Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 UNDERSØKELSE  VURDERING  BEHANDLING  REHABILITERING ANKELSKADER Fysioterapeut Bjørn Fossan Toppidrettssenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " UNDERSØKELSE  VURDERING  BEHANDLING  REHABILITERING ANKELSKADER Fysioterapeut Bjørn Fossan Toppidrettssenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1  UNDERSØKELSE  VURDERING  BEHANDLING  REHABILITERING ANKELSKADER Fysioterapeut Bjørn Fossan Toppidrettssenteret

2 ANKELSKADER - forekomst  1 ankelskade pr. 10.000 personer pr.dag  150-200.000 ankelskader hvert år i Norge  15-20% av alle idrettsrelaterte legevaktskader  30-50% av alle skader i ballidretter som fotball, basketball og volleyball

3 ANKEL - anatomi  Talus  lateralsiden skråner lateralt anteriørt  lateralsiden skråner lateralt distalt med.lat. med. sett ovenfra sett forfra

4  Talocrural-leddet (gaffelen)  leddflate-planet i gaffelen vinkler 15 grader utover  leddkapselen er stram over malleolene og slakk anteriørt og posteriørt  stresses i max. dorsalfleksjon  stresses ved tilting/rotasjon av talus i gaffelen ANKEL - anatomi

5  Talocruralleddets ligamenter  lig. tibio-fibularis ant. og post.  Lateralsidens ligamenter  lig. talofibularis ant. (tfa)  lig.calcaneofibularis (cf)  lig. talofibularis post. (tfp)

6 ANKEL - anatomi  Lig. tibio-fibularis ant. og post.  litt tensjon i 0-stilling, økende i dors.fleksjon  Lig. talofibularis anterior (tfa)  en fortykkelse av kapselen  lite tensjon i 0-stilling, økende i plant.fleksj.  stresses mest i inversjon  talus kan gli frem og rotere innover ved ruptur  bortsett fra i 0-still./dors.fleksjon da talus holdes på plass i gaffelen.

7 ANKEL - anatomi  Lig. calcaneo-fibularis (cf)  vinkler bakover og er separert fra kapselen  tensjon bare i supinasjon  har ofte “forbindelse” med peroneus-senene  stresses i ren supinasjon, men også i inversjon - etter at tfa har røket

8 ANKEL - anatomi  Lig talo-fibularis post. (tfp)  går medialt og er en forsterkning av kapselen  tensjonen øker med økende dorsalfleksjon og supinasjon  skades sjelden  i inversjon: kun etter forutgående skade av tfa og cf, hvilket tilsvarer total luxasjon av talocruralleddet

9 ANKEL - anatomi  Medialsidens ligamenter  lig. deltoideum  en dyp og en overfladisk del  fra tibia til naviculare, calcaneus og talus  skades oftest i kontaktidretter  sees oftest i komb. med syndesmose-skader og/eller malleolfracturer

10  Proximale tibio-fibularledd  fibula ligger delvis bak tibia  ledd-flatenes plan vinkler 45 grader utover ANKEL - anatomi

11 ANKEL - fysiologi  Innad-/utadrotasjon * long.akse i leggen  Dors.-/plant.-fleksjon * horisontal akse  Pron./supinasjon * long.akse i 2.tå  Eversjon/inversjon * “Henke’s akse” Eversjon = dors.fleksj. + utadrot. + pronasjon Inversjon = plant.fleksj.+ innadrot. + supinasjon

12 ANKEL - fysiologi

13 Ledd: Bevegelser:  Talocrural-leddet - plant./dors.-fleksj.  Subtalar-leddene - pron./supinasjon - ut-/innrotasjon  Tars.-metatars.-leddene - pron./supinasjon - ut-/innrotasjon

14 ANKEL - fysiologi  Bevegelse i tibio-fibular-leddene  distale ledd  ved inversjon: fibula distalt, anteriørt og i innadrotasjon i forhold til tibia  proximale ledd  ved inversjon: fibula distalt, dorsalt og i innadrotasjon i forhold til tibia

15 ANKEL - fysiologi  Ligamentær stabilitet:  supinasjon  spenner lig. interrosseum og stabiliserer subtalar-leddene  pronasjon  få ligamenter strammes; ankelen forblir instabil  inversjon  stresstendens av lig.cuboid-naviculare

16 ANKEL - fysiologi  Hvilestilling - 10 gr.plantarfleksjon  0-stilling - 90 gr. mellom fotens lat.side og leggens lengdeakse  Close p.p. - max. dorsalfleksjon  Kaps.mønster - plantar - dorsalfleksjon

17 Ankelskader - mekanismer

18 ANKELSKADE - mekanismer 1 ( 95% av skadene er lokalisert på lat.siden)  Inversjon + laterale lig. +/- syndesmosen  Eversjon+ deltoid lig. +/- syndesmosen  Utadrotasjon+ syndesmosen +/- deltoid lig.

19 ANKELSKADE - mekanismer 2  Inversjonstraume  lander på lateralsiden/ i inversjon ved hopp og løp (da tfa er viktigste stabilisator)  Rask vending  medfører rot. av leggen med “låst” fot  bevegelsen tas opp i subtalar-leddene  som eversjon/ inversjon  kan føre til stress av ankelens collat. lig.

20 ANKELSKADE - mekanismer 3  Predisponerende faktorer  tidligere distorsjoner  dårlig restitusjon etter skade i triceps/achilles  stramme achilles-sener i vekstspurten

21 LIGAMENTSKADE - fordeling (laterale skader)  Tfa - 50%  Cf - 0.6%  Tfa + cf - 26%  Tfa + cf + tfp- 1%  Syndesmosen - 3%

22 LIGAMENTSKADE - fordeling (mediale skader)  Sjelden isolerte skader av lig.deltoid.  Brostrøm (-64) : 3 av 105 ankelskader  Hopkinson (-90) : 15 av 1344 ankelskader  Rupt. av lig. deltoideum i en eversjonsskade vil oftest medføre  syndesmoseskade  lateral osteochondralskade  og/eller fibulafractur

23 ANKELSKADER Klinisk undersøkelse

24 Ankelskadesituasjoner

25 ANKELSKADE – undersøkelse (ved inversjonsskader) Mulige skader  Tfa-/Cf-ligament-skade  Syndesmose-skade  Medial (evt. lat. eller dors.) brusk-/periostskade  Fractur  lat.-/med. malleol, fibula, 5.metatars  Proximal tibio-fibularledd-skade

26 ANKELSKADE - undersøkelse MÅL: (akuttfase)  Ekskludere differensialdiagnoser (til laterale ligamentskader)  fibulafractur (malleol/skaft)  fractur av basis 5.metatars  syndesmoseruptur  peroneusluksasjon Viktig å ekskludere disse tidlig fordi tidlig immobil. eller operasjon kan være aktuelt

27 Mistanke om fractur  Sterke smerter som ikke demper seg raskt etter traumet  Meget palpasjonsømt  Blek og kaldsvettende?  OBS! umulig å belaste !? ANKELSKADE - undersøkelse

28 ANKELSKADE – anamnese (ved inversjonstraume)  Når skjedde skaden?  Kunne belaste straks?/ haltet etter 5 min.?/kan belaste i det hele tatt?  Tidligere skade i noen av anklene?  Lyder?  Smerte?  oppståen/lokalisasjon/utbredelse /variasjon  Hevelse?  umiddelbart? / sent? / ikke?

29 ANKELSKADE - inspeksjon  Hvordan belastes og avvikles foten?  Halting ?  Hevelse/hematom?  Farge/trofiske forandringer  Deformiteter?  fractur?  talar diastase?

30 ANKELSKADE – funksjons-us  Tåhevning, hælgange, knebøy  Balanse  Aktive-/ passive bevegelsesutslag  hvor evt. smerter?  Kraft-test  dorsal- /plantar-fleksorer (tå/ankel)  peroneer  Div. funksjonelle tester  Spesialtester

31 Mekanisk stabilitet av ankelen  Knoklenes form  Kapsel og ligamenter

32 Mekanisk instabilitet  Bevegelse utover fysiologisk bevegelsesutslag  Klinisk påvisbar ved spesielle tester

33 Def. funksjonell ankelinstabilitet:  Gjentatte distorsjoner  Pasientens subjektive følelse av at ankelen svikter  Skjer ved sports- og daglige aktiviteter, som gange på ujevnt underlag eller brå vendinger (Freeman-65)  En bevegelse utover voluntær kontroll, men ikke utover fysiologisk bevegelsesutslag (Tropp-88)

34 Freeman og Tropp ”Det er ingen korrelasjon mellom mekanisk og funksjonell instabilitet”

35 Hinking på plattform 1 2 3 4 Midtplaten måler 50cm x 50cm Sidenes helning er 15 grader

36 Hinking på plattform  2 runder sammenhengende på tid, etter fastlagt mønster  3 forsøk på hvert ben, beste tid gjeldende  “Feiltråkk” regnes ikke som gyldig forsøk

37 Hinking i rutenett  Flest mulig hink diagonalt uten å tråkke på strekene  Fotens lengdeakse skal være parallell med den langsgående streken  Registrerer antall hink etter 15 og 30 sek

38 SPESIALTESTER – l igamenttester  Fremre skuffetest  Anterior drawer test  Talar tilt test

39 LIGAMENTSKADE - klassifisering  Grad 1: part.ruptur av tfa og/eller cf  Grad 2: ruptur av tfa med cf intakt  Grad 3: ruptur av tfa og cf

40 LIGAMENTSKADE – klinisk gradering  Grad 1 - partiell ruptur TFA/CF - neg. eller 1+ fremre skuff - neg. talar tilt  Grad 2 - ruptur TFA og intakt CF - pos. fremre skuff (2+) - neg. talar tilt  Grad 3 - ruptur TFA og CF - pos. fremre skuff (3+) - pos. talar tilt

41 SPESIALTESTER - syndesmosetester  Utadrotasjonstest  Klemmetest  Dorsalfleksjonstester  Direkte tester

42 ANKELSKADE - palpasjon  Benstrukturer  fracturmistanke  direkte og indirekte ømhet  subperiostale hematom  osteochondrale skader  Ligamenter og syndesmosen  ruptur  smerter over feste/utspring  Temperatur  Puls

43 ANKELSKADE – bildediagnostikk (Røntgen; front-, side- og malleolbilder)  Malleolfracturer  Syndesmoseruptur (NB! proximale fibula!)  lateral talar forskyvning > 6mm jfr. frisk ankel  økt tibio-fibular avstand  Avulsjonsfractur fra fibula-spissen  DD: sesambein eller aksessoriske bein

44  Skråbilder  malleol-fracturer  Frontalbilde i innadrotasjon  avulsjon av peroneus-retinaklene fra distale fibula  Standard røntgen  fractur av 5.metatars  fibula skaft fractur ANKELSKADE - bildediagnostikk (Røntgen; andre projeksjoner

45 ANKELSKADE - bildediagnostikk (Andre bildediagnostiske metoder)  Stress røntgen  Artrografi  Tenografi  MRI  CT

46 ANKELSKADE – fortsette kampen? Prøve å hoppe – ikke smerter? Løpe med start, stopp og vendinger (ut fra idretts-spesifikke krav) - fremdeles ikke sm.? Fortsette kampen Ingen umiddelbar hevelse? Kan raskt gå uten å halte?

47 LIGAMENTSKADE - behandling  Ved akutte laterale ligamentskader er tidlig mobilisering å foretrekke frem for immobilisering  raskere tilbake i jobb/idrett  mindre hevelse  mindre smerte  bedre bevegelighet  subjektivt mer behagelig

48 LIGAMENTSKADE - behandling  Grad 1 : funksjonell behandling !  Grad 2 : funksjonell behandling !  Grad 3 : ???

49 LIGAMENTSKADE - behandling MÅL: (funksjonell behandling)  Normal og smertefri bevegelighet  Normal styrke i peroneus-muskulatur  Normal proprioceptiv funksjon  Fullstendig og anatomisk tilhelet ligament?

50 LIGAMENTSKADE - behandling Fase 1: (0 - 48 timer) MÅL:  Begrense blødning, hevelse og smerte  (P)RICE  NSAIDs ?

51 LIGAMENTSKADE - behandling Førstehjelp på skadestedet  R(o) - ingen testing eller vektbæring  I(s) - kuldepakning plasseres over og foran laterale malleol  C(ompr.) - stram elastisk bandasje rundtuldepakning - polstres evt. rundt malleolen  E(levasjon) - over hjertehøyde

52 LIGAMENTSKADE - behandling Førstehjelp fortsetter hjemme  R(o) - krykker; ingen vektbæring  I(s) - kuldepakning eller kaldt vann 20 min. hver 3. - 4. time  C(ompresjon) - kontinuerlig bruk av elastisk bind første to døgn  E(levasjon) - kontinuerlig elevasjon første to døgn

53 LIGAMENTESKADE - behandling Fase 2: 48 timer - noen dager MÅL:  Fjerne hevelse  Gjenvinne normal, smertefri bevegelse

54 LIGAMENTSKADE - behandling Fase 2: (fortsatt)  Gjenta nedkjøling og kompresjon etter trening så lenge det er tendens til hevelse  Konvensjonell behandling (trening)  ergometersykkel  belastn., fotstilling, muskelbruk  evt. tøyninger  Bruke tape/ortose i risikosituasjoner

55 LIGAMENTSKADE - behandling Fase 3: (fortsatt)  Progressivt daglig øvelsesprogram  lineær bevegelse  tåhev, knebøy, jogging, hopp på stedet på to-/ett bein, hoppetau  retnings-forandring  åttetallsløp, sideveis løp, sidehopp  balanse  ettbeins /hinke / brett  åpne / lukkede øyne  Bruk tape/ortose i risikosituasjoner

56 LIGAMENTSKADE - behandling  Nevromuskulær funksjon  redusert hos pasienter med funksjonell instabilitet  kan normaliseres med trening  Nevromuskulær trening  redusert risiko for ny skade

57 Nevromuskulær trening idrettsrelatert  Viktig ved alle ledd-/ leddbåndskader  Feed-back system hvor mekanoreceptorene omkring leddet bidrar til muskeltonus og gir informasjon om leddets bevegelse og posisjon  Målt økt postural sway i 10 uker ( Leonardsen -96)  Balansebrett reduserer risiko for ny skade (Tropp -85, Gaufinn -88)

58 LIGAMENTSKADE - idrettsklar  Lateral ligament-skade:  grad 1: 2 - 10 dager  grad 2: 10 - 30 dager  grad 3: 40 - 90 dager  Medial ligament-skade:  lengre tid enn de laterale skadene

59 ANKELSKADE - idrettsklar  Full smertefri bevegelighet  Normal peroneusstyrke  Normal nevromuskulær funksjon  Tilheling av skadet ligament?  Overgang medisinsk tilhelet skade - fri idrettslig aktivitet?!  tilpasses den aktuelle idrett  trene på elementer i den aktuelle idrett

60 ANKELSKADE - idrettsklar  Full smertefri bevegelighet  vanligvis ok innen få dager (avh. av skadegrad)  Normal peroneus-styrke?  styrketap unngås ved tidlig funksjonell trening  Normal nevromuskulær funksjon?  kan ta 10 uker å gjenvinne  Tilheling av skadet ligament?  kan ta mer enn 6 mnd.

61 ANKELSKADE - restplager  18 -78% har vedvarende problemer  Smerte, stivhet og hevelse  årsak: • brusk- eller osteochondral-skade?  tiltak: • CT, MRI eller artroskopi?

62  Instabilitetsfølelse og reskade  årsak: • mekanisk eller funksjonell instabilitet  tiltak: • stressrøntgen kan være til hjelp (mekanisk) • objektiv påvisning av funksjonell instabilitet er vanskelig  Funksjonell testing ANKELSKADE - restplager

63 TAKK for OSS!


Laste ned ppt " UNDERSØKELSE  VURDERING  BEHANDLING  REHABILITERING ANKELSKADER Fysioterapeut Bjørn Fossan Toppidrettssenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google