Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2008 Hurdalsjøen Hotel-og Konferansenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2008 Hurdalsjøen Hotel-og Konferansenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2008 Hurdalsjøen Hotel-og Konferansenter

2 Gjelder fra 1. januar 2008 Vedtatt under IAAFs kongress i Osaka rett før VM. Det vil ikke bli trykket ny norsk bok. Ny norsk bok først etter neste regelkongress. Ny bok ferdig til sesongen 2010.

3 Endringer i alle kapitler Her vil bare tekniske regler bli omtalt Også endringer i kapitlene 1-4 –Internasjonale friidrettskonkurranser –Startberettigelse –Anti-doping –Tvister Henvises til engelsk utgave av reglene

4 Regel 125 Overdommer Overdommer har rett til å advare og å vise vekk utøvere som opptrer usportslig eller ukorrekt. Det benyttes gult henholdsvis rødt kort. Advarsler og bortvisning skal føres på resultatlisten.

5 Regel 143 Drakt, sko og startnummer Ny spesifikasjon på pigger Den ytterste halvpart skal passe gjennom en firkant med sidekanter på 4 mm.

6 Regel 144 Assistanse til utøvere Forbudt med bruk av tekniske innretninger som inneholder fjærende elementer, hjul eller noe annet som gir fordel i forhold til utøvere som ikke bruker slike innretninger. Det samme gjelder innretninger som øker dimensjoner på utstyr ut over reglenes maksimum.

7 Regel 145 Diskvalifikasjon Utøver som diskvalifiseres for usportslig eller ukorrekt oppførsel er diskvalifisert fra resten av stevnet, ikke bare fra angjeldende øvelse.

8 Regel 146 Protester Utøver har rett til å protestere på en start også om startkontrollapparat ikke benyttes. Overdommer start kan annullere et løp selv om ingen blir diskvalifisert. Han bestemmer hvorvidt det er hensiktsmessig med omløp.

9 Regel 146 Protester (2) I lengde, tresteg og kastene som avvikles som 3 innledende omganger og 3 finaleomganger, hvor en utøvere mener det er begått urett og han ikke er kvalifisert for finalen, kan tillates å starte i finalen under protest i tillegg til de kvalifiserte, for å sikre hans rettigheter inntil protesten er avgjort.

10 Regel 146 Protester (3) En juryavgjørelse kan ikke appelleres. Heller ikke til overordnet myndighet. Selv ikke til CAS (Court of Arbitration for Sport i Sveits). Juryen kan imidlertid gjenoppta saken om den anser at nye opplysninger foreligger. Dersom det ikke finnes jury har overdommer den samme myndighet.

11 Regel 147 Felleskonkurranse for menn og kvinner Det blir tillatt med felleskonkurranser i løp på bane på 5000 m og lengre distanser. Det er tillatt med felleskonkurranser i tekniske øvelser.

12 Regel 160 Måling av løpebaner Reglene for måling av baner på gressunderlag tas bort !! På deler uten sarg skal det brukes koner/kjegler/flagg.

13 Regel 162 Starten En utøver som avbryter starten ved å reise seg opp eller rekke en hånd i været uten at det foreligger noen gyldig grunn skal gis advarsel. Overdommer start bedømmer om det foreligger noen gyldig grunn. Advarselen er personlig og feltet vises grønt kort. I henhold til reglene regnes dette ikke som tyvstart.

14 Regel 164 Mål Linjekrysset mellom mållinjen og banestrekene skal merkes i spesielt mønster. Feil på mange baner i Norge.

15 Regel 166 Seeding, trekning og forsøkskonkurranser Liten endring i reglene for plassering av utøverne i baner ved seeding og mellomheat/finaler. (6 baner parentes) De 4 (3) beste trekker om banene 3-6 (3- 5). De to neste trekker om banene 7 og 8. (Den neste plasseres i bane 6). De to siste trekker om banene 1 og 2.

16 Regel 169 Hinderløp Nye hindergraver kan konstrueres med største vanndybde på 50 cm. (I dag 70 cm). Hellingsvinkelen på bunnen skal ikke endres.

17 Regel 170 Stafett Veksling i banestafetter uten delte baner. –Rekkefølgen fra sargen og utover skal være den samme som lagene går inn i den siste svingen med. –Dersom noen bytter plass skal laget diskvalifiseres.

18 Regel 180 Tekniske øvelser generelt Ved kast fra ring kan kaster bruker inntil en markør utenfor ringen. –Må ikke hindre dommers innsyn. –Må fjernes når den enkeltes forsøk er utført. To som står likt etter innledende runder skal gjøre sine forsøk i samme innbyrdes rekkefølge i de kommende runder.

19 Regel 180 Tekniske øvelser generelt (2) Hvitt flagg for gyldig forsøk skal ikke vises før forsøket er endelig avsluttet. –Når det er konstatert at listen ikke faller ned i høyde og stav. –Når utøveren har forlatt landingsområdet/hoppgropa –Når utøveren har forlatt ringen i kule, diskos og slegge. –Når utøveren har forlatt tilløpet i spyd. Berøring av hoppgropas/tilløpets/ringens kant, regnes på samme måte som man trår helt utenfor.

20 Regel 181 Vertikale hopp generelt Nye regler for start av omhoppskonkurransen. Det forutsettes at hopphøydene bestemmes på forhånd. Første omhoppshøyde er første forhåndsbestemte høyde etter den høyden som ble sist klart.

21 Regel 182 Stav Den regnes ikke som en feil om staven berører mattene under hoppet etter at den plassert i boksen.

22 Regel 185 Lengde En lengde/tresteghopper regnes for å ha forlatt gropa også om han bare berører hoppgropas kanter.

23 Regel 187 Kast generelt Maksimumslengden på spydtilløp fjernes. Spydet har landet og utøveren mer enn 4 meter fra kastlinjen, da er kastet avsluttet.

24 Regel 188 Kule Forbudt med teknikker som innebærer at kasteren ”slår hjul”.

25 Regel 191 Slegge Breddebegrensingen av håndtaket fjernes.

26 Regel 192 Sleggebur Det anbefales at det opprettes permanente merker for å markere hvor panelene fremst på sleggeburet skal stå.

27 Regel 260 Verdensrekorder For løp utenfor bane kan det brukes et transpondersystem for rekordformål. Bilde av 0-test skal følge alle rekorder.

28 Friidrettens håndbok 2006-utgave Boka kan kjøpes fra NFIF for kr. 50,- pluss porto og bestilles via tlf.: 21 02 99 03, telefaks: 21 02 99 01 eller e-post: friidrett@friidrett.no. Neste utgave vil ventelig komme i 2010.

29 Internasjonal håndbok 2008 utgave Original engelsk versjon kan kjøpes fra IAAF på e-post: headquarters@iaaf.org. Den kan også lastes ned som pdf-fil fra: http://www.iaaf.org/newsfiles/42192.pdf.

30 Dommernytt


Laste ned ppt "Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2008 Hurdalsjøen Hotel-og Konferansenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google