Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.07.20141 Informasjon til foreldre Videregående opplæring Informasjon til elever i 10. klasse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.07.20141 Informasjon til foreldre Videregående opplæring Informasjon til elever i 10. klasse."— Utskrift av presentasjonen:

1 03.07.20141 Informasjon til foreldre Videregående opplæring Informasjon til elever i 10. klasse

2 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

3 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende •Idrettsfag •Musikk, dans og drama med disse programområdene: •Musikk •Dans •Drama •Studiespesialisering med disse programområdene: •Formgivingsfag •Realfag •Språk, samfunnsfag og økonomi

4 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglige •Bygg- og anleggsteknikk •Design og håndverk •Elektrofag •Helse- og sosialfag •Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3) •Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) •Restaurant- og matfag •Service og samferdsel •Teknikk og industriell produksjon +Påbygging til generell studiekompetanse

5 Fag- og timefordeling •I alle utdanningsprogram har du fellesfag, for eksempel norsk, engelsk, matematikk og naturfag •I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg •programfag som hører til programområdet du har valgt •programfag som du kan velge fra eget programområde eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram •I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg •felles programfag som hører til programområdet ditt •prosjekt til fordypning som du kan bruke til •fordypning i aktuelle lærefag/yrkesfag •fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse •fellesfag i fremmedspråk •programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

6 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 studiespesialisering Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 842 årstimer Fellesfag 420 årstimerFellesfag 421 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer 113Norsk 140Engelsk 140Matematikk 140Naturfag 84Samfunnsfag 56Geografi 113Fremmedspråk 56Kroppsøving 112Fremmedspråk 56Historie 56Kroppsøving 84Matematikk 112Norsk 113Historie 56Kroppsøving 168Norsk 84Religion og etikk

7 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for musikk, dans og drama og idrettsfag Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. VG1 idrettsfag har 196 timer felles programfag og 140 timer valgfrie programfag Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 646 årstimer Fellesfag 504 årstimerFellesfag 365 årstimer Felles programfag 476 årstimer Felles programfag 336 årstimer Felles programfag 140 årstimer Valgfrie programfag 196 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer 140Engelsk 113Fremmedspråk 140Matematikk 140Naturfag 113Norsk 112Fremmedspråk 56Geografi 56Historie 84Matematikk 112Norsk 84Samfunnsfag 113Historie 168Norsk 84Religion og etikk

8 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg1Vg2Opplæring i bedrift Fellesfag 336 årstimerFellesfag 252 årstimerNormal arbeidstid Felles programfag 477 årstimer Felles programfag 477 årstimer Prosjekt til fordypning 253 årstimer Prosjekt til fordypning 168 årstimer 84Engelsk 56Kroppsøving 84Matematikk 56Naturfag 56Norsk 56Engelsk 56Kroppsøving 56Norsk 84Samfunnsfag

9 03.07.20149 Gratis læremidler og utstyr innføres gradvis i videregående skole •Gratis trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr innføres for Vg1, Vg2 og Vg3 skoleåret 2009-2010 •Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene (fra 800 til 2600 kroner skoleåret 2007–2008).

10 10 Bærbar PC •Legger skolen opp opplæringen slik at du må bruke pc både på skolen og hjemme, kan skolen kreve egenandel for pc-en. •Egenandelen skal ikke overstige laveste sats for utstyrsstipend. •Etter fullført videregående skole skal du da få beholde pc-en. •Fullfører du ikke opplæringen, skal du få tilbud om å kjøpe pc-en. •Samlet betaling skal da ikke overstige tre ganger minstesats for utstyrsstipend på tidspunktet for avbrudd. Skolen har ikke plikt til å innføre ordninger med bærbar pc til skole- og hjemmebruk.

11 03.07.201411 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på •fem år hvis opplæringen foregår i skole •seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift •men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år •å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år

12 03.07.201412 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg •men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten •to pauseår underveis i videregående opplæring •men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24

13 03.07.201413 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram •men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 •inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt •men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

14 03.07.201414 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •utdannings- og yrkesrådgivning •sosialpedagogisk rådgivning •veiledning og hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) •veiledning og hjelp fra oppfølgingstjenesten (OT) til og med det året du fyller 21 år hvis du •ikke søker opplæringsplass •ikke tar imot opplæringsplass •avbryter opplæringen før den er fullført •ikke er i fast arbeid •taper opplæringsretten

15 03.07.201415 Hvor kan du gå på skole? •Primært skoler i eget fylke •men ingen fylker tilbyr alle programområdene •Skoler i nabofylker •for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om •Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud •kan søkes uansett hvor i landet du bor •karakterene dine avgjør om du kommer inn •Skoler i andre fylker enn ditt eget •hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg

16 03.07.201416 Hvor kan du gå på skole? •Statlige skoler •samiske videregående skoler •skoler med utdanningsprogram for naturbruk •Private skoler •du må regne med å betale skolepenger •private skoler med rett til statstilskudd er godkjent av Utdanningsdirektoratet •Skoler i utlandet •norske private skoler i utlandet •utenlandske skoler

17 03.07.201417 Plikter § 15 Elevene plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir avtalt. § 16 Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. § 17 Elevene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen.

18 Hvilke rettigheter har voksne? •Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. •Opplæringa for voksne skal tilpasses behovet til den enkelte. Retten kan oppfylles med for eksempel fjernundervisningstilbud. •Voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. •Opplæringa i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. 03.07.201418

19 Hvem påvirker valget?

20 Nyttige tips og råd •Gjør deg kjent med tidsplanen for inntaket •Overhold svarfristene. Hvis du ikke er hjemme •svar på forhånd, se www.vigo.nowww.vigo.no •sørg for at andre svarer for deg •Du kan miste plassen hvis du •ikke svarer til riktig tid •ikke møter første skoledag •Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen •Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen •ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om

21 03.07.201421 Bygg- og anleggsteknikk Muligheter etter vg1: •Anleggsteknikk (Anleggsmaskinfører, vei og anlegg, asfalt) •Byggteknikk (Betongfaget, murer, tømrer, stilasbygging) •Klima -, energi – og miljøteknikk (Rørlegger, taktekker, blikkenslager) •Overflateteknikk (Maler, reinholdsoperatør) •Treteknikk (Limtre, trelast) •Anleggsgartner •Design og trearbeid •Industriell møbelproduksjon •IKT – servicefag

22 03.07.201422 Design og håndverk Muligheter etter vg1: •Aktivitør •Barne- og ungdomsarbeiderfaget •Blomsterdekoratør •Båtbygger •Design og gullsmed •Design og tekstil (skredder, kjole og drakt, møbeltapetserer) •Frisør •Smed •Design og trearbeid •Interiør og utstillingsdesign •IKT – servicefag • Børsemaker • Industriell møbelproduksjon • Industritekstil og design • Design og duodji • Ur- og instrumentmaker • Pianostemming og -teknikk

23 03.07.201423 Elektrofag Muligheter etter vg1: •Automatisering •Brønnteknikk •Data og elektronikk •Kjøretøy •Maritime fag •Elenergi •Produksjons- og industriteknikk •Flyfag •Kulde og varmepumpeteknikk •IKT – servicefag

24 03.07.201424 Helse- og sosialfag Muligheter etter vg1: •Ambulansefaget •Barne- og ungdomsarbeiderfaget •Fotterapi og ortopediteknikk •Helsearbeiderfag •Helseservicefaget •Hudpleie •IKT – servicefag

25 03.07.201425 Medier og Kommunikasjon Muligheter etter vg1: •Medier og kommunikasjon  Mediedesign  Studieforberedende medier og kommunikasjon  Fotograf  Mediegrafiker •IKT - servicefag

26 Naturbruk •Akvakultur •Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget •Fiske og fangst •Hest – og hovslagerfaget •Landbruk og gartnernæring •Reindrift •Skogbruk •IKT - servicefaget 03.07.201426

27 03.07.201427 Restaurant- og matfag Muligheter etter vg1: •Fiske og fangst •Matfag (Baker, konditor, slakter, fiskehandler, sjømatfaget, pølsemaker) •Kokk og servitørfag •IKT – servicefag

28 Service og samferdsel •Reiseliv •Salg, service og sikkerhet •Transport og logistikk •IKT - servicefag 03.07.201428

29 03.07.201429 Teknikk og industriell produksjon Muligheter etter vg1: •Arbeidsmaskiner •Automatisering •Bilskade, lakk og karosseri •Brønnteknikk •Børsemaker •Båtbygger •Design og duodji •Design og gullsmedhåndverk •Design og trearbeid •Industritekstil og design •Industriell møbelproduksjon •Kjemiprosess •Kjøretøy •Produksjons- og industriteknikk •Transport og logistikk •Laboratoriefaget •Maritime fag •Kulde og varmepumpeteknikk •IKT – servicefag

30 03.07.201430 Studiespesialisering Muligheter etter vg1: •Formgivingsfag •Realfag •Språk, samfunnsfag og økonomi •IKT – servicefag •Laboratoriefag

31 Musikk Muligheter etter vg1: •Musikk •Dans •Drama •IKT – servicefag 03.07.201431

32 Idrettsfag Muligheter etter vg1: •Idrettsfag •IKT – servicefag 03.07.201432


Laste ned ppt "03.07.20141 Informasjon til foreldre Videregående opplæring Informasjon til elever i 10. klasse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google