Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

§77. SCORINGSTABELL FOR TURNERINGSBRIDGE TREKKVERDI Tildeles spilleførerens side hvis kontrakten blir vunnet. For hvert trekk som er budt og vunnet. TRUMFFARGE(kl)(ru)(hj)(sp)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "§77. SCORINGSTABELL FOR TURNERINGSBRIDGE TREKKVERDI Tildeles spilleførerens side hvis kontrakten blir vunnet. For hvert trekk som er budt og vunnet. TRUMFFARGE(kl)(ru)(hj)(sp)"— Utskrift av presentasjonen:

1 §77. SCORINGSTABELL FOR TURNERINGSBRIDGE TREKKVERDI Tildeles spilleførerens side hvis kontrakten blir vunnet. For hvert trekk som er budt og vunnet. TRUMFFARGE(kl)(ru)(hj)(sp) Udoblet20203030 Doblet40406060 Redoblet8080120120 GRANDKONTRAKTUD D RD Første trekk budt og vunnet4080160 Hvert påfølgende trekk3060120 En trekkverdi på 100 poeng eller mer (meldt og vunnet) på én mappe er UTGANG. En trekkverdi på mindre enn 100 poeng er DELSCORE.

2 §77. SCORINGSTABELL FOR TURNERINGSBRIDGE BONUSER Som tildeles spilleførerens side. SLEMMER Lilleslem (12 stikk) budt og vunnet 500 750 Storeslem (13 stikk) budt og vunnet10001500 OVERSTIKK Hvert overstikk (stikk i tillegg til kontrakten) UdobletTrekkverdiTrekkverdi Doblet 100 200 Redoblet 200 400

3 §77. SCORINGSTABELL FOR TURNERINGSBRIDGE BONUSER FOR UTGANG, DELSCORE, OPPFYLT KONTRAKT UTGANG i faresonen500 UTGANG utenfor faresonen300 Enhver DELSCORE 50 Enhver doblet, men ikke redoblet kontrakt 50 Enhver redoblet kontrakt100

4 §77. SCORINGSTABELL FOR TURNERINGSBRIDGE STRAFF FOR BETER Score som tildeles spilleførerens motstander hvis kontrakten ikke blir vunnet. BETER (stikk som spilleføreren mangler på å oppfylle kontrakten) Utenfor faresonenUD D RD Første bet50100200 Andre og tredje bet50200400 Fjerde og hver påfølgende bet50300600

5 §77. SCORINGSTABELL FOR TURNERINGSBRIDGE BETER (stikk som spilleføreren mangler på å oppfylle kontrakten) I faresonenUD D RD Første bet100200400 Hver påfølgende bet100300600

6 §78. UTREGNINGSMETODER A UTREGNING MED POENG Ved utregning med poeng (i parturneringer) blir hver deltager tildelt poeng etter sammenligning av scorer oppnådd av forskjellige deltagere som har spilt samme mappe: To poeng-enheter** (hele eller halve poeng) for hver score som er lavere enn deltagerens egen, én poengenhet for score som er lik deltagerens egen, og null poengenheter for hver score som er bedre enn deltagerens egen**. **I Norge er en poengenhet ett (1) poeng. **Hvis et spill av en eller annen grunn må regnes ut i to eller flere grupper (f.eks. en feildublett) skal "toppen" i hver gruppe aldri være mindre enn 60% av høyest oppnåelige poeng dersom spillet var regnet i én gruppe.

7 §78. UTREGNINGSMETODER B UTREGNING MED INTERNASJONALE MATCHPOENG (IMP) Ved utregning med internasjonale matchpoeng blir den totale poengdifferanse mellom de to scorer som sammenlignes for hver gruppe, omregnet til internasjonale matchpoeng (IMP) i samsvar med følgende tabell: PoengforskjellIMPPoengforskjellIMP 20 - 401750 - 89013 50 - 802900 - 109014 90 - 12031100 - 129015 130 - 16041300 - 149016 170 - 21051500 - 174017 220 - 26061750 - 199018 270 - 31072000 - 224019 320 - 36082250 - 249020 370 - 42092500 - 299021 430 - 490103000 - 349022 500 - 590113500 - 399023 600 - 740124000 og mer24

8 §78. UTREGNINGSMETODER C UTREGNING MED TOTALPOENG Ved utregning med totalpoeng blir den samlede score for alle mapper som er spilt, resultatet for hver deltager. D SPESIELLE UTREGNINGSMETODER Det er tillatt å anvende spesielle utregningsmetoder som er godkjent av den arrangerende organisasjon. Den arrangerende organisasjon bør før enhver konkurranse offentliggjøre konkurransevilkårene med detaljer for påmelding, utregningsmetoder, fastsettelse av vinnere, avgjørelser ved uavgjort resultat og lignende.

9 §79. VUNNE STIKK A ENIGHET OM VUNNE STIKK Det skal være oppnådd enighet om antallet av stikk som er vunnet, før alle fire hender er lagt tilbake i mappen. B UENIGHET OM VUNNE STIKK Hvis det senere oppstår en uenighet, må turneringslederen tilkalles. Det kan ikke tildeles noen økt score med mindre TL blir tilkalt før runden er avsluttet som beskrevet i §8 (men §69 eller §71 kan slå igjennom denne bestemmelsen når det har skjedd en godtagelse eller en avståelse**). **§69 omhandler godtagelse av krav eller avståelse, mens §71 omhandler annullering av avståelse.

10 §79. VUNNE STIKK C FEIL I REGNSKAPET Hvis det er begått en feil ved beregningen eller bokføringen av en score man var blitt enig om, kan feilen rettes opp før utgangen av den frist som er fastsatt av arrangøren, uansett om feilen er begått av en spiller eller scorer. Korrigeringsfristen utløper 30 minutter etter at den offisielle score er fullført og lagt ut til gjennomsyn, med mindre arrangøren fastsetter et senere tidspunkt*. *Det kan også fastsettes et tidligere tidspunkt, dersom en konkurranse har en spesiell karakter som krever det.


Laste ned ppt "§77. SCORINGSTABELL FOR TURNERINGSBRIDGE TREKKVERDI Tildeles spilleførerens side hvis kontrakten blir vunnet. For hvert trekk som er budt og vunnet. TRUMFFARGE(kl)(ru)(hj)(sp)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google