Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

My-Bodyguard konsept Schipol Airport •Dette er en oversatt presentasjon fra Nederland, prosjektert av vaktselskapet Trigion i samarbeid med produsent av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "My-Bodyguard konsept Schipol Airport •Dette er en oversatt presentasjon fra Nederland, prosjektert av vaktselskapet Trigion i samarbeid med produsent av."— Utskrift av presentasjonen:

1 My-Bodyguard konsept Schipol Airport •Dette er en oversatt presentasjon fra Nederland, prosjektert av vaktselskapet Trigion i samarbeid med produsent av My-Bodyguard konseptet X-Guard B.V. •Hjemmeside: www.x-guard.nl •Oversatt av Elkotek Sikkerhet AS, forhandler av My-Bodyguard konseptet i Norge. •Hjemmeside: www.my-bodyguard.no

2 Foto van schiphol en logo deelnemers ” De riktige menneskene på riktig plass”

3 My-Bodyguard Pro Søk og Finn innenfor og utenfor bygningene

4 Emner •My-Bodyguard konsept –Introduksjon –Sammendrag –Teknikk og plassering –Test og evalueringsprosedyrer •Installasjon og konfigurasjon •Nøyaktige målinger •Behandling av resultater i rapporten –Konklusjon •Råd –Og videre... •Antall fyrtårn •Tilpassning

5 Introduksjon •Schiphol (Telematics) har bestilt en felt test for Lokasjon Basert Service (LBS) på grunnlag av My-Bodyguard Pro. •My-Bodyguard Pro konseptet bruker ZigBee-teknologien for sporing innendørs og er montert av Lumiad og X-Guard på D og E piren. •Nøyaktigheten av My-Bodyguard Pro-konseptet er testet og beskrevet av Lumiad i felten med assistanse av X-Guard. •My-Bodyguard Pro-konsptet er et punkt besluttsomt system, som betyr at nøyaktigheten blir bestemt på grunnlag av å motta et signal fra et fyrtårn (beacon) i et bestemt område. •I felt testen er nøyaktigheten i prosent beregnet.

6 Sammendrag Etter gjennomført test på D og E Pir ved Schipol, kan det konkluderes med at systemet oppfyller kravene. "Er vi i stand til å finne og følge personer i de forskjellige etasjer" Testen viste at systemet hadde 100% nøyaktighet på 10 meter, og angir med 75% om noen eller noe er mellom 5 til 10 meter unna.

7 Teknikk og plassering My-Bodyguard Pro Konseptet består av: • En alarm enhet • Tilgang til eget kartmateriale • Kobling mot logistikk pakkeløsning Funksjonalitet: • Personlig sikkerhet • “Mandown” funksjon • Finn og Spor ute og inne • Rapportering • Logistikk planlegging • Tilstedeværelse/tid-kontroll basert på geofence områder.

8 Teknikk og plassering Beacon (fyrtårn) •Sender på 2.4 GHz båndet hvert 5 sek. avgir X,Y og Z posisjon (ZigBee). •Virker frittstående. •Virker 3/5 år på 2xAA batterier. •Rekkevidde 100m i åpne områder, 30- 50m inne i bygninger. •Er lett å montere. •Er uavhengig av infrastrukturen i bygningene.

9 Teknikk og plassering ZigBee •ZigBee er ment som et alternativ til svakhetene i BlueTooth og WiFi. •En komplett ZigBee-protokoll er innebygget i en energieffektiv enhet. •ZigBee enheten er bygget for å vare i mange år på samme batterier. •I motsetning til Bluetooth eller WiFi har ZigBee kun en datahastighet på 20kbs til 200kbs. •ZigBee-standarden tilfredstiller IEEE-standarden for å bygge nettverk mellom eksterne enheter. •IEEE 802.15.4 frekvensen brukes som standard.. •Innenfor Europa og USA, er visse frekvenser frigitt for ulisensiert bruk. •IEEE 802.15.4 benytter 868-870 MHz eller 902-915 MHz eller 2400 MHz. Bare 2400 MHz er tilgjengelig i Europa og USA og vi forventer at de fleste vil bli brukt. •WiFi og ZigBee kan (hvis riktig konstruert på detaljert nivå) uten forstyrrelser på samme 2,4 ghz båndet arbeide side om side.

10 Teknikk og plassering My-Bodyguard Pro som en mobil gateway •My-Bodyguard Pro kan også brukes som en mobil gateway for å finne objekter. •Objektet er en såkalt ID-Tag som fungerer på samme måte som fyrtårn med unntak av at de ikke har egen x-, y- og z-posisjon. •Dersom My-Bodyguard Pro er i nærheten av en ID-Tag vil lokasjonen sendes til den sentrale serveren. •Historikk over hvor en ID-Tag har befunnet seg over en gitt periode kan leses ut.

11 Teknikk og plassering ID-Tag •Sender på 2.4 GHz båndet hvert 5 sek. avgir X,Y og Z posisjon via My- Bodyguard enheten (ZigBee). •Virker frittstående. •Fungerer 1-2 år på et knappecelle batteri. •Rekkevidde 100m i åpne områder, 30- 50m inne i bygninger. •Er enkel å installere / overføre •Er uavhengig av infrastrukturen i bygningene.

12 Test og evalueringsprosedyrer Felt-testen ble utført etter forhåndsdefinerte krav fra Schipol Telematikk og Lumiad. Parter involvert: •Schiphol Telematics: Interessert i nøyaktigheten til posisjoneringssystemet My-Bodyguard Pro. •X-Guard: Produsent av My-Bodyguard Pro. •Trigion: Vaktselskap og leverandør av My-Bodyguard Pro. •Lumiad: Operativ utøver av test på Schiphol.

13 Test og evalueringsprosedyrer Følgende tiltak har blitt gjennomført : 1.Installasjon og konfigurering av systemet. –På Pir D og E er totalt 21 fyrtårn plassert og konfigurert inn i systemet over en periode på 2,5 timer. Gjennomsnittlig tid per fyrtårn 7,5 min 2.Utført Zigbee nøyaktighetsmåling. –Testet flere dager på forskjellige måter av 2 personer. 3.Evaluering av resultater og restrukturering enkelte steder. –5 fyrtårn reposisjonert. 4. Behandling av resultater i rapporten

14 Test og evalueringsprosedyrer Installasjon og konfigurasjon My-Bodyguard Pro fungerer på grunnlag av fyrtårn plassert i tak eller på vegger. Disse fyrtårnene sender et signal, sendestyrken er justerbar. Mottakerne (My-Bodyguard Pro) mottar X, Y og Z posisjon fra fyrtårnet og sender plasseringen via GPRS til en sentral server. For et godt oppsett må det tas hensyn til fyrtårnets dekningsfelt.

15 Test og evalueringsprosedyrer Installasjon og konfigurasjon Ved hjelp av en forhåndsdefinert "rutenett plan" er fyrtårn montert mellom lamellene i taket.

16 Test og evalueringsprosedyrer Installasjon og konfigurasjon Fyrtårn blir merket og lagt inn i programvaren.

17 Test og evalueringsprosedyrer Nøyaktige målinger Testen ble utført med mottakere på forsiden og baksiden av kroppen for å avdekke eventuelle forskjeller. Testen viser at det spiller ingen rolle hvordan enheten sitter hvis en nøyaktighet på opptil 10 meter ønskes. For høyere nøyaktighet mellom 5 og 10 meter kan bæring på ryggen eller magen påvirke kvaliteten på mottaket. Enheten anbefales "montert" i belteholder. Plassering av fyrtårn på vegger kan være med på å bedre nøyaktigheten.

18 Test og evalueringsprosedyrer Behandling av resultater i rapporten Følgende tabell oppsummerer resultatene av feltforsøket.. I den venstre kolonnen vises plasseringen for måling og høyre kolonne prosenten av målte poeng på plasseringen. Som du ser er det en fet skrift, dette er resultatet på Gate nivå. Grønn = Best Lysegrønn = Bra Lysrød = Dårlig Rød = Dårligere Skal nøyaktighet være 100% utenfor Gaten må fyrtårn monteres på hvert enkelt rom. Gate xx100% Bar xx10% X-Ray xx44% Baggasjerom xx60%

19 Test og evalueringsprosedyrer Behandling av resultater i rapporten

20 Test og evalueringsprosedyrer Behandling av resultater i rapporten

21 Test og evalueringsprosedyrer Behandling av resultater i rapporten

22 Konklusjon •Plassering av hardware er kostnad/ tidsbesparende. •Nøyaktighet på opptil 10 meter = 100% •Nøyaktighet etasjer = 100% •Nøyaktighet ved bevegelse = 100% •Nøyaktighet mellom 5 og 10 meter 75% Det bør også nevnes at alle åpne plasser som er testet og fyrtårn har vært montert er en nøyaktighet med 5-10 meter nådd. Hvis fyrtårn monteres i mindre rom er nøyaktighet 2-5 meter. F.eks.dame og herretoalett må skilles med hvert sitt fyrtårn.

23 Konklusjon Råd Hvis nøyaktigheten bør være mindre enn 10 til 5 meter er plassering av fyrtårn og justering av disse viktig (se figur og forklaring). Fyrtårn henger høyt. Den relative forskjellen i plassering er liten. De henger på ca 4 meters høyde. Avstanden på gulvet er 5 meter, avstand til varden = målepunkt (den diagonale linjen) endres fra 4 meter til 6,4 meter. Det er omtrent 2,4 meter.

24 Og videre.. Antall fyrtårn •Når vi ser på hvor mange fyrtårn som er nødvendig for komplett sikkerhet, finnes det to måter å gjøre et anslag på: •Den første måten er antall kvadratmeter bebygd areal multiplisert med gjennomsnittlig antall fyrtårn per kvadratmeter. Denne metoden er imidlertid et grovt anslag og store områder kan være uten dekning. •Den andre metoden er nøye studie av tegninger samt fysisk gjennomgang av alle rom og etasjer. Denne metoden sørger for komplett sikkerhet. •Den siste metoden er brukt og her er et estimat over nødvendig antall fyrtårn nødvendig for komplett sikkerhet:

25 Og videre.. Antall fyrtårn •Det estimerte totale antall fyrtårn, i henhold til den andre metoden vil bestå av ca.1200 radiofyr ved endring fra 4 til 6,4 meter. •I et rutenett er det lurt å sette dekningsgrad så nært som mulig, eventuell overkapasitet kan flyttes til å betjene steder med stor konsentrasjon av ordensforstyrrelser. •For beregning se rapporten.

26 Og videre.. Tilpassning En rød tråd i dette er behovet for å vite hvem eller hva som er hvor. På en enkel måte kunne dokumentere/ overvåke/ analysere er et viktig verktøy. Dette kan brukes til: •Personer •Transportmidler •Varer uten egen strømforsyning •Annet

27 Hvordan vil dere fortsette? Takk for oppmerksomheten

28 Merknad: •My-Bodyguard konseptet ble ikke implementert på Schipol Airport. •Grunnen til dette er måten flyplassen driftes daglig. •Driften består av mange små og store private selskaper som er uavhengige av hverandre. Det er ikke et overordnet organ som har myndighet over disse selskapenes drift. Selskapene kom ikke til enighet om hvem som skulle stå ansvarlig for konseptet og betale regningen. •Alle selskapene ville ha konseptet men kom ikke til enighet seg imellom. •Schipol Airport står fortsatt uten et slikt system den dag i dag. •Våren 2011 tok Schipol Airport igjen kontakt med Trigion, det samarbeides nå om konseptet for å få dette i drift første kvartal 2012. Info om dette kommer så snart det er tilgjengelig.

29 Et spennende prosjekt vi gleder oss til å følge videre! Elkotek Sikkerhet AS Bråtealleén 7 2010 Strømmen Tlf: 63862002 Epost: adm@elkotek.no www.elkotek.no www.my-bodyguard.no


Laste ned ppt "My-Bodyguard konsept Schipol Airport •Dette er en oversatt presentasjon fra Nederland, prosjektert av vaktselskapet Trigion i samarbeid med produsent av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google