Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jamføring av internasjonale studieprogrammer – en nyttig erfaring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jamføring av internasjonale studieprogrammer – en nyttig erfaring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jamføring av internasjonale studieprogrammer – en nyttig erfaring
NOKUT-konferansen 2009 Etelka Tamminen Dahl Universitetet i Bergen

2 2006 – Avtale om jamføring av forskjellige funksjonsområder mellom seks universiteter
Samarbeidende universiteter: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Katholieke Universiteit Leuven Göteborgs Universitet Turun Yliopisto Universitetet i Bergen Aarhus Universitet, koordinator

3 Initiativ og hovedmål Initiativ: Rektoratene ved lærestedene
Å finne ut den beste måten i praksis å gjennomføre internasjonale masterprogrammer Å lære fra hverandre Ikke konkurranse Ikke for å finne ut hvem som er best i klassen Internasjonalt samarbeid er krevende. Dersom det inngås samarbeidsavtaler er de ofte bindende. Derfor er det viktig at alle parter på forhånd nøye vurderer internt sine ressurser for deltakelse i et fellesprosjekt. Dette bør også understrekes før samarbeidsavtalene underskrives. Dette jamføringsprosjektet var det første for flere av deltakerne og en slet nok en del med aktiv deltakelse fra alle parter. Det bør allerede i utgangspunktet poengteres at jamføringer tar tid og kan være svært arbeidskrevende dersom det er ønskelig med resultater som alle partnere har nytte av.

4 Arbeidsspråk og metode
Møte- og seminarspråk: engelsk Felles dokumentspråk: engelsk Ellers: dansk, finsk, norsk, tysk, svensk Jamføringsmetoder: Innhenting av opplysninger – møter spørreundersøkelse Analyse av dataene, Center for Forskningsanalyse, Århus Seminar, Bergen Sluttrapport: ”International Master Programmes – a benchmarking project focussing on best practices”

5 Definisjoner Hva er et internasjonalt masterprogram?
I vårt prosjekt omfattet det tre kategorier studieprogrammer: Internationalised mainstream master programmes that attract foreign students (i.e. this definition allows programmes taught in the mother tongue, to be taken into consideration, if it attracts foreign students or staff). International, mainly English taught master programmes, especially designated to attract students from abroad. International joint master programmes, organised in an integrated way by a number of universities, offering differentiated learning opportunities to international students.

6 Spørreskjemaet: Del I Deltakerinstitusjonenes strategi for internasjonale studieprogrammer Lovgivningen angående internasjonale studieprogrammer Antallet innreisende og utreisende studenter Gjennomstrømning og frafall

7 Spørsmålskategorier i spørreskjemaet
Markedsføring Rekruttering Finansiering Studentvelferd Struktur og innhold i programmene Kvalitetssikring Incentiver for å sende egne studenter ut

8 I tillegg Spørsmål angående: Rekruttering av personale
Pedagogiske metoder Vitnemål og vitnemålstillegget Krav om masteroppgave Språkpolitikk

9 Seminaret i april 2007 Representanter fra alle programmene var invitert Følgende fem temaer ble drøftet: Kvalitetssikring, ledet av professor Maurice Mittelmark, UiB Markedsføring av internasjonale programmer, ledet av programkoordinator Tarja Hyppönen, Turun yliopisto Finansiering og skolepenger, ledet av Martina Schmode, direktør for Internasjonalt kontor ved Christian-Albrechts-Universität Støtte til internasjonale studenter, ledet av Poul Bonde, som er direktør for Internasjonalt kontor ved Århus universitet Fellesgrader/vitnemål, ledet av professor Bernt Lindtjørn, UiB

10 Erfaringer Målet med ”benchlearning” ble innfridd!
MEN ”Top – down” opplegg Initiativtaker må følge opp sitt forslag – to læresteder falt fra dette prosjektet uten at vi fikk noen forklaring Jamføring er i vår sammenheng SAMARBEID! Samarbeid krever tid for at resultatet skal bli optimalt God tid til drøfting av definisjoner, av indikatorer for jamføring og gjennomføringen av selve jamføringsprosjektet (kulturelle forskjeller); i vårt tilfelle: forberedelse av spørreskjema, analyse av innhentet data og seminaret Innhenting av sammenligningsbar data krever tid Oppfølging av et avsluttet prosjekt kan være vanskelig, og er det behov for det?

11 Erfaringer De ansvarlige for de utvalgte programmene for jamføring var svært positivt innstilt til opplegget: Vi er blitt synlige og en drøfter VÅRE problemer!

12 Avsluttende merknad “Overall, the benchmarking process regarding IMP so far has achieved the aim and has been a positive learning process for everyone involved. However, as with all projects, the cost (time and resources) of such benchmarking processes should be carefully discussed in light of the obligations and benefits of such a process as well as.”

13 JOINT DEGREE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION NETWORK JOIMAN
LLP Action Erasmus Network – Structural Network WEB-sidene:

14 En felles diskusjonsarena
Initiativ: De internasjonale medarbeiderne (administrasjonen) i tråd med universitetets handlingsplan Språk: Engelsk (italiensk, fransk, tysk) The aim of the common discussion platform is to analyse the existing administrative procedures and practices in the management of Joint programmes at Master and PhD level, and to develop new guidelines, good practice examples and common cooperation tools. In addition, the project aims at preparing European universities to the opportunities and challenges of the Erasmus Mundus II Programme, in particular in the effective development of quality.

15 Partnere Università degli Studi di Padova
Koordinator – University of Bologna Partners: Università degli Studi di Padova Université des Sciences et technologie de Lille 1 Université Louis Pasteur Strasbourg 1 Université Bordeaux 1 Universidad de la Iglesia de Deusto Karl-Franzens Universtät Graz Universiteit Antwerpen Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iasi Vilniaus Universitetas Universitetet i Bergen Lunds Universitet Masarykova Univerzita Ruhr-Universtät Bochum Universität Leipzig + Associazione servizi e ricerhe Rui, NCP Italia; Ministerie van Onderwijs en Vorming/ERASMUS MUNDUS NS BEnl, Belgia; Svietimo mainu Paramos Fondas, Litauen

16 Workpackages Education/Scolarity Administrative Issues in Joint Programmes Financial Issues in Joint Programmes 3. Quality/Organisation/Services in Joint Programmes 4. Development and administration of Joint PHD Programmes 5. Development and administration Joint Programmes with non EU HEI 6. Management and Planning 7. Quality Assurance 8. Dissemination 9. Exploitation UiB i tre arbeidsgrupper, i tillegg sender vi data til de andre arbeidsgruppene

17 Arbeidsform og kostnader
Flere arbeidsgrupper Spørreskjema Seminarer Kostnadene for UiB i perioden vil bli ,00 Euro UiB vil motta tilskudd fra EU 16.698, 00 EURO, dvs 34,51% av totalkostnadene. Vårt bidrag regnet i arbeidstimer er ,00 EURO, dvs 65,49% Arbeidsbelastning: 129 dager

18 Spørreskjemaet, sendes til 100 læresteder
Part 1 HEI organisation (institutional level) Part2 Joint programmes (JPs level) A - Management and organisation of JPs (common to WP ) B - Selection procedure (Quest WP1) C - Financial issues (Quest WP2) D - Quality (Quest WP3)

19 Spørsmål: Internasjonal bevissthet
Does your institution apply the requirements in the European Standards and Guidelines for Quality Assurance (The ENQA-standards) Yes/No

20 Spørsmål om studieplanenes kvalitet
How does your institution meet the requirement that a joint programme should be a coherent, holistic programme of study – not just a curriculum consisting of separate, loosely compounded modules? By providing written guidelines concerning curriculum design By offering pedagogical support By having a standing joint programme forum By supporting the staff members participation at consortium meetings Other (Please describe) You can tick several options!

21 Spørsmål om læringsutbytte
How or by whom are the learning outcomes and competences defined On programme level: Jointly within the consortium By the coordinating institution Other (Please describe) There are no learning outcomes defined on programme level On module level: By the providing institution Other Please describe) There are no learning outcomes defined on module level Are there guidelines concerning student workload within the consortium? Yes/No

22 Erfaringer så langt Stort prosjekt En del språkproblemer
Forskjellige kulturer Ujevn deltakelse fra partnerne i arbeidet Ujevn kompetanse blant partnerne Men Faglig interessant omfatter aktuelle undervisningspolitiske problemstillinger gir deltakerne god innsikt i hvordan det arbeides med fellesgrader i Europa

23 Sluttord Et systematisk jamføringsprosjekt er tidkrevende, men også givende Et mest vellykket prosjekt (selvfølgelig) støttes opp av ledelsen og kollegaene går sammen inn for prosjektet En må lære seg å kjenne sine partnere En MÅ ta hensyn til språkproblemer En må lære seg å jobbe i internasjonalt fellesskap og i forskjellige kulturer


Laste ned ppt "Jamføring av internasjonale studieprogrammer – en nyttig erfaring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google