Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPC kurs Live OPC Prosjekt - klient i VBA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPC kurs Live OPC Prosjekt - klient i VBA"— Utskrift av presentasjonen:

1 OPC kurs Live OPC Prosjekt - klient i VBA
Fullstendig OPC kursmateriall OPC kurs Live OPC Prosjekt - klient i VBA v / Stian Werner Aakeberg – Prediktor AS © Prediktor as 2003

2 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Forberedelser Installere MS Office m/Excel Må ha OPC proxy/stub DLL’er for OPC DA opccomn_ps.dll opcproxy.dll OPC DA Automation wrapper opcdaauto.dll Må ha en OPC server installert Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

3 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Registrere OPC DLL’er Bruk Regsvr32.exe til å registrere DLL’ene, fra et DOS vindu regsvr32 opcdaauto.dll Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

4 Lag et nytt Excel regneark
Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

5 Legg til kommando knapper
Velg Design Mode fra View->Toolbars->Control Toolbox, og legg til en knapp som heter ConnectButton og en som heter PollButton Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

6 Åpne Visual Basic editor til Excel
Meny: Tools->Macro->Visual Basic Editor Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

7 Legg til OPC Automation 2.0 objektet i VBA prosjektet
Meny: Tools->References... Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

8 Legg til en Module i VBA prosjektet
Projektet består nå av en generell kode modul (Module), samt en tilsvarende modul for hvert Sheet Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

9 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Kople til OPC server Legge til kode for å: lese inn server navn knapp for kople til server lese inn status-info fra server kople fra server Bruker OPCServer objektet Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

10 Lese inn ItemIDs fra regneark
Legge til kode for å: lese inn ItemIDs fra regnearket Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

11 Lese data fra OPC server
Legge til kode for å: lese inn verdier fra regnearket knapp for å toggle periodisk polling oppdatere regneark med innleste data Bruker OPCGroups, OPCGroups og OPCItems objektene Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

12 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Resultat Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

13 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Kildekode a) Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

14 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Kildekode b) Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

15 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Kildekode c) Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

16 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Kildekode d) Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

17 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Kildekode e) Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

18 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Kildekode e) Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA

19 OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA
Kildekode f) Predikator as OPC Kurs - OPC klient i MS Excel VBA


Laste ned ppt "OPC kurs Live OPC Prosjekt - klient i VBA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google