Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konvertering til ny matrikkel i Nordland Rica Hotell Bodø 10.02.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konvertering til ny matrikkel i Nordland Rica Hotell Bodø 10.02.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konvertering til ny matrikkel i Nordland Rica Hotell Bodø 10.02.06

2 Matrikkelen erstatter GAB og DEK

3  Kontroller som viser ulike typer feil som innkonsistens manglende relasjoner fullstendighet. Matrikkel registerkontroller Kontroll 1. Eiendom med feil eiendomstype ut fra utfylt felt for eiendomsnummer Kontroll 2. Seksjon har ikke teller/nevner utfylt for sameiebrøk Kontroll 3. Adresse mangler representasjonspunkt Kontroll 4. Adresse mangler G-peker Kontroll 5. Adresse med flere enn én aktiv G-peker, utenom seksj Kontroll 6. Adresse som har G-peker til utgått eiendom Kontroll 7. Matr-adr knyttet til en edm med en annen identifikasjon Kontroll 8. Matr-adr med annet enn blank eller 0001 - 9999 i festenr. felt Kontroll 9. Slettet gamle matr-adr u/koord, u/bygg, u/DSF-merke -Utføres av SK Kontroll 10. Gateadresse med et annet enn blank eller bokst A – Å i bokst-feltet Kontroll 11. Gateadresse som har undernummer Kontroll 12. Bygning uten koordinat (status 0, 1, 2, 7, 8 og 9) Kontroll 13. Bygning mangler G-peker (bygg tatt i bruk) Kontroll 14. Bygning mangler A-peker (gjelder bygg tatt i bruk) Kontroll 15. Boligbygg med peker til samme adresse Kontroll 16. Gammel bygningstype (900-serien) må omkodes Kontroll 17. Koordinater som har feil koordinatsystem Kontroll 18. Bygning med gammel næringsgruppekode (tall-kode) -Utføres av SK Kontroll 19. Kontrollrapporter LokalGAB-Kjøres rett før konvertering Kontroll 20. Eiendom har adresseverdig bygning, mangler adresse Kontroll 21. Adresse uten knytning til bygning Kontroll 22. Seksjonert eiendom uten knytning til adresse Kontroll 23. Seksjonert eiendom uten knytning til bygning Kontroll 24. Adresse uten Spredt/Tett-kode -Utføres av SK Kontroll 25. Adresse mangler kretsopplysninger Kontroll 26. Eiendom som har peker både til gate- og matrikkeladresse Kontroll 27. Flerbolighus (ut fra bygningstypen) med 0 eller 1 bolignummer registrert Kontroll 28. Bolignummer uten A-peker Kontroll 29. Bolignummer uten G-peker Kontroll 30. Eneboliger eller våningshus som har mer enn ett bolignummer Kontroll 31. ”Boligbygningstype” uten bolignummer Kontroll 32. Bolig med peker til eiendom og adresse, eiendom har ikke har peker til samme adresse Kontroll 33. Bestående eiendom uten hjemmelshaver/fester eller aktuell eier/fester, og som ikke er seksjonert eller registrert som fellesareal Kontroll 34. Bygg med K-ref u/knytning til Sefrak-objekt og Sefrak-objekt u/knytning til bygning Kontroll 35. Adresse i bolighus som ikke peker til bolignummer Kontroll 36. Bygning med feil bolignummerering Kontroll 37. Bygning med usikker bygningstype ”U”

4 Kvalitetskrav til GAB-data wMatrikkelkontroller 37 stk 1.Må rettes: 1-17 (Avvik type 1, data vil bli avvist ved import inn i matrikkel) 2.Bør rettes: 18-37 (Avvik type 2, data vil bli importert, men kan lage problemer i systemet/for brukerne) Eksempel 1.Eiendom uten eier/feste 2.Boliger uten leiligheter osv 3.Manglende overføring av boligadresser til folkeregister pga feil i bolignummerering/inngangsnr

5 Gjennomgang av kontrollrapporter wRapportene sendt ut ultimo oktober 2005 wFrist for oppretting 01.02.06

6 Adresser med koordinat 09.01.2006

7 Fylke Gateadr m/koord Gateadr u/koord Tot Gateadr Matrikkeladr m/koord Matrikkeladr u/koord Tot Matrikkelad r Tot adresser Tot m/koord % Adr m/koord Østfold 93441133194772270141392715312192512045598,8 Oslo-Akershus 25458239025497222090932218327715527667299,8 Hedmark 57071196572676375721696592612319312082898,1 Oppland 57485533580187673811937793113594913422398,7 Buskerud 8352936683895548576585551513941013838699,3 Vestfold 922115492265940715942210168710161899,9 Telemark 64348298646463111498432098967449546298,7 Aust-Agder 26390113265033588556436449629526227598,9 Vest-Agder 54586426550122825184929100841128283798,5 Rogaland 1321017141328153797018033977317258817007198,5 Hordaland 11222130112251770143157732918958018923599,8 Sogn og Fjordane 183945551894938927194440871598205732195,8 Møre og Romsdal 4650113946640774636157807812471812396499,4 Sør-Trøndelag 6578112965910611784826166012757012695999,5 Nord-Trøndelag 30966422313884061782641443728317158398,3 Nordland 708032306731096741643517176714487613821995,4 Troms 38842413888342083110543188820718092598,6 Finnmark 26575192659421420821428480224799599,9 Svalbard5720 000 100,0 Totalt hele landet13263998062 133446 1813201181138313142165775213960098,8

8 Antall kommuner uten registrert boligbygging

9

10

11 Matrikkelen  I utgangspunktet en annen situasjon enn det som er tilfelle i dag der mange kommuner har etablert lokale baser.  Sentral database - all matrikkelføring vil skje mot denne.  Uthenting av data til direkte anvendelse eller til bruk gjennom andre systemer vil også skje mot Matrikkelen

12 Iverksettingsplan for Matrikkelen w15. oktober 2006 – Versjon 1.0 ferdig utviklet w wFra 1. november 2006 iverksetting av små grupper av kommuner i prøvedrift. En kommune pr Kartkontor. w1. mars 2007 => iverksetting av Matrikkelen, kommune for kommune w1. juni 2007 versjon 2.0 av Matrikkelen ferdig w31. desember 2007 konvertering ferdig? w…

13 Leveranser fra Matrikkelen  I utviklingen av matrikkelsystemet er det lagt stor vekt på å lage tjenlige grensesnitt for brukerne  Oppdateringsapi’et til oppdatering av matrikkelen, og uthenting av data til bruk i andre systemer.  Innsynsapi’et for å hente ut data ved oppslag eller for å anvende disse dataene i andre systemer. Inkl. WFS, WMS og vanlige Web Services for uthenting.  Endringsloggapi’et anvendes til å hente ut endringer som har skjedd i Matrikkelen.

14 Kriterier wNoen kriterier for valg (det kan være flere): wSamtidig iverksetting for kommuner som har felles drift av KommuneGAB. wDet samme kan vurderes for interkommunale samarbeid eller fellesløsninger f. eks innefor GIS eller fakturering. wAndre regionale grupperinger, for hensiktsmessig gjennomføring av samlinger, opplæring osv. wKommuner som har planlagt EUREF89 overganger i 2007 skal fortrinnsvis tas etter overgang. wDette første forslaget skal brukes som grunnlag for en mer detaljert plan som skal utarbeides i dialog med kommunene før påske 2006.

15 Prøve - Konvertering  Det vil gi nyttig erfaring og avdekke ”feil” i dataene. wFeil som avdekkes rettes før endelig konvertering wSkal være mulig å kjøre flere prøvekonverteringer før endelig konvertering  Konverteringsprogram som kan kjøres fra Kartkontorene wGAB data fra Riks GAB.

16 Pilot kommuner  Pilotering vil foregå i fra november 2006  Det planlegges nå med 12 kommuner som pilot.  Ønskelig med kommuner som har en viss aktivitet  At vedkommende kommune selv er interessert  Aktivt gi tilbakemeldinger om erfaringene  Ferdig med matrikkelkontrollene og prøvekonverteringer innen 1. juni 2006.

17

18 Oppfølgingspunkter  Finn ut i hvilken grad dere har interne systemer som må klargjøres for Matrikkelen wSjekk framdriften hos Systemleverandører  Bidra til å informere om reformen i egen organisasjon  Kompetanse - Opplæring wUnngå tvil - Søk informasjon - vær proaktiv wDelta på opplæring i regi av Kartverket og andre  God kvalitet på dataene – minsker risikoen ved konvertering


Laste ned ppt "Konvertering til ny matrikkel i Nordland Rica Hotell Bodø 10.02.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google