Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 2 Det lykkelige øyeblikk Alle som har sett og opplevd en mor med sitt nyfødte barn vet at det er et under og et av livets lykkelige øyeblikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 2 Det lykkelige øyeblikk Alle som har sett og opplevd en mor med sitt nyfødte barn vet at det er et under og et av livets lykkelige øyeblikk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1

3 2 Det lykkelige øyeblikk Alle som har sett og opplevd en mor med sitt nyfødte barn vet at det er et under og et av livets lykkelige øyeblikk.

4 3 Det lykkelige øyeblikk Dette gjelder ikke bare mor, men også far. Mine største øyeblikk i livet er uten tvil da jeg selv ble far. Det kan ikke sammenlignes med noe! For ordens skyld – dette er et bilde hentet fra nettet, men ikke desto mindre beskrivende for det.

5 4 Spenning og forventning Også søsken har forventninger til det som skal komme. Hva skjuler seg inne i mors mage?

6 5 Trygt og godt ? ? For at dette skal utvikle seg til et friskt barn er det viktig at mor er fysisk og psykisk frisk.

7 6 Astma under graviditet Dagens tema Stein-Øyvind Jørstad 2011

8 7 Prevalens ca 8 % Astma under graviditet Kwon HL, et al.. Ann Epidemiol 2003; 13: 317–324. NAEPP expert panel report.. J Allergy Clin Immunol 2005; 115: 34–46. Stein-Øyvind Jørstad 2011

9 8 http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof /lung/asthma/astpreg/astpreg_full.p df http://www.ersnet.org/e rs/lr/browse/default.asp x?id_dossier=67555 Breathe | March 2007 | Volume 3 | No 3 British thoracic society: http://www.sign.ac.uk/pdf/sign63.pdf www.ginasthma.com

10 9 Astma under graviditet Schatz M, et al.. J Allergy Clin Immunol 1998; 81: 509–517. Schatz M.. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 330–336. Demissie K, et al. AJRCM 1998; 158: 1091–1095. * * Murphy VE, et al.. Eur Respir J 2005; 25: 731–750. De mest alvorlige symptomer oppstår mellom 24. og 36. uke av graviditeten XX Stenius-Aarniala BS, et al. Thorax 1996;51(4):411-4. Stein-Øyvind Jørstad 2011

11 10 Kliniske manifestasjoner  Klassisk triade 1.Piping 2.Hoste 3.Dyspné  Press for brystet  Økt sputum  Kronisk med episodiske forverrelser Stein-Øyvind Jørstad 2011

12 11  Oppnå og beholde kontroll over sykdommen  Ingen begrensning på aktiviteter, inkl. fysisk aktivitet  Opprettholde lungefunksjonen så nær opp til normal som mulig  Forebygge astma-forverrelser  Minimal (eller ingen) bivirkninger av medikamentene  Unngå astma-mortalitet  Sikre normal fostermodning og fødsel av et friskt barn Rev. 2006 Stein-Øyvind Jørstad 2011

13 12 Astma under graviditet  forverret astma  hypertensjon  preeclampsi  hyperemesis  keisersnitt  diabetes  ante-/post-partum blødning  keisersnitt Wen SW, et al. Ann Epidemiol 2001; 11: 7–12. Demissie K, et al. AJRCM 1998; 158: 1091–1095. Økt morbiditet hos mor 3,9%  7,9% 2,1%  4,5% Stein-Øyvind Jørstad 2011

14 13 Astma under graviditet Wen SW, et al. Ann Epidemiol 2001; 11: 7–12. Demissie et al. AJ RCM 1998; 158: 1091–1095. Økt morbiditet hos foster  intrauterin vekstretardasjon  preeclampsi  prematur fødsel  lav fødselvekt  malformasjoner  dødfødsel  økt bruk av keisersnitt Relatert til FEV1 og astmasymptomer Stein-Øyvind Jørstad 2011

15 14 Ikke signifikant Astma under graviditet Relativ risiko mht. for tidlig fødsel sammenlignet med gravide uten astma Stein-Øyvind Jørstad 2011

16 15 Ikke signifikant Relativ risiko mht. preeclampsi sammenlignet med gravide uten astma Astma under graviditet Stein-Øyvind Jørstad 2011

17 16 Signifikant Relativ risiko mht. lav fødselsvekt sammenlignet med gravide uten astma Astma under graviditet Stein-Øyvind Jørstad 2011

18 17 Bracken, et al. Obstet Gynecol 2003; 102:739 Astma under graviditet Intrauterin vekstretardasjon hos foster Odds Ratio 95 % CI Ingen < 2 / uke 0.90 0.54-1.51 > 2/uke, men ikke daglig men ikke daglig 1.41 0.81-2.48 Daglig 2.25 1.25-4.06 Astmafrekvens Stein-Øyvind Jørstad 2011

19 18 PaO 2 i føtalt blod er meget lavt: 3,86 – 4,92 kPa Fosteret tolerere dette godt gjennom flere mekanismer 1. Høy forekomst av føtalt hemoglobin 2. Hgb-dissosiasjonskurven mot høyre – lettere avgivelse av oksygen til vev 3. Høyt cardiac output 4. Prioritert sirkulasjon til hjerne og hjerte Fallende oksygenering hos moren ved ulike tilstander vil ha dramatisk effekt på fosterets oksygenering Astma under graviditet Wen SW, et al. Ann Epidemiol 2001; 11: 7–12. Demissie et al. AJ RCM 1998; 158: 1091–1095. Økt morbiditet hos foster Stein-Øyvind Jørstad 2011

20 19 Demissie et al. AJ RCM 1998; 158: 1091–1095. Astma under graviditet Økt morbiditet hos foster  Foster spesielt utsatt for hypoxi hos mor Jellyman JK, et al. J Physiol 2005; 567: 673–688. Mor SaO 2 98%  58% Foster SaO 2 62%  27% • lav fødselsvekt • lengre sykehusopphold post-partum OR 1,32 – 1,44 Redusert uteroplacental flow pga: • hypocapni • alkalose • dehydrering • hypertensjon Stein-Øyvind Jørstad 2011

21 20 Schatz M, Dombrowski MP, Wise R, et al. Asthma morbidity during pregnancy can be forventet by severity classification. J Allergy Clin Immunol 2003; 112: 283–288. % exacerbasjoner under graviditet Astma-klassifisering før exacerbasjon No: 1 700 gravide Astma-forverrelser under graviditet 12,6 25,7 51,9 0 10 20 30 40 50 60 Mild astma Moderat astmaAlvorlig astma Stein-Øyvind Jørstad 2011

22 21 Stein-Øyvind Jørstad 2011

23 22 Stein-Øyvind Jørstad 2011

24 23 Stein-Øyvind Jørstad 2011

25 24  Ukontrollert astma under graviditet er høyrisikopasient  Mindre risiko å bli behandlet enn selve astma-exacerbasjonen  Større risiko for fosteret enn for moren  Utfordring for ~ fastlegen ~ lungelegen ~ apotek ~ fødselshjelpere • jordmor • gynekolog  NAEPP expert panel report. J Allergy Clin Immunol 2005; 115: 34–46.  Wen SW, et al, Ann Epidemiol 2001; 11: 7–12.  Demissie K, et al. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: 1091–1095.  Global initiative for asthma (GINA). Updated 2006. www.ginasthma.org Astma under graviditet Stein-Øyvind Jørstad 2011

26 25 Fysiologiske endringer under graviditet Hormonendringer  Progesteron  MV  20-40% β 2 -receptor-responsen  BHR  (Mch-test  )  Østrogen  Cortisol  PaO 2  (13-14 kPa) PaCO 2  (4,3-4,5 kPa) pH  (HCO 3 -  )  Mortola JF. Asthma og Immunologic Diseases in Pregnancy og Early Infancy. New York, Marcel Dekker, 1998; pp. 3–25.  Bonica JJ. Maternal respiratory changes during pregnancy og parturition. In: Marx GF, ed. Parturition og Perinatology. Philadelphia, F.A. Davis, 1973; pp. 2–19.  Cousins L, et al. In: Schatz M, Zeiger RS, Claman HN, eds. Asthma og Immunologic Diseases in Pregnancy og Early Infancy. New York, Marcel Dekker, 1998; pp. 27–56..  Juniper EF, et al Am Rev Respir Dis. 1989; 140: 924–931. Stein-Øyvind Jørstad 2011

27 26 Fysiologiske endringer under graviditet Hormonendringer Progesteron  MV  20-40% β 2 -receptor-responsen  BHR  (Mch-test  ) Østrogen  Cortisol  PaO 2  (13-14 kPa) PaCO 2  (4,3-4,5 kPa) pH  (HCO 3 -  ) Mekanisme for redusert astmakontroll Stein-Øyvind Jørstad 2011

28 27 Fysiologiske endringer under graviditet Hormonendringer Progesteron  MV  20-40% β 2 -receptor-responsen  BHR  (Mch-test  ) Østrogen  Cortisol  PaO 2  (13-14 kPa) PaCO 2  (4,3-4,5 kPa) pH  (HCO 3 -  ) Mekanisme for redusert astmakontroll Endret immunstaus Th2 dominans Wegmann TG, et al. Immunol Today 1993; 14: 353–356. Saito S, et al. Clin Exp Immunol 1999; 117: 550–555. Økt refluxtendens Stein-Øyvind Jørstad 2011

29 28 Pulmonale endringer i graviditet  Anatomiske –økt thoraxdiameter –økt subcostal vinkel-diameter  Fysiologiske –Hyperventilasjon Stein-Øyvind Jørstad 2011

30 29 Tidal- Volum (TV) Pulmonale endringer i graviditet Inspiratoriskreserve-volum Inspiratorisk Kapasitet (IC) Ekspiratoriskreserve-volum Residual- Volum (RV) Funksjonell Kapasitet (FRC) Vital-kapasitet(VC) 30002000100001000 ml 3. termin Ikke-gravid Totallunge-kapasitet(TLC) TV  FRC  RV  IC  VC  TLC  FEV 1  FEV1/FVC  PaO 2  PaCO 2  pH  HCO3  Stein-Øyvind Jørstad 2011

31 30 Behandlingstrinn GINA 2006 Astmaundervisning - miljøkontroll SABA prn Velg én Legg til én eller flere Legg til én eller begge Lavdose ICS Lavdose ICS + LABA Medium eller høydose ICS + LABA PO steroid (lavest tolerable dose) LTRA Medium- eller høydose ICS LTRAAnti-IgE Lavdose ICS + LTRA Teofyllin po Lavdose ICS + teofyllin po Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 VOKSNE Lav dose Medium dose Høy dose Fluticason100-250 ug250-500 ug500-1000 ug Budenosid200-400 ug400-800 ug800-1600 ug Beclomethason200-500 ug500-1000 ug1000-2000 ug LAMA S-Ø J2011

32  Reduserer risiko for exacerbationer  Ingen risiko for malformasjoner  Ingen risiko for prematur fødsel  Økt fødselsvekt  Bedrer lungefunksjonen Ingen studier har vist økt risiko for fosteret ved bruk av ICS hos mor. 31Corticosteroider ICS: inhBudenosidPulmicort®, Beclomethason Aerobec®, Beclomet® FluticasonFlutide® ICS: komb. inhSeretide®, Symbicort® TabletterPrednisolonPrednisolon® InjeksjonMetylprednisolon Solu-Medrol®, HydrocortisonSoluCortef® Stein-Øyvind Jørstad 2011

33 32Corticosteroider  Er ikke teratogen  Ikke sett sammenheng med fødselsdefekter  Gravide får sjeldnere og mindre po steroider enn ikke-gravide  Enkelte studier har vist økt hypertensjon(preeclampsi, men alvorlig astma kan forklare funnene Czeizel AE, et al. Teratology 1997;56(5):335- 40. Park-Wyllie L, et al.Teratology 2000;62(6):385-92. Cydulka RK, et al. Am J Respir Crit Care Med 1999;160(3):887-92. Stenius-Aarniala B, et al. Thorax 1988;43(1):12-8. ICS: inhBudenosidPulmicort®, Beclomethason Aerobec®, Beclomet® FluticasonFlutide® ICS: komb. inhSeretide®, Symbicort® TabletterPrednisolonPrednisolon® InjeksjonMetylprednisolon Solu-Medrol®, HydrocortisonSoluCortef® Benyttes på vanlig indikasjon ! Stein-Øyvind Jørstad 2011

34 33Beta-2-agonist Ingen effekt på •Perinatal mortalitet •Malformasjoner •Prematuritet •Fødselsvekt •Apgar skår •Fødselskomplikasjoner Kan trygt benyttes under graviditet Bracken et al, Obstet Gynecol 2003;102:739 Hurtigvirkende inh:TerbutalinBricanyl®, SalbutamolVentoline®Salbutamol®, Airomir® Buventol® Langtidsvirkende inh:FormoterolOxis®, Foradil® SalmeterolSerevent® Bruk av adrenalin anbefales ikke da adrenalin ikke gir noen gevinst framfor beta-2-agonister. Adrenalin kan også gi vasokontriksjon i uterus og dermed redusere vaskulær flow hos fosteret. Stein-Øyvind Jørstad 2011

35 34 Leucotrien-receptor- antagonist Ikke vist noen økt risiko for komplikasjoner Kan benyttes på vanlig måte under svangerskap, men inntil videre bør man ikke påbegynne behandling under graviditet TabletterSingulair ® Stein-Øyvind Jørstad 2011

36 35Anticholinergika Lite undersøkt hos gravide Kan benyttes på vanlig måte under svangerskap, men er ikke førstevalg ved astma Inh IpratropiumAtrovent ® (TiotropiumSpiriva ® ) Stein-Øyvind Jørstad 2011

37 36Teofylliner •Normal eller lett økt risiko for komplikasjoner  doseavhengig Kan brukes normalt under graviditet Per oraleTeo-dur ®, Nuelin depot ® IntravenøstAminophyllin ® teofylliner hemmer uteruskontraksjonen. - kan gi tachycardi og irritabilitet hos fosteret. Stein-Øyvind Jørstad 2011

38 37Anti-IgE Ikke vist økt risiko for komplikasjoner Kan benyttes under graviditet, men det er restriksjoner mot å påbegynne behandlingen under graviditet Vaksinering sc.Xolair® Stein-Øyvind Jørstad 2011

39 38 Stein-Øyvind Jørstad 2011

40 39 Anbefalinger for astma under graviditet  Forsikre den gravide om sikkerheten med astmamedik.  Gi trygghet til den gravide med astma  Opplæring om egenkontroll av symptomer og PEF  Inhalasjonssteroider og hurtigvirkende  2 -ag. er grunnbeh.  Monitorere symptomer og lungefunksjon  Regelmessige oppfølging og kontroll  Behandle exacerbasjoner  Spesielt viktig med god oksygenering (SpO 2 > 95%)  Flerfaglig samarbeid mellom ulike grupper Stein-Øyvind Jørstad 2011

41 40 Rhinosinusitt under graviditet  Intranasale steroider –Beklometason Becotide nasal ® –BudenosidRhinocort nasal ® –FlunisolidLokilan ® –FluticasonAvamys ® –Mometasonfuroatmonohydrat Nasonex ® –Triamcinolon Nasacort ®  Antihistaminer Ingen studier har vist økt risiko for fosteret ved bruk av nasale steroider hos mor. Stein-Øyvind Jørstad 2011

42 41 1 Ja indikerer at overbevisende humandata tyder på at preparatet er trygt å bruke under graviditet eller amming, men at teratogenisitet ikke helt kan utelukkes 2 Blant annengenerasjons antihistaminer, men dokumentasjonen her er svært begrenset 3 Basert på målinger hos seks kvinner med en enkeltdose loratadin (40 mg) 4 Basert på målinger hos fire kvinner med terfenadin (4 × 60 mg) – fexofenadin er aktiv metabolitt Oversikt over antihistaminer og bruk under graviditet og amming. Må ikke tolkes som absolutte anbefalinger Preparat Trygt under graviditet Merknader Trygt under amming Merknader Første-generasjons-antihistaminer Deksklorfeniramin Phenamin ®, Polaramin ® Førstevalg 1 Ikke teratogen i dyrestudier. Store humanstudier viser ikke teratogenisitet NeiHumandata ikke publisert HydroksyzinAtarax ® NeiTeratogen i dyrestudier. Motstridende humanstudierJa 1 Humandata ikke publisert, men lengst erfaring AlimemazinVallergan ® NeiLite humanmateriale publisertJa 1 Går over i morsmelk, men i lav konsentrasjon PrometazinPhenergan ® Ja Teratogen i dyrestudier, men de fleste humanstudier viser ikke teratogenisitet Ja 1 Går over i morsmelk i lav konsentrasjon CyclizinMarzine ® Ja Teratogen i dyrestudier, men humanstudier viser ikke teratogenisitet Nei Begrensede dat antyder overgang i mosrmelk i moderat konsentrasjon MeklozinPostafen ® Ja Teratogen i dyrestudier, men store humanstudier viser ikke teratogenisitet NeiHumandata ikke publisert Andre-generasjons-antihistaminer Cetirizin Cetirizin ®, Zyrtec ®, o.a Førstevalg 2 Ikke teratogen i dyrestudier. Begrensede human- studier viser humanstudier viser ikke teratogenisitet NeiHumandata ikke publisert LevocetirizinXyzal ® Førstevalg 2 Baseres på kunnskap om cetirizinNeiHumandata ikke publisert Loratadin Clarityn ®, Loratadin ® NeiOverhyppighet av hypospadiJa 1 Barnets vektjusterte dose 0,46-1,1 % 3 DesloratadinAerius ® NeiHypospadi rapportert for LoratadinJa 1 Går over i morsmelk i lav konsentrasjon 3 EbastinKestine ® NeiLite humanmateriale publisertNeiHumandata ikke publisert FexofenadinTelfast ® NeiLite humanmateriale publisertJa 1 Barnets vektjusterte dose 0,45 % 4 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 10, 2004; 124

43 42 1 Ja indikerer at overbevisende humandata tyder på at preparatet er trygt å bruke under graviditet eller amming, men at teratogenisitet ikke helt kan utelukkes 2 Blant annengenerasjons antihistaminer, men dokumentasjonen her er svært begrenset 3 Basert på målinger hos seks kvinner med en enkeltdose loratadin (40 mg) 4 Basert på målinger hos fire kvinner med terfenadin (4 × 60 mg) – fexofenadin er aktiv metabolitt Oversikt over antihistaminer og bruk under graviditet og amming. Må ikke tolkes som absolutte anbefalinger Preparat Trygt under graviditet Merknader Trygt under amming Merknader Første-generasjons-antihistaminer Deksklorfeniramin Phenamin ®, Polaramin ® Førstevalg 1 Ikke teratogen i dyrestudier. Store humanstudier viser ikke teratogenisitet NeiHumandata ikke publisert HydroksyzinAtarax ® NeiTeratogen i dyrestudier. Motstridende humanstudierJa 1 Humandata ikke publisert, men lengst erfaring AlimemazinVallergan ® NeiLite humanmateriale publisertJa 1 Går over i morsmelk, men i lav konsentrasjon PrometazinPhenergan ® Ja Teratogen i dyrestudier, men de fleste humanstudier viser ikke teratogenisitet Ja 1 Går over i morsmelk i lav konsentrasjon CyclizinMarzine ® Ja Teratogen i dyrestudier, men humanstudier viser ikke teratogenisitet Nei Begrensede dat antyder overgang i mosrmelk i moderat konsentrasjon MeklozinPostafen ® Ja Teratogen i dyrestudier, men store humanstudier viser ikke teratogenisitet NeiHumandata ikke publisert Andre-generasjons-antihistaminer Cetirizin Cetirizin ®, Zyrtec ®, o.a Ja Ikke teratogen i dyrestudier. Begrensede human- studier viser humanstudier viser ikke teratogenisitet NeiHumandata ikke publisert LevocetirizinXyzal ® JaBaseres på kunnskap om cetirizinNeiHumandata ikke publisert Loratadin Clarityn ®, Loratadin ® Ja Overhyppighet av hypospadi, men ikke rapportert i andre us. Ja 1 Barnets vektjusterte dose 0,46-1,1 % 3 DesloratadinAerius ® NeiHypospadi rapportert for LoratadinJa 1 Går over i morsmelk i lav konsentrasjon 3 EbastinKestine ® NeiLite humanmateriale publisertNeiHumandata ikke publisert FexofenadinTelfast ® NeiLite humanmateriale publisertJa 1 Barnets vektjusterte dose 0,45 % 4 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 10, 2004; 124 Cetirizin eller Loratadin anbefalte første- bruk ( cost-benefit ) fra Legemiddelverket

44 43 1 Ja indikerer at overbevisende humandata tyder på at preparatet er trygt å bruke under graviditet eller amming, men at teratogenisitet ikke helt kan utelukkes 2 Blant annengenerasjons antihistaminer, men dokumentasjonen her er svært begrenset 3 Basert på målinger hos seks kvinner med en enkeltdose loratadin (40 mg) 4 Basert på målinger hos fire kvinner med terfenadin (4 × 60 mg) – fexofenadin er aktiv metabolitt Oversikt over antihistaminer og bruk under graviditet og amming. Må ikke tolkes som absolutte anbefalinger Preparat Trygt under graviditet Trygt under amming Cetirizin Cetirizin ®, Zyrtec ®, o.a JaNei LevocetirizinXyzal ® Ja Nei Loratadin Clarityn ®, Loratadin ® JaJa 1 Desloratadin Aerius®NeiJa 1 EbastinKestine ® Nei Fexofenadin Telfast®NeiJa 1 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 10, 2004; 124

45 44 Røyking under graviditet:  Spontan abort  Ectopisk graviditet  Prematur fødsel  Lav fødselsvekt – 200-300 g  Perinatal mortalitet  Redusert vekst og utvikling av barnet  OG risiko for moren! 18% 12% Reduserer sjansen for å bli gravid med 25-40 %. Norske tall

46 45  Risikoen for krybbedød er 2,5-5 ganger så høy hvis kvinnen røyker under svangerskapet.  Barn av kvinner som røyker og i tillegg sover i samme seng som mor, har 18 ganger større risiko for krybbedød. International Consultation on Environmental Tobacco Smoke (ETS) and Child Health. WHO/NCD/TFI//99.10. World health Organization, Geneva, Switzerland, 11-14 January 1999. Sudden Infant Death Syndrome. American Lung Association Fact Sheet. August 1997. Risiko for krybbedød Stein-Øyvind Jørstad 2011

47 46 Passiv røyking og barn økt risiko for:  astma  pneumoni  bronkitt  otitt International Consultation on Environmental Tobacco Smoke (ETS) and Child Health. WHO/NCD/TFI//99.10. World health Organization, Geneva, Switzerland, 11-14 January 1999. Things You Should Know About ETS, American Academy of Pediatrics, 1997; CDC Office on Smoking and Health 1999. Stein-Øyvind Jørstad 2011

48 47  Astma er en vanlig tilstand i svangerskapet.  Graviditet influerer på astma i ulike retninger.  Astma under graviditeten skal behandles minst like aggressivt som hos ikke-gravide.  Det er tryggere for en gravid å bli behandlet for astma enn å ha astmasymptomer.  Ukontrollert astma er assosiert med komplikasjoner for både mor og foster. Astma under graviditet Stein-Øyvind Jørstad 2011

49 48  Hyppige kontroller, egenkontroller og behandlingsjusteringer er viktig for et godt resultat.  Amming anbefales for kvinner med atopisk tendens da det reduserer atopi hos barn.  Alle kjente astmamedisiner kan trygt benyttes under graviditet og amming  Antihistaminer må justeres under graviditet og amming.  Integrert omsorg med flerfaglighet gir det beste resultat for mor og barn. Astma under graviditet Stein-Øyvind Jørstad 2011

50 49

51 50 S. Freud: Gud kan ikke være overalt. Derfor skapte han moren


Laste ned ppt "1 2 Det lykkelige øyeblikk Alle som har sett og opplevd en mor med sitt nyfødte barn vet at det er et under og et av livets lykkelige øyeblikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google