Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL KURS VK 2 ”Spill Bridge2”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL KURS VK 2 ”Spill Bridge2”."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 ”Spill Bridge2”

2 NYTT OPPLÆRINGSMATERIELL
BOKPAKKE SOM INNEHOLDER CD OG KORTSTOKKER Nytt opplæringsmateriell som er felles for de Nordiske landene. Tips her er å vise kursdeltakerne hvordan de får en best mulig utnyttelse av bokpakken. Hvis bruken av kortstokk og CD som hjelpemidler mot læreboken. Ved hjelp av kortstokkene kan en samle mellom kurskveldene til å spille. NYTT OPPLÆRINGSMATERIELL

3 Mer grundig gjennomgang av kursbok 1 med utvidelse.
INNLEDNING Mer grundig gjennomgang av kursbok 1 med utvidelse. Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Spill bridge 2

4 Mer om opplysende dobling (OD) og svar på denne
Mer om 2 kløveråpningen og den vider utvikling ”Umulige” situasjoner i meldingene Spill Bridge 2

5 Bruk tid på å planlegg spillet som spillefører før første stikk.
KAPITTEL 1 GODE RUTINER Bruk tid på å planlegg spillet som spillefører før første stikk. Tell sikre stikk Vær etisk korrekt overfor makker og motspillere. Vær høflig overfor makker og motspillere Etikken i blant nybegynnere kan være vanskelig. Men legg inn gode rutiner. Tenkepause, stoppkort, alert med mer. Spill bridge 2

6 VIDERE I KURSET - TURNERINGSREGNSKAP
Viktig at dette læres. Avgjørende for de vurderinger en tar. Forskjellen på de ulike turneringsformene par og lag Innfør kanskje en protokoll slik at hver enkel kursdeltaker øver på å notere score. Spill bridge 2

7 Trekkverdien i NT = 40 første trekk deretter 30
Trekkverdi i minor = 20 Trekkverdien i major = 30 Trekkverdien i NT = 40 første trekk deretter 30 Delkontrakten opp til 4 kløver/ruter En forutsetning for å oppnå utgangbonus er at en har meldt og vunnet en kontrakt der summen av trekkverdi blir 100. Delkontrakt opptil 4 kløver/ruter – 3hjerter/spar – 2NT Bonus (50/50) Utgang 5 kløver/ruter – 4hjerter/spar – 3 NT Bonus (300/500) Lilleslem 6 kløver/ruter Bonus ( / ) Storeslem 7 kløver/ruter Bonus ( / ) Denne kan skrives ut til kursdeltakerne. Spill bridge 2

8 Doblet kontrakt 2 * trekkverdien + 50 (tilleggsbonus for vunnet doblet kontrakt) Doblet overstikk 100 Bet uten for sone Udoblet = 50 Doblet = for de neste Bet i sonen Udoblet = 100 Doblet = for de neste Kan skives ut til kursdeltakerne. Merk veldig greit om kursdeltakerne har hver sin protokoll der de fører opp resultatene slik at de kan sammenligne dette hjemme med fasiten. Spill bridge 2

9 Åpner med laveste 4 kortsfarve Høyeste av to 5 kortsfarver
VIKTIGE PRINSIPPER Åpner med laveste 4 kortsfarve Høyeste av to 5 kortsfarver Når makker åpner i 1 spar kan denne være på 4 korts, men stor sannsynlighet for at denne er 5 kortsfarve. Spill bridge 2

10 Forskjell på åpning i 1 og 2 hånd med sperremeldinger
Åpning 3 kløver/ruter/hjerter/spar i 1 eller 2 hånd viser alltid minst 2 av 3 toppkontroller (EKD) Sperreåpning i 3 hånd stilles det mindre krav til. Spill bridge 2

11 1 kløver/ruter/hj/spar Minimum 4 kort 12-19hp (20-21) 1 NT
ÅPNINGSMELDING FARGELENGDER POENG 1 kløver/ruter/hj/spar Minimum 4 kort 12-19hp (20-21) 1 NT Balansert hånd 15-17 hp 2 kløver Alle 22hp + 2 ruter/hjerte/spar 6 korts 6-11 hp 2 NT 20-21 hp 3kl/rut/hj/spar 7 korts Maks 11 hp 4 kl/rut/hj/spar 8 korts Denne finnes ferdig bak i boken. Se til at kursdeltakerne finner fram denne. LYNGDAL BRIDGEKLUBB

12 LYKKE TIL OG HÅPER PÅ TRIVILLIGE OG LÆRERIKE BRIDGEKVELDER SAMMEN
VI STARTER SPILLINGEN ! LYKKE TIL OG HÅPER PÅ TRIVILLIGE OG LÆRERIKE BRIDGEKVELDER SAMMEN De første 8 spillene kan legges med de vedlagte kortstokkene. Kan være en ide å legge de 8 siste spillene. Bruk utlagte lærerveiledning i forhold til spillene.

13 Repetisjon av svarhåndens første melding Mer om Finesser
KAPITTEL 2 Repetisjon av svarhåndens første melding Mer om Finesser Spill bridge 2

14 Svarhåndens muligheter etter åpningsmeldingen 1 hjerter
Svarmelding Fargelengde Poeng Krav? 1 Spar Minst 4 korts Minst 6 hp Krav 1 NT Benekter 5 korts major 6-10 hp Ikke krav 2 Kløver/ruter 11 hp+ Rundekrav 2 Hjerter 6-9 hp 3 hjerter 10-12 hp Ikke krav (Invitt) 4 hjerter Minst 4 kort 13 hp + Ikke krav (utgang meldt) Spill bridge 2

15 Mer om finesser Enkel finesse Dobbel finesse Spill bridge 2

16 Eksempel 1 EKn10 432 K og D mangler
Eksempel 1 EKn K og D mangler. Vi spiller liten til og slår en finesse med 10 eller knekt. Om K eller D vinner stikket, går vi inn igjen på hånd og slår en ny finesse. Sjansen for at finessen for 2 stikk i fargen går er 75 %. Kun nå KD sitter bak EKn10 (25 %) vil denne gå galt. I eksemplene som vises kan instruktøren ta noe om å telle ”ledige” plasser. Vise antall posisjoner. Spill bridge 2

17 Eksempel 2 EDKn 432 Bare K mangler. Gå inn på hånden og spill liten opp mot EDKn, Legg D eller Kn. Går finessen har en 3 stikk i fargen ( 2 er alltid sikker) ved å spille seg inn igjen på hånden og gjenta finessen. I motspill legg merke til at hvis Øst har K og ikke stikker med kan han være rimelig sikker på at spillefører spiller seg inn igjen på hånden for å gjenta finessen. Kan være lurt av og til slik at spillefører bruker en ”unødig” innkomst for å gjenta finessen. Finessen har 50 % for å lykkes. Spill bridge 2

18 Eksempel 3 EKKn 432 Bare damen mangler. Vi slår en finesse med Kn. Legg merke til at hvis en har tilstrekkelig med overganger, kan en først slå E eller K for deretter å spille seg inn på hånd og ta finessen. En garderer seg dermed for D singel i Ø. Denne garderingen er viktigere jo flere kort en har i fargen. Spill bridge 2

19 Eksempel 4 - Dobbelfinesse ED10
432 Her spiller man en liten og slår finessen med 10. Taper en til Kn i øst, går en inn igjen på hånd og slår en ny finesse med D. Hvis begge honnørene sitter foran (i vest) får en 3 stikk i fargen. Hvis honnørene er delt vil en få 2 stikk i fargen. Spill bridge 2

20 Eksempel 5 E109 D32 K og Kn mangler. Beste sjanse for 2 stikk i fargen er å ta dobbelfinesse. Spill D fra bordet (S), hvis ikke denne dekkes så slippes denne til Ø. Har Ø K går vi inn igjen på hånd og gjentar finessen. Sjansen for å få 2 stikk er 75%. (Jamfør eksempel 1) Spill bridge 2

21 Eksempel 6 EKn10 K32 D mangler. Her kan vi slå finesse begge veier. Ta for K og spill liten opp mot Ekn, eller ta for E og spill Kn opp mot K. Veldig ofte kan en ut fra melding og utspill få en ”pekepinn” på hvordan det sitter. Hvis en ikke har fått noe informasjon, er det 50% sjanse for å lykkes. Spill bridge 2

22 Eksempel 7 KKn10 432 E og D mangler. Motspillerne må alltid få stikk for E, men vi kan finesse opp D. Vi spiller lite kort opp mot 10, hvis vi får stikk for den eller E kommer på, gjentar vi finessen. Den gjentatte finessen gir oss muligheten til å få 2 stikk i fargen. (50%) Spill bridge 2

23 Eksempel 8 D109 432 E, K og Kn mangler. Så her må det sitte pent. Vi spiller liten opp mot D109. Kommer det liten på fra V, finesser vi Kn. Stikker Ø med E eller K, må vi inn igjen og spille liten opp mot D % sjanse for å få 1 stikk i fargen. Spill bridge 2

24 Kapittel 3 Repetisjon av åpners andre melding
Spill bridge 2

25 Åpningshånd (ÅH)kan ha 4 ulike håndtyper
Trumfstøtte til svarhånd Egen Langfarge To farger NT-hånd Spill bridge 2

26 HP/HPT 12-17 18+ Merknader Trumfstøtte 1 hjerter -1spar ?
2 spar, 3 spar 3 spar, 4spar Min. 4 korts trumfstøtte 3 spar viser 17-19hp/hpt 1 hjerter – 2 kløver 3 kløver 4 kløver Minst 4 kortsstøtte (unngå å hoppe over 3 NT) Egen langfarge 1 hjerter – 1 spar 2hjerter/3hjerter 3hjerter/4hjerter Minimum 6 korts farge. 3 hjerter viser htp 1 hjerter – 1 NT 2 hjerter/3hjerter Minst 6 korts farge 3 hjerter viser htp. 2 hjerter/3 hjerter 3 hjerter Min 6 kortfarge, 3 hjerter er utgangskrav og viser 15htp + Spill bridge 2

27 HP/HPT 12-17 18+ Merknader To farger 1 hjerter-1 spar ?
2 kløver/2 ruter 3 kløver/3 ruter Min 5-4, for hopp kreves minst 5-5 1 hjerter – 1 NT 2kløver/2ruter 3 kløver/3ruter Samme 1 hjerter – 2 kløver 2 ruter/ 3 kløver 2spar/3ruter 3 ruter 5-4, 2 spar /3 ruter viser 15 htp+ utgangskrav etter 2 over 1 NT-Hånd 1 hjerter – 1 spar 1 NT 2 NT 1NT viser hp 2 NT viser hp Pass Pass viser hp 1 hjerter – 2kløver 3 NT 2 NT viser hp 3 NT viser hp Spill bridge 2

28 ANDRE MELDESEKVENSER 1 hjerter – 2 kløver 3 hjerter
Kombinasjonskrav til utgang ÅH har 15 htp+ og svarhånd 11 hp + 2 spar Er også et kombinasjonskrav til utgang. Grunnen er at ÅH har meldt sine farger i stigende rekkefølge (høyere rangert farge andre gangen) 1 ruter – 1 spar 2 hjerter er en stigende melding(høyere rangert farge andre gangen) som lover 18hp+ Spill bridge 2

29 Vi starter med spillene fra kapittel 3.
Spill bridge 2

30 Kapittel 4 ”UMULIGE TILFELLER”
Spill bridge 2

31 Fravik om prinsippet at andre meldte farge viser 5-4
Kun på 1-trinnet Kun 4 tilfeller Spill bridge 2

32 Tilfelle 1: 1 kløver – 1 ruter
1 hjerter ( Kan være med 4-4 i kløver/hjerter) Tilfelle 2: 1 kløver – 1 ruter 1 spar ( Kan være med 4-4 i kløver og spar) Spill bridge 2

33 Tilfelle 3: 1 kløver - 1 hjerter
1 spar ( kan være med 4-4 i kløver og spar) Tilfelle 4: 1 ruter – 1 hjerter 1 spar ( Kan være med 4-4 i ruter og spar) Spill bridge 2

34 Kan det være med 4 kort i åpningsfargen
REGEL Hvis åpningshånd (ÅH) melder ny farge på 1 trinnet Eller høyner svarhånd (SH) farge til 2- trinnet Kan det være med 4 kort i åpningsfargen Spill bridge 2

35 Støtte med 3 korts farge Hovedregel er at en skal ha 4 korts støtte for å støtte makkers farge til 2-trinnet. Unntak! Med 3 korts støtte og en ugardert dobbelton, har makker anledning til å støtte til 2 trinnet. Spill bridge 2

36 ”NØDVALG I noen tilfeller stilles vi overfor et valg (preferanse) overfor makker 2 meldte Farger. 5-2 fordeling i trumf som oftest bedre enn 4-3 fordeling. Spill bridge 2

37 HVA MED 20-21 HP og ubalansert?
20-21 hp ubalansert Åpning > 1 i farge Åpning 22 > 2 Kløver HVA MED HP og ubalansert? Spill brdige 2

38 Her kommer kortvurdering inn Eksempel EKDKn109 – EKDkn –xx-x
Her er det 20 HP og 10 stikk Rett åpning er 2 Kløver Spill bridge 2

39 Her er det 21 Hp men en er avhengig av tilpass hos makker
ED642 – KKn7 – EDKn5 – E Her er det 21 Hp men en er avhengig av tilpass hos makker Rett åpning 1 spar. Vær obs på at det mellom disse to eksemplene ofte finnes hender der vi må bruke skjønn Spill bridge 2

40 Kapittel 5 Repetisjon av svarhåndens andre melding
Prinsippet er at ÅH (Åpningshånd) forsøker med sine 2 første meldinger å fortelle om fordeling og styrke Svarhånd (SH) forsøker å finne felles ressurser. Spill bridge 2

41 Hvilke muligheter har svarhånden?
Melde delkontrakt Invitere til utgang Melde utgang Melde slem Kreve med 3 eller 4 farge Spill bridge 2

42 SH (svarhånd) kan melde delkontrakt på flere måter
Ved å passe når ÅH har vist begrensete ressurser Ved å preferere til ÅH førstmeldte farge Ved å gjenta sin egen farge på laveste trinn. Vis dette med eksempler på tavle eller lignende Spill bridge 2

43 En invittmelding viser 10-12 hp/hpt
Invittmeldinger En invittmelding viser hp/hpt Vises med et hopp i tidligere meldt farge. Eller med 2 NT Eksempel Nord Syd Nord – Syd Nord – Syd 1 hj - 1 sp hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 2 kl - 2 NT kl - 3 hj kl - 3 sp Spill bridge 2

44 3. Svarhånd kan melde utgang
Med 13 hp/hpt + skal svarhånd melde utgang. Eksempel Nord Syd Nord – Syd Nord – Syd 1 hj - 1 sp hj - 1 sp hj - 1 sp 1 NT - 3 NT NT - 4 sp kl - 3 NT Spill bridge 2

45 Svarhånden kan melde slem
Med 20 hp/hpt + skal svarhånd om mulig melde slem. Eventulet gjennom >ess spørsmålet 4 NT. Eksempel Nord Syd Nord – Syd Nord – Syd 1 hj - 1 sp hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 NT - 6 NT hj - 6 hj kl - 6 kl Spill bridge 2

46 Når det er behov for informasjon Eksempler
SH bruk av 3 og 4 farge. Når det er behov for informasjon Eksempler Nord Syd Nord – Syd Nord – Syd Nord – Syd 1 hj - 1 sp hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj – 1 sp 2 kl - 2 rut hj - 3 kl NT - 2 rut 1 NT – 3 rut Spill bridge 2 Kommentar. Bruken av 4 farge krever til utgang. Foskjellen på de 2 siste eksemplene er at 2 ruter er krav til runde mens hopp til 3 ruter er krav til utgang.

47 REPETISJON AV INNMELDING OG LITT MER OM UTSPILL.
KAPITTEL 6 REPETISJON AV INNMELDING OG LITT MER OM UTSPILL. INNMELDING Poeng Innmelding i farge 12-17 Minimum 5 kort Hopp i farge 6-11 Bra min 6 kort Innmelding 1 NT 15 – 17 Balansert hånd med hold i ÅF Spill bridge 2

48 Fordeler med innmelding 1. Sjanse for å finne egen kontrakt
2. Tips til makker om et bra utspill Ulemper med innmelding 1. Risiko for å gå doblede bet 2. Avslører hvordan kortene sitter for motparten Spill bridge 2

49 Spill ut fra din lengste farge mot NT Spill ut høyeste fra sekvens
Mer om utspill Hovedprinsipper Spill ut fra din lengste farge mot NT Spill ut høyeste fra sekvens Inviter fra honnør ved å spille ut et lite kort Mot trumfkontrakter kan en spille ut fra kortfarge i håp om å få en stjeling. Kommentar: Bruk 3 og 5 høyeste ved utspill fra lengste farge. Trenger ikke enda lære om 12 og 10 regelen, men forklare litt om denne. Spill bridge 2

50 Mer om opplysende dobling
Kapittel 7 Mer om opplysende dobling Ulike håndtyper som passer for en OD 12-17 hp, min 3 kort i de umeldte fargene 18 hp + med en balansert hånd 18 hp + med en ubalansert hånd NB! OD regnes som en kravmelding. Svarhånd er tvungen til å svare med så lite som 0 punkter. Pass betyr at svarhånd omgjør OD til straff. Her kan det være en ide å være grundig. Svært ofte sliter en med prinsippene på OD Spill Bridge 2

51 Svar til OD på ett-trinnet
1 NT 6-9 hp, hold i åpningsfargen 2 NT 10-12 hp, bra hold i åpningsfargen 3 NT 13 + bra hold i åpningsfargen Fargemelding laveste trinn 0-7hp som oftest minst 4 kort Hopp i farge på 2-trinnet 8-9hp, helst minimum 5 korts farge Hopp i farge på 3 trinnet 10-12 , helst minst 5 kortsfarge Utgangsmelding i farge 13 + og minst bra 5 kortsfarge Overmelding Kravmelding med gode kort uten passende naturig melding Spill bridge 2

52 Repetisjon av meldingen 1 NT 15-17 og balansert. 3 ulike fordelinger
Kapittel 8 Repetisjon av meldingen 1 NT 15-17 og balansert. 3 ulike fordelinger Spill bridge 2

53 2 kløver (stayman) SVAR 2 ruter = Benekter 4 kort i major 2 Hjerter = 4 hjerter ( 5) kan ha 4-4 i hjerter og spar. 2 spar = 4 korts( 5) spar Spill bridge 2

54 Svarmeldinger på 1 NT 0-8 hp Stoppmeldinger 9-10 Poeng invittmeldinger
Utgang 18 + Poeng Lilleslem 22 + poeng Storeslem Pass 2 NT 3NT 6 NT 7 NT 2 Ruter 3 Kløver 4 Hjerter 6 kløver 7 kløver 2 Hjerter 3 ruter 4 Spar 6 ruter 7 ruter 2 spar 3 hjerter ( 5kløver) 6 hjerter 7 hjerter 3 spar (5 ruter) 6 spar 7 spar 2 kløver* 2 kløver* er Stayman majorfargespørsmål og lover 9 hp+ Spill bridge 2

55 Lavt kort viser ujevnt antall Høyt kort viser jevnt antall
Kap 9. Regler for påkast Fordelingskast I NORGE NB! Lavt kort viser ujevnt antall Høyt kort viser jevnt antall VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET I KURSBOKA BENYTTES MOTSATT SOM ER VANLIG STANDARD I SVERIGE OG DANMARK Spill bride 2

56 Styrkekast Lavt kort viser styrke Høyt kort viser svakhet
Styrkekast Lavt kort viser styrke Høyt kort viser svakhet. Vi legger styrkekast på makkers utspill Første frie avkast ( når vi saker) Spill bridge 2

57 Kap 10. Mer om sterke hender Eneste kravmelding er åpning 2 kløver (8 Viser 22hp+) Svarhånd svarer 2 Ruter som er obligatorisk Spill bridge 2

58 Videre meldingsforløp etter 2 kløver- 2 ruter 2hjerter/spar = Utgangskrav med 5 korts+ 2 NT = HP ( Med 0-2 HP kan makker passe) 3 kløver/ruter er utgangskrav og minst 5 kort og ubalansert 3NT viser hp Spill bridge 2

59 Svarhånd sin andre melding
1 kløver -2 ruter 2 Hj/spar Nærmeste melding viser 0-5 og benekter 3 kort støtte 3 hjerter/spar viser 6 + og minst 3 korts støtte 4 hjerter/spar viser 0-5 hp og minst 3 korts støtte. Spill bridge 2

60 SPØRSMÅL ETTER ESS (BLACKWOOD)
4 NT (spørsmål etter ess) 5 kløver = 0 eller 4 ess 5 ruter = 1 ess 5 hjerter = 2 ess 5 spar = 3 ess Når alle ess er bekreftet kan en spørre etter Konger med 5 NT 5 NT spørsmål etter konger 6 kløver = 0 eller 4 konger 6 ruter = 1 Konge 6 hjerter = 2 konger 6 spar = 3 konger Spill bridge 2

61 Kapittel 11 Bridgelovene, Systemkort
Svært viktig at opptrer korrekt overfor makker og motstandere Bridge er et ærlig spill Ikke still spørsmål eller gjør noe ved bordet som kan synliggjør kort eller annet Spør når det er din tur til å melde TILKALL TURNERINGSLEDER VED UENIGHET ELLER NÅR DET OPPSTÅR NOE UREGLEMENTERT Spill bridge 2


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL KURS VK 2 ”Spill Bridge2”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google