Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

T Telepensjonistene 10.4.13. FRIVILLIGHET LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "T Telepensjonistene 10.4.13. FRIVILLIGHET LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG."— Utskrift av presentasjonen:

1 T Telepensjonistene 10.4.13

2 FRIVILLIGHET LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG

3

4

5 LARVIKSMODELLEN:  Frivilligsentralen - selvstendig organisasjon med egen styringsstruktur: Årsmøte, Styre (5 medl, 2 varaer)  17 foreninger utgjør Årsmøtet (de 6 første utgjør styret)  Redd Barna  IOGT  Turistforeningen LOT  Innvandrerråd  Idrettsråd  KIA (Kristent interkulturelt arbeid)  Home Start  Kiwanis  Røde Kors  Blindeforbundet Vestfold  Larvik Filmklubb  Larvik Fotoklubb  Filippinsk danseforening  Hjelp oss å hjelpe  KFUK  Grønt Nettverk  Larvik Diabetesforbund  Organisert under enheten Samfunnskontakt

6 Frivilligsentralen i Larvik Munken, Storgt. 20 www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik

7 Høytidelig åpnet 9. mars 2013!

8 GENERELT PRINSIPP:  Skaffe oversikt over eksisterende prosjekter i Larvik – formidle kontakt, gi informasjon, ”lose” frivillige til relevant organisasjon eller aktivitet.  FS skal ikke konkurrere med eksisterende aktiviteter, men støtte opp, styrke og koordinere ved behov. FRIVILLIGSENTRALENS (FS) DELTAKELSE/ENGASJEMENT

9 TANUM GJENBRUKSSENTRAL  VIDEREFØRING av drift – nå med frivillige  Alle inntekter går til sosiale/samfunnsnyttige prosjekter i Larvik  FORENINGEN ”HJELP OSS Å HJELPE” – med lokaler i Munken og på Tanum  VI ÅPNER LØRDAG 13!  OG vi trenger frivillige!  BUTIKK ÅPEN ONSDAG og LØRDAG 11-14

10 Samarbeid med MENIGHETENE  STØTTE TIL FRITIDSAKTIVITETER (etablere fond til betaling av kontingenter, utstyr mm)  SOMMERLEIR i JUNI – SAMARBEID MED METODISTKIRKEN KS-VEDTAK: FATTIGDOMSPROSJEKT, VERBALFORSLAG KOMM. STYRE 12.12.12 «Rådmannen utarbeider en handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom, planen skal munne ut i konkrete, målretta tiltak. Frivilligsentralen inviteres med i arbeidet som koordinator for lag/foreninger. Planen legges fram til politisk behandling høsten 2013, med tanke på innarbeidelse i strategidokumentet 2014 – 2017»

11 PROSJEKT LYTTEVENN  Samarbeidsprosjekt ml skoler og ulike foreninger/lag – kanskje pensjonistuniversitetet?  Målsetning: gi lesetrening, styrke leseferdighetene i Larvik – f eks for alle 3-klassingene?  LEKSEHJELP?

12 ENESTÅENDE FAMILIER  Samarbeid med IOGT  Et tilbud til alle som lever alene med barn  - som savner noen å gjøre hyggelige ting sammen med i helgene  - som ønsker større nettverk  - som opplever sosiale utfordringer etter samlivsbrudd  - som er innflytter til Larvik og kjenner lite folk i nærmiljøet  Typiske aktiviteter:  Aketurer  Skøyteturer  Dansekurs  Teatermoro for barna  Badeturer  Grilling i skogen  Svømmehall  Lekeland  Soppturer  Juletrehogst  St.hans-aften, 17. mai…  Pepperkakebaking  Hobbyverksted  Båtturer  Bowling.

13 NYE MEDLEMSORGANISASJONER DIABETESFORBUNDET  Ønsker å låne våre lokaler til inspirasjonsgrupper – hvordan leve med diabetes  Åpning for samarbeid:  Kostholdskvelder  Foredrag  Matkurs – på Tanum? GRØNT NETTVERK  Ønsker å lage grønt «stunt» utenfor Munken: urtehage midt på Storgata!  Miljøprosjekter  Kurskvelder:  Øko-kjøring  Grønnsaksdyrking?  ??

14 NYE MEDLEMSORGANISASJONER KFUK/KFUM  Leksehjelp  Flerkulturelt arbeid HJELP OSS Å HJELPE  Samler inn klær og ting  Deler ut til trengende  Gratis lokale hos oss i Munken og på Tanum  Samarbeid – sosialt arbeid  Sommerleir  Billetter til arrangementer  Fargespill  Larvik barne- og ungdomsteater

15 INDIVIDUELLE FRIVILLIGHETS- PROSJEKTER  «Enkeltkoblinger»:  Den som trenger hjelp, ringer meg  Jeg har registrerte frivillige som har krysset av ønsker på liste  De to møtes, sammen med meg  «Koplingen» er gjort, de to avtaler selv møter  Evaluering hos meg  Eksempler:  Ledsageroppdrag for NAV  Krisesenter, Tønsberg: hjelp til etablering i Larvik  Syke som trenger assistanse  Eldre som trenger selskap!

16 INTEGRERING = INKLUDERING!  SAMARBEID MED NAV – FLERKULTURELT ARBEID  HVA MED INNFLYTTERGUIDE?  «LARVIK-LOS» ??  «SNAKKE NORSK-KAFE» i Munken: samarbeid med innvandrerrådet m. fl., rettet mot alle fremmedspråklige i Larvik.

17 MULIGE PROSJEKTER FRIVILLIGSENTRALEN KAN/BØR ENGASJERES I: FOLKEHELSE: GÅGRUPPER I SENTRUM? FARGESPILL – rekruttere medhjelpere Behov for hjelp under øvelser og forestillinger. Div. funksjoner. NATTERAVNER : behov for styrking og koordinering? Sandefjord Frivilligsentral gjør viktig innsats her. PC-kurs, arrangere små kurs i egne lokaler? SPRÅKKURS? BESØKSTJENESTE SYKEHJEM – hvordan fungerer dette? TRANSPORT AV «FOLK» – hvordan fungerer dette? ”Ibsen-reading”: samle ulike mennesker, også innvandrere, lese gjennom f eks. Ibsens skuespill i løpet av våren. En del av snakk-norsk-kafe? HOMESTART – rekruttere frivillige RADIOSENDING en time per uke? Om friv sentralens aktiviteter? Andre organisasjoners aktiviteter? Arena? Bølgen? - rekruttere frivillige til innsats? SELVHJELPSGRUPPER? LÆR Å STRIKKE, LÆR FRANSK, FILOSOFI?

18

19 VÅRT MOTTO: DET DU KAN … - ER DET VI TRENGER!

20 TAKK FOR MEG! Send GJERNE gode RÅD og TIPS hit : post@larvik.frivilligsentral.no tone.m.anderssen@larvik.kommune.no Mobil: 975 80 620


Laste ned ppt "T Telepensjonistene 10.4.13. FRIVILLIGHET LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google