Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MØTE MED DISTRIKTSGUVERNØR UNNI ALFEI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MØTE MED DISTRIKTSGUVERNØR UNNI ALFEI"— Utskrift av presentasjonen:

1 MØTE MED DISTRIKTSGUVERNØR UNNI ALFEI
VELKOMMEN til MØTE MED DISTRIKTSGUVERNØR UNNI ALFEI

2 PRESENTASJON Unni Alfei – 55 år Mann: Arne Matias Lystad
Jeg har ei datter på 35 år – nygift Arne Matias har 5 barn To av dem, tvillinger, vokste opp hos oss Vi har 5 barnebarn

3 YRKE Trygdesjef i Kr.sund i 16 år Inkl. Frei i 3 år
Vært nestleder i Trygdesjefenes Landsforbund Begynte på Hamar trygdekontor i 1971 Jobbet to år med utviklingshjelp i Sudan i Afrika på 70-tallet

4 Bakgrunn i Rotary Begynte i 1995 2. kvinne i klubben
President Ass. Guv.:

5 HVA ER ROTARY ? ET LOKALT OG INTERNASJONALT NETTVERK
MED SPENNENDE MULIGHETER FOR AKTIVE YRKESUTØVERE, LEDERE OG RESSURSPERSONER SOM ØNSKER Å UTVIKLE SIN YRKESMESSIGE KOMPETANSE OG BRUKE SINE RESSURSER LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT

6 ROTARY ER EN VERDENSOMSPENNENDE ORGANISASJON
AV LEDERE OG RESSURSPERSONER SOM ØNSKER Å LÆRE SINE MEDMENNESKER Å KJENNE SKAPE NETTVERK UTNYTTE HVERANDRES ERFARINGER BRUKE DEM TIL Å GAGNE ANDRE

7 ROTARY FORMÅL Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende felleskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre

8 Er klubben vår slik ? Er vi aktuelle i vår tid ?
Er vi attraktive for yngre medlemmer ? Utnytter vi de muligheter Rotary gir ? Vi ønsker at Rotary skal gå framover

9 Vi er en yrkesklubb – utnytter vi det ?
Noen har ment at du representerer ditt yrke best – det er derfor du ble forespurt til å være medlem i denne klubben For å representere, må vi møte opp Deler vi vår kunnskap om vårt yrke? Kan vi være mentorer for hverandre ? Hva med mentorer for de unge i Ungt entreprenørskap (på skolene)?

10 Rotary står for etikk I dagens samfunn er 4-spørsmålsprøven meget aktuell

11 4-spørsmålsprøven OM SAKER VI TENKER, SIER OG GJØR: Er det sant ?
Er det rettferdig overfor alle det angår ? Vil det skape forståelse og bedre vennskap ? Vil det være til beste for alle det angår ?

12 Prosjekter ? Mange klubber er flinke – andre mindre flinke
Klubbene har ofte enkelte engasjerte rotarianere som utvikler nye prosjekter, motiverer andre til å delta De former ryggraden i klubben Kanskje flere av oss kunne bli en slik rotarianer ? Skal vi starte med å si ja ? - og spørre de som får det til (Rotary shares) Prosjekter skaper fellesskap og engasjement !

13 PRESIDENT ROTARY INTERNATIONAL 2007- 2008:
Wilfrid (Wilf) Wilkinson Canada

14 Møte med RI Presidenten

15 ÅRETS MOTTO ROTARIANERE DELER Vi deler av vår tid
Vi deler av våre ressurser Vi deler av våre midler Vi deler vår omtanke Vi deler vår kjærlighet

16 Wilf. Wilkinson ”I året som kommer ber jeg hver enkelt av dere om å bevisstgjøre dere selv på hva hver en av dere har å dele med Rotary. Ditt lederskap, dine evner og kunnskaper, og ønsket om å styrke klubben din, slik at klubben, distriktet og Rotary får fremgang.”

17 ”Hemmeligheten med Rotary er at Rotary gir vanlige mennesker som deg og meg muligheten til å gjennomføre ekstraordinære oppgaver”.

18 Rotary shares Wilf.: Håper ”Rotary shares” tjener til både en stolthetsfølelse for alle rotarianere + en motiverende styrke

19 Rotary shares - ”Å dele”
er normalt assosiert med å dele goder Men er også en individuell handling, et personlig valg Et ønske om individuell involvering

20 Jeg vil fortsatt fokusere på: Rent vann Helse og Sult Analfabetisme
Wilf. Wilkinson: Jeg vil fortsatt fokusere på: Rent vann Helse og Sult Analfabetisme Rotaryfamilien Når vi betaler inn til TRF, er vi med og finansierer slike prosjekt

21 Rotary shares Wilf. sier: Rotary shares har en dobbel mening:
På samme måte som rotarianere deler, Må vi også dele Rotary (med nye medlemmer)

22 Fortell hva Rotary gjør !
Fortell det til potensielle nye medl. Fortell det til avisa, nær-TV etc Vis glede over hva klubben får til Vær like stolt over hva Rotary-klubber i hele verden utfører Og over det vi som rotarianere finansierer gjennom bidrag til TRF

23 Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2280
Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2280 Under sitt möte i november 2004 antog RI:s styrelse Klubbens ledarskapsplan, som en rekommenderad administrativ uppbyggnad för rotaryklubbar. Rotaryklubbarna har möjlighet att införa planen vid valfri tidpunkt. Under utvecklingen av Klubbens ledarskapsplan beaktades följande fakta: Rotarianer gör frivilliginsatser och är ofta mycket upptagna personer. Ledarna i en rotaryklubb växlar varje år. Effektiva klubbar behöver en handlingsplan som stöder kontinuiteten med hänsyn till punkt 1 och 2

24 Status på egen klubb Hva er viktig for vår klubb. Vekst, kameratskap, relevante prosjekter, engasjement, aktivitet osv Hvilke ressurser er det vi har? bl.a. med henblikk på prosjekter Trenger vi noen forandring, fornyelse, ny dynamikk Hvordan ser vi framtiden? Medlemsutvikling, aktivitet Hva slags klubb er vi? Våre sterke og vår svake sider Høsten er fin til slikt arbeid

25 De fire tjenestegrener
Effektive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom-fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere En effektiv rotaryklubb Bibehåller och/eller ökar sin medlemsbas - Genomför framgångsrika projekt som inriktas på behov på hemorten och i samhällen i andra länder - Stödjer Rotary Foundation ekonomiskt och genom att medverka i programmen - Utbildar ledare med kapacitet att tjäna Rotary ovanför klubbnivån. Klubbens lederplan De fire tjenestegrener

26 Plan og gjennomføring:
Klubben utarbeider først en langsiktig strategiplan for 3–5 år, basert på pillarene for en aktiv klubb Klubbens årlige planer og mål utarbeides slik at de står i forhold til den langsiktige strategiplanen Medlemmene deltar i planleggingen Klubben reviderer vedtektene tilsvarende Klubbar som önskar införa Klubbens ledarskapsplan bör genomföra följande steg: Sätta upp en verksamhetsplan på lång sikt som tar hänsyn till hörnstenarna i en effektiv klubb. Sätta upp mål för året med hjälp av Planeringsvägledning för effektiva rotaryklubbar i överensstämmelse med långtidsplanen. Hålla klubbsamråd som engagerar medlemmarna i planeringen och håller dem informerade om Rotary.

27 Klubbens nye komité-struktur*
Styre Medlemsskap Kommunikasjon Internt/Eksternt Rotary Foundation Serviceprosjekt Administrasjon Admin komité Den nya klubbkommittéstrukturen ersätter den tidigare rekommenderade kommittéstrukturen som hade 18 klubbkommittéer: De 5 ständiga klubbkommittéerna är: Klubbadministration – inriktar sig på att effektivt handha klubben. PR – utvecklar och genomför planer för att informera allmänheten om Rotary och gör PR för klubbens serviceprojekt och aktiviteter. Medlemskap – utvecklar och genomför en omfattande plan för att rekrytera och behålla medlemmar. Serviceprojekt – utvecklar och genomför utbildningsinriktade, humanitära och yrkesinriktade projekt som tillgodoser behov i närsamhället och i samhällen i andra länder. Rotary Foundation – utvecklar och genomför planer för att stödja Rotary Foundation ekonomiskt och genom medverkan i programmen. Ytterligare kommittéer kan tillsättas varje år efter behov. Inom ramen för Klubbens ledarskapsplan tas hänsyn till att säkra kontinuiteten när utnämningar görs till de olika kommittéerna. *Andre komiteer opprettes etter behov

28 Fordeler: Kontinuitet i ledelse, prosjekter og programmer
Flere og bedre skolerte ledere i klubben Bedre planlegging og langsiktig perspektiv Revitalisering av klubben: Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet Mer effektive klubber LÄS TEXTEN PÅ BILDEN

29 Hva har dere gjort? Har dere bare organisert dere annerledes ?
Har dere forr.års president og neste års president med i styret ? (kontinuitet) Har dere endret vedtektene ? Har dere aktivisert de nye komiteene ? Har dere laget en langtidsplan ?

30

31 Rotary = det arbeid som gjøres i klubbene
Distriktet er støtteapparat for klubbene Benytt komitelederne - spør om råd - be dem om foredrag i klubbene Benytt assisterende guvernører - de er kontaktledd mellom klubb og guvernør

32 Strategi for Rotary i Norge mot 2010
Medlemsvekst: nå medl 20% kvinnelige medlemmer Mangfold: alder, kjønn, yrke, etnisk bakgrunn, språk, ulike livssyn og interesser Opplæring av alle nye medl. (Kunnskapssenteret)

33 Strategi mot 2010 forts.: The Rotary Foundation: bidrag 100 US doller pr. medl. pr. år Alle klubber 1 utveksl.student hvert 4.år Minst 1 aktivt prosjekt hvert år Alle klubber positiv omtale i avisa/media/ lokal-TV hvert år

34 FORSLAG TIL EN KLUBBS 3-ÅRSPLAN
Prioritet: 2007 – 2008 Motto: Rotary Shares 2008 – 2009 Motto: 2009 – 2010 Motto: Hovedmål - Medlemsutvikling netto minst 1 medlem økning. - Introdusere Rotary Kunskapsenteret – Gjennomføre Rotary grunnopplæring av alle nye medlemmer - Klubben har en aktiv TRF komité med klare mål og aktivitetsplaner / prosjekter. - Kunnskapsenterts TRF opplæring i klubben. - Gjennomføre Ungdomsutveksling - Søke distriktet om bidrag fra TRF til et prosjekt. - Øke klubbens bidrag til TRF til 100 US dollar/medlem/år Viktig delmål Minst ett prosjekt under arbeid. Klubben / Rotary nevnt minst en gang i lokale media. Forberedelse til neste år Opprette klubbens TRF komité – og delta på distriktets kurs for TRF komitémedlemmer. Planlegge ungdomsutveksling / vertsfamilier Delta på distriktets kurs for komitémedlemmer

35 Mål for distrikt Alle klubber innfører ny KLP innen Klubben lager en handlingsplan for arbeidet i komiteene Starter arbeidet med en tre-årsplan

36 Mål forts.: Netto medlemsøkning i klubbene:
minst ett medl. netto pr. klubb i klubber med over 30 medl. Minst to netto medl. pr. klubb i klubber under 30 medl. Alle klubber skal ha kvinner De som allerede har kvinner, må øke kvinneandelen

37 Mål forts.: Minst ett årlig samfunnsprosjekt i hver klubb
Gjennomføre eller planlegge et TRF-prosjekt Bidra til TRF med minst 40 USdoller pr. medl.

38 Mål forts.: Få inn omtale av klubben i lokalavisa minst en gang i året
Benytte Kunnskapssenteret overfor nye medl. - klubben bør utnevne en opplæringsleder Planlegge ungdomsutveksling Finne minst en person til å delta i RYLA

39 Et nytt Rotary-år Bruk et klubb-møte nå på høsten til gjennomgang av klubben Er det slik vi har det vi ønsker å være ? Er vi blitt en kaffeklubb med foredrag ? Hvorfor slutter medlemmene ? Vet vi det ? Hva skal til for å få fornyelse ? Hva skal til for at Rotary skal passe for yngre medlemmer ?

40 Bestem hvem som skal gjøre hva ?
Hvem har ansvar for å finne nye medl.? Hva slags medl. ønsker vi ? - hvilke yrker mangler vi repr. fra ? - er det kvinner vi skal se etter ? - hva med våre nye landsmenn ? - er ikke vi en internasjonal organisasjon ? - representerer klubben vår mangfoldet i kommunen ?

41 RYLA-deltakere Er det lurt å ansvarliggjøre noen til dette ?
RYLA arrangeres i Skogn 18. – 21.oktober -begynn i god tid for å finne kandidater

42 Rotary Foundation (TRF)-seminar
Seminarsted Ålesund Kristiansund Orkdal Trondheim Skogn Klubber Brattvåg Giske Hareid Herøy Rauma Spjelkavik Stranda Sula Sykkylven Ulstein Vatne-Tennfjord Volda Ørskog Ørsta Aalesund Aalesund Øst Aukra Averøy Fosna Frei Fræna Midsund Molde Molde Øst Sunndal Surnadal Vestnes Bjugn Hemne Meldal Oppdal Ørland Charlottenlund Gauldal Heimdal Huseby-Flatås Lade Malvik Melhus Nidarvoll Røros Trondheim Internasjonale Trondhjem Trondhjem Vest Egge Frosta Klinga Levanger Namsos Rørvik Stjørdal Verdal Åsen Seminardato Tirsdag 9.10. Mandag 8.10. Torsdag Mandag Tirsdag 2.10.

43 Prosjekter Skal vi lage en langtidsplan for å starte et større prosjekt? Kan vi samarbeide med andre klubber ? Hvilke muligheter har vi ?

44 Ungdomsutveksling Langtidsplanlegging Ansvarliggjøring
Samarbeid med andre klubber ? Hareid og Averøy har utveksling i år Hurra for dem ! DYOE Harald Vik kan gi råd.

45 Roundtrip neste år Vertskapsklubber Trøndelag: Møre og Romsdal:
Heimdal Aalesund Øst Nidarvoll Hareid Klinga Ørsta Malvik Ulstein De klubbene får k hver i støtte.

46 Distriktskonferansen
Kr.sund 14. – Har dere meldt dere på ? En opplevelse alle rotarianere bør få med seg – årets happening i Rotary.

47 Rotary er fantastisk Vi er mer enn 1,2 mill medlemmer
Mer enn klubber Ca 530 distrikt i hele verden Klubber i over 200 land Rotaryklubbene er engasjert i en mengde humanitære, interkulturelle og utdanningsmessige aktiviteter for å bedre menneskenes livsvilkår. Det største prosjektet har vært/er å utrydde polio. Del det med flere i ditt nærmiljø !

48 INFORMASJON GJENNOM ÅRET
Benytt distriktets web-side: Guvernørens månedsbrev: Enkelt brev sendes direkte til president og sekretærs mailadresse. Kan leses opp i klubbene. + legges på web-sida Guvernørens kvartalsbrev = avis på web-sida

49 LYKKE TIL MED ROTARY-ÅRET !
TAKK FOR MEG !


Laste ned ppt "MØTE MED DISTRIKTSGUVERNØR UNNI ALFEI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google