Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SKOLELABORATORIET Laboratorieøvelser i FiP Testing av produkter Av Peter van Marion og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SKOLELABORATORIET Laboratorieøvelser i FiP Testing av produkter Av Peter van Marion og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SKOLELABORATORIET Laboratorieøvelser i FiP Testing av produkter Av Peter van Marion og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU

2 2 SKOLELABORATORIET Testing av egg På tekst TV 26. nov. 2012 sto det å lese at det var registrert 10 tilfeller av salmonella infisert mat. Tilfellene var spredt ut over landet, men med en tyngde på Sør- og Østlandet. Det var også registrert et tilfelle i Nordland. FiP – 30.11.12 • Vi har fått en parti på 400 egg, vi har fått mistanke om at de er salmonella infisert. Referanse: Opplegget er hentet fra en dansk skriftserie: Hefte nr. 21. aug. 2000, Alrø, Blomhøj, Bødtkjer, Skovsmose, Skånstrøm ”Farlige små tal – almendannelsen i et risikosamfund”

3 3 SKOLELABORATORIET Oppgave A Diskuter følgende på forhånd: Hvor mange stikkprøver bør vi ta for å være rimelig sikker på : •… om de er infiserte? •… i hvilken gard de er infiserte (%-vis)? •Hvilken type test vil dere legge opp til? FiP – 30.11.12 • Bør en i dette laboratorieforsøket ta prøver med tilbakelegging eller ikke, argumenter for og i mot. • Hvordan vil det ene eller det andre påvirke testen?

4 4 SKOLELABORATORIET Sammenlignende tester FiP – 30.11.12 Det er kommet inn to partier egg fra henholdsvis Hellas og Spania. Partiene er like store og koster det samme i innkjøp (2 kr. pr. egg). En skal bestemme hvilke av de to partiene som skal tas inn. Dette skal gjøres på bakgrunn av kvalitetstesting og i hvilken grad eggene er salmonella infisert.

5 5 SKOLELABORATORIET Oppgave B Gjennomføring av test: •Hvert lag tar stikkprøver fra hvert av partiene og fører statistikk over resultatene og skriver en anbefaling og en varedeklarasjon. Resultatene offentliggjøres ikke før etter at begge lagene har kommet fram til resultatene FiP – 30.11.12

6 6 SKOLELABORATORIET Oppgave C Diskuter etter forsøk: •Hvilke etiske konsekvenser har en slik test? •Hva bør gjøres med et parti hvor det oppdages salmonella? •Hvilke praktiske utfordringer ser en for seg i et klasserom? FiP – 30.11.12

7 7 SKOLELABORATORIET Testing av batterier Vi ønsker at batteriet skal vare lengst mulig i det utstyret der vi har montert det. FiP – 30.11.12 Men er det så enkelt? • Batteriet har høyest mulig energi • Batteriet har best pris/energienhet • Batteriet yter best under spesielle forhold • Batteriet har lavest vekt/energienhet • Batteriet gir høy grad av sikkerhet mot lekkasje • Batteriet bør forurense minst mulig

8 8 SKOLELABORATORIET Testing av batterier •Foreslå hvordan dere på en enkel måte kan teste og sammenligne bruksverdien av ulike typer batterier •Drøft fordeler og svakheter ved testene FiP – 30.11.12 Din datter har en leke som går på 2 AA batterier. Du ønsker å finne ut hvilken type batterier du skal kjøpe

9 9 SKOLELABORATORIET Testing av batterier ved hjelp av lommelykter Vurder følgende test: •Bruk flere typer batterier •Sett inn batteriene i flere lykter og slå på lyset •Se hvilket batteritype som lyser lengst FiP – 30.11.12 •Vurder fordeler og ulemper ved denne testen.

10 10 SKOLELABORATORIET Viktig å vite om batterier http://w3.elektrofag.info/elektronikk/batterier Det finnes ulik type batterier, med ulik kapasitet •Primære batterier –Sink-karbon (1,5 V) –Alkaliske batterier (1,5 V) –Litium batterier (1,5V) •Sekundære batterier: –Blyakkumulatoren (2 V) –Litium ion batteri (3,6 V) –Nikkel Kadmium (1,2 V) FiP – 30.11.12

11 11 SKOLELABORATORIET Noen egenskaper ved batterier –Batterispenning pr. celle –Ytelse, kapasitet, måles ofte i mAh (milliampertimer) –Energitetthet, vekt (Joule/kg) –Evne til på holde på full spenning lengst mulig –Egenskaper ved lave temperaturer –Evne til å levere stor strømstyrke i korte perioder –Produksjonskostnader og –kompleksitet –Miljøvennlighet FiP – 30.11.12

12 12 SKOLELABORATORIET Kapasitet og klemmespenning •Vi måler spenning som funksjon av tiden med en belastning R L = 1 Ohm FiP – 30.11.12 = RiRi UiUi V A RLRL V

13 13 SKOLELABORATORIET Spenningskarakteristikken FiP – 30.11.12

14 14 SKOLELABORATORIET Spenningskarakteristikken For to ulike typer batterier (belastning 1 Ohm) FiP – 30.11.12

15 15 SKOLELABORATORIET Spenningsvariasjon som funksjon av belastning og tiden FiP – 30.11.12

16 16 SKOLELABORATORIET Kapasitet (mAh) FiP – 30.11.12 Typisk kapasitet AA 2500 - 3000 mAh Duracell Ultra

17 17 SKOLELABORATORIET Varighet som funksjon av forbruk FiP – 30.11.12

18 18 SKOLELABORATORIET FiP – 30.11.12 Kapasitet (kapasitet (Ah) som funksjon av belastning (mW))

19 19 SKOLELABORATORIET Batterier for testing (AA) •IKEA (Alkaliske 10 pk kr. 19,-)1,90 pr. batteri (IKEA) •Duracell (Alkaliske 4 pk. kr. 49,90)12,50 pr. batteri (Bunnpris) •LL Batterier (Alkaliske 10 pk. kr. 19,801,98 pr. batteri (Bunnpris) •Varta (Alkaliske 4 pk. kr. 39,-)9,75 pr. batteri Clas Ohlson) •Cotech (Alkaliske 10 pk. 29,-)2,90 pr. batteri (Clas Ohlson) FiP – 30.11.12

20 20 SKOLELABORATORIET Testing av bleier •Absorpsjonstid 1 dl vann helles på et punkt. Hvor lang tid til det ikke er vann på overflaten •Absorbsjonskapasitet Veie tørr bleie. 3 dl på 10 x 10 cm i løpet av 1 min. Snudd til avrenning 1 min. Veid på nytt. Hva ble opptaket? •Overflatefuktighet 1 dl helles på et punkt på tørr bleie. Etter 2 min. ble et filterpapir lagt på den våte flekken med et tungt lodd. På filterpapiret veid før og etter. •Foreslå relevante testparametere for bleier

21 21 SKOLELABORATORIET Priser pr. bleie (Bunnpris) •27 stk. Libero Comfort Fit (49,90)kr. 1,85 pris pr. bleie •36 stk. Libero Baby Soft (36,90)kr. 1,03 pris pr. bleie •35 stk. Pampers New Baby (19,90)kr. 0,57 pris pr. bleie •34 stk. Pampers Active Fit (46,90)kr. 1,38 pris pr. bleie FiP – 30.11.12

22 22 SKOLELABORATORIET Resultater Type.. Absorbsjonstid Absorbsjonskapasitet Overflatefuktighet Test Gr. 1Gr. 2Gr. 3Gr. 1Gr. 2Gr. 3Gr. 1Gr. 2Gr. 3 Pampers Active Pampers New Baby Libro Baby Soft Libro Comfort FiP – 30.11.12


Laste ned ppt "1 SKOLELABORATORIET Laboratorieøvelser i FiP Testing av produkter Av Peter van Marion og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google