Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tor Atle Hjeltnes1 EUCIP-sertifisering •EUCIP står for European Certification of IT Professionals og er et konsept for sertifisering av IT-profesjonelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tor Atle Hjeltnes1 EUCIP-sertifisering •EUCIP står for European Certification of IT Professionals og er et konsept for sertifisering av IT-profesjonelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tor Atle Hjeltnes1 EUCIP-sertifisering •EUCIP står for European Certification of IT Professionals og er et konsept for sertifisering av IT-profesjonelle i Europa. •Konseptet er utviklet av CEPIS, den europeiske sammenslutningen av dataforeninger. •Den Norske Dataforening har vært en pådriver i etableringen, og Norge er derfor et av de første landene som har realisert konseptet. •Italia, Hellas, Irland og Storbritannia har også kommet i gang. •ECDL i Europa (Datakortet) har det operasjonelle ansvaret for EUCIP i Europa.

2 Tor Atle Hjeltnes2 EUCIP Core Level •EUCIP Core Level – Kjernekompetanse i tre deler som alle må gjennomføre (400 studietimer totalt) –Eucip Core Level Plan –Eucip Core Level Bulid –Eucip Core Level Operate •Studieplanene er definert på engelsk, finnes på Internett. •Les mer om EUCIP Core Level på www.eucip.no

3 Tor Atle Hjeltnes3 EUCIP Core Level Plan •Læremål: Lære om behovet for og bruken av Informasjonssystemer. Lære om ledelse og planlegging av Informasjonssystemer, samt hvilke muligheter dette kan medføre for en bedrift. •Emner: Ulike typer organisasjoner og deres bruk av Informasjonsteknologi. Ledelse og strategi innen IT. IT og økonomi, Nytteverdien av å ta i bruk IT og Informasjonssystemer i en bedrift. Internett og den nye økonomien. Globalisering og muligheter til økt grad av markedsorientering. Metoder og verktøy innen prosjektledelse. Organisering og kvalitets- sikring av prosjekter og prosjektledelse. Presentasjons- og kommunikasjons-teknikker innen IT. Bruk og muligheter med lyd- og bildeverktøy. Lov, etikk og sikkerhet i informasjonssystemer.

4 Tor Atle Hjeltnes4 EUCIP Core Level Build •Læremål: Lære om utvikling og implementering av et informasjonssystem, metoder, teknikker og prosesser innenfor systemutvikling, data- baser, programvareutvikling, brukergrensesnitt og webdesign. •Emner: Prosesser og metoder innen systemutvikling - Verktøy, testing, implementering, sikkerhet og trender. Administrasjon av data og hvordan dette kan løses ved hjelp av databaser, datamodellering og database administrasjon. Metoder og teknikker for programutvikling. Datastrukturer og algoritmer. Ulike typer programmeringsspråk. Testing, dokumentasjon og vedlikehold av programsystemer. Brukergrensesnitt og webdesign. Menneske - maskin interaksjon. Muligheter og begrensninger i forbindelse med bruk av web. Sentrale problemer i webdesign. HTML-kode for å lage websider.

5 Tor Atle Hjeltnes5 EUCIP Core Level Operate •Læremål: Lære om prinsipper og begreper for oppbygging og virkemåte til tekniske IT-installasjoner, og hvordan disse installasjonene skal overvåkes og driftes. •Emner: Datamaskinkomponenter og arkitektur inkludert multimediekompo- nenter. Operativsystemer, prosessbegrepet, minneadministrasjon, sikkerhet og eksempler på operativsystemer (Windows og Linux). Kommunikasjon og nettverk med hovedvekt på prinsipper, nettverkskomponenter og arkitektur samt protokoller. Nettverkstjenester som sikkerhet på nettet, DNS, WWW, e- postsystemer og bruk av multimedier på nett. Trådløs og mobil kommunikasjon. Nettverksadministrasjon. Tjenestetilbud, levering, kvalitet og support.

6 Tor Atle Hjeltnes6 EUCIP Elective Level •EUCIP Elective Level •22 ulike retninger for spesialisering –IS Manager –IS Quality Auditor –Enterprise Solutions Consultant –Business Analyst –Logistics & Automation Consultant –Sales and Application Consultant –Client Services Manager –IS Project Manager –IT Systems Architect –IS Analyst –Web & Multimedia Master –Systems Integration & Testing Engineer –Software Developer –Database Manager –X-Systems Technician –Telecommunications Engineer –Network Architect –Security Adviser –Network Manager –Configuration Manager –Help Desk Engineer –IT Trainer •Bygges opp av ulike komponenter (andre sert. SP) •800 timer (ECTS)

7 Tor Atle Hjeltnes7 EUCIPs overordnede målsetning •Å definere en brukerindustridrevet struktur og standard av stillingsbetegnelser for IT- profesjonelle (også internasjonalt). •Å tilby en vei for livslang læring og kompetanseheving med dokumentert kunnskap for IT-profesjonelle •Å bidra til å lukke kompetansegapet innen IKT. •Å etablere et solid europeisk servicenettverk for utvikling av IT-kompetanse.

8 Tor Atle Hjeltnes8 Målgruppen •Målgruppen for EUCIP-sertifiseringen er personer som har behov for: –Påbygging av tidligere utdannelse –Omskolering –Dokumentasjon av realkompetanse –Utdanning innen IT området

9 Tor Atle Hjeltnes9 Hvordan gjennomføre EUCIP Core Level •Kun gjennomføre sertifiseringstestene (60 + 30 min). •Kjøpe lærebok og lese seg opp for deretter å ta sertifiseringstestene. •Følge et av TISIPs nettkurs med kompetansekartlegging og deretter avlegge sertifiseringstest. •Delta i EUCIPs kompetanseprogram (2-dagerskurs) og deretter ta sertifiseringstest. •Studere ved TISIP fagskole (som har EUCIP Core Level integrert i studiet) •Gjennomføre data.ing HiST hvor EUCIP kan være et fag med studiepoeng (integrert som en del av et fag)?

10 Tor Atle Hjeltnes10 Hvorfor integrere EUCIP- sertifisering i høyere utdanning? •Dokumentere kompetanse hos studentene •Gi studentene bedre muligheter for jobb i utlandet •Få definert de ulike retningene innen IT på nasjonalt og internasjonalt nivå, tilpasse de til våre studium. •Forenkle muligheten til å utvikle/gjennomføre Joint Study Programs •Generelt øke verdien på studiene og på studentene •Særlig noe for etter- og videreutdanning? •Vise at vi strekker oss etter de behovene som blir signalisert fra markedet der studentene skal ut i jobb •Dokumentasjon av kunnskap og ikke læringsprosessen - er det noe studentene ønsker i større grad? •Noe mer enn ”bare” studiepoeng, konkurransefortrinn?

11 Tor Atle Hjeltnes11 Kvalitetssikring •Syllabus laget av CEPIS •De samme sertifiseringstestene for alle i hele Europa •Godkjenning av testsenter •Godkjenning av lærestoff •Godkjenning av kursinnhold

12 Tor Atle Hjeltnes12 Samarbeid •Kjøre EUCIP-seminar/kurs på deres skole (vi har lærebøker og nettkurs). •Samarbeide om å få på plass en eller flere Elective Level utdanninger.

13 Tor Atle Hjeltnes13 Vite mer om EUCIP og TISIP! •Se www.eucip.nowww.eucip.no •Se www.tisip.nowww.tisip.no •Ta kontakt med meg toratle@tisip.notoratle@tisip.no •EUCIP bøkene våre kan kjøpes fra www.tisip.no www.tisip.no


Laste ned ppt "Tor Atle Hjeltnes1 EUCIP-sertifisering •EUCIP står for European Certification of IT Professionals og er et konsept for sertifisering av IT-profesjonelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google