Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL MARKAPLASSEN SKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL MARKAPLASSEN SKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL MARKAPLASSEN SKOLE

2 Orientering om videregående opplæring

3 Hva er videregående opplæring?
Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev)

4 STUDIEKOMPETANSE Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil si spesielle fag, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse Med Kunnskapsløftet blir kravene til generell studiekompetanse skjerpet i forhold til tidligere: Krav til matematikk øker fra 5 timer/uke til 8 timer/uke Krav til 2. fremmedspråk

5 Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke
Du får vitnemål som dokumentasjon for yrkeskompetanse når du har fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole Du får fagbrev eller svennebrev som dokumentasjon for yrkeskompetanse når du har fullført og bestått fastsatt teoretisk opplæring i skole (det fins unntak fra kravet om bestått) fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift bestått den praktiske fagprøven eller svenneprøven ved slutten av læretiden Når du har yrkeskompetanse kan du gå videre på fagskole Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev

6 Endringer i videregående opplæring
Tidligere betegnelser Kunnskapsløftet Studieretninger Utdanningsprogram Grunnkurs Videregående trinn 1 Videregående kurs 1 Videregående trinn 2 Videregående kurs 2 Videregående trinn 3 Kurs Programområde Felles allmenne fag Fellesfag Studieretningsfag Programfag

7 Videregående opplæring Du har rett til:
Tre års videregående opplæring Å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene det søkes på Inntak på et Vg 2 som bygger på det Vg 1 du har valgt Å ha to ”venteår” Å søke ett omvalg (på samme nivå) Retten må brukes i løpet av fem år

8 Videregående opplæring
BEDRIFT BEDRIFT VG1 VG 2 VG 3 Vg1 = Videregående trinn 1 (1. Klasse) Vg2 = Videregående trinn 2 Vg3 = Videregående trinn 3 Bedrift = Lærling i to år

9 Videregående opplæring
FAG/ SVENNEBREV PÅBYGGINGSÅR 23 T/U BEDRIFT Vg 3 PÅBYGGINGSÅR 30 T/U Vg 3 Vg 2 Vg 2 Yrkesfaglige studieprogram Studieforberedende utdanningsprogram

10 STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM
Studiespesialiserende Realfag Språkfag, Samfunnsfag og økonomi Formgivingsfag Musikk Dans Drama Idrettsfag

11 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM
Bygg- og anleggsteknikk Anleggsmaskinfører Rørlegger Banemontør Fjell- og bergverksarbeider Vei- og anleggfagarbeider Betongfagarbeider Murer Tømrer Feier Maler Blikkenslager Etc….

12 Design og håndverk Bunadtilvirker Herreskredder Smed
Ur og instrumentmaker Børsemaker Pianostemmer Blomsterdekoratør Interiørkonsulent Frisør Design og duodji Aktivitør Båtbygger Treskjærer Keramiker Taksidermist Ect….

13 Elektrofag Automatiker Tavlemontør FU-operatør Dataelektroniker
Romteknolog Telekommunikasjonsmontør Elektriker Heismontør Togelektriker Flymotormekaniker Kulde- og varmepumpemontør Etc…..

14 Medier og kommunikasjon
Helse og sosialfag Ambulansearbeider Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Fotterapeut Ortopeditekniker Apotektekniker Helsesekretær Tannhelsesekretær Hudpleier Medier og kommunikasjon Fotograf Mediedesigner Mediegrafiker

15 Naturbruk Fisker Fagoperatør i akvakultur Agronom Hestefaglært
Hovslager Gartner Skogsoperatør Anleggsgartner Driftsoperatør i idrettsanlegg Fagarbeider i reindriftsfaget

16 Restaurant og matfag Servitør Kokk Baker Butikkslakter Kjøttskjærer
Fagarbeider, industriell matproduksjon Konditor Pølsemaker Slakter Sjømathandler Fagarbeider, sjømatproduksjon

17 Service og samferdsel Kontor-og administrasjonsmedarbeider
Salgsmedarbeider Vekter IKT- servicemedarbeider Logistikkoperatør Yrkessjåfør Reiselivsmedarbeider Resepsjonist

18 Teknikk og industriell produksjon
Arbeidsmaskinmekaniker Billakkerer Bilskadereparatør Chassipåbygger Bore- og vedlikeholdsarbeider Brønnoperatør Garverioperatør Gjenvinningsoperatør Industrisnekker Industritapetserer Bilmekaniker Matros Reservedelsekspeditør Etc….

19 Andre muligheter for studiekompetanse
Medier og kommunikasjon alle tre årene Naturbruk med Naturforvaltning siste året (Vg3) Alle utdanningsprogram pluss påbygging til generell studiekompetanse Påbygging til generell studiekompetanse etter å ha fått yrkeskompetanse

20 Førstegangsvitnemål Kvote for førstegangsvitnemål omfatter søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som har fått utstedt førstegangsvitnemål etter tre år i videregående opplæring. Kvoten omfatter også søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som har oppnådd generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag samt fagkravene som kreves for å oppnå studiekompetanse.

21 Hvordan søke? Søke via internett – www.vigo.no
Alle elever må søke med MinId Søknadsfrist: 1. Mars (kl ) Tilbud om plass i vgs kommer i midten av juli – alle må svare

22 Nyttige adresser på nettet:

23 HOSPITERING Vanlig elev Ett utdanningsprogram
To dager (Ukene 42, 46, 47 og 48) Læreplan for hospitering God representant for Markaplassen skole Søke på nettet Søknadsfrist onsdag 5. okt kl

24 LYKKE TIL!


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL MARKAPLASSEN SKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google