Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

T Telepensjonistene 10.4.13 Min bakgrunn:.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "T Telepensjonistene 10.4.13 Min bakgrunn:."— Utskrift av presentasjonen:

1 T Telepensjonistene Min bakgrunn:

2 FRIVILLIGHET LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG EN SKJØR BLOMST…
Erfaringer: Tønsberg: ikke vellykket med ”henvisning” fra NAV, voksenopplæring etc… SOM SUPPLEMENT TIL KOMMUNALE TJENESTER - IKKE I STEDET FOR! IKKE AKTIVITETER SOM JEG FINNER PÅ… MEN SOM FRIVILLIGE HAR LYST TIL Å SETTE I GANG!

3 Med den statlige støtten: Vi inngår I et større nettverk – mange sentraler,

4 9 av 14 kommuner Horten og Larvik på vei, da gjenstår Lardal, Hof og Stokke

5 LARVIKSMODELLEN: Frivilligsentralen - selvstendig organisasjon med egen styringsstruktur: Årsmøte, Styre (5 medl, 2 varaer) 17 foreninger utgjør Årsmøtet (de 6 første utgjør styret) Redd Barna IOGT Turistforeningen LOT Innvandrerråd Idrettsråd KIA (Kristent interkulturelt arbeid) Home Start Kiwanis Røde Kors Blindeforbundet Vestfold Larvik Filmklubb Larvik Fotoklubb Filippinsk danseforening Hjelp oss å hjelpe KFUK Grønt Nettverk Larvik Diabetesforbund Organisert under enheten Samfunnskontakt 6 første representert I styret, + politisk representant. Andre steder er FS org under helse/sosial eller kultur. Noen steder ønsker de å komme ut av “hjelpe og trøste”-stempelet, Mer over mot en nærmiljøsentral for alle innbyggerne.. MEN eierskapet låses ikke en gang for alle – alle foreninger og lag kan bli med!

6 Frivilligsentralen i Larvik Munken, Storgt. 20
POTENSIAL FOR SAMLOKALISERING: Hjelp oss å hjelpe Frisklivssentral Aktiv Larvik Opplev Larvik? Turistinformasjon? Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik

7 Høytidelig åpnet 9. mars 2013!

8 FRIVILLIGSENTRALENS (FS) DELTAKELSE/ENGASJEMENT
GENERELT PRINSIPP: Skaffe oversikt over eksisterende prosjekter i Larvik – formidle kontakt, gi informasjon, ”lose” frivillige til relevant organisasjon eller aktivitet. FS skal ikke konkurrere med eksisterende aktiviteter, men støtte opp, styrke og koordinere ved behov.

9 TANUM GJENBRUKSSENTRAL
VIDEREFØRING av drift – nå med frivillige Alle inntekter går til sosiale/samfunnsnyttige prosjekter i Larvik FORENINGEN ”HJELP OSS Å HJELPE” – med lokaler i Munken og på Tanum VI ÅPNER LØRDAG 13! OG vi trenger frivillige! BUTIKK ÅPEN ONSDAG og LØRDAG 11-14 Ønske om samarbeid/videreføring. Per i dag et LAR-prosjekt, men legges ned ila kort tid. Mulig å flytte til sentrum? Viktig som lavterskeltiltak.

10 Samarbeid med MENIGHETENE
STØTTE TIL FRITIDSAKTIVITETER (etablere fond til betaling av kontingenter, utstyr mm) SOMMERLEIR i JUNI – SAMARBEID MED METODISTKIRKEN KS-VEDTAK: FATTIGDOMSPROSJEKT, VERBALFORSLAG KOMM. STYRE «Rådmannen utarbeider en handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom, planen skal munne ut i konkrete, målretta tiltak. Frivilligsentralen inviteres med i arbeidet som koordinator for lag/foreninger. Planen legges fram til politisk behandling høsten 2013, med tanke på innarbeidelse i strategidokumentet 2014 – 2017» Innspill fra Predikantringen, ønske om samarbeid og konkrete tiltak mot fattigdomsproblematikk i Larvik. Forankret politisk hos ordfører.

11 PROSJEKT LYTTEVENN Samarbeidsprosjekt ml skoler og ulike foreninger/lag – kanskje pensjonistuniversitetet? Målsetning: gi lesetrening, styrke leseferdighetene i Larvik – f eks for alle 3-klassingene? LEKSEHJELP? Her må vi sjekke ut hva som faktisk gjøres av leksehjelp-tiltak: Kongegt, Fabrikken KFUK Røde Kors forespørsel fra Eva Guii-Larsen. Oppsøkende leksehjelp i hjemmet. Aktivitet for pernsjonister? Per Fugelli: Frivilligsentralen skal lage gode menneskelige møter – Gi folk en grunn til å stå opp om morgenen Paul Mc Cartney: will they til need me, will they still feed me, when I´m 64?

12 ENESTÅENDE FAMILIER Samarbeid med IOGT
Et tilbud til alle som lever alene med barn - som savner noen å gjøre hyggelige ting sammen med i helgene - som ønsker større nettverk - som opplever sosiale utfordringer etter samlivsbrudd - som er innflytter til Larvik og kjenner lite folk i nærmiljøet Typiske aktiviteter: Aketurer Skøyteturer Dansekurs Teatermoro for barna Badeturer Grilling i skogen Svømmehall Lekeland Soppturer Juletrehogst St.hans-aften, 17. mai… Pepperkakebaking Hobbyverksted Båtturer Bowling .

13 NYE MEDLEMSORGANISASJONER
DIABETESFORBUNDET GRØNT NETTVERK Ønsker å låne våre lokaler til inspirasjonsgrupper – hvordan leve med diabetes Åpning for samarbeid: Kostholdskvelder Foredrag Matkurs – på Tanum? Ønsker å lage grønt «stunt» utenfor Munken: urtehage midt på Storgata! Miljøprosjekter Kurskvelder: Øko-kjøring Grønnsaksdyrking? ??

14 NYE MEDLEMSORGANISASJONER
KFUK/KFUM HJELP OSS Å HJELPE Leksehjelp Flerkulturelt arbeid Samler inn klær og ting Deler ut til trengende Gratis lokale hos oss i Munken og på Tanum Samarbeid – sosialt arbeid Sommerleir Billetter til arrangementer Fargespill Larvik barne- og ungdomsteater

15 INDIVIDUELLE FRIVILLIGHETS-PROSJEKTER
«Enkeltkoblinger»: Den som trenger hjelp, ringer meg Jeg har registrerte frivillige som har krysset av ønsker på liste De to møtes, sammen med meg «Koplingen» er gjort, de to avtaler selv møter Evaluering hos meg Eksempler: Ledsageroppdrag for NAV Krisesenter, Tønsberg: hjelp til etablering i Larvik Syke som trenger assistanse Eldre som trenger selskap!

16 INTEGRERING = INKLUDERING!
SAMARBEID MED NAV – FLERKULTURELT ARBEID HVA MED INNFLYTTERGUIDE? «LARVIK-LOS» ?? «SNAKKE NORSK-KAFE» i Munken: samarbeid med innvandrerrådet m. fl., rettet mot alle fremmedspråklige i Larvik. Slik kafe finnes på Norskskolen, men fredag kl. 1200

17 MULIGE PROSJEKTER FRIVILLIGSENTRALEN KAN/BØR ENGASJERES I:
FOLKEHELSE: GÅGRUPPER I SENTRUM? FARGESPILL – rekruttere medhjelpere Behov for hjelp under øvelser og forestillinger. Div. funksjoner. NATTERAVNER: behov for styrking og koordinering? Sandefjord Frivilligsentral gjør viktig innsats her. PC-kurs, arrangere små kurs i egne lokaler? SPRÅKKURS? BESØKSTJENESTE SYKEHJEM – hvordan fungerer dette? TRANSPORT AV «FOLK» – hvordan fungerer dette? ”Ibsen-reading”: samle ulike mennesker, også innvandrere, lese gjennom f eks. Ibsens skuespill i løpet av våren. En del av snakk-norsk-kafe? HOMESTART – rekruttere frivillige    RADIOSENDING en time per uke? Om friv sentralens aktiviteter? Andre organisasjoners aktiviteter? Arena? Bølgen? - rekruttere frivillige til innsats? SELVHJELPSGRUPPER? LÆR Å STRIKKE, LÆR FRANSK, FILOSOFI? Natteravner – få med innvandrerorganisasjonene!! Sykehjemmene – kan noen spille et instrument og underholde på sykehjemmene? Utlyse sommerjobber: være barnebarn på sykehjemmet? PÅ TV: Godfoten dans m follkehøyskole, Sandefjord. Funksjonshemmede kom til dans en gang I uka, samarbeid med Folkehøyskole – Fredtun?

18 DETTE ER DET SKREVET AVHANDLINGER OM!
Lykkelig som frivillig Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet – mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre. Sosiale relasjoner er viktige for lykke. 2 personer har meldt seg, vil bruke minst en dag i uka på Frivilligsentralens kontor i Munken. Utrolig flott for meg!

19 DET DU KAN … - ER DET VI TRENGER! VÅRT MOTTO:
Noen historier fra virkeligheten: Janne… Poul… Didriksen… Marianne…

20 post@larvik.frivilligsentral.no tone.m.anderssen@larvik.kommune.no
TAKK FOR MEG! Send GJERNE gode RÅD og TIPS hit: Mobil:


Laste ned ppt "T Telepensjonistene 10.4.13 Min bakgrunn:."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google