Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GPS og logistikk GPS og førerstøtte Silje Vangstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GPS og logistikk GPS og førerstøtte Silje Vangstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 GPS og logistikk GPS og førerstøtte Silje Vangstad

2 www.norsknavigasjon.no www.gpslearning.com www.gpsbutikken.no www.gpsls.no

3 Norsk Navigasjon AS •GPSbutikken.no –Online GPS-butikk –Trimble landbruks GPS •GPS Learning –Investert ca. 4,8 mill utvikling software i 2003-2006 –Solgt over 80.000 kurs •GPS Logistikk –Investert ca. 3 mill utvikling software i 2004-2006 –Solgt 5 stk GPS Renovasjon –Solgt 1 stk GPS Melk GPSbutikkenGPS LearningGPS Logistikk

4 Tilbakemeldinger 2006 Etablererprisen 2006: 2. plass 2455 Gasellebedrifter

5 GPS Logistikk Se video: http://www.norsknavigasjon.no/video/gpsrenovasjon.wmv

6 Situasjon for renovasjonsbransjen •Nåsituasjon  Mangelfullt oppdaterte papirkart og abonnentslister.  Stort behov for lokalkunnskap.  Vanskelig å dokumentere utført arbeid.  Vanskelig å omdirigere søppelbilen.  Mye administrativt arbeide.  Mangelfull kvalitetssikring •Løsning på situasjon  Digitale abonnentlister, kjøreruter og stoppunkter.  Eliminere behov for lokalkunnskaper gjennom GPS styrt navigering av renovasjonsbilene.  Sanntids rapportering av utført arbeid  Enkelt å omdirigere søppelbilen til eksakt stoppested  Automatisering med påfølgende effektivisering av administrasjon.  Fullstendig kvalitetssikring.

7 Konseptbeskrivelse •Alle stoppesteder for søppelbil plottes med GPS og lagres på server via GPRS. Hvert stoppested tillegges oppsitters navn, id-nr, byggningsnr, gårdsnr. Alle plottede punkt legges i rutesekvens på server og kan derfra lastes ned over GPRS til renovatøren. •All ruteplanlegging skjer fra administrerende person. •All rapportering om utført arbeid gjøres av renovatøren i sanntid ved benyttelse av GPRS og på forhånd definerte meldinger. •Alle rapporter lagres på server. Alle oppsittere kan få tilgang til egen historikk fra server over internett.

8 1 2 3 4 5 6 Ruteplanlegging

9 Ordresystem

10 Skalering •Produktet kan skaleres til å omfatte følgende segment.  Grovavfall / industriavfall  Slamtømming  Feiertjenesten  Vegvedlikehold  Vann og avløp  Brannvesen  Helse

11 Partnere •Steinkjer kommune Pilot. Test og utviklingskunde •Articon A/S •Geodata •Telenor / Telehuset •ProAktiv kontorstøttesystemer •Kunnskapsparken Steinkjer (Inkubator) •Innovasjon Norge (offentlig finansiering) •Steinkjer næringsselskap (offentlig finansiering)

12 Forskning og utvikling (FoU) •WiseCar: –Prosjekt på trafikksikkerhetsløsninger –Varighet 2007-2010 •12 mill fra Norges Forskningsråd –Q-free –Norsk Navigasjon –Telenor –SINTEF –P4 –Statens Vegvesen FoU Nye grupper Video ikke tilgjengelig…

13 WiseCar Intelligente førerstøttesystemer for sikker og effektiv transport Hovedmål •Å utvikle mobile IKT-løsninger for alle trafikanter på veg Dette vil føre til: •Utvikling av ny kunnskap og teknologi •Betydelig vekst for norske produkt- og tjenesteleverandører •Økt anvendelse av mobile IKT-løsninger •Bedre ressursutnyttelse og gevinster for miljø og samfunn gjennom høyere effektivitet og bedre sikkerhet i transport

14 Erfaringslæring

15 Kort beskrivelse WiseCar v1.0 •Wisecar sammenholder informasjon om skilt med informasjon om sin egen posisjon, fart og retning – og varsler føreren av bilen om forbud, farer og eventuelle overskridelser av forbud. Applikasjonen realiseres i 3-lags arkitektur

16 Funksjonalitet WiseCar v1.0 •Varsling •Ved skifte av fartssone •Ved skifte av forkjørsvei/vikeplikt •Ved fareskilt •Ved fotobokser •Ved piggfri-soner •Ved infopunkter (ulykkes-strekninger) •Ved overskridelse av fartsgrense + 10% (justerbar) •Varsling skjer med lyd (lydikon og stemme) og skjermikon •Permanent visning av ikoner for •Gjeldende fartsgrense •Evt forkjørsvei •Evt fare skilt •Inntil sju skilttyper (feks et utvalg fartssoner og fareskilt) vises som ikoner i navigasjonsmodus i tomtom (begrensning til sju egendefinerte ikoner i TomTom 3.1)

17 WiseCar v2.0 Gjennom Europeisk standard for MPOI (Mobile Point of Interest) er det utviklet et kommunikasjons system for ”erfaringsdeling” mellom kjørestøttesyste mene i de ulike biler

18 WiseCar Intelligente førerstøttesystemer for sikker og effektiv transport Partnere •Q-Free ASA (prosjekteier) •SINTEF (FoU-partner og prosjektledelse) •Norsk Navigasjon AS •Leksvik Teknologi AS •P4 Radio Hele Norge ASA •MapSolutions AS •Statens Vegvesen Prosjektet finansieres av Norges forskningsråds program “Kjernekompetanse og verdiskapning i IKT” (VERDIKT)


Laste ned ppt "GPS og logistikk GPS og førerstøtte Silje Vangstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google