Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Investeringsalternativer og mentale feller i investeringsbeslutningene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Investeringsalternativer og mentale feller i investeringsbeslutningene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Investeringsalternativer og mentale feller i investeringsbeslutningene
CASH MANAGEMENT Styrets risiko- og kontrollrolle Investeringsalternativer og mentale feller i investeringsbeslutningene

2 Årlig avkastning i pengemarkedet
De fleste bedrifter plasserer likviditets-reserven i banken Dette tåler vi… Årlig avkastning i pengemarkedet Prosent Kilde: Ecowin (12 mnd NIBOR)

3 Årlig avkastning i obligasjoner
Skal bedriften oppnå høyere avkastning, må den pådra seg risiko …dette tåler vi litt av Årlig avkastning i obligasjoner Prosent Kilde: Ecowin (12 mnd NIBOR; DnB Nor Obligasjonsindeks 7 år)

4 ..men dette blir rent for mye…
Årlig avkastning i aksjer Prosent Kilde: Ecowin (12 mnd NIBOR; DnB Nor Obligasjonsindeks 7 år; Oslo Børs Totalindeks)

5 Kortsiktighet, tvil, tro, frykt og grådighet gjør at de færreste oppnår normal, langsiktig aksjeavkastning På feil fot… Kilde: Formue Inv. Research; Verdipapirfondene Forening (2005-tall er annualisert pr mars)

6 Arbeidsform i Formuesforvaltning
2.0 Fremtidsmål / forpliktelser 1.0 Finansiell situasjon 3.0 Aktivafordeling og investeringsstrategi 7.0 Oppfølging og revidering 4.0 Finansiell trygghet Formuesplan Prosess 6.0 Produkter og tjenester 5.0 Skatt, arv og juridiske emner

7 Arbeidsform i Formuesforvaltning
2.0 Fremtidsmål / forpliktelser 1.0 Finansiell situasjon 3.0 Aktivafordeling og Investerings- strategi 7.0 Oppfølging og revidering 4.0 Finansiell trygghet Formuesplan Prosess 6.0 Produkter og tjenester 5.0 Skatt, arv og juridiske emner

8 Investeringsmenyen Sålen i en portefølje Hovedkategori Aktivaklasser
Verdidrivere Finansielle aktiva Aksjer Obligasjoner Eiendom Nåverdien av fremtidige kontantstrømmer Forbruksaktiva Energi (olje/gass) Metaller Matvarer/dyr Klassisk tilbud og etterspørsel Oppbevarings-aktiva Kunst Kontanter Edelstener/gull Smak og psykologi Han man bare ett aksjefond, ender det kanskje opp med at man eier aksjer i store selskaper, derfor bør man gå videre ned i aktivaklassne. Også managed futures i edelstener og gull?

9 Investeringsalternativer i de ulike aktivaklassene
Investeringsmenyen Hoved-kategorier Aktiva-klasser Investeringsalternativer i de ulike aktivaklassene Finansielle aktiva Aksjer Obligasjoner Eiendom Large/small Cap, Emerging Markets, Private Equity, Hedgefond Stat, Industri, High-Yield, U-landsgjeld (Emerging Markets Debt), Hedgefond Forvaltning, utvikling, fond, Hedgefond Forbruksaktiva Energi Metaller Matvarer/dyr Managed futures, CTA, Hedgefond Oppbevarings-aktiva Kunst Kontanter Edelstener/ gull Samtidskunst, malerier, skulpturer Valutafond, Hedgefond Gull, sølv, mynter, diamanter, hedgefond Han man bare ett aksjefond, ender det kanskje opp med at man eier aksjer i store selskaper, derfor bør man gå videre ned i aktivaklassne. Også managed futures i edelstener og gull?

10 Risiki ved menyvalgene
Inv.alternativer i de ulike aktivaklassene Markeds- risiko Likvidi-tets- risiko Kreditt-risiko / spread Vola-tilitet For-valter-risiko Angre-risiko1 Valuta-risiko Aktivt forvaltede aksjer: Large Cap Small Cap, Emerging Markets Private Equity *** ** * Aktivt forvaltede obligasjoner: Norske / globale Statsobligasjoner Norske / globale industriobligasjoner High-Yield oblig., U-landsgjeld */* * / - - / - * / * - / * Hedgefond, råvarer, valuta m.m. Fond av fond Direkteinvesteringer i hedgefond Eiendom Fond av fond / Aksjefond Direkteinvesteringer i fond Direkteinvesteringer i syndikater **/*** ***/** **/* Han man bare ett aksjefond, ender det kanskje opp med at man eier aksjer i store selskaper, derfor bør man gå videre ned i aktivaklassne. Også managed futures i edelstener og gull?

11 Risiki ved menyvalgene
*** Høy risiko * Lav risiko - Risikofritt Inv.alternativer i de ulike aktivaklassene Markeds- risiko Likvidi-tets- risiko Kreditt-risiko / spread Vola-tilitet For-valter-risiko Angre-risiko1 Valuta-risiko Aktivt forvaltede aksjer: Large Cap Small Cap, Emerging Markets Private Equity *** ** * Aktivt forvaltede obligasjoner: Norske / globale Statsobligasjoner Norske / globale industriobligasjoner High-Yield oblig., U-landsgjeld */* * / - - / - * / * - / * Hedgefond, råvarer, valuta m.m. Fond av fond Direkteinvesteringer i hedgefond Eiendom Fond av fond / Aksjefond Direkteinvesteringer i fond Direkteinvesteringer i syndikater **/*** ***/** **/* Han man bare ett aksjefond, ender det kanskje opp med at man eier aksjer i store selskaper, derfor bør man gå videre ned i aktivaklassne. Også managed futures i edelstener og gull?

12 Risiki ved menyvalgene
*** Høy risiko * Lav risiko - Risikofritt Inv.alternativer i de ulike aktivaklassene Markeds- risiko Likvidi-tets- risiko Kreditt-risiko / spread Vola-tilitet For-valter-risiko Angre-risiko1 Valuta-risiko Aktivt forvaltede aksjer: Large Cap Small Cap, Emerging Markets Private Equity *** ** * Aktivt forvaltede obligasjoner: Norske / globale Statsobligasjoner Norske / globale industriobligasjoner High-Yield oblig., U-landsgjeld */* * / - - / - * / * - / * Hedgefond, råvarer, valuta m.m. Fond av fond Direkteinvesteringer i hedgefond Eiendom Fond av fond / Aksjefond Direkteinvesteringer i fond Direkteinvesteringer i syndikater **/*** ***/** **/** **/* Han man bare ett aksjefond, ender det kanskje opp med at man eier aksjer i store selskaper, derfor bør man gå videre ned i aktivaklassne. Også managed futures i edelstener og gull? 1. Anger over å ha valgt noe som har gått eller kan gå galt.

13 Mentale feller… …i investerings-beslutningene knyttet til risikable investeringer FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET Disse mentale fellene rammer alle, men i ulik grad. Dersom bedriften skal bevege seg ut på risikokurven innenfor cash management, vil det være avgjørende at den ikke for ofte ramler ned i disse mentale fellene Selektiv hukommelse Overvurderer våre tidligere vurderinger: ”Husker du hva jeg sa: Jeg visste at markedet ville falle…” Hvis du ikke vet hvem du er, er dette (finansmarkedet) et dyrt sted å finne det ut (Adam Smith)

14 Det sikre er ofte det beste…
PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT Valg 1: En sikker gevinst på kroner eller En 25% sjanse for å vinne og 75% sjanse for å ikke vinne noe Hva ville du valgt? De fleste spurte velger a) Selv om b) har størst forventet avkastning Det viser seg at folk er mer risiko-perverse (”tolerante”) når de har tapt. Dette gjør at folk ikke har konstant risiko-toleranse. Den preges av den nære fortid. De som akkurat har vunnet et lotteri vil ikke gjør rettferdige veddemål, men det gjør gjerne de som har tapt. De som nettopp har tapt, finner det spesielt vondt å tape litt mer (selv om det ikke er så mye penger). Forventet avkastning a) = Forventet avkastning b) = ( x 25%) + (0 x 75%) =

15 …eller kanskje ikke? FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET Valg 2: c) Et sikkert tap på d) 75% sjanse for å tape og 25% sjanse for å ikke tape noe De fleste spurte velger d) Selv om c) er mest lønnsomt (størst forventet avkastning) Kunder henger igjen med taperaksjene ? Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi: Grundig analyse av holdning til risiko før inv. beslutning Skreddersydd aktivafordeling

16 Svar: De er akkurat like sannsynlige!
Problemer med oddsen Du tror du vet det… FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET Hvilken rekkefølge i myntkast er mest sannsynlig? (M = mynt, K = kron) M K M K K M M M M M M M Den kjente økonomen Paul Samuelson som veddet med sine kolleger Svar: De er akkurat like sannsynlige! Men den første rekken er gjerne mer i tråd med våre oppfatninger om 50/50 sannsynligheter

17 Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:
Problemer med oddsen Du tror du vet det… FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET Hvilken rekkefølge i aksjemarkedet er mest sannsynlig? Opp- og ned ulike uker Opp hver uke Svar: De er akkurat like sannsynlige! Den kjente økonomen Paul Samuelson som veddet med sine kolleger (”Alle mennesker er som mest godtroende når de er som lykkeligst”, Walter Bagehot) Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi: Ikke drive market timing uten profesjonell bistand Ikke endre oddsvurderingen etter sinnstemningen

18 når de er som lykkeligst
Problemer med oddsen Du tror du vet det… FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET Alle mennesker er som mest godtroende når de er som lykkeligst Walter Bagehot Hvilken rekkefølge i aksjemarkedet er mest sannsynlig? Opp- og ned ulike uker Opp hver uke Svar: De er akkurat like sannsynlige! Den kjente økonomen Paul Samuelson som veddet med sine kolleger (”Alle mennesker er som mest godtroende når de er som lykkeligst”, Walter Bagehot) Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi: Ikke drive kortsiktig timing i aksjer hjemme på kjøkkenbenken Ikke endre oddsvurderingen etter sinnstemningen

19 Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:
Anger… …spiller en viktig rolle for våre valg FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET ANGER Hvis du går samme vei til arbeid, men én dag velger en annen rute, og der blir påkjørt, vil du ikke velge denne veien igjen. Ja, jeg vet sannsynligheten er det samme, men… Det er smerten ved anger som avgjør mange investeringsbeslutninger. ”Aldri mer aksjer… kanskje” Nobel-prisvinneren i økonomi, mannen som oppfant det som ennå kalles moderne porteføljeteori, ga følgende forklaring på sin aktivaallokering,som var halvparten i aksjer og halvparten i obligasjoner: ”Min hensikt var å minimere min fremtidige anger. Så jeg delte mine investeringer fifty-fifty. Får deg en finansiell rådgiver, fordi det viser seg at anger er mye mindre enn dersom du hadde gjort det selv Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi: Ikke mye i aksjer om man ikke tåler kortsiktig aksjefall på 30 – 40 prosent Ikke velg en aktiv fondsforvalter om man ikke tåler mellomlange perioder med mindreavkastning ift indeks

20 Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:
Pengeillusjon En krone i morgen er ikke det samme som en krone i morgen FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET PENGE- ILLUSJON Klarer ikke skille mellom realverdier og nominelle verdier. Folk ser ikke noe problem i 4% lønnsøkning med 5% inflasjon men ville reagert på 1% kutt i et ikke-inflasjonsregime Mange tror fortsatt aksjer over tid vil gi to-sifret avkastning per år. Men inflasjonen har blåst opp historisk avkastning! Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi: Fokusere på realavkastning. Obligasjonsrente på 5% er veldig bra hvis inflasjonen er 1% (4% realavkastning) Vurdere inflasjonssikrede investeringer (f eks eiendom)

21 Indianerne som solgte Manhattan for latterlige 24 dollar i 1630,
Pengeillusjon En krone i morgen er ikke det samme som en krone i morgen FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET PENGE- ILLUSJON - 6% realavkastning er egentlig ganske bra - Indianerne som solgte Manhattan for latterlige 24 dollar i 1630, kunne ha kjøpt tilbake hele Manhattan i dag - med alt som er bygget der - om de hadde fått 6% årlig realavkastning på de 24 dollarene… Klarer ikke skille mellom realverdier og nominelle verdier. Folk ser ikke noe problem i 4% lønnsøkning med 5% inflasjon men ville reagert på 1% kutt i et ikke-inflasjonsregime Mange tror fortsatt aksjer over tid vil gi to-sifret avkastning per år. Men inflasjonen har blåst opp historisk avkastning! Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi: Fokusere på realavkastning. Obligasjonsrente på 5% er veldig bra hvis inflasjonen er 1% (4% realavkastning) Vurdere inflasjonssikrede investeringer (f eks eiendom)

22 (For) stor tiltro til egne ferdigheter
”Ofte feil, men sjelden i tvil” FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON KORT- SIKTIGHET TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER Stor tro på egne evner påvist hos: Leger Psykologer Advokater Ingeniører Aksjeanalytikere => Men ikke meteorologer!!! Overdreven tro på egne evner, på samme måte som opti-misme, initierer handlinger som man ellers ikke ville gjort: Krig, rettssaker og finansielle transaksjoner (oppkjøp, aksjekjøp) ville ikke blitt gjort med riktigere sannsynlighetsvurderinger MEN DET ER JO LOV Å HÅPE PÅ FLAKS…

23 (For) stor tiltro til egne ferdigheter
FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON KORT- SIKTIGHET TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER Bilister som blir spurt: Hvor god sjåfør er du? I forhold til andre, vurderer du deg som gjennomsnittlig, bedre eller dårligere? Mellom 65 og 80% svarer at de anser seg som bedre enn snittet. Dette gjør at mange føler de har nok informasjon til å foreta avgjørelser og at mange handler aksjer for ofte. Spesielt viser det seg at mange har for stor tro på egne evner til å vurdere kompliserte problemstillinger. Røkke har tattt sinnsykt risiko, men hvor grundig har han vurdert sannsynligheter. Røkke grundige analyser, Aker god investering, men Kværner viste seg å bli et lite mareritt. Var Røkke klar over hvor stor risikoen egentlig var? Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi: Ikke tukle med investeringsstrategi og allokering Daglig trading kan være skadelig for bedriftens økonomiske helse

24 Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi:
Kortsiktighet FUGL I HÅNDEN & KVITT ELLER DOBBELT PROBLEMER MED ODDSEN ANGER PENGE- ILLUSJON TILTRO TIL EGNE FERDIGHETER KORT- SIKTIGHET I dag skyr folk aksjer etter tapene de hadde i Selv om aksjene ikke skal selges før om mange år, følges de tett. De færreste av oss har nerver nok til å tåle berg- og dalbanen som aksjemarkedet er, noe de kalde og tålmodige har. Konsekvens for aktivafordeling og investeringsstrategi: Det er evnen til å stå gjennom tunge stunder som gir deg avkastning Man må aldri la langsiktighet bli til kortsiktighet, hold strategien Dette betyr imidlertid ikke at taktiske allokeringer ikke skal vurderes sammen med en profesjonell partner Studier viser at amerikanere i snitt følger sine senest kjøpte aksjer med inntil en halvtime per dag i begynnelsen, selv om aksjene er langsiktige investeringer. Dette ubehaget kan være kilden til det som kalles ”the equity premium” puzzle. Hvis den økonomiske teorien skal stemme, må folk flest har en voldsom uvilje mopt aksjer for å forlange så mye meravkastning i aksjer i forhold til obligasjoner.

25 Mange fallgruber innenfor cash management når man beveger seg ut på risikokurven…
Fugl i hånden & Kvitt eller dobbelt … som kan gi økonomisk utforbakke? Problemer med oddsen, anger og pengeillusjon Kortsiktig og for stor tiltro til egne ferdigheter => Løper etter markedet og tar større risiko enn man vet om

26 Fundamenter for solid cash management…
Klare mål og gjennomtenkt strategi … også fundamenter for et rikere og enklere liv Skreddersydd aktivafordeling Kvalitetssikrede forvaltere Risikostyring

27 Formuesforvaltning leverer forvaltningstjenester…
… som er profesjonelle, innovative og fleksible. Selskapet har unik kompetanse innen aktiva-allokering, forvalterseleksjon, risikostyring og porteføljeovervåkning Helhetlig og finansiell planlegging og formuesforvaltning. Et bredt,kvalitetssikret produktspekter Gode IT-løsninger Erfarne, kompetente formuesforvaltere Betjener kundens samlede behov for finansielle tjenester og forvaltning av formue på ett sted Styre Ole Jacob Sunde Chris Rytter (L. Gill-Johannesen) Petter Neslein (Pecunia) Jon Gunnar Pedersen Steinar Skaare Organisasjon 105 ansatte 15 kontor i Norge Forvaltningskapital: 8,5 mrd Formuesforvaltning er Norges største privateide forvaltnings- og rådgivningsselskap Kunder Privatpersoner Bedrifter / Institusjoner Kommuner / Stiftelser

28 VELKOMMEN TIL FORMUESFORVALTNING


Laste ned ppt "Investeringsalternativer og mentale feller i investeringsbeslutningene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google