Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL KURS VK 2 ”Spill Bridge2”. NYTT OPPLÆRINGSMATERIELL  BOKPAKKE SOM INNEHOLDER CD OG KORTSTOKKER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL KURS VK 2 ”Spill Bridge2”. NYTT OPPLÆRINGSMATERIELL  BOKPAKKE SOM INNEHOLDER CD OG KORTSTOKKER."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 ”Spill Bridge2”

2 NYTT OPPLÆRINGSMATERIELL  BOKPAKKE SOM INNEHOLDER CD OG KORTSTOKKER

3 Spill bridge 2 INNLEDNING  Mer grundig gjennomgang av kursbok 1 med utvidelse.  Mer om finesser  Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill  Mer om utspill

4 Spill Bridge 2  Mer om opplysende dobling (OD) og svar på denne  Mer om 2 kløveråpningen og den vider utvikling  ”Umulige” situasjoner i meldingene

5 Spill bridge 2 KAPITTEL 1 GODE RUTINER  Bruk tid på å planlegg spillet som spillefører før første stikk.  Tell sikre stikk  Vær etisk korrekt overfor makker og motspillere.  Vær høflig overfor makker og motspillere

6 Spill bridge 2 VIDERE I KURSET - TURNERINGSREGNSKAP  Viktig at dette læres. Avgjørende for de vurderinger en tar.  Forskjellen på de ulike turneringsformene par og lag

7 Spill bridge 2  Trekkverdi i minor = 20  Trekkverdien i major = 30  Trekkverdien i NT = 40 første trekk deretter 30 Delkontrakten opp til 4 kløver/ruter En forutsetning for å oppnå utgangbonus er at en har meldt og vunnet en kontrakt der summen av trekkverdi blir 100. Delkontrakt opptil 4 kløver/ruter – 3hjerter/spar – 2NT Bonus (50/50) Utgang 5 kløver/ruter – 4hjerter/spar – 3 NT Bonus (300/500) Lilleslem 6 kløver/ruter Bonus ( 300+500/500+750) Storeslem 7 kløver/ruter Bonus (300+1000/500+1500)

8 Spill bridge 2 Doblet kontrakt  2 * trekkverdien + 50 (tilleggsbonus for vunnet doblet kontrakt) ◦ Doblet overstikk 100 Bet uten for sone  Udoblet = 50  Doblet = 100+200+200+300 for de neste Bet i sonen  Udoblet = 100  Doblet = 200+300 for de neste

9 Spill bridge 2  VIKTIGE PRINSIPPER  Åpner med laveste 4 kortsfarve  Høyeste av to 5 kortsfarver  Når makker åpner i 1 spar kan denne være på 4 korts, men stor sannsynlighet for at denne er 5 kortsfarve.

10 Spill bridge 2  Forskjell på åpning i 1 og 2 hånd med sperremeldinger  Åpning 3 kløver/ruter/hjerter/spar i 1 eller 2 hånd viser alltid minst 2 av 3 toppkontroller (EKD)  Sperreåpning i 3 hånd stilles det mindre krav til.

11 LYNGDAL BRIDGEKLUBB ÅPNINGSMELDINGFARGELENGDERPOENG 1 kløver/ruter/hj/sparMinimum 4 kort12-19hp (20-21) 1 NTBalansert hånd15-17 hp 2 kløverAlle22hp + 2 ruter/hjerte/spar6 korts6-11 hp 2 NTBalansert hånd20-21 hp 3kl/rut/hj/spar7 kortsMaks 11 hp 4 kl/rut/hj/spar8 kortsMaks 11 hp

12  VI STARTER SPILLINGEN !  LYKKE TIL OG HÅPER PÅ TRIVILLIGE OG LÆRERIKE BRIDGEKVELDER SAMMEN

13 Spill bridge 2 KAPITTEL 2  Repetisjon av svarhåndens første melding  Mer om Finesser

14 Spill bridge 2 SvarmeldingFargelengdePoengKrav? 1 SparMinst 4 kortsMinst 6 hpKrav 1 NTBenekter 5 korts major 6-10 hpIkke krav 2 Kløver/ruterMinst 4 korts11 hp+Rundekrav 2 HjerterMinst 4 korts6-9 hpIkke krav 3 hjerterMinst 4 korts10-12 hpIkke krav (Invitt) 4 hjerterMinst 4 kort13 hp +Ikke krav (utgang meldt) Svarhåndens muligheter etter åpningsmeldingen 1 hjerter

15 Spill bridge 2 Mer om finesser  Enkel finesse  Dobbel finesse

16 Spill bridge 2 Eksempel 1 EKn10 432 K og D mangler. Vi spiller liten til og slår en finesse med 10 eller knekt. Om K eller D vinner stikket, går vi inn igjen på hånd og slår en ny finesse. Sjansen for at finessen for 2 stikk i fargen går er 75 %. Kun nå KD sitter bak EKn10 (25 %) vil denne gå galt.

17 Spill bridge 2  Eksempel 2 EDKn 432 Bare K mangler. Gå inn på hånden og spill liten opp mot EDKn, Legg D eller Kn. Går finessen har en 3 stikk i fargen ( 2 er alltid sikker) ved å spille seg inn igjen på hånden og gjenta finessen. I motspill legg merke til at hvis Øst har K og ikke stikker med kan han være rimelig sikker på at spillefører spiller seg inn igjen på hånden for å gjenta finessen. Kan være lurt av og til slik at spillefører bruker en ”unødig” innkomst for å gjenta finessen. Finessen har 50 % for å lykkes.

18 Spill bridge 2  Eksempel 3  EKKn  432  Bare damen mangler. Vi slår en finesse med Kn. Legg merke til at hvis en har tilstrekkelig med overganger, kan en først slå E eller K for deretter å spille seg inn på hånd og ta finessen. En garderer seg dermed for D singel i Ø. Denne garderingen er viktigere jo flere kort en har i fargen.

19 Spill bridge 2  Eksempel 4 - Dobbelfinesse ED10 432 Her spiller man en liten og slår finessen med 10. Taper en til Kn i øst, går en inn igjen på hånd og slår en ny finesse med D. Hvis begge honnørene sitter foran (i vest) får en 3 stikk i fargen. Hvis honnørene er delt vil en få 2 stikk i fargen.

20 Spill bridge 2  Eksempel 5 E109 D32 K og Kn mangler. Beste sjanse for 2 stikk i fargen er å ta dobbelfinesse. Spill D fra bordet (S), hvis ikke denne dekkes så slippes denne til Ø. Har Ø K går vi inn igjen på hånd og gjentar finessen. Sjansen for å få 2 stikk er 75%. (Jamfør eksempel 1)

21 Spill bridge 2  Eksempel 6 EKn10 K32 D mangler. Her kan vi slå finesse begge veier. Ta for K og spill liten opp mot Ekn, eller ta for E og spill Kn opp mot K. Veldig ofte kan en ut fra melding og utspill få en ”pekepinn” på hvordan det sitter. Hvis en ikke har fått noe informasjon, er det 50% sjanse for å lykkes.

22 Spill bridge 2  Eksempel 7 KKn10 432 E og D mangler. Motspillerne må alltid få stikk for E, men vi kan finesse opp D. Vi spiller lite kort opp mot 10, hvis vi får stikk for den eller E kommer på, gjentar vi finessen. Den gjentatte finessen gir oss muligheten til å få 2 stikk i fargen. (50%)

23 Spill bridge 2  Eksempel 8 D109 432 E, K og Kn mangler. Så her må det sitte pent. Vi spiller liten opp mot D109. Kommer det liten på fra V, finesser vi Kn. Stikker Ø med E eller K, må vi inn igjen og spille liten opp mot D10. 50 % sjanse for å få 1 stikk i fargen.

24 Spill bridge 2 Kapittel 3 Repetisjon av åpners andre melding

25 Spill bridge 2 Åpningshånd (ÅH)kan ha 4 ulike håndtyper 1. Trumfstøtte til svarhånd 2. Egen Langfarge 3. To farger 4. NT-hånd

26 Spill bridge 2 HP/HPT12-1718+Merknader Trumfstøtte 1 hjerter -1spar ? 2 spar, 3 spar3 spar, 4sparMin. 4 korts trumfstøtte 3 spar viser 17-19hp/hpt 1 hjerter – 2 kløver ? 3 kløver4 kløverMinst 4 kortsstøtte (unngå å hoppe over 3 NT) Egen langfarge 1 hjerter – 1 spar ? 2hjerter/3hjerter3hjerter/4hjerterMinimum 6 korts farge. 3 hjerter viser 17-19 htp 1 hjerter – 1 NT ? 2 hjerter/3hjerter3hjerter/4hjerterMinst 6 korts farge 3 hjerter viser 17-19 htp. 1 hjerter – 2 kløver ? 2 hjerter/3 hjerter3 hjerterMin 6 kortfarge, 3 hjerter er utgangskrav og viser 15htp +

27 Spill bridge 2 HP/HPT12-1718+Merknader To farger 1 hjerter-1 spar ? 2 kløver/2 ruter3 kløver/3 ruterMin 5-4, for hopp kreves minst 5-5 1 hjerter – 1 NT2kløver/2ruter3 kløver/3ruterSamme 1 hjerter – 2 kløver2 ruter/ 3 kløver 2spar/3ruter 3 ruter5-4, 2 spar /3 ruter viser 15 htp+ utgangskrav etter 2 over 1 NT-Hånd 1 hjerter – 1 spar1 NT2 NT1NT viser 12-14 hp 2 NT viser 18-19 hp 1 hjerter – 1 NTPass2 NTPass viser 12-14 hp 2 NT viser 18-19 hp 1 hjerter – 2kløver2 NT3 NT2 NT viser 12-14 hp 3 NT viser 18-19 hp

28 Spill bridge 2  ANDRE MELDESEKVENSER 1 hjerter – 2 kløver 3 hjerter Kombinasjonskrav til utgang ÅH har 15 htp+ og svarhånd 11 hp + 1 hjerter – 2 kløver 2 spar Er også et kombinasjonskrav til utgang. Grunnen er at ÅH har meldt sine farger i stigende rekkefølge (høyere rangert farge andre gangen) 1 ruter – 1 spar 2 hjerter er en stigende melding(høyere rangert farge andre gangen) som lover 18hp+

29 Spill bridge 2  Vi starter med spillene fra kapittel 3.

30 Spill bridge 2 Kapittel 4 ”UMULIGE TILFELLER”

31 Spill bridge 2  Fravik om prinsippet at andre meldte farge viser 5-4  Kun på 1-trinnet  Kun 4 tilfeller

32 Spill bridge 2 Tilfelle 1: 1 kløver – 1 ruter 1 hjerter ( Kan være med 4-4 i kløver/hjerter) Tilfelle 2: 1 kløver – 1 ruter 1 spar ( Kan være med 4-4 i kløver og spar)

33 Spill bridge 2 Tilfelle 3: 1 kløver - 1 hjerter 1 spar ( kan være med 4-4 i kløver og spar) Tilfelle 4: 1 ruter – 1 hjerter 1 spar ( Kan være med 4-4 i ruter og spar)

34 Spill bridge 2  REGEL  Hvis åpningshånd (ÅH) melder ny farge på 1 trinnet  Eller høyner svarhånd (SH) farge til 2- trinnet Kan det være med 4 kort i åpningsfargen

35 Spill bridge 2  Støtte med 3 korts farge  Hovedregel er at en skal ha 4 korts støtte for å støtte makkers farge til 2-trinnet.  Unntak! Med 3 korts støtte og en ugardert dobbelton, har makker anledning til å støtte til 2 trinnet.

36 Spill bridge 2 ”NØDVALG I noen tilfeller stilles vi overfor et valg (preferanse) overfor makker 2 meldte Farger. 5-2 fordeling i trumf som oftest bedre enn 4-3 fordeling.

37 Spill brdige 2  20-21 hp ubalansert  Åpning 12-19 > 1 i farge  Åpning 22 > 2 Kløver  HVA MED 20-21 HP og ubalansert?

38 Spill bridge 2  Her kommer kortvurdering inn  Eksempel  EKDKn109 – EKDkn –xx-x  Her er det 20 HP og 10 stikk  Rett åpning er 2 Kløver

39 Spill bridge 2  ED642 – KKn7 – EDKn5 – E  Her er det 21 Hp men en er avhengig av tilpass hos makker  Rett åpning 1 spar.  Vær obs på at det mellom disse to eksemplene ofte finnes hender der vi må bruke skjønn

40 Spill bridge 2  Kapittel 5 Repetisjon av svarhåndens andre melding  Prinsippet er at ÅH (Åpningshånd) forsøker med sine 2 første meldinger å fortelle om fordeling og styrke  Svarhånd (SH) forsøker å finne felles ressurser.

41 Spill bridge 2 Hvilke muligheter har svarhånden? 1. Melde delkontrakt 2. Invitere til utgang 3. Melde utgang 4. Melde slem 5. Kreve med 3 eller 4 farge

42 Spill bridge 2  1 Melde delkontrakt SH (svarhånd) kan melde delkontrakt på flere måter 1. Ved å passe når ÅH har vist begrensete ressurser 2. Ved å preferere til ÅH førstmeldte farge 3. Ved å gjenta sin egen farge på laveste trinn.

43 Spill bridge 2  Invittmeldinger  En invittmelding viser 10-12 hp/hpt  Vises med et hopp i tidligere meldt farge.  Eller med 2 NT Eksempel Nord Syd Nord – Syd Nord – Syd 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 2 kl - 2 NT 2 kl - 3 hj 2 kl - 3 sp

44 Spill bridge 2 3. Svarhånd kan melde utgang  Med 13 hp/hpt + skal svarhånd melde utgang.  Eksempel Nord Syd Nord – Syd Nord – Syd 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 NT - 3 NT 1 NT - 4 sp 2 kl - 3 NT

45 Spill bridge 2  Svarhånden kan melde slem Med 20 hp/hpt + skal svarhånd om mulig melde slem. Eventulet gjennom >ess spørsmålet 4 NT. Eksempel Nord Syd Nord – Syd Nord – Syd 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 NT - 6 NT 2 hj - 6 hj 2 kl - 6 kl

46 Spill bridge 2 •Kommentar. Bruken av 4 farge krever til utgang. Foskjellen på de 2 siste eksemplene er at 2 ruter er krav til runde mens hopp til 3 ruter er krav til utgang.  SH bruk av 3 og 4 farge.  Når det er behov for informasjon  Eksempler Nord Syd Nord – Syd Nord – SydNord – Syd 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp1 hj – 1 sp 2 kl - 2 rut 2 hj - 3 kl 1 NT - 2 rut1 NT – 3 rut

47 Spill bridge 2  KAPITTEL 6  REPETISJON AV INNMELDING OG LITT MER OM UTSPILL.  INNMELDING Poeng Innmelding i farge 12-17Minimum 5 kort Hopp i farge6-11Bra min 6 kort Innmelding 1 NT 15 – 17Balansert hånd med hold i ÅF

48 Spill bridge 2  Fordeler med innmelding 1. Sjanse for å finne egen kontrakt 2. Tips til makker om et bra utspill Ulemper med innmelding 1. Risiko for å gå doblede bet 2. Avslører hvordan kortene sitter for motparten

49 Spill bridge 2  Mer om utspill Hovedprinsipper - Spill ut fra din lengste farge mot NT - Spill ut høyeste fra sekvens - Inviter fra honnør ved å spille ut et lite kort - Mot trumfkontrakter kan en spille ut fra kortfarge i håp om å få en stjeling.

50 Spill Bridge 2 Kapittel 7 Mer om opplysende dobling  Ulike håndtyper som passer for en OD 1. 12-17 hp, min 3 kort i de umeldte fargene 2. 18 hp + med en balansert hånd 3. 18 hp + med en ubalansert hånd NB! OD regnes som en kravmelding. Svarhånd er tvungen til å svare med så lite som 0 punkter. Pass betyr at svarhånd omgjør OD til straff.

51 Spill bridge 2  Svar til OD på ett-trinnet 1 NT6-9 hp, hold i åpningsfargen 2 NT10-12 hp, bra hold i åpningsfargen 3 NT13 + bra hold i åpningsfargen Fargemelding laveste trinn 0-7hp som oftest minst 4 kort Hopp i farge på 2- trinnet 8-9hp, helst minimum 5 korts farge Hopp i farge på 3 trinnet 10-12, helst minst 5 kortsfarge Utgangsmelding i farge 13 + og minst bra 5 kortsfarge OvermeldingKravmelding med gode kort uten passende naturig melding

52 Spill bridge 2  Kapittel 8 Repetisjon av meldingen 1 NT 15-17 og balansert. 3 ulike fordelinger 4-3-3-3 4-4-3-2 5-3-3-2

53 Spill bridge 2 2 kløver (stayman) SVAR 2 ruter = Benekter 4 kort i major 2 Hjerter = 4 hjerter ( 5) kan ha 4-4 i hjerter og spar. 2 spar=4 korts( 5) spar

54 Spill bridge 2 Svarmeldinger på 1 NT 0-8 hp Stoppmeldinger 9-10 Poeng invittmeldinger 11+ poeng Utgang 18 + Poeng Lilleslem 22 + poeng Storeslem Pass2 NT3NT6 NT7 NT 2 Ruter3 Kløver4 Hjerter6 kløver7 kløver 2 Hjerter3 ruter4 Spar6 ruter7 ruter 2 spar3 hjerter( 5kløver)6 hjerter7 hjerter 3 spar(5 ruter)6 spar7 spar 2 kløver* 2 kløver* er Stayman majorfargespørsmål og lover 9 hp+

55 Spill bride 2 Kap 9. Regler for påkast  Fordelingskast  I NORGE NB!  Lavt kort viser ujevnt antall  Høyt kort viser jevnt antall  VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET I KURSBOKA BENYTTES MOTSATT SOM ER VANLIG STANDARD I SVERIGE OG DANMARK

56 Spill bridge 2 Styrkekast Lavt kort viser styrke Høyt kort viser svakhet. Vi legger styrkekast på makkers utspill Første frie avkast ( når vi saker)

57 Spill bridge 2 Kap 10. Mer om sterke hender Eneste kravmelding er åpning 2 kløver (8 Viser 22hp+) Svarhånd svarer 2 Ruter som er obligatorisk

58 Spill bridge 2 Videre meldingsforløp etter 2 kløver- 2 ruter 2hjerter/spar = Utgangskrav med 5 korts+ 2 NT = 22-24 HP ( Med 0-2 HP kan makker passe) 3 kløver/ruter er utgangskrav og minst 5 kort og ubalansert 3NT viser 25-27 hp

59 Spill bridge 2  Svarhånd sin andre melding  1 kløver -2 ruter  2 Hj/spar  Nærmeste melding viser 0-5 og benekter 3 kort støtte  3 hjerter/spar viser 6 + og minst 3 korts støtte  4 hjerter/spar viser 0-5 hp og minst 3 korts støtte.

60 Spill bridge 2  SPØRSMÅL ETTER ESS (BLACKWOOD) 4 NT (spørsmål etter ess) 5 kløver = 0 eller 4 ess 5 ruter= 1 ess 5 hjerter= 2 ess 5 spar= 3 ess Når alle ess er bekreftet kan en spørre etter Konger med 5 NT 5 NT spørsmål etter konger 6 kløver= 0 eller 4 konger 6 ruter= 1 Konge 6 hjerter= 2 konger 6 spar= 3 konger

61 Spill bridge 2  Kapittel 11 Bridgelovene, Systemkort  Svært viktig at opptrer korrekt overfor makker og motstandere  Bridge er et ærlig spill  Ikke still spørsmål eller gjør noe ved bordet som kan synliggjør kort eller annet  Spør når det er din tur til å melde TILKALL TURNERINGSLEDER VED UENIGHET ELLER NÅR DET OPPSTÅR NOE UREGLEMENTERT


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL KURS VK 2 ”Spill Bridge2”. NYTT OPPLÆRINGSMATERIELL  BOKPAKKE SOM INNEHOLDER CD OG KORTSTOKKER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google