Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen Brannvesen spesialredningsgruppe. BSR-gruppen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen Brannvesen spesialredningsgruppe. BSR-gruppen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen Brannvesen spesialredningsgruppe. BSR-gruppen
Grunnlagt 1988 Som Bratt Lende gruppen   skiftet navn i 2006.  Navn endring for å fange opp de forskjellige arbeidsoppgaver(aksjoner) gruppen kan brukes til alene sammen med andre innstanser eller til støtte /sikring for for annet innsatspersonell.

2 BSR gruppens Formål Redde mennesker og dyr fra vanskelige og utilgjengelige områder både i urbant/industrielt miljø og natur. Foreta nedfiring og oppheising av redningsmenn og evt. utstyr og pasient/skadeutsatte. Være en innsatstyrke og støttestyrke ved ras i Jord,stein,leire og snø. Vi skal opparbeide oss kunnskap og erfaringer for i stadig bedre grad redusere risikoen med innsats i rasområder.

3 Mannskapstyrken. Ca.28 mann fordelt på fire vaktlag.
Utgjør også den ordinære brann og redningsstyrken i Fana Brannstasjon. Mannskaper med lang erfaring innen brann,ulykke, redning, ambulansetjeneste og den tidligere Bratt lende gruppen. Opplæring i teknisk tauredning Opplæring i bruk av utstyr til sikring og søk i ras og rasområder. Opplæring og erfaring i bruk av frigjøringsutstyr. Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle og lære opp mannskaper for stadig og bli bedre/tryggere på de forskjellige utfordringer som de kan bli stilt ovenfor. Her et bilde fra øvelse snøras på hamlagrø i februar 06

4 Eksempler på aktuelle innsatser.
Redning og søk i bratt og vanskelig terreng. Kjøretøy utfor vei - transportulykker i bratt terreng. Redning i by-nære fjellområder. Sikring av innsats i elv og juv i samarbeid med dykkere. Redning fra tanker ,sjakter og trange rom også kombinert med behov for egen pusteluft. Evakuering og redning fra kraner, master, tårn, bygninger og industrianlegg. Innsats ved alle typer ras . Bildet viser en bilulykke på en av våre vestlandsveier. Dette ble beskrevet som en farefull og vanskelig redningsaksjon. Utstyr og opplæring som gruppen besitter ville her ha redusert faremomentene for innsatsstyrken og de skadde,og gjort tiltakene som måtte gjøres enklere .

5 Utstyr Div bekledning(gore tex),hjelmer m/hodelykt.jærven fjellduker
proviant. Truger Spader/grafser. Bærbar GPS,satelitt telefon,kart,kompass Søkestenger/spader. Lysutstyr . lineskyter Spesial bårer Tau,seler,taubremser, bolter og boremaskin til sikring,, ”taumoped” til personløft og løft av tyngre gjenstander etc. Gore tex bekledning der vanlig brannmannsbekledning ikke er det rette tøyet å bruke. Grafser flere typer spader både snø og jord. To lysstativ med kraftig lys , batterikapasitet på fire timer.Fallsikring og entringsutstyr Godt utstyrt til forskjellige tau rednings operasjoner og sikring ved andre oprasjoner. eksempelvis muligheter for å rigge til maseskade evakuering fra bratt og vanskelig terreng .(taubanesystemer kombinert med taumoped. Alpin redningsbåre og båre til redning fra trange rom ,sjakter,og kraner.

6 Utstyr Recco søkedetektor til og lokalisere reccobrikker.Den vil også kunne fange opp elektronisk utstyr som mobil og sambandsutstyr,men med dårligere rekkevidde. Elektronisk sender/mottager til sikring av egne manskaper men kan også brukes for å lokalisere skredoffer der vedkommende er utstyrt med dette.

7 Redning fra Ulriksbanen 45 meter over bakken…..Hvem tar oppdraget ?


Laste ned ppt "Bergen Brannvesen spesialredningsgruppe. BSR-gruppen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google