3x6 skudd6 km3x6 skudd6 km3 min AG3 kl I– 21 år5x6 skudd9 km3x6 skudd6 km3 min AG3 kl II22 – 54 år5x6 skudd9 km3x6 skudd6 km3 min AG3 kl III55 år –3x6 skudd6 km3x6 skudd6 km3 min Skytterklasse18 år –3x6 skudd3 km3x6 skudd3 km3 min Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1,5 km. Skytterklassen løper 2 runder, og kan skyte flere hold ved samme standplassbesøk. Det kan også skytes ett/flere hold ved start eller målgang. Finfelt KlasseAlderSkyting, alle klasser Løype menn/kvinner Tillegg Pr. bom Aspirant10 – 15 år2x6 skudd2 km1 min R12 – 13 år2x6 skudd2 km1 min ER14 – 15 år3x6 skudd3 km1 min J16 – 17 år3x6 skudd3 km1 min V 6565 år –3x6 skudd3 km1 min Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1 km. Målgang eksempelvis umiddelbart etter siste skyting. Skogsløp med skyting – normalprogram Grovfelt

7 KlasseAlderSkyting, alle klasser Løypelengde alle klasser Tillegg pr. bom Eldre junior18 – 21år2x6 skudd3 km1 min Senior A22 – 54 år2x6 skudd3 km1 min Senior B22 – 54 år2x6 skudd3 km1 min V 5555 – 64 år2x6 skudd3 km1 min AG3 kl I– 21 år2x6 skudd3 km1 min AG3 kl II22 – 54 år2x6 skudd3 km1 min AG3 kl III55 år –2x6 skudd3 km1 min Skytterklasse18 år –2x6 skudd3 km1 min Skogsløp med skyting – sprint Grovfelt Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1 km KlasseAlderSkyting menn/kvinner Løype menn/kvinner Tillegg pr. bom Aspirant10 – 15 år2x6 skudd2 km30 sek R12 – 13 år2x6 skudd2 km30 sek ER14 – 15 år2x6 skudd2 km30 sek J16 – 17 år2x6 skudd2 km30 sek V 6565 år –2x6 skudd2 km30 sek Finfelt Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1 km. Målgang eksempelvis umiddelbart etter 2. skyting.

8 KlasseAlderSkyting menn Løype menn Skyting kvinner Løype kvinner Tillegg pr. bom Eldre junior18 – 21år5x6 skudd12 km3x6 skudd8 km3 min Senior A22 – 54 år5x6 skudd12 km3x6 skudd8 km3 min Senior B22 – 54 år5x6 skudd12 km3x6 skudd8 km3 min V 5555 – 64 år3x6 skudd8 km3x6 skudd8 km3 min AG3 kl I– 21 år5x6 skudd12 km3x6 skudd8 km3 min AG3 kl II22 – 54 år5x6 skudd12 km3x6 skudd8 km3 min AG3 kl III55 år –3x6 skudd8 km3x6 skudd8 km3 min Skytterklasse18 år –3x6 skudd4 km3x6 skudd4 km3 min Skifelt - normalprogram Grovfelt Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 2 km. Skytterklassen går 2 runder, og kan skyte flere hold ved samme standplassbesøk. Det kan også skytes ett/flere hold ved start eller målgang. KlasseAlderSkyting menn/kvinner Løype menn/kvinner Tillegg pr bom Aspirant10 – 15 år2x6 skudd2 km1 min R12 – 13 år2x6 skudd2 km1 min ER14 – 15 år3x6 skudd3 km1 min J16 – 17 år3x6 skudd4 km1 min V 6565 år –3x6 skudd4 km1 min Finfelt Anbefalt løypetrasé Sløyfer á 1 km. Målgang for kl. Asp. og R umiddelbart etter 2. skyting, og ER etter 3. skyting.

9 KlasseAlderSkyting, alle klasser Løype, alle klasser Tillegg pr bom Eldre junior18 – 21år2x6 skudd5 km1 min Senior A22 – 54 år2x6 skudd5 km1 min Senior B22 – 54 år2x6 skudd5 km1 min V 5555 – 64 år2x6 skudd5 km1 min AG3 kl I– 21 år2x6 skudd5 km1 min AG3 kl II22 – 54 år2x6 skudd5 km1 min AG3 kl III55 år –2x6 skudd5 km1 min Skytterklasse18 år –2x6 skudd3 km1 min Skifelt - sprint Grovfelt Anbefalt løypetrasé Sløyfer á ca. 1 og 2 km. Skytterklassen går 3 runder i 1 km sløyfen KlasseAlderSkyting, alle klasser Løype menn/kvinner Tillegg pr. bom Aspirant10 – 15 år2x6 skudd2 km30 sek. R12 – 13 år2x6 skudd2 km30 sek. ER14 – 15 år2x6 skudd3 km30 sek. J16 – 17 år2x6 skudd3 km30 sek. V 6565 år –2x6 skudd3 km30 sek. Finfelt Anbefalt løypetrasé Sløyfer á ca. 1 km. Målgang for kl. Asp. og R eksempelvis umiddelbart etter 2. skyting.

10 Utstyr for skifeltskyting I NM skifelt og en del lokale skifeltkonkurranser i klasse eldre junior og senior A + B skal våpenet bæres rundt i løypa av utøveren. For at dette skal gjøres på enklest mulig måte, kan det være lurt med noe spesialutstyr. Bæresele For å kunne bruke en bæresele, lik den de bruker i skiskyting, må man feste en aluminiumsskive på siden av geværet. Man kan enten frese ut treverk i skjeftet for å få festet den, eller den kan enkelt festes ved å tre skruene gjennom ventilasjonshullene i skjeftet, og feste disse på motsatt side. Rem Regelen om at remmen skal være festet foran og bak på geværet gjelder også i skifeltskyting. Vanlig skyterem for gevær kan benyttes. Alternativt kan en spesiell skiskytterrem i to deler benyttes. En remdel festes på overarmen, mens den andre delen festes på geværet. Denne remmen inneholder en krok i den andre enden, som hektes på armremmen før skyting. Ammunisjon I de konkurranser hvor våpenet skal bæres rundt i løypa, er det også vanlig å bære med seg ammunisjon. Synskorreksjon For de som er avhengig av synskorreksjon, er kontaktlinser å foretrekke, men godkjente innfatninger festet til diopter (eks. monoframe-brille) kan også benyttes. Vanlige briller og skytebriller er derimot ikke å anbefale, da disse fort dugger. Langrennsutstyr I skifeltskyting benyttes kun klassisk stil i langrennet. Utstyr på standplass I finfeltkonkurranser i skifelt skal våpenet og utstyr oppbevares på standplass. Dette gjelder også normalt for Skytterklassen og klasse V55 på grovfelt. De øvrige klassene på grovfelt vil i NM bære geværet rundt om i løypa, men i en del lokale stevner kan alle har våpen og utstyr liggende på standplass.

11 8.00 Figurmateriell og skyteprogram 8.10 Generelle regler Det skal fortrinnsvis benyttes godkjente feltfigurer. Alle figurer som benyttes i en konkurranse skal være oppslått på startstedet i god tid før første start. Dessuten skal figuren for de respektive skytinger være oppslått ved inngang til standplass. Arrangøren fastsetter om det skal skytes mot kjente eller ukjente avstander. Dette, samt om det blir benyttet selvanvisere, skal være kunngjort på forhånd. 8.20 Skifelt og skogsløp sprint Avstand skal være innenfor det som er angitt i tabellen ovenfor. Ved første standplassbesøk skyter løperen 6 skudd liggende mot hold 1. ved neste standplassbesøk skytes 6 skudd stående mot hold 2. Finfelt, samt Veteran 55, AG-3-klasser og Skytterklassen skyter kun liggende. Arrangør kan fritt velge mellom selvanvisende/elektronisk målmateriell og papp figurer. For tillempinger ved lokale konkurranser vises til pkt. 8.70 i dette vedlegg. I sprint kan arrangører velge mellom strafferunder eller tidstillegg. Hva som benyttes skal framkomme i innbydelsen. Strafferundens lengde skal i grovfelt være ca. 200m, og i finfelt ca 100m. Dette gjelder for både skifelt og skogsløp med skyting. 8.30 Skifelt og skogsløp normalprogram Alminnelige regler for feltfigurer, maksimalavstander osv. iht. Skytterboka pkt. 9.310 og 9.311gjelder for normalprogram i skifelt og skogsløp med skyting. Arrangøren fastsetter innen disse rammer skyteprogrammet. 8.80 Spesielle regler for lokale konkurranser. Med lokale konkurranser menes alle konkurranser unntatt Landsdelskretsstevner og NM konkurranser. I lokale konkurranser står arrangører friere til å velge/tilpasse opplegget til de lokale forholdene. Eksempelvis kan standard skiver på 100m 200/300m benyttes ved å definere verdi for treff/bom. Videre kan det skytes flere serier på samme hold/figur. Et annet eksempel er å arrangere løp/renn og skytingen hver for seg/på forskjellige dager. Et konkret eksempel er å gjøre unna løpsdelen som lysløyperenn, og la samlagsstevnet i felt telle som skytedel. Andre egnede alternativer kan også nyttes. Generelt gjelder et krav om at det skal skytes minst 12 skudd. Skytterlag og skyttersamlag kan fastsette egne statutter for sine mesterskap.

12

13

14

15

16 ArrangementBidrag NM skifelt - Normalprogram og sprint NM skogsløp - Normalprogram og sprint Landsdelskretsstevne skifelt - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Landsdelskretsstevne skogsløp - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Samlagsstevne skifelt - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Samlagsstevne skogsløp - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Åpent skifeltstevne - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint Åpent skogsløpstevne - Normalprogram og sprint - Normalprogram eller sprint 10 000,- 6 000,- 3 000,- 2 000,- 1 500,- 1 000,- 500,- for gjennomført temadag Minst 4 timer. Minst 5 deltakere Deltakerliste med fødselsår, og et detaljert program for temadagen(e) skal følge med søknaden. Maks 4 bidrag for temadager pr. lag pr. år. Frist Bidragsskjema må fylles ut og sendes av det arrangerende skytterlaget innen kalenderåret. Bidrag og kriterier For arrangementsbidrag for skifelt/skogsløp

17 merkeskytinger Utholdenhets merke – motivasjon Tradisjon Overkommelig Noe for de som aldri topper resultatlista Tilbud om aktivitet Holder laget i gang Organisasjonsidentitet Status

18 TOUR” me GEVÆR ( Eks. fra Rana Skyttersamlag) Innen kalenderåret arrangeres det 4 stevner som inngår i ”Touren” Minimum en konkurranse innen skifelt /skogsløp m/skyting. 3 stevner tellende i ”Touren”. Det konkurreres i alle offisielle klasser. Ingen innskudd. Klassevis plassering for hver konkurranse 1.plass gir 7 poeng 2.plass gir 5 poeng 3. plass gir 4 poeng Osv 6.plass gir 1 poeng Bonuspoeng Beste skyteresultat gir 2 poeng, nest beste skyteresultat gir 1 poeng. Beste løpetid gir 2 poeng, nest beste løpetid gir 1 poeng. Bonuspoengene kan divideres ned til ½ poeng. Ved likhet rangeres; skogsløp/Sprint, skogsløp m/skyting, skifelt/Sprint. Skifelt

19 DatoStevnetype: Skifelt /skogsløp m/skyting Arrangør / sk.lag 07.03 Skifelt / skogsløp samling Ofoten Samlag 05.06Åpent lagmesterskap Skogsløp m/skytingLødingen ??????????Åpent Stevne Lagmesterskap skogsløp m/skytingTrondenes????? ??????????Åpent stevne Lagmesterskap skogsløp m/skytingBjerkvik????? Terminlista for Ofoten Skyttersamlag 2010

20 Avholdt lagmesterskap Skifelt____antall deltagere____ Skifelt – sprint____antall deltagere____ Skogsløp m/skyting____ antall deltagere____ Skogsløp – sprint____antall deltagere____ Avholdt aktivitets konkuransen antall deltagere____ Oppnadd kravet til skifelt merket______________________ ___________________________________________________ Frist for rappotering er 1.november 2010,

21 Hva ønsker vi å utvikle sektoren til?


Laste ned ppt "VELKOMMEN  Tillitsmannssamling  skifelt /skogsløp m/skyting  Søndag 7. mars 2010  Evenes Rådhus (2.etarsje i Bogen) 12.00  Ofoten skyttersamlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google