Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handelshøyskolen ved UiA Campus Kristiansand og Campus Grimstad 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handelshøyskolen ved UiA Campus Kristiansand og Campus Grimstad 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handelshøyskolen ved UiA Campus Kristiansand og Campus Grimstad 1

2 Fra 1. januar 2014 Handelshøyskolen i Kristiansand/ Institutt for økonomi + Institutt for arbeidsliv og innovasjon i Grimstad = Handelshøyskolen ved UiA Ca. 1600 studenter Ca. 70 ansatte Landets tredje største handelshøyskole 2

3 Hvorfor handelshøyskole? • Nasjonal og internasjonale trend innenfor økonomiutdanningene • EQUIS-akkreditering 3

4 Noen fakta om Handelshøyskolen ved UiA • Bachelor i markedsføring og ledelse er ny i vår portefølje, første opptak var høsten 2013 • Har gitt siviløkonomutdanning i mer enn 20 år • Mange gode muligheter for utveksling • Mange av programmene har egen linjeforening. Mercurius (sivøk) er den største og eldste av disse. • Bachelorprogrammet i rettsvitenskap følger samme studiemodell som UiB med Problembasert læring som pedagogisk plattform. • Executive Master of Business Administration Betalingsstudium som tilbys via EVU 4

5 Studieprogram i Kristiansand • Økonomi og administrasjon, bachelor • Regnskap og revisjon, bachelor • Økonomi og administrasjon – siviløkonom, 5-årig masterprogram • Økonomi og administrasjon – siviløkonom, 2-årig masterprogram • International Management, PhD-program • Markedsføring og ledelse, bachelor (nytt i 2013) • Rettsvitenskap, bachelor • Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor 5 Knut Dagfinn Finstad, fikk toppkarakterer på mastervitnemålet i 2012. Han skrev masteroppgave om risikospredning på Oslo Børs. Jobber nå som transaksjonsrådgiver i Ernst & Young i Oslo.

6 Studieprogram i Grimstad • HR og organisasjonsutvikling, årsstudium • Økonomi og administrasjon, bachelor • Innovasjon og kunnskapsutvikling, master • Industriell økonomi og teknologiledelse, master 6

7 Bachelor i økonomi og administrasjon Kristiansand og Grimstad Samme studieplan ulike søkerkoder i Samordna opptak og ulike opptaksgrenser 7

8 Økonomi og administrasjon, bachelor • Nesten alle virksomheter har en økonomi- og administrativ funksjon. • Regnskap og controlling, revisjon, økonomiske analyser og utredninger, markedsføring, salg og kunderelasjoner, innkjøp og logistikkfunksjoner samt personaladministrasjon. • Med regnskap og revisjon som bredde vil du oppfylle utdanningskravet for å kunne søke godkjenning som autorisert regnskapsfører eller registrert revisor. • Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet. • Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) ved UiA i tillegg til tilsvarende masterutdanninger i Norge og i utlandet. 8

9 Regnskap og revisjon, bachelor • Hovedområdene er revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. • Sammen med godkjent praksis gir den deg grunnlag for å søke om godkjenning som autorisert regnskapsfører eller registrert revisor. • En registrert revisor utfører revisjon i privat sektor. Det vil si kontrollere og bekrefte revisjonspliktige selskapers årsregnskap. • En autorisert regnskapsfører registrerer transaksjoner og presentere og dokumentere regnskaper på en korrekt og pålitelig måte for den virksomheten vedkommende er ansatt i, eller for andre bedrifter. • Arbeidsmarkedet er svært godt for revisorer, og lønnen er god. • kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom, ved UiA, og til masterprogram i regnskap og revisjon ved andre institusjoner 9

10 To veier til mastergrad og siviløkonomtittel: • Opptak til 5-årig master program (Samordna opptak) • Opptak til 2-årig masterprogram etter fullført bachelorprogram (Lokalt opptak) MERK: Spesielle krav i matematikk for opptak til det 5-årige løpet: R1/[S1 + S2], mens det kun kreves generell studiekompetanse for opptak til bachelor 10

11 Økonomi og administrasjon 5-årig masterprogram = bachelor + master Med opptak til 5-årig masterprogram behøver du ikke søke opptak til de to siste årene. 11

12 Økonomi og administrasjon, master • Spesialisering i finans, økonomisk styring eller internasjonal ledelse og strategi. • Mange og gode utvekslingsavtaler • Det er svært lav arbeidsledighet blant nyutdannede siviløkonomer, det er derfor et trygt utdanningsvalg. • Jobber i det private næringsliv, som innenfor bank, forsikring, revisjon og konsulentvirksomhet. • Jobber i offentlig forvaltning, som departementer, universiteter og høyskoler eller i ideelle organisasjoner. • Varierte arbeidsoppgaver – alt fra økonomisk styring, regnskap og finans, til strategi, ledelse og merkevarebygging. 12

13 13 Ph.d. Master Bachelor Oversikt økonomistudiene International Management Toårig øk. adm.- siviløkonom Øk. adm. Kristiansand Regnskap og revisjon Øk. adm. Grimstad Femårig master øk. adm.- siviløkonom Master i Innovasjon og kunnskapsut vikling

14 Markedsføring og ledelse, bachelor • Nytt program høsten 2013 • For deg som vil jobbe med markedsføring, salg, merkevareledelse, reklame, PR, markedsanalyse og/eller ønsker å lede markeds- og salgsavdelinger. • Du lærer hva kundene er opptatt av, og hvordan du kan synliggjøre virksomhetens produkter og kompetanse i markedet. • Godt utgangspunkt for å starte egen virksomhet. 14

15 Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor • Produktutvikling og markedsføring innenfor reiselivs- og opplevelsesnæringene • Utveksling til f. eks Australia, Hawaii og Spania • Kvalifiserer til arbeid i virksomheter som utvikler og driver reiselivsattraksjoner, i organisasjoner som bidrar til koordinering og markedsføring av reiselivstilbud, og i offentlig planlegging og tilrettelegging av næringsutvikling rundt reiseliv. • Kan danne grunnlag for å etablere egen virksomhet, for eksempel som hotellentreprenør, turistguide, eller festival-, event- og reisearrangør. 15

16 Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor Studentene kan søke på bedriftsstipend 16 Jeg jobber som bedriftsstipendiat i Visit Sørlandet/Arena USUS. Her skal jeg hospitere i tre forskjellige bedrifter, Kino Sør, Vest-Agder Museet og Clarion Hotel Ernst. Dermed får jeg erfaring fra flere aktører samtidig som jeg jobber med satsingsområder for Arena USUS, nemlig CRM, digital strategi og samfunnsansvar. I jobben får jeg god bruk for kunnskapen jeg fikk ved å ta bachelor i opplevelsesbasert reiseliv. Det er et spennende og innovativt program som følger utviklingen i reiselivet. Inger L. Hutchinson, Bedriftsstipendiat med bachelor i opplevelsesbasert reiseliv

17 Rettsvitenskap, bachelor • Stillinger i privat næringsliv: industri, reiseliv, bank og forsikring • Stillinger i lokal og sentralforvaltning: kommune eller fylkeskommune, Skatteetaten, NAV, vei- og samferdselsforvaltning, og politi og domstol • Til både bruker/kunderettede og bedriftsinterne oppgaver • For å bli advokat, dommer eller politijurist må du ta master i rettsvitenskap • Bachelor fra UiA gir fritak fra de tre første årene i femårig master ved Det juridisk fakultet i Bergen NB! Forutsetter opptak til Bergen med grunnlag i karakterene fra videregående + tilleggspoeng 17

18 HR og organisasjonsutvikling, årsstudium 18 Både private bedrifter og offentlige virksomheter trenger personer som kan arbeide med personalledelse eller HR (human resources). Aktuelt for -de som har mange år i arbeidslivet -de som tar bredden som del av sin bachelorgrad ved UiA (f.eks. som bredde i bachelor i kommunikasjon, eller økonomi og administrasjon) Studiet har en regional/lokal forankring i og med at studentene koples til en virksomhet i tillegg til at praksis inngår emne om ‘coaching’.

19 Opptakskrav: - Bachelor grad (180stp) eller - 2-årig integrert studium eller fordypning på 80stp i ledelses eller samfunnsfag. - krav til samfunnsvitenskapelig metode - karakterkrav på C eller bedre. Studiet utdanner kandidater som kan arbeide med å fremme innovasjonsaktivitet i samfunnet, samt utvikle samhandling mellom offentlige og private aktører. Kandidatene vil også ha relevant kunnskap for å arbeide med innovasjons- og læreprosesser i større organisasjoner. 19 Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram

20 20 "Innovasjon er et bredt begrep som det kan være vanskelig å definere og gjennomføre uten den nødvendig kunnskapen. Her lærer vi å tilrettelegge for optimal utnyttelse av kompetanse og nytenkning, og mulighetene for jobb i ulike næringer er mange." Jørgen Soot Kristiansen, masterstudent "Et dagsaktuelt studie som sikrer en unik kompetanse! Det var først etter at jeg begynte på masteren jeg forstod hvor komplekst og spennende innovasjonsbegrepet egentlig er, og hvor viktig det er å stimulere innovasjonsaktiviteter. Spesielt med tanke på at man i dag opererer i et marked hvor livssyklusen på produkter og tjenester blir kortere, og den globale konkurranseintensiteten er økende.« Kine Storbukås, masterstudent Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram

21 21 STUDIUMKONTAKTPERSON Grimstad • HR og organisasjonsutvikling, årsstudium • Økonomi og administrasjon, bachelorprogram • Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram • Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Jorunn Våle Jorunn.Vale@uia.no Tel 37 23 31 52 Kristiansand • Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram • Rettsvitenskap, bachelorprogram • Regnskap og revisjon, bachelorprogram • Markedsføring og ledelse, bachelorprogram • Økonomi og administrasjon, bachelorprogram • Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 2-årig masterprogram • Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 5-årig masterprogram • International Management, PhD Programme Anne Line Omsland anneline.omsland@uia.no Tel 38 14 15 07 Gro Anita Homme gro.a.homme@uia.no Tel 38 14 10 68 Nertila Stringa nertila.stringa@uia.no Tel 38 14 14 70


Laste ned ppt "Handelshøyskolen ved UiA Campus Kristiansand og Campus Grimstad 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google