Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 2005 Strindheim Fotball Yngres Avdeling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 2005 Strindheim Fotball Yngres Avdeling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 2005 Strindheim Fotball Yngres Avdeling
26. januar 2006 kl.19:00 Klubbhuset, Myra Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

2 Saksliste Godkjenning av: Kunngjøring Dagsorden og saksliste
Fremmøtte årsmøtedeltakere Valg av: Ordstyrer Sekretær To personer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap 2005 Innkomne saker: Forslag fra styret: Styrehonorar Budsjett 2006 Valg av: Styret Tunga Cup-komite Revisorer Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

3 Sak 1.a Kunngjøring av Årsmøte 2005
Kunngjort under ”LAGENE” i Adresseavisen fra den 5.1 – Kunngjort på fra den Sendt e-post til trenere og foreldrekontakter Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

4 Sak 1.b Godkjenning av saksliste
Kunngjøring Dagsorden og saksliste Fremmøtte årsmøtedeltakere Valg av: Ordstyrer Sekretær To personer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap 2005 Innkomne saker: Forslag fra styret: Styrehonorar Budsjett 2006 Valg av: Styret Tunga Cup-komite Revisorer Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

5 Sak 1 c. Fremmøtte årsmøtedeltakere
Godkjenning av: Kunngjøring Dagsorden og saksliste Fremmøtte årsmøtedeltakere Valg av: Ordstyrer Sekretær To personer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap 2005 Innkomne saker: Forslag fra styret: Styrehonorar Budsjett 2006 Valg av: Styret Tunga Cup-komite Revisorer Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

6 Sak 2 Valg av.. Godkjenning av: Kunngjøring Dagsorden og saksliste
Fremmøtte årsmøtedeltakere Valg av: Ordstyrer Sekretær To personer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap 2005 Innkomne saker: Forslag fra styret: Styrehonorar Budsjett 2006 Valg av: Styret Tunga Cup-komite Revisorer Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

7 Sak 3 Årsmelding 2005 Godkjenning av: Kunngjøring
Dagsorden og saksliste Fremmøtte årsmøtedeltakere Valg av: Ordstyrer Sekretær To personer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap 2005 Innkomne saker: Forslag fra styret: Styrehonorar Budsjett 2006 Valg av: Styret Tunga Cup-komite Revisorer Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

8 Årsmelding - 2005 Organisasjon Økonomi Sportslig
Sammendrag fra årsklassene Ny 7’er kunstgressbane på Myra Treningsforhold Sportslig utvalg, sportsplan aktiviteter og måloppnåelse. Tunga Cup 2005. Sponsorer Utstyrsavtale. Informasjon Sluttord Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

9 Årsmelding: Organsisasjon
Strindheim Fotball Yngres Avdeling (SFYA) er en del av Strindheim Idrettslag og er representert i Hovedlagets styre. Tittel Navn Funksjon Leder Bjørn R. Albrigtsen Nestleder Gisle Andre Bjørnø Leder av TungaCup Sportslig leder Terje Søbstad Leder av Sportslig komité Kasserer Marit Furu Regnskap og Medlemsregister Sekretær Svein Tinnen Styremedlem Jarl H. Ulrichsen Koordinator SG/SJ/G/J Tage Røsten Koordinator MG/MJ Nils Inge Lilleheie Koordinator LG/LJ Kirsti Edvardsen Utdanningskoordinator Oddvar Almaas Utstyrsansvarlig Signe von der Lippe Sponsorer Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

10 Årsmelding: Økonomi Regnskapet viser et underskudd på kr Dette skyldes økte driftskostnader. Inntektssiden er kr bedre enn fjorårets resultat, dog kr 7 472* under budsjett. Resultat Tunga Cup ble kr mot kr i 2004. Nettoinntekt fra loddsalg er kr Treningsavgift er vel kr under budsjett. 19 spillere har ikke betalt treningsavgiften i 2005**. * Sponsorstøtte for 2005 fra DnB NOR, kr , utbetales januar 2006. ** Forventer å få inn ca 50% av utestående beløp i jan/febr 2006. Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

11 Årsmelding: Økonomi Økte utgifter
Deltagelse i cuper og serier og utbetaling av trenerhonorar og kjøregodtgjørelse. Færre spillere pr lag. Cupstøtte og trenerhonorar utbetales pr lag og ikke pr treningsgruppe. Positivt: Økt spilletid pr spiller! Betydelig utskifting av draktsett i 2005. Ikke budsjetterte kostnader forbundet med prosjektering av kunstgressbane samt renter på lån, utgjør i overkant av kr Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

12 Årsmelding: Sportslig
Det har i sesongen 2005 vært registrert 100 trenere og 49 foreldrekontakter/oppmenn fordelt på 70 lag. I kretsens seriesystem har Yngres avdeling deltatt med 37 lag over mini en økning på 3 lag fra 2004 Vi har i år en marginal reduksjon i antall spillere. (690 dvs –16) De foregående årene har veksten i antall spillere vært noenlunde konstant. Det forventes en økning i antall spillere som følge av utbyggingen av områder i lagets rekrutteringsområde. Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

13 Årsmelding: Sammendrag fra årsklassene
I sesongen 2005 var det særlig jentelagene som utmerket seg sportslig. J16 ble kretsmestere i Trøndelag mens J14 tok 4. plass og J13 tok 2. plass i serien. J13 7’er ble kretsmestre. Blant guttene klarte G16-1 bedre resultat mot antatt bedre lag enn mot svakere lag. G16-2 (G90) hadde en vellykket vårsesong i serien. Begge lagene hadde fine resultat i lokale cup’er. G14-1 innfridde ikke helt forventningene etter fjorårets kretsmesterskap i 7-er, men spillet var til tider løfterikt og gir håp om større fremganger neste sesong. G14-2 endte både i vår og i høst midt på tabellen i 2. div. G13-1 endte i serien på en utmerket 3. plass og kom til finalen i Malvik cup. G92-2 kom i serien på en hederlig 4. plass og gjorde det også pent i flere cuper. G92-3 endte i serien rundt midten av tabellen. og tok bl.a. ble en flott 3. plass i Kombi cup på Melhus (fotball og håndball). G92-4 hadde bare 7 ordinære spillere, men gjennomførte serien med lån fra G92-2 & 3. I Ranheim cup for 7er-lag presterte laget å vinne! G92-2, 3, 4 samarbeidet med felles treninger, og i sesongen 2006 vil lagene bli slått sammen. Alle lag melder om treningsiver, innsats og store individuelle fremganger samt kameratskap og gode holdninger både på banen og utenfor banen. Og nettopp det er faktorer som veier minst like tungt som sportslige prestasjoner. Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

14 Årsmelding: Sammendrag fra årsklassene
Årgang Lag Spillere Trenere Foreldrekontakter/Oppmenn LG 93 8 88 11 6 LJ 93 4 39 3 LG 94 77 5 LJ 94 58 9 Sum totalt 25 262 37 20 93 lagene har hatt tilbud om to treningsøkter på 7’er kunstgresset, mens 94 årgangen har vært tilbudt en økt på grus og en økt på 7’er kunstgresset. Lagene har spilt 7’er serie i kretsen med ca 14 kamper i enkel serie pr lag. Hjemmekampene har stort sett vært avviklet på TIK banen men noen helgekamper har også blitt avviklet på 7’er kunstgresset. Lagene har dessuten deltatt i mange cup’er, som rapporteres å være et viktig supplement til seriekampene. Hvert lag har fått refundert deltakeravgift for opptil to eksterne cup’er i 2005 Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

15 Årsmelding: Sammendrag fra årsklassene
34 lag totalt fra 1995, 1996 og 1997 årgangene Oppgang på 7 lag fra 2004 237 spillere Nedgang på ca. 50 spillere fra 2005 Årsak? 5’er fotball, egne jentelag 1995/1996, ingen knøttespillere fra Brundalen Trening på 7’er kunstgress, Lille-Myra, TIK banen og Dragvollbanen Sonekvelder etter samme modell som før (bortsett fra den nye jentesonen) Ballgutter og balljenter i forbindelse med A-lagets kamper på Myra Ting å forbedre til neste sesong: Anskaffe 2 mål på Dragvollbanen, jentesonen bør få tilgang til kunstgresset på Strindheim i forbindelse med kamper, forbedre rekruttering fra Brundalen, tilgang til kunstgress også for MG/MJ Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

16 Årsmelding: Ny 7’er kunstgress
Bakgrunn Trangt om plassen mht treningstid i dag Forventer betydelig økning av antall medlemmer p.g.a. økning I folketallet I nedslagsfeltet til Yngres Avdeling Litt om hvilke forundersøkelser som er gjort Forsøkt å legge banen på Steinan, Dragvold og Hørlockbanen Samarbeide med CSK avbrutt p.g.a. kostnader Derfor falt valget på Lille-Myra Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

17 Årsmelding: Ny 7’er kunstgress
Dato Aktivitet Vedtak i styret om å legge kunstgress på Lillemyra Mottar tilbud fra Brende AS på grunnarbeid og kunstgress Vi sender søknad til Trondheim Kommune om leieavtale på 40 år for ”Lillemyra” som senere suppleres med nye opplysninger den Mottar 40-års leieavtale fra Trondheim Kommune på ”Lillemyra”. Nødvendig for å få tildelt spillemidler Sender lånesøknad til Sparebank 1 Midt-Norge om toppfinansiering av kr ,- Sender søknad om spillemidler til Trondheim Kommune Melding fra Sparebank 1 Midt-Norge om at Strindheim IL (Hovedlaget) må stå som lånetaker. Styret i Strindheim IL beslutter å søke om lån i Sparebank 1 Midt-Norge på Kr ,- som følge av krav fra banken om at Hovedlaget må være lånetaker (Juridisk enhet). Styremøte i Strindheim IL om ekstraordinært årsmøte. Banken krever årsmøtevedtak i Strindheim IL om låneopptak. Ekstraordinært Årsmøte i Strindheim IL som vedtar låneopptak i Sparebank 1 Midt-Norge. Lån i Sparebank 1 Midt-Norge innvilget Entreprenøren Brende AS starter grunnarbeidene på Lillemyra Primo okt 2005 Melding fra Brende AS om at kunstgresset er forsinket fra produsent og at det tidligst kan leveres i månedsskiftet november/desember Det besluttes å utsette leggingen av kunstgresset til våren 2006 pga risiko for vinterlige forhold i Trondheim på det mulige tidspunktet. Avtale med Brende AS v/daglig leder Knut Evensen om at kunstgresset legges i månedsskifter april/mai 2006 Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

18 Årsmelding: Treningsforhold
I vintermånedene har de største lagene benyttet Strindheim kunstgress og Rishaughallen. Treningsaktiviteten vår, sommer og høst ble avviklet på Strindheim kunstgress 11er og 7er, TIK- banen, Lillemyra, Hørlockbanen og Dragvoll. På 11’er kunstgressbanen greide vi å få til faste tider for YA i 2005, dette har vært positivt mottatt og bør prioriteres også for kommende sesong. Yterligere utbygging i nærområdet vil sannsynligvis kreve flere kunstgressbaner (Brøset utbyggingen) Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

19 Årsmelding: Utstyrsavtaler
Vi har avtale med Umbro, der Cabo Sport er vår lokale leverandør av utstyr. Av innhold i avtalen kan vi nevne følgende: 30 % på klubbrelatert utstyr (klubbdress, genser, fotballsko) 20 % på andre tekstiler. Klubbkvelder kan arrangeres etter butikkens stengetid der medlemmene får handle og hvor rabatten er noe høyere. Avtalen gjelder hele familien.  Bør utnyttes i større grad i 2006 Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

20 Årsmelding: Sportslig utvalg
I 2005 har vi hatt oppfølging av trenerutdanning vi startet i 2004 samt at vi har arbeidet med rekruttering av dommere. Videre er det arbeidet med en modell i samarbeide med Coerver for å kunne gi spillerne et godt tilbud om teknikktrening, øke tilbudet for treningstimer pr uke, utvikling av trenere og å utnytte ledig treningstid fra 15:00-17:00 bedre. Sportslig utvalg er svært positiv til dette tilbudet, men da dette vil medføre en økning i treningsavgiften vil det først på årsmøte bli tatt stilling til om dette skal iverksettes for 2006. Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

21 Årsmelding: Sportslig utvalg
På Coerver kurs i vår deltok 84 barn/ungdommer, hvorav ca. 70 barn født 1994 og de resterende født i 1990/91 Det har i 2005 vært avviklet modul 4 for trenerutdanning. Det er avholdt klubbdommerkurs i egen regi og rekruttdommerkurs i regi av Trøndelag Fotballkrets. Vi fikk 19 nye Klubbdommere og 2 nye rekruttdommere. I 2005 har 132 spillere i SFYA tatt ulike minimerker. Målet var 3 spillere på sonesamling og 1 spiller på kretslagsnivå. Vi greide 2 på sone, 1 på krets og 1 på landslag Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

22 Årsmelding: Sportslig utvalg
G89 spilleren Lars Ramstad har igjen markert seg. I år debuterte han i G16 i EM kvalifiseringskamp mot Polen. Et langsiktig mål er at alle trenere skal ha aktivitetslederkurs og trenere for 11er lag skal ha Trener I-kompetanse. I 2005 har 20 trenere avsluttet Trener I-kurs (4 moduler). Mål for antall lag i G 16 og J 16 var 3 og 1. For G 16 greide vi ikke målet med kun 2 lag. Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

23 Årsmelding: Tunga Cup Tunga Cup ble i år arrangert for 18. gang. Minijenter/gutter sparket i gang cupen lørdag morgen den 24. september. På tross av at Tunga Cup for mange er sesongavslutning, er innsats og spilleglede på topp hos spillerne. For første gang ble det i fjor arrangert 5er fotball for minilagene. Tilbakemeldingene vi fikk var udelt positive, så i år hadde vi også 5er fotball for de yngste og vi tr sikte på at 5er blir fast praksis i årene fremover. Lillejenter/gutter var i aksjon helga etter miniputtlagene. I år var det færre påmeldte guttelag enn foregående år, men antall jentelag er det samme som i fjor. Neste år har vi en helt ny 7er kunstgressbane på Myra, og øker da kapasiteten slik at vi kan spille alle kampene på gress. Også denne helgen var idrettsgleden på topp, og mye fin fotball var å se. Totalt var det 168 lag som deltok, fordelt på 112 miniputtlag og 56 lilleputtlag. Vi takker alle spillere, trenere og foreldre for flott innsats. Takket være stor dugnadsinnsats lar det seg gjøre å arrangere en cup som vi mottar svært positive tilbakemeldinger på fra deltakere og publikum, og som Strindheim fotball kan være stolt av. Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

24 Årsmelding: Sponsorer
Vi takker følgende sponsorer for den støtte vi har mottatt fra dem enten som sponsor for draktreklame eller gjennom utstyrsavtale Sponsor Antall år Til Egon Tårnet 3 år 2008 Aasen Bygg AS 2007 Heimdal Eiendomsmegling AS DnB 1 år 2005 Umbro 5 år Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

25 Årsmelding: Informasjon
Mye kommunikasjon via , men i mindre omfang enn tidligere Årsak: Ny hjemmeside etablert januar 2005 Dette har være en ubetinget suksess Enklere tilgang og editeringsmuligheter (for alle!) 9 ”lag” hadde egne hjemmesider Mer enn 40 nyheter lagt ut siden januar 2005 Alt fra lotteri, lagsnytt, spillerinfo, kursinfo osv. Ting å forbedre til neste sesong: Innstramming av regler i forhold til layout og tilgang til domenet (brukernavn og passord med begrenset adgang til hjemmesidene må distribueres), samtlige ”lag” bør ha egen hjemmeside, hjemmesidene bør bli enda mer levende! Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

26 Årsmelding: Sluttord (1)
Som en oppsummering av året 2005 ønsker styret å trekke fram en del av de sakene vi som styre har arbeidet og samtidig kommentere hendelser og utviklingstrekk i året som har gått. Vi kan konstatere at det har vært en høy sportslig aktivitet i året som vi har lagt bak oss. Dette har påvirket den økonomiske statusen som vi tidligere har kommentert. Hovedhensikten til laget er å holde barn og unge i aktivitet og skape en god og sunn oppvekst. Dette må selvfølgelig gjøres innenfor de planlagte økonomiske rammer. Til tross for et underskudd i 2005 er styret av den oppfatning at det økonomiske fundamentet er solid og at det således ikke er fare for at dette skal påvirke aktivitetsnivået i tiden framover. Vi merker økte forventninger fra spillere, trenere og foreldre i større omfang enn tidligere. Vi prøver å møte dette med mer treningstid, bedre treningsfasiliteter, økt trenerkompetanse og gjennom å utnytte ressursene bedre ved bedre planlegging for å holde treningsavgiftene under kontroll. Styret forventer således ikke at kravene svekkes i framtiden og at styrende organer i laget derfor må legge forholdene mht. treningsarealer, kompetanse og økonomi for å møte disse kravene. Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

27 Årsmelding: Sluttord (2)
Samtidig som vi merker økte forventninger merker vi en svakt dalende dugnadsånd. Dersom man skal klare å holde et høyt aktivitetsnivå og endatil øke dette så krever dette enten økt dugnadsinnsats eller høyere foreldrebetaling gjennom treningsavgifter. Vi tror en balansering av dugnadsinnsats og foreldrebetaling gjennom treningsavgifter er å foretrekke for dermed å skape samhold og samtidig holde foreldrebetalingen på et tilfredsstillende nivå slik at ingen ekskluderes som følge av det koster for mye å spille fotball for ungene. Vi ser at flere og flere barn, både jenter og gutter, starter med å spille fotball. Samtidig ser vi også at flere og flere gir seg med å spille fotball i års alderen. Det bør være en utfordring for laget å holde på ungdommen lenger ved å tilpasse innholdet i treningen og ambisjonsnivået slik at barn og unge ønsker å fortsette med å spille fotball. For å kunne møte krav fra interessenter har styret iverksatt planlegging av legging av kunstgress på Lillemyra. Dette vil i henhold til kontakt med Brende AS gjøres i april/mai Dette vil bidra til bedre treningsforhold og bidra til å gjøre hele Myra-området mer attraktivt. Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

28 Årsmelding: Sluttord (3)
Utvikling av trenere har vært et satsningsområde over flere år. I tillegg har vi utvidet dette til også å satse på uvikling av dommere. Vi mener at kompetanseutvikling på disse områdene er vesentlig for å sikre kontinuerlig forbedring og nivåheving på sikt. Vi ønsker å takke alle trenere og medhjelpere for den innsatsen de har vist i 2005 og håper at ennå flere vil bidra i årene som kommer. Vi trenger ressurser i styrende organer og på treningsfeltene dersom vi skal klare å gi barn og unge i Yngres Avdeling et godt fritidstilbud og bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø. Trondheim, den 26. januar 2006 Bjørn R. Albrigtsen (sign.) Gisle Andre Bjørnø Terje Søbstad Marit Furu Svein Tinnen Jarl H. Ulrichsen Tage Røsten Kirsti Edvardsen Nils Inge Lilleheie Oddvar Almaas Signe von der Lippe Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

29 Sak 5 Regnskap 2005 Godkjenning av: Kunngjøring Dagsorden og saksliste
Fremmøtte årsmøtedeltakere Valg av: Ordstyrer Sekretær To personer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap 2005 Innkomne saker: Forslag fra styret: Styrehonorar Budsjett 2006 Valg av: Styret Tunga Cup-komite Revisorer Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

30 Regnskap 2005: Driftsinntekter
Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

31 Regnskap 2005: Driftskostnader og finansposter
Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

32 Regnskap 2005: Balanse Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

33 Sak 5 Innkomne saker Godkjenning av: Kunngjøring
Dagsorden og saksliste Fremmøtte årsmøtedeltakere Valg av: Ordstyrer Sekretær To personer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap 2005 Innkomne saker: Forslag fra styret: Styrehonorar for 2006 Budsjett 2006 Valg av: Styret Tunga Cup-komite Revisorer Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

34 Innkomne saker Det er kommet inn en sak som vedrører driften av eksisterende kunstgressbane og som er under behandling av ansvarlig i styret. Saken framlegges ikke for årsmøtet da den ikke ansees å være en årsmøtesak. En Sak er kommet inn fra styret: “Det foreslås for Årsmøtet beslutter at medlemmer i styret for 2006 mottar en godtgjørelse på linje med det som ble utbetalt i 2005 dvs. kr ,- som skal dekke utgifter knyttet til utføre vervet. Godtgjørelsen foreslås tidligst utbetalt i juli 2006.“ Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

35 Sak 6 Budsjett Godkjenning av: Kunngjøring Dagsorden og saksliste
Fremmøtte årsmøtedeltakere Valg av: Ordstyrer Sekretær To personer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap 2005 Innkomne saker: Forslag fra styret: Styrehonorar for 2006 Budsjett 2006 Valg av: Styret Tunga Cup-komite Revisorer Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

36 Budsjett 2006: Driftsinntekter
Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

37 Budsjett 2006: Driftskostnader og finansposter
Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

38 Budsjett 2006: Treningsavgift og trenerhonorar
Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

39 Sak 7 Valg Godkjenning av: Kunngjøring Dagsorden og saksliste
Fremmøtte årsmøtedeltakere Valg av: Ordstyrer Sekretær To personer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap 2005 Innkomne saker: Forslag fra styret: Styrehonorar for 2006 Budsjett 2006 Valg av: Styret Tunga Cup-komite Revisorer Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

40 Styret Valgkomiteens forslag til nye medlemmer av styret i Strindheim fotball Yngres avdeling: Fem styremedlemmer går ut av styret på årsmøtet Det har vist seg svært vanskelig å få tak i nok kandidater til å dekke alle ledige verv. Medlemmene i valgkomiteen har jobbet i to måneder med dette. Vi har ringt mellom femti og hundre personer; i tillegg er det annonsert på SIL Yngres hjemmeside at styret trenger nye medlemmer, og det har den siste uka også blitt sendt mail til alle foreldre med forespørsel om å melde seg til tjeneste. Etter alle anstrengelser sitter vi igjen med tre som har sagt seg villige til å gå inn i styret. Vi beklager at det ikke har vært mulig å få tak i de resterende. Leder for to år: Jens Ingvald Ornæs Kasserer for to år: Arnt Birger Grannes Styremedlem for to år: Alf Dørum Trondheim 25.januar 2006. Oddvin Gryteselv Ellen Gjerløw (sign) (sign) Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling 26. januar 2006

41 Tunga Cup komite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling
26. januar 2006

42 Revisorer Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling
26. januar 2006

43 Valgkomite Årsmøte 2005, Strindheim Fotball Yngres avdeling
26. januar 2006


Laste ned ppt "Årsmøte 2005 Strindheim Fotball Yngres Avdeling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google