Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© ABB Offshore Systems AS- 2004- Alvheim FPSO Konstruksjons utfordringer og analyse metodikk v/ Agnar Bergo og Jan Wigaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© ABB Offshore Systems AS- 2004- Alvheim FPSO Konstruksjons utfordringer og analyse metodikk v/ Agnar Bergo og Jan Wigaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 © ABB Offshore Systems AS- 2004- Alvheim FPSO Konstruksjons utfordringer og analyse metodikk v/ Agnar Bergo og Jan Wigaard

2 © ABB Offshore Systems AS Agenda  Introduksjon  Feltdata  Gjennomføringsplan  Konstruksjons utfordringer  Erfaringer fra tidligere FPSO-prosjekter  Alvheim FPSO  Styrende design parametre  Valgte løsninger  Bygging/ sammenstilling  Analysemetodikk

3 © ABB Offshore Systems AS Felt data  Opperatør: Marathon Petroleum Company (Norway)  Feltdata:  Feltet ligger vest for Heimdal  Vanndyp ca. 120 meter  Olje først påvist i 1993/94, prøveboring i 2004  Anslåtte oljeforekomster er 28 mill. standard kubikkmeter oljeekvivalenter  Anslått dag produksjon ca. 80 000 fat olje  Norsk Hydro’s Vilje (tidl. Klegg) vil bli knyttet opp til Alvheim (35 000 fat pr. dag)  Levetid 20 år ALVHEIM

4 © ABB Offshore Systems AS Gjennomføringsplan  EPCI kontrakt (ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjons og installasjonsarbeid)  Topside kontrakt ca. 2,2 milliarder NOK  Prosjekteringstid ca. 21 måneder

5 © ABB Offshore Systems AS FPSO - erfaringer  Erfaringer fra tidligere FPSO’er viser at det er mange muligheter til forbedringer. (Ref. ”OLF FPSO Project 2002”) Årsakene til problemene er:  Designsfeil/ svakheter:63%  Operasjonelle feil:16%  Konstruksjonsfeil:12%  Testing/ ferdigstillelse:9%

6 © ABB Offshore Systems AS FPSO - erfaringer Feil og mangler knyttet til konstruksjonsutforming  Grønn sjø Bølger langs skutesiden forårsaker skader på utstyr, kabelgater, pipesupports etc.  Sprekker i tanker i skrog Interne sprekker mellom tanker oppdages på 60% av FPSO’ene. Dette er ikke uvanlig for handelsskip, men er svært kostbart og omfattende for en FPSO. Konvensjonell skrogdesign og utmattingsberegninger viser seg å ikke holde for FPSO’er under drift.  PAU opplagring på dekk (utmatting pga skrog bevegelse)  Vibrasjoner pga roterende utstyr (støy, nedbøyninger,utmatting)  Sprekker i rør pga relativ bevegelse mellom PAU og skrog Generelle årsaker til feil og mangler:  konseptuelle svakheter  manglende erfaring og opplæring i prosjekteringsteamet  interface med utstyrsleverandører

7 © ABB Offshore Systems AS Alvheim FPSO “ODIN” - bygget som shuttletanker i 2000 - bygges om til FPSO i Singapore i 2005

8 © ABB Offshore Systems AS Alvheim FPSO Alvheim Topside består av: - 11 PAU’er (Pre Assembled Units) - 4 Piperacks - Flammetårn - 2 kraner

9 © ABB Offshore Systems AS Konstruksjonsutfordringer Vekt og tyngdepunkt begrensninger  Maks operasjonsvekt: 9765 tonn  Maks høyde av tyngdepunkt ~10meter over dekk Andre begrensninger:  Skrog styrke / deformasjon Styrende design parametre:

10 © ABB Offshore Systems AS Konstruksjonsutfordringer Største utfordringer:  K onseptet for opplagring av PAU’er ble utviklet i tilbudsfasen og tidlig i detaljprosjekteringen – tid og ressurskrevende!  Designet av PAU opplagrene og flammetårn styres i hovedsak av bølgeindusert utmatting  gode detaljløsninger må etableres tidlig  omfattende analysearbeid nødvendig for å verifisere levetid  Estimere realistiske vekt-/ tyngdepunktsdata tidlig i prosjekteringsfasen  Valg av analysemetodikk  globalanalyse av skrog og topside - er en nødvendighet!  lokalanalyser av kritiske detaljer  Samarbeid med leverandører av roterende utstyr m.h.t. design av dempere og verifikasjon av støy/vibrasjonskrav  Kort gjennomføringstid  ikke tid for optimalisering, avgjørelser må tas raskt – ingen tid til utredninger  store krav til riktig erfaring hos den enkelte ingeniør –liten tid til opplæring  tett sammarbeid med klasseselskap (DnV) i design av PAU supportene  tett samarbeid med 3. parts verifikasjonsselskap (DnV)

11 © ABB Offshore Systems AS Konstruksjonsutfordringer Valgt design for PAU opplagring  Skrogets kapasitet styrer plassering og funksjon av opplagerene  Begrenset kapasitet til å ta sideveis krefter i midtre del av skipet  Doble skott langs skutesidene gir stor kapasitet for å kunne ta sideveis krefter  Felles opplager for to PAU’er øker kapasiten for å kunne ta sideveis krefter  Statisk mest mulig bestemt opplagring for å gi minimum av tvang og forutsigbar kraftgang ~33mm ~30–50mm

12 © ABB Offshore Systems AS Konstruksjonsutfordringer Valgt design av PAU’er:  Vertikal opplagring på elastomer-lagre  Statisk bestemt system for sideveisfastholding (1 + 2 fastholdingspunkter)  Skjærkapasiteten av dekksplatene utnyttes  Fagverk av rør-profiler og gussetplater  Torsjonsbokser integrert i opplagerpunktene som tar sideveislast  Løftepunkter med gjennomgående plater. Valgt design av Piperacks:  Opplagres direkte på tverrskipsrammene (t=12mm)  kobles mot PAU’ene i tverrskipsretning  glidelager i teflon i langskipsretningen

13 © ABB Offshore Systems AS Konstruksjonsutfordringer Vertikal support i midten Sideveis support på skutesiden Piperack support

14 © ABB Offshore Systems AS Konstruksjonsutfordringer Opplagring av generator modul, vekt ca. 1200 tonn

15 © ABB Offshore Systems AS Konstruksjonsutfordringer Piperack opplagring mot dekk: - fleksibilitet mht. skrog defleksjoner over lengden av opplageret - fleksibilitet mht. skrog bevegelse over lengden av piperacken Teflon lager Fleksibel endeplate Helsveist forbindelse Tie-Down bolter

16 © ABB Offshore Systems AS Sammenstillingverksted - Vetco Aibel - Haugesund Bygging/ sammenstilling  PAU’er sammenstilles i Haugesund  Piperacks fabrikeres og monteres i Singapore  Flare ikke bestemt ennå  PAU transporteres til kaikant på trailere  Løfting av PAU’er gjøres av Scaldis  Løfting av Flammetårn av ”Uglen”  PAU dekksseksjoner bygges i Polen og Russland

17 © ABB Offshore Systems AS


Laste ned ppt "© ABB Offshore Systems AS- 2004- Alvheim FPSO Konstruksjons utfordringer og analyse metodikk v/ Agnar Bergo og Jan Wigaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google