Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 13. februar 2008 kl. 20:30. Agenda Felles del for alle grupper - generell informasjon 1.Drift, organisasjon, målsettinger v/leder Knut Høiland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 13. februar 2008 kl. 20:30. Agenda Felles del for alle grupper - generell informasjon 1.Drift, organisasjon, målsettinger v/leder Knut Høiland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 13. februar 2008 kl. 20:30

2 Agenda Felles del for alle grupper - generell informasjon 1.Drift, organisasjon, målsettinger v/leder Knut Høiland 2.Foreldreinvolvering & dugnader v/leder Knut Høiland 3.Generelt om Sportslig opplegg v/Solveig Holter (SU) 4.Turn: Sportslig opplegg, aktiviteter v/Siw og Jørgen (SU) 5.RG: Sportslig opplegg, aktiviteter v/Silje Malmstrøm (SU) 6.Evt. Gruppevis - Informasjon fra trenerne Om trening – opplegg, planer mm

3

4 Visjon •Gjennom gode aktivitetstilbud og aktiv profilering av disse skal vi vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle •Vi vil vise at i gymnastikk og turn legges grunnlaget for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner •Vi skal ha et balansert tilbud mellom åpne partier og konkurransegrupper på nasjonalt nivå •Stavanger Turnforening skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, ansatte, instruktører, frivillige og foreldre •Trivsel og motivasjon innen konkurransegruppene er en forutsetning for gode sportslige resultater, og det skal jobbes systematisk for at alle er motivert •Medlemmene skal føle tilhørighet til foreningen

5 Trivsel og motivasjon Overordnet mål: Trivsel og motivasjon innen konkurransegruppene er en forutsetning for gode sportslige resultater, og det skal jobbes systematisk for at alle er motivert Mål 2007: Implementere mål og styring for trivsel/miljø Tiltak • Jevnlige foreldremøter for å sikre god og positiv foreldreinvolvering. Minst to per semester anbefales • Systematiske ”Trener-gymnast” samtaler. Tema’er: Sportslig utvikling og arbeidsmål med nye momenter. Trivsel på trening. Kommunikasjon •”Trivselsregler” • Lage et komplett årshjul for alle aktiviteter • Bli flinkere til å få til egentrening •Sosiale sammenkomster (pizza, bowling mm)

6 Økonomisk situasjon Stavanger Turnforening Inntekter: 4 mill kr. Utgifter: 4 mill. kr. Inntekter: Kontingent: 1,8 mill. Tilskudd: 0,7 mill. Dugnad: 0,3 mill. Busalg: 0,3 mill. Diverse: 0,9 mill. (stevner, egenandeler) Kostnader: Drift hall: 1 mill. lønn: 2 mill. Reiser: 0,4 mill. Diverse: 0,6 mill ( kontingent krets/forbund, adm./IT/kontor, varekjøp) Reisebudsjettet for turn og RG redusert med 50.000 kr i 2008

7 Utstyr / Hall •Behov for oppgradering – Rapport utarbeidet av IFAS (leverandør idrettsutstyr) 1.2 springbrett: 6500 NOK per stk eksl moms - anskaffet (dugnadsfinansiert) 2.Damestranke: 26000 NOK eksl. Moms 3.Psykomatter: 7-8000 NOK eksl moms – anskaffet (dugnadsfinansiert) 4.Longs til trampoline / skranke – på gang 5.Nytt RG teppe (ca. 40.000) - dugnadsfinansiering –Rengjøring •Behov for hjelp fra foreldre!!! HSM

8 Treningsavgift våren 2007 TreningsdagerPris (NOK) 4+3600 43100 32900 22000-2300 Mikro RG1800

9 Arrangementer, aktiviteter, dugnader, foreldreinvolvering, verv v/leder Knut Høiland

10 Arrangement, dugnader, foreldreinvolvering mm •Salg av toalettpapir (mars, juni, sept, des) –4 ganger i året –Krav mhp antall sekker avhengig av gruppetilhørighet/antall treningsdager (12-8-4 sekker) –En del av treningsavgiften (frikjøp: 75 kr per sekk) •Medlemsregistrering v/oppstart av nytt semester (vår og høst) •Vedlikehold/rengjøring av hall •Juletrefester for firmaer des/jan –kakebaking, pynting, servering, rydding •Konkurranser/egne stevner –flytting/rydding av apparater –sekretariat –kakebaking/bevertning –Etc •Styreleder/medlem, komitèmedlemmer •Prosjektledere!!!

11 ArrangementDatoMålgruppeProsjektlederSportsligDugnadPlanl. Ny sesong vår 20087. jan. 2008Alle???SUPågår Reiselivsmesse31/jan- 3. febr. EksternAnnebeth, Knut M. Øyvind FU/BUAutført KM Turn mangekamp9. febr.Turn – alleSiw/Solveig/Siw Rita/ Jørgen +SUFU/BUAutført Gym-Cup1.marsgymnBente H./Line /HanneSUFU/BUAPlanlagt DY-NC konk.7, 8.-9. marsTurnSiw/Jørgen/Solveig/ Annebeth SUFU/BUAUnder planl KM RG27.04RGSiljeSUFU/BUAUnder planl. Vårmønstring18. mai ?AlleLine/Hanne/SherriAlle trenereFU/BUAFebruar 08 RG NC-finale24. mai jr-sen. nasj. RGSiljeSUFU/BUAPlanl. febr. Vestlandsturnsteve Voksne 6.-8. juniGymn.AnnebethBente H. Line, Bitten, +++++ FU/BUAPågår Turntreff 13-18 årHøst 2008 Dato ikke avklart Gymn.Kim H.,/ Line/Bente H. Kim H., Ronny Vibeke ? FU/BUASept. 2008 NM junior TurnHøst 2008 Dato ikke avklart TurnSiw/Jørgen/Solveig +SUFU/BUAMai/Juni 2008 NC – RG – Jr. Sen Int. rekr. Indv. 11.-12. okt.RGSiljeSUFU/BUAPlanl. aug Guttesamling m/ overnatting* Feb. event nov. 2008GymnRune Otto??Tore/ Ronny/ Fredrik/ m.fl. SU?? 2009BTFGymn????????? ???? I tillegg er vi tildelt følgende arrangement: Barnas Turnfestival 2009 sammen med Havørn Barnas Turnfestival 2010 ” ” Brusand KM turn mangekamp 2009 KM RG 2009 Ungdommens Turnfestival 2009

12 Generelt om sportslig opplegg (Solveig)

13 STF sportlig opplegg •Sportslig Utvalg (SU) - Organisering •Barneidrettsbestemmelsene •Krav og forventninger •Den vanskelige balansen •Oppmenn

14 Sportslig Utvalg Leder Solveig Holter Seksjon Gymnastikk Annebeth Tvedten Seksjon RG Silje Malmstrøm Seksjon Turn Siw Fjeld Barn IGS A.Tvedten Små barn A. Tvedten Ungdom Line V Egeli Voksne A. Tvedten Sektretariat Hall Støttespillere mhp avvikling av stevner, rengjøring av saler mm: •2-3 faste navn (personer m/erfaring) •Inkluderer nye mhp erfarings- overføring Bespisning Apparater

15 Instruks for SU •Sportslig Utvalg oppnevnes av Styret og bør bestå av kvinner og menn med faglig innsikt i gymnastikk, turn og RG. Styret kan forelegge utvalget spørsmål av teknisk art og mottar utvalgets innstilling. •Utvalget oppnevner seksjonsleder/utvalg innen de forskjellige aktivitetsområdene. •Utvalget har følgende arbeidsområder: –Planlegge og gjennomføre konkurranser, oppvisninger og stevner i overensstemmelse med gjeldende reglement og vedtak- –Utvalget er ansvarlig for at nasjonale bestemmelser følges ved nasjonale konkurranser og internasjonale bestemmelser ved internasjonale konkurranser. •Utvalget er underlagt den generelle instruks som gjelder for foreningens utvalg generelt. Utvalget er direkte ansvarlig overfor styret via dets leder. 1.Koordinere treningstider 2.Sette opp forslag til budsjett for konkurransedeltakelse og samlinger og kurs. Seksjonslederen fremmer forslagene overfor Sportslig utvalg som koordinerer og fremmer forslagene for hovedstyret. 3.Sørge for naturlig rekruttering av konkurransegymnaster. 4.Påse at påmeldinger til konkurranser og stevner etter vedtatt budsjett blir foretatt innen gitte tidsrammer. 5.Følge opp trenere 6.Fremme forslag om utdanning/videreutdanning av trenere og dommere.

16 Bestemmelser om Barneidrett 6. Konkurranser i barneidretten må organiseres som en integrert del av idrettsopplæringa med en progresjon og utvikling som er tilpasset denne. (Jfr. pkt. 3.) Særidrettene må samarbeide om konkurranseopplegget i tråd med dette. Konkurranser som brukes som en motivasjonsfaktor i idrettsopplæringa, må tilrettelegges slik at alle barn har anledning til å delta. Barn under 10 år kan bare delta i konkurranser i idrettslaget og i konkurranser i lokalmiljøet. Trygghet + mestring = trivsel Idrettsaktiviteter til og med 12-årsalderen er barneidrett. Idrettsforbundet vil at trygghet og mestring gjennom idrett skal gi trivsel og legge grunnlaget for livslang idrettsglede. Oppmykning av bestemmelsene: I henhold til de nye aldersbestemmelsene kan nå 11 åringer og 12 åringer delta i NC stevner og bli Kretsmestre og Vestlandsmestre.

17 Krav og forventninger •Ordensregler –Respekt –Komme presis til trening –Melde i fra til trener hvis forhindret fra å trene –Holde orden / rydde i saler og ganger –Turndrakt/avtalt bekledning –Egentrening –. •Må ville!

18 Den vanskelige balansen •Ønsker vinnere/enere, men også bredde (lag) og utvikling & ivaretakelse av alle •Ønsker enhetlig og sammenspleiset miljø, men også differensiering for å oppnå fastsatte mål •Ønsker et trivelig miljø med tette relasjoner, men også disiplin og målrettet arbeid •Ønsker dialog og støtte fra foreldrene, men også en viss distanse i forhold til innblanding i treningsopplegg

19 Oppmenn - turn Jenter: •Gruppe 1: •Gruppe 2: •Gruppe 3: •Gruppe 4: Gutter •Elite: Rune Otto Andreassen •Viderekomne: Kristian Knutsen •Rekrutter: Nina Ask Hansen •Aspiranter: Oppgaver: •Administrativ støtte til trenere og SU •Prosjektleder for sosiale tiltak •Ordne praktiske ting f. eks drakter med mer •Hjelpe trenere SU i kommunikasjon til foreldre •……………..

20 Oppmenn/støtteapparat RG Oppgaver: •Administrativ støtte til trenere og SU •Prosjektleder for sosiale tiltak •Ordne praktiske ting f. eks drakter med mer •Hjelpe trenere SU i kommunikasjon til foreldre •…………….. Foreldrekontakt: Lise Aarthun Oppmenn: •Mikro: Anette Kvilhaugsvik? •Mini: Mette Fosså Hettervik? •Rekrutt: Lise Aarthun •Junior 2- og 4-kamp: Norfryd Førland? •Nasjonal junior: ?

21 Turn elite jenter og gutter (Siw og Jørgen)

22 Turn kvinnerTurn menn NM senior: Stille lagNM senior: Nr 1 mangekamp NM senior: Medalje i enkeltapparatNM junior: Nr 1 mangekamp NM junior: Medalje lag Sportslig målsetning 2007-2010, turn •Gode resultater NC, både jenter og gutter •Jenter sr/jr noe under målsetting, men 1 jente på jr. landslaget, 1 jenter vinner av nasjonal rekruttkonkurranse •1 gutt på sr. landslaget, 3 gutter på jr. landslaget •STF gutter vant lag Norges-cup •Steffen vant svingstand i NM jr

23 Konkurranser 2008 Vår 1.DY/NC Stavanger – 7-9 mars 2.NC Trondheim – 19/20 april 3.Unni og Haralds (sr/jr), Oslo – 13-15. juni Høst 1.NC 2.KM 3.NM jr 4.NM sr 5.Vestlandsmesterskap, Bergen 6.Landsfinale 7.Nasjonal rekruttkonkurranse •Trenerne prioriterer deltakelse innenfor budsjettrammer

24 Basis for gruppeinndeling 1.Grunnpilar: styrke, mykhet, spenst, hurtighet 2.Mot: å tørre 3.Tekniske turnferdigheter 4.Holdning: treningsvilje, fokus, resultatorientering Rammebetingelser: •Hallkapasitet •Trenerkapasitet •Økonomi •Sammensetning som gir best mulig trening!

25 Grupper & Trenere - Turn Jenter: •Gruppe 1 & 2: Slava/Natasja •Gruppe 3: Mette/Siv Rita •Gruppe 4: Elin Gutter •Elite: Slava •Viderekomne: Jørgen •Rekrutter: Slava •Aspiranter: Morten ~ 60 gymnaster

26 Treningsleir •Kjempekjekt!!! •MEN må finansieres! •Krever initiativ og innsats fra foreldre! Ålborg 2006 Alternativer: •Noen reiser til Stord (årlig leir) – Andre deltar på en annen leir •Større leir i STF regi

27 Rytmisk Gymnastikk - RG (Silje)

28 Sportslig målsetning 2007-2010, RG KlasseMål Internasjonal senior troppStille tropp i NM 2009. 1 plass i NM og NC Internasjonal senior ind. 4-kamp1 blant de 8 beste 1 på landslaget Internasjonal junior troppBlant de 1-3 beste i NC og NM Deltakelse i nordisk Internasjonal junior ind. 4-kamp3 kvalifisert til NM, 1 blant de åtte beste 1 på landslaget 1 som deltar i nordisk Internasjonal rekrutt tropp1 som beste tropp i glade RG dager, 1 blant de 5 beste Internasjonal rekrutt 4-kamp1 blant de tre beste i glade RG dager, 1 blant de 6 beste 2 på rekruttlandslaget Internasjonal rekrutt 3-kamp1 blant de tre beste i glade RG dager, 1 blant de 8 1 på rekruttlandslaget Internasjonal klasse 2-kamp3 blant de åtte beste og 3 blant de 16 beste i glade RG dager

29 RG – Basis for gruppeinndeling 1.Kroppsteknikk: Bevegelighet, styrke, spenst, koordinasjon 2.Redskapsteknikk 3.Holdning: fokus og treningsvilje 4.Egentrening i sal og hjemme

30 Grupper & Trenere - RG •Albena sirakova: –Int. sr. 2-kamp, 4-kamp –Jr. tropp –Rekrutt tropp 1 og A –Rekrutt 3- og 4-kamp –Mini individuelt •Vanessa Livingston –Int. jr 2-kamp –Nasjonal jr –Rekrutt tropp 2 og A –Rekrutt –Rekrutt 3-kamp –Mini tropp –Mikro tropp •Elisabeth Sandnes –Alle grupper i ballett –Mini tropp –Mikro tropp •Katrhine Nedrum –Permisjon •Annie Torkildsen –Permisjon –Nasjonal jr –Jr. 2-kamp –Rekrutt tropp 2 –Rekrutt 2-, 3- og 4-kamp •Hanne Melum Hansen –Nasjonal jr •Sandra Bratteteig –Hjelpetrener nasjonal jr, mini og mikro •Astrid Steine –Jr 2-kamp

31 RG Resultater NM vår 2007 NM RG lag Asker Turnforening 24.-25.03.07 •Melina Tou, Suzanne Nedrum, Madelen Ljosland og Amanda Søby nr. 7 NM jr. Kristiansand Turnforening 05.-06.05.07: •Junior individuelt internasjonal 4 kamp(kun 25 kvalifiserte): •Melina Tou nr. 17 •Internasjonal junior troppnr. 5

32 RG Resultater vår 2007 •Glade RG dager i Asker 20.-22.04.07 •Mini tropp (oppvisning) •Frittstående: –Lag 1: Ine Charlene Monsen, Ine S. Kaltveit, Karina Fosså Hettervik, Serianna Kvarøy –Lag 2: Stine Andreassen, Tonje Aitken, Sol simona Nag, Amalia Skjærpa, Amalie Wee tørlen

33 RG Resultater vår 2007 •Glade RG dager i Asker 20.-22.04.07 •Rekrutt individuelt 2-kamp: •Andrea Førlandnr. 10 •Anita Løviknr. 13 •Kristin Fosmark Johansennr. 16 •Mari Bjørndalnr. 23 •Sofie Zetterstrømnr. 26 •Rekrutt individuelt 3-kamp: •Amalie Braathen Haugenr. 4 •Tonje Fjågesundnr. 8 •Rekrutt individuelt 4-kamp: •Kaja Viste nr. 6 •Kamilla Meling Karstensennr. 13 •Rekrutt lag: •Lag 1: Kaja Viste, Kamilla Meling Karstensen, Tonje Fjågesund, Amalie B. Hauge nr. ? •Lag 2: Andrea Førland, Anita Løvik, Kristin Fosmark Johansen, Mari Bjørndal, Sofie Zetterstrømnr. ?

34 RG Resultater vår 2007 •Glade RG dager i Asker 20.-22.04.07 •Rekrutt tropp: •Tropp 1 nr. 2 i ring og nr. 3 i frittstående •Tropp A nr. 4. i ring og 5 i frittstående •Nasjonal rekrutt tropp: •Bestiser nr. 4 •Pink Ladiesnr. 6

35 RG Resultater vår 2007 •Glade RG dager i Asker 20.-22.04.07 •Junior individuelt internasjonal 4 kamp(48 deltagere): •Melina Tou nr. 19 •Suzanne Nedrumnr. 31 •Madelen Ljoslandnr. 30 •Amanda Søbynr. 45 •Caroline Bugge Tandbergnr. 47 •Junior lag int. klasse: •Melina Tou, Suzanne Nedrum, Madelen Ljosland, Amanda Søby, Caroline Bugge Tandberg nr.? •Internasjonal junior troppnr. 5 •Junior nasjonal klasse: •Deltagere: Caroline Dverset Helland, Aurora Tjelflaat, Ina Fimreite, Elisabeth Olivaris

36 RG Resultater høst 2007 •Norges Cup Bergen Turnforening 15.-16.09.07 •Int. junior individuelt 4-kamp: Melina Tou (20), Suzanne Nedrum (25), Madelen Ljosland (29), Amanda Søby (32), Caroline Bugge Tandberg (34) •Yngre junior: Kaja Viste (8), Kamilla Karstensen (12), Andrea Førland (15), Mari Bjørndal (16) •Rekrutt -96: Amalie Braathen Hauge, Tonje Fjågesund •Norges Cup Tromsø Turnforening 13.-14.10.07 •Int. senior individuelt 4-kamp: Melina Tou (6) •Int. junior individuelt 4-kamp: Suzanne Nedrum (24) •Yngre junior: Kaja Viste (5) •Rekrutt -96: Amalie Braathen Hauge(4) •Internasjonal vennskapskonkurranse med Club Iliana Bulgaria 11.11.07: Deltagere: Internasjonal junior. •Klubbkonkurranse Stavanger Turnforening 18.11.07: Deltagere: Mikro, Mini og rekrutt tropp og individuelt. Nasjonal junior ind.. •Samlinger: Regional samling en helg i Haugesund for alle rekrutter, junior og senior.


Laste ned ppt "Foreldremøte 13. februar 2008 kl. 20:30. Agenda Felles del for alle grupper - generell informasjon 1.Drift, organisasjon, målsettinger v/leder Knut Høiland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google