Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hendelse på FPSO Alvheim, januar 2009 TEKNA Prosessikkerhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hendelse på FPSO Alvheim, januar 2009 TEKNA Prosessikkerhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hendelse på FPSO Alvheim, januar 2009 TEKNA Prosessikkerhet

2 2 Alvheim FPSO Topside: -2 trinns separasjonstog -2 rekompresjonstog -2 eksporttog -TEG tørketårn -140 000BPD olje -2 MSm 3 /d gass

3 3 Hva gikk galt?  Overfylling av fakkeldunk fra kjøler (sjøvann) –Med påfølgende unormal fakkling –og ”fallende” flammer fra fakkeltårn  Fakkeldunk beskyttet i henhold til normal designpraksis  Hvorfor gikk det galt?

4 Systemoversikt

5 5 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Systemer involvert i hendelsen

6 6 Sprengblekk ryker ved 18barg Sprengblekk ryker ved 4barg Trykktransmitter for deteksjon av sprengblekk aktivering som følge av overtrykking Vann/gass strømmer til fakkel Segment mellom disker er normalt fullt med luft 0barg, ved sprengblekk aktivering vil sjøvann/gass strømme til fakkel. Kjøler overtrykks beskyttelse Designtrykk kjøler 18barg Designtrykk fakkel 14barg

7 7 Trykkavlastnnigslinjer fra topside Til fakkeltårn for brenning Nivåtransmitter initierer PSD3, settpunkt 42,1% Nivåtransmitter initierer ESD2, settpunkt 91,7% (2,8m) Nivåtransmitter for nivåkontroll Fakkeldunk beskyttelse 15m x 4m

8 Hendelsesforløp

9 9 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD 16.01.09 20:33:42 Feilaktig PSD3 Under normal produksjon 16. januar

10 10 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD 16.01.09 20:33 Kjølere isoleres

11 11 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD 16.01.09 20:33 Kjølere isoleres Utløpsventiler stenger 5s senere for å unngå: •Innestengt trykk •Vannhammer

12 12 PT 0306 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD 16.01.09 20:33 Alarm aktiveres, høyt trykk i kjøler Operatør legger ikke merke til alarm: •Mangelfull alarm filtrering/gruppering, flere hundre alarmer aktiveres ved PSD3 •mangelfull alarm tekst, lite beskrivende

13 13 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD 16.01.09 20:33 Termisk utvidelse med påfølgende aktivering av sprengblekk Termisk trykkavlastning underdimensjonert, og lite pålitelige

14 14 Kjøler innløpsventil stenger Kjøler utløpsventil stenger Varmeoverføring til kjølevann med påfølgende termisk ekspansjon og trykkoppbygning Sprengblekk ryker Alarm

15 15 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD 16.01.09 20:33 Ingen ESD 2 blir aktivert

16 16 Hvorfor ingen deteksjon? After 530ms a 4 barg input pressure would give an output value of 2,15barg What if pressure pulse only last for up to 100ms? Input signal; Pressure in pipe Output signal; 4-20ma •Designsvakheter:  Scantime for transmitter spesifisert på SCD til 100ms  Installert trykktransmitter har en responstid på 530ms  Trip node satt til 1s scantime •Deteksjonsloop ikke rask nok til å detektere trykkpuls som følge av termisk ekpansjon

17 17 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD 16.01.09 20:35 Prosessen tilbakestilles og normaliseres PSD nivåtransmitter Inhibiteres Problemer med nivåstransmittere (Radar): •Mange feilaktige aktiveringer •Operatør stoler ikke alltid på nivåvisning • type nivåmåler ikke lenger anbefalt

18 18 16.01.09 20:39 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Prosessen tilbakestilles og normaliseres Isoleringsventiler åpnes

19 19 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Fakkel fylles med vann ~500m 3 /h 16.01.09 20:39

20 20 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD PSD nivå (42%) nås, men ingen aksjon da transmitter er inhibitert 16.01.09 20:42

21 21 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Alarm høy ved 85% 16.01.09 20:52

22 22 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Noen ventiler lukkes manuelt 16.01.09 20:53 Operatør vet ikke hvilken kjøler som evt. strømmer til fakkel, da ingen sprenblekk aktiveringer har gitt alarm/nedstenging.

23 23 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD ESD2 aktiveres og lukker resterende ventiler Fylling av fakkeldunk opphører 16.01.09 20:53

24 24 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Trykkavlastning av topside initieres som følge av ESD2 16.01.09 20:54

25 25 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Operatør inhibiterer ESD nivåtransmitter og ”tvinger” noen ventiler åpne 16.01.09 20:56 Ved å inhibitere ESD transmitter får operatør mulighet til å drenere fakkeldunk, samtidig frigjøres andre ventiler for operasjon Onshore har bedt om å la kjølerne ”puste” ved stans; utløpsventiler ønskes åpnet for å unngå termisk ekspansjon

26 26 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Fakkel fylles ytterligere med vann 16.01.09 20:56

27 27 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Trykkavlastning avbrytes manuelt 16.01.09 20:57

28 28 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Fakkel nivå går utover ESD-sensorens måleområde 16.01.09 20:56 – 21:05

29 29 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Baktrykk medfører at sprengblekk trykksensor aktiveres og initierer ESD2 16.01.09 21:05:08

30 30 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD ESD 2 stenger bare noen ventiler da noen ventiler er overstyrt manuelt 16.01.09 21:05

31 31 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Trykksensor inhibiteres 16.01.09 21:05:18

32 32 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD sprengblekk trykksensorer på kjøler 2 aktiveres og initierer ESD2 16.01.09 21:07:37

33 33 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Overstyrte ventiler lukkes manuelt Tilførsel av vann til fakkeldunk opphører 16.01.09 21:07

34 34 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD ESD2 initierer trykkavlastning Fakkeldunk er overfyllt 16.01.09 21:08

35 35 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Trykktransmittere viser 6 barg hvilket indikerer væskemedrivning i fakkelrør Personell observer unormale flammer 16.01.09 21:08 Maks trykk i prosessen ved andre gangs aktivering av trykkavlastning var 15barg, fakkel designtrykk er 14,5barg. Ved noe væske i bunn av tank er det erfart en lavere frekvens av feilaktig aktivering. Væskenivå i fakkeldunk normalt omtrent 30% ~20m 3

36 36 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD • Prosessen trykkavlastes • Sjøvannpumpen stoppes • Nivå i fakkeldunk dreneres • Sprengblekk skiftes • Prosessen normaliseres 16.01.09 21:08 

37 37 Hvorfor gikk det galt......... noen av grunnene  Prosess design –Mangelfullt design av termisk trykkavlastningsventil for kjøler –Manglende indikasjon for aktivering av sprengblekk (for treg respons) med manglende ESD-aktivering som følge –Scenario ikke tilstrekkelig behandlet i HAZOP –Nivåinstrumentering upålitelig (mange feilaktiveringer) –Alle tre nivåinstrumenter på fakkeldunk er av samme modell  Alarmpresentasjon i kontrollrom –Mange feilalarmer gir liten tillit til alarmsystemet –Manglende eller dårlig alarmtekst –Høyt antall alarmer  Inhibitering av nivå- og trykktransmittere og overstyring av isoleringsventiler –Inhibiteringer foretatt uten tilstrekkelig risiko analyser –Lett tilgang til inhibiteringer –Manglende etterlevelse av prosedyrer –Manglende forståelse av risikobilde –Sikkerhetskultur

38 Potensial i hendelsen

39 39 Faktisk konsekvens  Ingen skade på personell eller materiell  Unormal fakkling, overstrømning av hydrokarbon væske til fakkeltårn  Produksjonstap

40 40 Potensial I forhold til omstendighetene ved hendelsen  Potensial for større mengde flytende hydrokarboner ut av fakkel  Potensial for eskalering på grunn av brann på dekk  Større materielle skader og langt produksjonsavbrudd

41 41 Potensial ved hendelsen I verste fall…  Dersom trykkavlasting av anlegget med fullt produksjonstrykk skjer samtidig som flammedunken er overfylt og deler av fakkelsystemet er væskefyllt, kan lokale transiente overtrykk oppstå som er høyere enn designtrykk for fakkelsystemet –Kan føre til hydrokarbonlekkasjer andre steder enn ved fakkelutløp –Kan gi antennelse/eksplosjon –Større materielle skader og langt produksjonsavbrudd

42 Lignende hendelse Alvheim (uken etter)

43 43 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Feilaktig PSD3 Under normal produksjon 22. januar 22.01.09 14:00

44 44 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD PSD nivåtransmitter inhibiteres Under normal produksjon 22. januar 22.01.09 14:00

45 45 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Sjøvannspumpe stopper og initierer PSD3 Strømkutt 23. januar 23.01.09 15:16

46 46 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD PSD3 isolerer kjølerne 23.01.09 15:16

47 47 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD En kjøler deisoleres manuelt 23.01.09 16:14

48 48 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Sjøvannspumpe startes 23.01.09 16:52

49 49 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Vannhammer slår igjennom sprengblekk Fakkeldunk begynner å fylles med vann ~1200m 3 /h Blir ikke detektert 23.01.09 16:52

50 50 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD PSD nivå nåes, men er inhibitert 23.01.09 16:53:44

51 51 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD ESD nivå nåes 23.01.09 16:58:52

52 52 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD ESD2 isolerer kjølerne En av ventilene feiler i delvis åpen posisjon, men viser stengt 23.01.09 16:59

53 53 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Nivået i fakkeldunk fortsetter å stige, men med en lavere rate pga. delvis stengt/åpen ventil 23.01.09 16:59

54 54 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD ESD2 aktiverer trykkavlastning Personell observerer dråper fra fakkel 23.01.09 16:59

55 55 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Operatør stenger manuelt pumpen, og stopper fylling av fakkeldunk 23.01.09 16:59

56 56 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Common cause failure

57 57 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Common cause failure

58 58 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD Common cause failure

59 59 F XV PST 0147 PST 0381 M XV PT 0306 PT 0106 XV LST 0132 LST 0133 LT 0135 PST 0151 PST 0152 LT 0158 HP Flare KO Drum Compressor Suction Cooler (typical) Sea Water Lift Pump (cooling) Dehydration Inlet Cooler Flare Flare Header To Closed Drain Low Point Level Gas Out Gas In Gas Out Gas In Distribution Burst Discs Burst Discs Thermal Relief Sea Water Return Flare Meter Filter Shell Press Shell Press ESD PSD  Design oppfyller ikke krav til to uavhengige barrierer

60 60 Forbedringer  Ny instrumentering for deteksjon av sprengblekk aktivering (samt nedsatt settpunkt)  Oppgradering av nivåinstrumentering –Funksjonelt forskjellige instrumenter for PSD og ESD –SIL3 krav til ESD nivå nedstenging  ESD nivå aktivering stenger sjøvannspumper direkte –Etablering av uavhengig sekundær barriere  Stor oppgradering av kontrollsystem; alarmfiltrering, alarmbeskrivelser, bildepresentasjon etc.  Økt fokus på kompetanseheving og bygging av sikkerhetskultur

61 Erfaringsoverføring

62 62 Erfaringsoverføring  Tilsvarende hendelse allerede kjent i industrien  Hendelsene kunne ved erfaringsoverføring vært unngått

63 Hendelse på FPSO Alvheim i januar 2009 TEKNA Prosessikkerhet


Laste ned ppt "Hendelse på FPSO Alvheim, januar 2009 TEKNA Prosessikkerhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google