Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 CASH MANAGEMENT Styrets risiko- og kontrollrolle Investeringsalternativer og mentale feller i investeringsbeslutningene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 CASH MANAGEMENT Styrets risiko- og kontrollrolle Investeringsalternativer og mentale feller i investeringsbeslutningene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 CASH MANAGEMENT Styrets risiko- og kontrollrolle Investeringsalternativer og mentale feller i investeringsbeslutningene

2 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 2 Kilde: Ecowin (12 mnd NIBOR) Dette tåler vi… De fleste bedrifter plasserer likviditets- reserven i banken Årlig avkastning i pengemarkedet Prosent

3 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 3 Kilde: Ecowin (12 mnd NIBOR; DnB Nor Obligasjonsindeks 7 år) …dette tåler vi litt av Skal bedriften oppnå høyere avkastning, må den pådra seg risiko Prosent Årlig avkastning i obligasjoner

4 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 4 Kilde: Ecowin (12 mnd NIBOR; DnB Nor Obligasjonsindeks 7 år; Oslo Børs Totalindeks)..men dette blir rent for mye… Prosent Årlig avkastning i aksjer

5 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 5 Kilde: Formue Inv. Research; Verdipapirfondene Forening (2005-tall er annualisert pr mars) På feil fot… Kortsiktighet, tvil, tro, frykt og grådighet gjør at de færreste oppnår normal, langsiktig aksjeavkastning

6 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 6 Arbeidsform i Formuesforvaltning 5.0 Skatt, arv og juridiske emner 6.0 Produkter og tjenester 3.0 Aktivafordeling og investeringsstrategi 4.0 Finansiell trygghet 7.0 Oppfølging og revidering Formuesplan Prosess 1.0 Finansiell situasjon 2.0 Fremtidsmål / forpliktelser

7 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 7 Arbeidsform i Formuesforvaltning 1.0 Finansiell situasjon 2.0 Fremtidsmål / forpliktelser 5.0 Skatt, arv og juridiske emner 6.0 Produkter og tjenester 4.0 Finansiell trygghet 7.0 Oppfølging og revidering Formuesplan Prosess 3.0 Aktivafordeling og Investerings- strategi

8 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 8 Investeringsmenyen HovedkategoriAktivaklasserVerdidrivere Finansielle aktivaAksjer Obligasjoner Eiendom Nåverdien av fremtidige kontantstrømmer ForbruksaktivaEnergi (olje/gass) Metaller Matvarer/dyr Klassisk tilbud og etterspørsel Oppbevarings- aktiva Kunst Kontanter Edelstener/gull Smak og psykologi Sålen i en portefølje

9 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 9 Investeringsmenyen Hoved- kategorier Aktiva- klasser Investeringsalternativer i de ulike aktivaklassene Finansielle aktiva Aksjer Obligasjoner Eiendom Large/small Cap, Emerging Markets, Private Equity, Hedgefond Stat, Industri, High-Yield, U-landsgjeld (Emerging Markets Debt), Hedgefond Forvaltning, utvikling, fond, Hedgefond Forbruksaktiva Energi Metaller Matvarer/dyr Managed futures, CTA, Hedgefond Oppbevarings- aktiva Kunst Kontanter Edelstener/ gull Samtidskunst, malerier, skulpturer Valutafond, Hedgefond Gull, sølv, mynter, diamanter, hedgefond

10 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 10 Risiki ved menyvalgene Inv.alternativer i de ulike aktivaklassene Markeds- risiko Likvidi- tets- risiko Kreditt- risiko / spread Vola- tilitet For- valter- risiko Angre- risiko 1 Valuta- risiko Aktivt forvaltede aksjer: Large Cap Small Cap, Emerging Markets Private Equity *** ** * ** *** ****** ** *** * ** *** ** *** Aktivt forvaltede obligasjoner: Norske / globale Statsobligasjoner Norske / globale industriobligasjoner High-Yield oblig., U-landsgjeld */* *** * / - ** - / - * / * *** * / * *** * / * ** * ** *** - / * ** Hedgefond, råvarer, valuta m.m. Fond av fond Direkteinvesteringer i hedgefond **** ** *** ** *** ** *** * ** * ** Eiendom Fond av fond / Aksjefond Direkteinvesteringer i fond Direkteinvesteringer i syndikater **/*** ** **/*** ** ***/** ** * ****** **/* *** * ** *

11 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 11 Risiki ved menyvalgene Inv.alternativer i de ulike aktivaklassene Markeds- risiko Likvidi- tets- risiko Kreditt- risiko / spread Vola- tilitet For- valter- risiko Angre- risiko 1 Valuta- risiko Aktivt forvaltede aksjer: Large Cap Small Cap, Emerging Markets Private Equity *** ** * ** *** ****** ** *** * ** *** ** *** ** Aktivt forvaltede obligasjoner: Norske / globale Statsobligasjoner Norske / globale industriobligasjoner High-Yield oblig., U-landsgjeld */* *** * / - ** - / - * / * *** * / * *** * / * ** * ** *** - / * ** Hedgefond, råvarer, valuta m.m. Fond av fond Direkteinvesteringer i hedgefond **** ** *** ** *** ** *** * ** * ** Eiendom Fond av fond / Aksjefond Direkteinvesteringer i fond Direkteinvesteringer i syndikater **/*** ** **/*** ** ***/** ** * ****** **/* *** * ** * *** Høy risiko * Lav risiko - Risikofritt

12 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 12 1. Anger over å ha valgt noe som har gått eller kan gå galt. Risiki ved menyvalgene Inv.alternativer i de ulike aktivaklassene Markeds- risiko Likvidi- tets- risiko Kreditt- risiko / spread Vola- tilitet For- valter- risiko Angre- risiko 1 Valuta- risiko Aktivt forvaltede aksjer: Large Cap Small Cap, Emerging Markets Private Equity *** ** * ** *** ****** ** *** * ** *** ** *** ** Aktivt forvaltede obligasjoner: Norske / globale Statsobligasjoner Norske / globale industriobligasjoner High-Yield oblig., U-landsgjeld */* *** * / - ** - / - * / * *** * / * *** * / * ** * ** *** - / * ** Hedgefond, råvarer, valuta m.m. Fond av fond Direkteinvesteringer i hedgefond **** ** *** ** *** ** *** * ** * ** Eiendom Fond av fond / Aksjefond Direkteinvesteringer i fond Direkteinvesteringer i syndikater **/*** ** ***/** *** **/** *** * ** * **/* *** * ** * *** Høy risiko * Lav risiko - Risikofritt

13 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 13 Mentale feller…  Disse mentale fellene rammer alle, men i ulik grad.  Dersom bedriften skal bevege seg ut på risikokurven innenfor cash management, vil det være avgjørende at den ikke for ofte ramler ned i disse mentale fellene ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET PROBLEMER MED ODDSEN FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT Hvis du ikke vet hvem du er, er dette (finansmarkedet) et dyrt sted å finne det ut (Adam Smith) …i investerings- beslutningene knyttet til risikable investeringer

14 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 14 Det sikre er ofte det beste… Valg 1: a)En sikker gevinst på 20.000 kroner eller b)En 25% sjanse for å vinne 100.000 og 75% sjanse for å ikke vinne noe Hva ville du valgt? De fleste spurte velger a) Selv om b) har størst forventet avkastning Forventet avkastning a) = 20.000 Forventet avkastning b) = (100.000 x 25%) + (0 x 75%) = 25.000 ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET PROBLEMER MED ODDSEN FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT

15 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 15 …eller kanskje ikke? Valg 2: c) Et sikkert tap på 50.000 d) 75% sjanse for å tape 100.000 og 25% sjanse for å ikke tape noe De fleste spurte velger d) Selv om c) er mest lønnsomt (størst forventet avkastning ) ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET PROBLEMER MED ODDSEN FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:  Grundig analyse av holdning til risiko før inv. beslutning  Skreddersydd aktivafordeling ?

16 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 16 Problemer med oddsen Hvilken rekkefølge i myntkast er mest sannsynlig? (M = mynt, K = kron) M K M K K M M M M Du tror du vet det… ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN Svar: De er akkurat like sannsynlige! Men den første rekken er gjerne mer i tråd med våre oppfatninger om 50/50 sannsynligheter

17 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 17 Problemer med oddsen Hvilken rekkefølge i aksjemarkedet er mest sannsynlig? Du tror du vet det… ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN Opp- og ned ulike uker Opp hver uke Svar: De er akkurat like sannsynlige! Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:  Ikke drive market timing uten profesjonell bistand  Ikke endre oddsvurderingen etter sinnstemningen

18 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 18 Problemer med oddsen Hvilken rekkefølge i aksjemarkedet er mest sannsynlig? Du tror du vet det… ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN Opp- og ned ulike uker Opp hver uke Svar: De er akkurat like sannsynlige! Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:  Ikke drive kortsiktig timing i aksjer hjemme på kjøkkenbenken  Ikke endre oddsvurderingen etter sinnstemningen Alle mennesker er som mest godtroende når de er som lykkeligst Walter Bagehot

19 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 19 Anger…  Hvis du går samme vei til arbeid, men én dag velger en annen rute, og der blir påkjørt, vil du ikke velge denne veien igjen.  Ja, jeg vet sannsynligheten er det samme, men…  Det er smerten ved anger som avgjør mange investeringsbeslutninger.  ”Aldri mer aksjer… kanskje” …spiller en viktig rolle for våre valg ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:  Ikke mye i aksjer om man ikke tåler kortsiktig aksjefall på 30 – 40 prosent  Ikke velg en aktiv fondsforvalter om man ikke tåler mellomlange perioder med mindreavkastning ift indeks

20 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 20 Pengeillusjon  Klarer ikke skille mellom realverdier og nominelle verdier.  Folk ser ikke noe problem i 4% lønnsøkning med 5% inflasjon men ville reagert på 1% kutt i et ikke- inflasjonsregime  Mange tror fortsatt aksjer over tid vil gi to-sifret avkastning per år. Men inflasjonen har blåst opp historisk avkastning! En krone i morgen er ikke det samme som en krone i morgen PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:  Fokusere på realavkastning. Obligasjonsrente på 5% er veldig bra hvis inflasjonen er 1% (4% realavkastning)  Vurdere inflasjonssikrede investeringer (f eks eiendom)

21 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 21 Pengeillusjon  Klarer ikke skille mellom realverdier og nominelle verdier.  Folk ser ikke noe problem i 4% lønnsøkning med 5% inflasjon men ville reagert på 1% kutt i et ikke- inflasjonsregime  Mange tror fortsatt aksjer over tid vil gi to-sifret avkastning per år. Men inflasjonen har blåst opp historisk avkastning! En krone i morgen er ikke det samme som en krone i morgen PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:  Fokusere på realavkastning. Obligasjonsrente på 5% er veldig bra hvis inflasjonen er 1% (4% realavkastning)  Vurdere inflasjonssikrede investeringer (f eks eiendom) - 6% realavkastning er egentlig ganske bra - Indianerne som solgte Manhattan for latterlige 24 dollar i 1630, kunne ha kjøpt tilbake hele Manhattan i dag - med alt som er bygget der - om de hadde fått 6% årlig realavkastning på de 24 dollarene…

22 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 22 (For) stor tiltro til egne ferdigheter Leger Psykologer Advokater Ingeniører Aksjeanalytikere => Men ikke meteorologer!!! Overdreven tro på egne evner, på samme måte som opti- misme, initierer handlinger som man ellers ikke ville gjort: Krig, rettssaker og finansielle transaksjoner (oppkjøp, aksjekjøp) ville ikke blitt gjort med riktigere sannsynlighetsvurderinger MEN DET ER JO LOV Å HÅPE PÅ FLAKS… Stor tro på egne evner påvist hos: TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON ”Ofte feil, men sjelden i tvil”

23 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 23 (For) stor tiltro til egne ferdigheter  Bilister som blir spurt:  Hvor god sjåfør er du? I forhold til andre, vurderer du deg som gjennomsnittlig, bedre eller dårligere?  Mellom 65 og 80% svarer at de anser seg som bedre enn snittet.  Dette gjør at mange føler de har nok informasjon til å foreta avgjørelser og at mange handler aksjer for ofte.  Spesielt viser det seg at mange har for stor tro på egne evner til å vurdere kompliserte problemstillinger. TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:  Ikke tukle med investeringsstrategi og allokering  Daglig trading kan være skadelig for bedriftens økonomiske helse

24 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 24 Kortsiktighet  I dag skyr folk aksjer etter tapene de hadde i 2001-2002  Selv om aksjene ikke skal selges før om mange år, følges de tett.  De færreste av oss har nerver nok til å tåle berg- og dalbanen som aksjemarkedet er, noe de kalde og tålmodige har. KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:  Det er evnen til å stå gjennom tunge stunder som gir deg avkastning  Man må aldri la langsiktighet bli til kortsiktighet, hold strategien  Dette betyr imidlertid ikke at taktiske allokeringer ikke skal vurderes sammen med en profesjonell partner

25 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 25 Mange fallgruber innenfor cash management når man beveger seg ut på risikokurven… Kortsiktig og for stor tiltro til egne ferdigheter => Løper etter markedet og tar større risiko enn man vet om Fugl i hånden & Kvitt eller dobbelt Problemer med oddsen, anger og pengeillusjon … som kan gi økonomisk utforbakke?

26 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 26 Fundamenter for solid cash management… … også fundamenter for et rikere og enklere liv Kvalitetssikrede forvaltere Risikostyring Klare mål og gjennomtenkt strategi Skreddersydd aktivafordeling

27 Formuesforvaltning Investment Research Q2-2005 Side 27 Formuesforvaltning leverer forvaltningstjenester… Organisasjon 105 ansatte 15 kontor i Norge Forvaltningskapital: 8,5 mrd Kunder Privatpersoner Bedrifter / Institusjoner Kommuner / Stiftelser Styre Ole Jacob Sunde Chris Rytter (L. Gill-Johannesen) Petter Neslein (Pecunia) Jon Gunnar Pedersen Steinar Skaare … som er profesjonelle, innovative og fleksible. Selskapet har unik kompetanse innen aktiva- allokering, forvalterseleksjon, risikostyring og porteføljeovervåkning •Helhetlig og finansiell planlegging og formuesforvaltning. •Et bredt,kvalitetssikret produktspekter •Gode IT-løsninger •Erfarne, kompetente formuesforvaltere •Betjener kundens samlede behov for finansielle tjenester og forvaltning av formue på ett sted Formuesforvaltning er Norges største privateide forvaltnings- og rådgivningsselskap www.formue.no

28 Side 28 VELKOMMEN TIL FORMUESFORVALTNING


Laste ned ppt "Side 1 CASH MANAGEMENT Styrets risiko- og kontrollrolle Investeringsalternativer og mentale feller i investeringsbeslutningene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google