Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering Kapittel 2: Problemløsning Kapittel 3.1 og 3.2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering Kapittel 2: Problemløsning Kapittel 3.1 og 3.2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering Kapittel 2: Problemløsning Kapittel 3.1 og 3.2

2 Jæger: Robuste og sikre systemer Svar på noen spørsmål Behov for innføringskurs? –Innføring i høgskolens IKT-systmer. Innhold: Innlogging, lagring, utskrift, Arena, Classfronter og e-post. Programvare for INF150 –Versjoner etc. se oppdatert hjemmeside: http://kursinfo.himolde.no/in-kurs/INF150/

3 Jæger: Robuste og sikre systemer Problemløsning Forrige gang: Du utfører følgende tre ting: Bestemme hvilke data som skal inn Bestemme hvilke data som skal ut Lage en detaljert metode for hva programmet må gjøre med data inn for at vi skal få ønsket data ut

4 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksempel fra boken s. 30 Problem: How fast is a car traveling if it goes 50 miles in 2 hours? Løsning?

5 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksempel fra boken s. 30 Løsning: Bestem hvilke data som skal ut: Et tall som angir hastighet, her: miles per hour. Bestem hva programmet må gjøre: Finner formel for hastighet = avstand/tid Hastighet = 50 Miles / 2 hours = 25 miles per hour Bestem hvilke data som skal inn: Vi trenger Avstand og tid som er gitt i problemet. Problem: How fast is a car traveling if it goes 50 miles in 2 hours?

6 Jæger: Robuste og sikre systemer Oppgave i forelesningen Løsning? Problem: Hvor fort sykler en som tilbakelegger 91 km på 5 timer?

7 Jæger: Robuste og sikre systemer Programmere dette i Visual Basic? Vi trenger å vite: Hvordan få data inn i datamaskinen –Trenger en form for menneske-maskin kommunikasjon Hvordan få data ut av datamaskinen –Trenger en form for menneske-maskin kommunikasjon Hvordan beskrive hva programmet skal gjøre –Trenger å vite hvordan vi gir beskjeder til maskinen: finn inndata, utfør beregning, vis resultat (utdata)

8 Jæger: Robuste og sikre systemer Vanligste metode for menneske- maskin kommunikasjon

9 Jæger: Robuste og sikre systemer Visual Basic program for eksemplet foran Brukergrensesnitt: Private Sub Button1_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Label4.Text = TextBox1.Text / TextBox2.Text End Sub Beskjeder: MERK: Detaljene om dette lærer vi i neste forelesning!

10 Jæger: Robuste og sikre systemer Ord og uttrykk - begrepsapparat Menneske-maskin kommunikasjon, vi bruker: Microsoft Windows Lær begreper ved å se på mye brukte Microsoft Windows programmer: –Notepad (I boken: 1.2 Using Windows) –Windows Explorer (I boken: 1.3 Files and Folders) –Gjennomgås ikke, forutsetter at du leser dette selv om du er uvant med Windows!

11 Jæger: Robuste og sikre systemer Ord og uttrykk - begrepsapparat Ett spesielt viktig begrep for Visual Basic: –“Event” oversatt til “Hendelse” på norsk. –Programmene vi lager er hendelsesstyrt: Når det skjer noe (en hendelse) utfører programmet det vi har gitt beskjed om –Eks: Trykker på “Beregn hastighet”-knappen

12 Jæger: Robuste og sikre systemer 1.4 An Introduction to Visual Basic 2005 3 steg for å lage et Visual Basic program: 1.Tegn brukergrensesnittet 2.Bestem hendelsene som styrer programmet 3.Skriv en hendelsesprosedyre for disse hendelsene

13 Jæger: Robuste og sikre systemer Dette skjer når et program kjører: 1.VB overvåker vinduet og ser om det skjer noe (museklikk, tastetykk, o.l) 2.Når en hendelse skjer, sjekker VB om du har angitt noe som skal utføres 3.Hvis du har skrevet noe, så utfører VB dette og går tilbake til steg 1. 4.Hvis du ikke har skrevet noe, så går VB direkte tilbake til steg 1.

14 Oppgave: Tegn pil fra navn bort til elementene Work area Title bar Maximize button (endrer seg til “Restore button” etter bruk) Minimize button Close button System Menu button (inneholder Restore, Move, Size, Minimize, Maximize, Close) Vertical Scrollbar Horizontal Scrollbar

15 Visual Basic, se side 43 i boken Lær deg hovedelementene: Main area, Menu bar, Toolbar, Toolbox, Solution Explorer, Properties

16 Jæger: Robuste og sikre systemer Øvelse 1 Gjør deg kjent med Visual Studio og det grafiske brukergrensesnittet Innleveringsfrist: Tirsdag 5. september kl. 16.00. Se: http://kursinfo.himolde.no/in- kurs/INF150/hjelpelarerplanh06.doc Kommer også i Classfronter

17 Jæger: Robuste og sikre systemer Neste forelesning Torsdag 31. august 1015-1200


Laste ned ppt "Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering Kapittel 2: Problemløsning Kapittel 3.1 og 3.2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google