Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På et tidspunkt lærer planetens folk å forstå de kosmiske krefter og kunne utnytte de til romreiser - de lenges etter å utforske andre kloder eller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På et tidspunkt lærer planetens folk å forstå de kosmiske krefter og kunne utnytte de til romreiser - de lenges etter å utforske andre kloder eller."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 På et tidspunkt lærer planetens folk å forstå de kosmiske krefter og kunne utnytte de til romreiser - de lenges etter å utforske andre kloder eller tvinges til det av overbefolknings- årsåker

4

5

6 JORDEN og menneskeheten lever også etter samme beskytter- prinsipp, der ”overvåkerne” arbeider helt inne på det fysiske plan

7 Først litt mer om hvordan kontakten skjedde:

8

9 *Alliansens skip hadde oppdaget Jorden i -59

10 Galaktisk center med terminaler som viser på 3d-skjermer livet på forskj.kloder

11 De nevnte 3 STORE samlingsmøter/conclaver i denne sammenslutningen: 1. skjedde i jordåret 1334 2. I 1784 møttes de igjen for å diskutere planeten "Khorellian" som var et problem i vår galakse, som en piratlignende klode 3. I 1962 var et nytt møte og da for å diskutere JORDEN! - og hvordan forhindre en atomar katastrofe her.

12 De sa: "Vitenskapelig sett, så føler vi at dere nesten er klar for opptak i "Alliansen"... "Men, sosialt, kulturelt og etisk, er dere ikke nok fremskredne….. *Deres felles fartøyer under denne alliansen, var donert til kooperasjonen, og hadde mannskaper fra de samme planeter, slik som FN allerede fungerer på Jorden i mindre, planetær målestokk. *Det var en slags vennskapelig konkurranse mellom dem i Alliansen med å rekruttere nye medlemskloder, og særlig ønsket de Jorden med nå. Eller når den ble klar for det, og når jordmenneskene ønsket det selv.

13 Alliansen hadde naturligvis en ordensstyrke som de kalte "the Guardian Patrol." Deres jobb var å beskytte Alliansens planeter fra fiendtlige krefter, og de hadde fri bevegelsesrett til å ferdes fritt til alle planeter i alliansen, og evt stanse mulige "kriminelle", som tydeligvis var veldig sjeldne - de påstod at det ikke var noen former for slik kriminalitet på de siste 610år!! Ja, de mente at selv vi, kunne eliminere 95% av kriminaliteten, dersom Jorden tok i bruk dette "systemet". De mente også at vårt FN, ville være en god start til å skape en verdens-regjering. Igjen det samme som Martinus stadig kom inn på i sine bøker - de første om dette allerede fra 1931. Men dette er jo ganske logisk i et samfunn der man slipper å sloss for overlevelse og "rikdom". De nødvendige ytre ting som bolig, utdanning, transport og kommunikasjon, var fritt tilgjengelig for alle - som en ren fødselsrett.

14 Ikke - innblanding Det er mange federasjoner i vår galakse - de har noe avvikende syn på det riktige måten å organisere samfunnet på - men alle er enige om å overholde loven om IKKE-INNBLANDING I LAVERE UTVIKLEDE RASERS UTVIKLIG - f.eks. JORDEN

15 Her i kortform om det praktisk-økonomiske på deres hjemklode, og federasjon -slik det ble forklart i kontakten den 25juli63 - gjennom "Daman-Rel" fra KORENDOR via radio. De mente at det var en menneskelig fødselsrett å dele overfloden eller planetens ressurser, og derved var det følgende "gratis" - altså utfor det regnskap som var basert på den personlige "tidskontoen": • Gratis energi eller kraft

16 Deres fødevarer var altså gratis i henhold til en standard de hadde utregnet og fastsatt. Deres planet hadde for lengst forlatt det barbariske stadium av å være "menneskelige rovdyr" som spiser kjøtt, men hadde fremstilt alternativer som "syntetisk kjøtt" - for som de sa: " …vi slakter ikke dyr for føde. Det er sløsing, og kjøtt har ikke engang 10% av næringsverdien i forhold til det syntetiske, som også er fri for skadelige elementer. Dessuten er det uetisk."

17 Hele deres produksjon var automatisk, og det var ikke behov for tungt arbeide. Sitat "…de eneste folk som er involvert i industrien her, er de teknikere og ingeniører som kreves for å holde maskinene i topp stand. Vedlikehold av de gjeldende maskiner skjer via roboter, som er konstruert til formålet, og alle maskiner er lagd for enkelt vedlikehold. Selv fabrikkene er bygget nesten utelukkende av roboter under kontroll av computere programmert til formålet".

18 Arbeidsfordelingen Alt "forbruk"- altså vareuttak - i alliansen ble registrert i computere og balansert med personens egen "tidskonto". Alle kunne selv velge typen av arbeide, så langt det var mulig, samt etter kvalifisering og evner.

19 Bildeideer fra kosmiske samfunn

20

21 Minimal kriminalitet I et slikt samfunn skjer det da heller ingen kriminalitet og lovbrudd - men i den lille grad det skjedde på Korendor, så hadde de helt frie, men begrensede deler av samfunnet der disse kunne "forbedre seg". Der de som ligger noe etter samfunnets moralnormer kan utvikle seg helt fritt. Målet var å tilbakeføre disse så raskt som mulig til samfunnet ellers, uten at de ble "stemplet" av denne grunn. Igjen helt parallelt til det som Martinus i samme "Livets Bog 1”(1931) - beskriver som fremtidssamfunnets sideløpende "junior-samfunn".

22 Deres skole og utdannelses-system forklart i den 23.kontakten - sist i juli-63 •All utdannelse skjedde gjennom et internett-ligende system, altså via "teleskjermer" som de kalte det i -63, før Internett var et "navn". •Denne læring gjennom teleskjermene ble utsendt til alle kloder i unionen fra ett læresenter på en planet kalt "Alitra" og foregikk på 15forskjellige kanaler - - en pr trinn. "Skoledagen" var tilsvarende 5timer/dag, men kun 2 slike studiedager pr uke. •De kunne bruke så mye tid de behøvde for å bestå en test eller eksamen. Altså mulig med et helt individuelt læretempo. •Alle fikk registrert sin studietid som "arbeide" på sin tidskonto.

23 Tilfellet undersøkt På et tidspunkt på 60tallet ble Renaud oppsøkt av journalisten og ingeniøren Allen Griese som senere skrev en artikkel om Bob Renaud i bladet FATE. Han fikk også lytte til lydbåndopptak fra de påståtte samtalene med romkvinnen Lin-Erri og han skriver: "dette var opptak av bra kvalitet fra spole til spole. Kvinnens stemme hadde en slags nøling i sitt snakkemønster som antyder en utenlansk person som prater bra engelsk. Det var en syngende, melodiøs kvalitet". Og han innrømte at han ikke trodde mye på påstandene da han ankom BR. Men ved egne øye kunne han så se Renauds tekniske apparater, og Griese kunne - som selv værende radiokyndig - bekrefte at Renauds radio og tv var ombygd slik han påsto - og kunne motta de gitte frekvenser i lyd og bilde.

24

25

26 En annen kontakt verdt å studere: Ufo-kontakten til Planeten IARGA: -67 i Holland •En nederlandsk industrileders kontakt til en utenomjordisk rase


Laste ned ppt "På et tidspunkt lærer planetens folk å forstå de kosmiske krefter og kunne utnytte de til romreiser - de lenges etter å utforske andre kloder eller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google