Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Identitet og Omdømme KS Bedrift Eirik Gundersen og Espen Søntvedt, ID Capital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Identitet og Omdømme KS Bedrift Eirik Gundersen og Espen Søntvedt, ID Capital."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Identitet og Omdømme KS Bedrift Eirik Gundersen og Espen Søntvedt, ID Capital

3 INNHOLD OM UNDERSØKELSEN ID– landskap ID-regnskap Implementering av resultater - omdømmeprosess

4 Om undersøkelsen

5 Forfase med attributtgenerering •I arbeidet med å samle sammen så mange relevante attributter som mulig ble følgende benyttet: •Egen fokusgruppe blant KS Bedrift ansatte •Samtaler med enkeltpersoner •Gjennomgang av kommunikasjonsmateriell •Gjennomgang av hjemmesider til KS bedrift, HSH og NHO •Attributtene ble delt i 4 kategorier: •Egenskaper •Personligheter •Fordeler og Ulemper •Følelser

6 567 utsendte e-post 34 % komplette svar

7 Antall svar pr. segment – totalt 410, 192 KS Bedrift, 61 HSH og 157 NHO

8 Antall svarTotalt=192AntallProsent KjønnMann13469,8 Kvinne5830,2 Alder15-2910,5 30-443920,6 45-5911862,4 60+3116,4 Antall ansatte1-94626,9 10-194425,7 20-494626,9 50-992112,3 100-249148,2 StillingAdministrerende direktør eller daglig leder14374,5 Personaldirektør/-sjef eller organisasjonsdirektør/-sjef168,3 Lønnsmedarbeider52,6 Annen stilling innen organisasjonsutvikling eller personal31,6 Økonomidirektør/-sjef eller finansdirektør/-sjef73,6 Annen stilling innen økonomi63,1 Annen topplederstilling42,1 Annen mellomlederstilling52,6 Styreformann10,5 Annen stilling21,0 BransjeEnergi4624,0 Avfall/VA og samferdsel4322,4 Kultur og Undervisning168,3 Helse og Velferd189,4 Drift og Utvikling5830,2 Annet115,7 Hvem har svart?

9 Analyse •I segmenteringen er det sett på ulike former for analyser, blant annet: •Korrespondanseanalyse: En statistisk analyse som finner strukturer i en kompleks datamatrise og presenterer strukturene visuelt i et plot. Dette gir oss et punktdiagram der attributter og aktører som er like hverandre eller inntreffer samtidig plasseres i nærheten av hverandre, mens attributter og aktører som er ulike hverandre plasseres langt fra hverandre. •Driveranalyse: Brukes for å se hvilke attributter som påvirker hvorfor man er fornøyd med en leverandør. •Faktoranalyse: Brukes for å samle attributter som likner på hverandre til en felles faktor. Dette reduserer materialet og gjør det enklere å bearbeide. •Tabellanalyse: For å se på oppslutning rundt de ulike attributter og den enkelte aktør.

10 ID-landskapet

11 Et ID-landskap forklarer hvordan medlemmene ser på aktørene.

12 Hoveddimensjonene i medlemsmarkedet OVERSIKTLIG/TRYGG TJENESTETILBUD MAKT/LOBBY INNOVATIV/RISIKO RURAL/FOLKE LIG URBAN/ELITISTI SK UTVIKLE KONSERVER E

13 Egenskaper for ansatte, for arb.giver, betingelser, generelle egenskaper og nettverk NHO HSH KS Bedrift Har gunstige priser på eksperter Gir god informasjon om varsling (si fra om kritikkverdige forhold) Sikrer lønns og arbeidsvilkår Sørger for gode pensjonsavtaler Har moderne avtaler Har rimelig kontingent Har så rimelig kontingent at vi tviler på kvaliteten Har kontingent tilpasset den enkelte bedrift og bransje Har dyr kontingent Har mange medlemmer som oss Har toneangivende bedrifter som medlem Gir tilgang på beslutningstagere høyt i det nasjonalpolitiske systemet Har stor forhandlingskraft Gir tilgang på beslutningstagere høyt i det lokalpolitiske systemet Gir tilgang på personer i regjeringen Har aktive lobbyister Har sterke allianser Gir tilgang på beslutningstagere inn mot EU/EØS RURAL/FOLKE LIG URBAN/ELITISTI SK UTVIKLE KONSERVER E Oversiktlig/trygg Tjenestetilbud Makt/lobby Innovativ/risiko

14 Egenskaper kompetanse NHO HSH KS Bedrift Næringspolitikk Selskapsetablering Revisjon Konkurranseutsatte bedrifter Innovasjon Store bedrifter Produktivitet og lønnsomhet Private bedrifter Lønnsforhandlinger og lønnspolitikk Vår bransje teknisk sett Kompetanseutvikling Eierskap Etiske spørsmål Komplekse problemstillinger Markedsforståelse Ledelse Vårt marked Antikorrupsjon Krisehåndtering Nyhetsovervåkning Miljøvern Kommunale bedrifter Små og mellomstore bedrifter Arbeidsrett Styrearbeid Hovedavtalen og hovedtariffavtalen Juridiske tjenester Innkjøp og anskaffelser RURAL/FOLKE LIG URBAN/ELITISTI SK UTVIKLE KONSERVER E Oversiktlig/trygg Tjenestetilbud Makt/lobby Innovativ/risiko

15 Egenskaper kommunikasjo n og opplæring NHO HSH KS Bedrift De har gode løsninger på problemer som oppstår Oppsøker hvert medlem Gir god personlig oppfølging Har nyttige publikasjoner, veiledning og håndbøker Er enkle å forholde seg til på mail Har gode hjemmesider Er enkle å forholde seg til på telefon Har et godt standardisert kurs og konferanseopplegg Er enkelt å få tak i rett person Har jeg personlige møter med Har gode nyhetsbrev Er serviceorientert Har et godt skreddersydd kurs og konferanseopplegg RURAL/FOLKE LIG URBAN/ELITISTI SK UTVIKLE KONSERVER E Oversiktlig/trygg Tjenestetilbud Makt/lobby Innovativ/risiko

16 Type Ansatte/ Personlighet NHO HSH KS Bedrift Moderne Jordnære Leverer alltid som avtalt Urbane Selgere Kan uttrykke seg Har tydelige meninger Omsorgsfulle Er de flinkeste Hyggelige Lette å like Ukompliserte Aktive Er engasjerte Er ærlige Kundeorienterte Løsningsorienterte Er konstruktive Har integritet Grundige Har ledererfaring Har fagforeningsbakgrunn Visjonære Erfarne Snakker vårt språk Byråkrater RURAL/FOLKE LIG URBAN/ELITISTI SK UTVIKLE KONSERVER E Oversiktlig/trygg Tjenestetilbud Makt/lobby Innovativ/risiko

17 Fordeler NHO HSH KS Bedrift Leverer tjenester som samfunnet trenger Jeg sparer tid Jeg kan møte likesinnede Min hverdag blir enklere Det gir mye for pengene Jeg får en kompetent støttespiller Jeg får god hjelp Jeg kan alltid få tak i dem Vi blir oppdaterte Jeg forstår det jeg blir tilbudt Det er et sikkert valg Det bli bedre å følge opp sine arbeidsgiverforpliktelser Jeg kan få alt på ett sted Gir medlemmene bedre omdømme Jeg kan identifisere meg med det de står for Det sikrer god balanse mellom samfunnsansvar og lønnsomhet Jeg blir hørt Vi styrker vår konkurranseevne RURAL/FOLKE LIG URBAN/ELITISTI SK UTVIKLE KONSERVER E Oversiktlig/trygg Tjenestetilbud Makt/lobby Innovativ/risiko

18 Følelser NHO HSH KS Bedrift Verdsatt Utviklet Forstått Inspirert Tatt på alvor Fornuftig Komfortabel Trygg Ansvarlig RURAL/FOLKE LIG URBAN/ELITISTI SK UTVIKLE KONSERVER E Oversiktlig/trygg Tjenestetilbud Makt/lobby Innovativ/risiko

19 NHO HSH KS Bedrift RURAL/FOLKE LIG URBAN/ELITISTI SK UTVIKLE KONSERVER E Oversiktlig/trygg Tjenestetilbud Makt/lobby Innovativ/risiko

20 ID-regnskap forklaring

21 IDENTITETOMDØMME ID-regnskapet består av en Identitet – hvem man er og Omdømme – hvordan man oppleves. Identiteten har en faktaside (rasjonell) og en personlighetsside (emosjonell). Omdømmet har en fordel/ulempeside (rasjonell) og en følelsesside (emosjonell) Dersom man har en sterk Identitet og denne omdannes/kommuniseres til et sterkt omdømme, får man sterk relasjon/merkevare. ID – regnskap FORKLARING Fakta Personlighet Fordeler/Ulemper Følelser Relasjon

22 Nivåer: <60:Misfornøyd 60-70: Likegyldig, verken fornøyd eller misfornøyd >70:Fornøyd (>80: Svært fornøyd) ID-Relasjonsstyrke™ Bygger på Claes Fornells modell for relasjonsscore/kundetilfredshet som kan sammenlignes med Norsk Kundebarometer

23 Faktiske egenskaperFordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper IDENTITETOMDØMME I denne firkanten står egenskapene medlemsorganisasjonene kjennetegnes ved. Det er på de konkrete egenskaper hvordan man er å forholde seg til, hvilken tilgang man får til nettverk og strategisk makt, hvilken kompetanse man besitter, hvordan man er på opplæring osv. I denne firkanten ser vi hvem medlemmer tror jobber i den enkelte organisasjon, dvs hvem man kan identifisere seg med. De som faktisk jobber der påvirker dette, men også merkenavn, kommunikasjonsform og mediehåndtering vil påvirke dette. I denne firkanten ser vi hvilke fordeler medlemmet opplever ved den enkelte organisasjon. Her ser vi hvilke følelsesstemning medlemmet kommer i etter å ha blitt eksponert for medlemsorganisasjonen. ID – regnskap FORKLARING

24 Faktiske egenskaperFordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper IDENTITETOMDØMME 81 Enkle å forholde seg til 78 Tilgang til strategisk makt 73 Avtaler og jus 61 God virtuell og personlig opplæring 58 Tilgang til operativ makt 55 Eierskap og overvåkning 87 Problemløsere 77 Oppriktig interessert 54 Pålitelige selgere -43 Byråkratiske -34 Oslo 100 Den beste hjelpen 96 Gjør meg effektiv 46 Value for money 45 Gir oss gjennomslag 42 Tilbud som passer meg 73 Forstått 70 Smart 43 Inspirert ID – regnskap - forklaring Tall fra 0 – 100, relativ påvirkning på relasjon. Negativt fortegn betyr negativ påvirkning. Her se vi faktorene i rangert (etter relativ viktighet, dvs. 100 er viktigst) rekkefølge. Negativt fortegn betyr at det svekker relasjonen til leser/bruker

25 Faktiske egenskaperFordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper IDENTITETOMDØMME 81 Enkle å forholde seg til 78 Tilgang til strategisk makt 73 Avtaler og jus 61 God virtuell og personlig opplæring 58 Tilgang til operativ makt 55 Eierskap og overvåkning 87 Problemløsere 77 Oppriktig interessert 54 Pålitelige selgere -43 Byråkratiske -34 Oslo 100 Den beste hjelpen 96 Gjør meg effektiv 46 Value for money 45 Gir oss gjennomslag 42 Tilbud som passer meg 73 Forstått 70 Smart 43 Inspirert ID – regnskap - forklaring Tall fra 0 – 100, relativ påvirkning på relasjon. Negativt fortegn betyr negativ påvirkning. Er enkle å forholde seg til på telefon Er enkelt å få tak i rett person Er enkle å forholde seg til på mail Gir god personlig oppfølging Er serviceorientert Bak hver faktor står flere enkelt- attributter. Faktoranalyse gjøres for å redusere antallet forklaringsvariable fra over hundre til noen få. Vi ser at mange attributter sier omtrent det samme og disse danner dermed en faktor.

26 ID-regnskap – aktørene KS Bedrift, NHO og HSH

27 Faktorers forklaring i enkeltattributter - egenskaper 81 Enkle å forholde seg til 78 Tilgang til strategisk makt 73 Avtaler og jus 61 God virtuell og personlig opplæring 58 Tilgang til operativ makt 55 Eierskap og overvåkning Er enkle å forholde seg til på telefon Er enkelt å få tak i rett person Er enkle å forholde seg til på mail Gir god personlig oppfølging Er serviceorientert Gir tilgang på beslutningstagere høyt i det nasjonalpolitiske systemet Gir tilgang på beslutningstagere inn mot EU/EØS Hovedavtalen og hovedtariffavtalen Lønnsforhandlinger og lønnspolitikk Kommunale bedrifter Arbeidsrett Juridiske tjenester Har gode hjemmesider Har et godt skreddersydd kurs og konferanseopplegg Har et godt standardisert kurs og konferanseopplegg De har gode løsninger på problemer som oppstår Har nyttige publikasjoner, veiledning og håndbøker Gir tilgang på personer i regjeringen Har aktive lobbyister Gir tilgang på beslutningstagere høyt i det lokalpolitiske systemet Har moderne avtaler Har stor forhandlingskraft Har gunstige priser på eksperter Har sterke allianser Eierskap Nyhetsovervåkning

28 Faktorers forklaring i enkeltattributter – type ansatte 87 Problemløsere 77 Oppriktig interessert 54 Pålitelige Pålitelige selgere -43 Byråkratiske -34 Oslo Er konstruktive Har ledererfaring Løsningsorienterte Har integritet Grundige Kundeorienterte Aktive Er engasjerte Hyggelige Leverer alltid som avtalt Pålitelige selgere Byråkrater Har fagforeningsbakgrunn Moderne Urbane Kan uttrykke seg Har tydelige meninger

29 Faktorers forklaring i enkeltattributter – fordeler 100 Den beste hjelpen 96 Gjør meg effektiv 46 Value for money 45 Gir oss gjennomslag 42 Tilbud som passer meg Jeg får en kompetent støttespiller Jeg får god hjelp Det bli bedre å følge opp sine arbeidsgiverforpliktelser Jeg kan alltid få tak i dem Min hverdag blir enklere Jeg sparer tid Det gir mye for pengene Får gjennomslag for våre synspunkter Vi styrker vår konkurranseevne Jeg forstår det jeg blir tilbudt Jeg kan identifisere meg med det de står for Jeg kan møte likesinnede Leverer tjenester som samfunnet trenger

30 Faktorers forklaring i enkeltattributter – følelser 73 Forstått 70 Smart 43 Inspirert Fornuftig Ansvarlig Trygg Komfortabel Inspirert Utviklet Forstått Tatt på alvor

31 Faktiske egenskaperFordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper IDENTITETOMDØMME 81 Enkle å forholde seg til 78 Tilgang til strategisk makt 73 Avtaler og jus 61 God virtuell og personlig opplæring 58 Tilgang til operativ makt 55 Eierskap og overvåkning 87 Problemløsere 77 Oppriktig interessert 54 Pålitelige selgere -43 Byråkratiske -34 Oslo 100 Den beste hjelpen 96 Gjør meg effektiv 46 Value for money 45 Gir oss gjennomslag 42 Tilbud som passer meg 73 Forstått 70 Smart 43 Inspirert ID – budsjett – den ideelle medlemsorganisasjon Relativ viktighet Tall fra 0 – 100, relativ påvirkning på relasjon. Negativt fortegn betyr negativ påvirkning. ??

32 Faktiske egenskaperFordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper IDENTITETOMDØMME 123 (1) Enkle å forholde seg til 97 (2) Tilgang til strategisk makt 157 (1) Avtaler og jus (vinner suverent) 112 (1) God virtuell og personlig opplæring 66 (2) Tilgang til operativ makt (langt bak NHO) 66 (2) Eierskap og overvåkning 139 (1) Problemløsere 130 (1) Oppriktig interessert 69 (3) Pålitelige selgere (langt bak HSH) 107 (2) Byråkratiske 72 (3) Oslo 156 (1) Den beste hjelpen 92 (2) Gjør meg effektiv 76 (3) Value for money (langt bak NHO) 98 (2) Gir oss gjennomslag 107 (1) Tilbud som passer meg 126 (1) Forstått (vinner klart) 145 (1) Smart (vinner klart) 81 (3) Inspirert ID – regnskap – KS Bedrift Indeks og (rang) 61

33 Negative faktaUlemper for leseren Hva slags type mennesker Får meg til å føle meg.... Kunnskap om avtaler (hoved- og tariff), kommunale bedrifter, arb. rett og styrearbeid Sikrer lønns og arb. vilkår. Enkle å forholde seg til Gode nyhetsbrev og publikasjoner Løsningsorienterte Hyggelige Grundige Kundeorienterte Kompetent støttespiller Blir oppdatert Kan følge opp arb.giver forpliktelse Tatt på alvor Ansvarlig Fornuftig Trygg Forstått Positive faktaFordeler for leseren IDENTITET OMDØMME +- +- Innovasjon Lønnsomhet Store og private bedrifter Komplekse problemstillinger Marked Miljøvern Proaktiv Mye for pengene Gjennomslag for synspunkter Styrker konkurranseevne Flinke Urbane Pålitelige selgere Inspirert Utviklet Hva slags type mennesker ID – regnskap for KS Bedrift – områder man vinner og taper 61

34 Faktiske egenskaperFordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper IDENTITETOMDØMME 64 (3) Enkle å forholde seg til 124 (1) Tilgang til strategisk makt 0 (3) Avtaler og jus 89 (2) God virtuell og personlig opplæring 64 (3) Tilgang til operativ makt 53 (3) Eierskap og overvåkning 91 (2) Problemløsere 47 (3) Oppriktig interessert 182 (1) Pålitelige selgere 112 (1) Byråkratiske 108 (2) Oslo 38 (3) Den beste hjelpen 84 (3) Gjør meg effektiv 108 (2) Value for money 184 (1) Gir oss gjennomslag 70 (3) Tilbud som passer meg 66 (3) Forstått 40 (3) Smart 113 (2) Inspirert ID – regnskap – HSH Indeks og (rang) 59

35 Negative faktaUlemper for leseren Hva slags type mennesker Får meg til å føle meg.... Oppsøker hvert medlem Har mange medlemmer som oss Store bedrifter Konkurranseutsatte bedrifter Selskapsetablering Produktivitet og lønnsomhet Næringspolitikk Private bedrifter Innkjøp og anskaffelser Innovasjon Leverer alltid som avtalt Jordnære Pålitelige selgere Snakker vårt språk Urbane Det sikrer god balanse mellom samfunnsansvar og lønnsomhet Får gjennomslag for våre synspunkter Vi styrker vår konkurranseevne Leverer tjenester som samfunnet trenger Utviklet Verdsatt Positive faktaFordeler for leseren IDENTITET OMDØMME +- +- Arbeidsrett Små og mellomstore bedrifter Kompetanseutvikling Kommunale bedrifter Vår bransje teknisk sett Hovedavtalen og hovedtariffavtalen Har nyttige publikasjoner, veiledning og håndbøker Har gode hjemmesider Har et godt standardisert kurs og konferanseopplegg Tar selv samfunnsansvar på alvor Jeg får god hjelp Jeg kan alltid få tak i dem Det gir mye for pengene Det er et sikkert valg Lette å like Hyggelige Ukompliserte Er engasjerte Aktive Komfortabel Tatt på alvor Hva slags type mennesker ID – regnskap for HSH– områder man vinner og taper 59

36 Faktiske egenskaperFordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper IDENTITETOMDØMME 80 (2) Enkle å forholde seg til 96 (3) Tilgang til strategisk makt 62 (2) Avtaler og jus 88 (3) God virtuell og personlig opplæring 159 (1) Tilgang til operativ makt 162 (1) Eierskap og overvåkning 50 (3) Problemløsere 77 (2) Oppriktig interessert 115 (2) Pålitelige selgere 86 (3) Byråkratiske 136 (1) Oslo 43 (2) Den beste hjelpen 117 (1) Gjør meg effektiv 131 (1) Value for money 75 (3) Gir oss gjennomslag 100 (2) Tilbud som passer meg 76 (2) Forstått 58 (2) Smart 121 (1) Inspirert ID – regnskap – NHO Indeks og (rang) 60

37 Negative faktaUlemper for leseren Hva slags type mennesker Får meg til å føle meg.... Har aktive lobbyister Har stor forhandlingskraft Gir tilgang på beslutningstagere høyt Ledelse Eierskap Moderne avtaler Lønnsforhandlinger og lønnspolitikk Nyhetsovervåkning Etiske spørsmål Miljøvern Krisehåndtering Juridiske tjenester Kompetanseutvikling Har tydelige meninger Strategisk Er uavhengige Er ærlige Kan uttrykke seg Er engasjerte Omsorgsfulle Aktive Er de flinkeste Min hverdag blir enklere Jeg kan møte likesinnede Jeg sparer tid Det er et sikkert valg Det gir mye for pengene Forstått Inspirert Positive faktaFordeler for leseren IDENTITET OMDØMME +- +- De har gode løsninger på problemer som oppstår Har et godt skreddersydd kurs og konferanseopplegg Er serviceorientert Jeg kan få alt på ett sted Vi styrker vår konkurranseevne Det bli bedre å følge opp sine arbeidsgiverforpliktelser Er konstruktive Visjonære Kundeorienterte Ansvarlig Hva slags type mennesker ID – regnskap for NHO – områder man vinner og taper 60

38 Implementering av resultater - omdømmeprosess

39 ID Capitals og AFFs erfaring: 70% av all implementering av omdømme mislykkes.

40 4. HVERDAGS-SPREKK ”Integritet hver uke. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag” 3. IKKE VILLIGE TIL Å GJØRE VALGET 2. USIKKER PÅ HVORDAN ELLER HVOR FRISTENDE FREMTIDEN ER 1. IKKE NOK MOBILISERING

41 Alle må bidra KS Bedrift sentralt Avdelinger Leder Medarbeidere

42 HVERDAGMOBILISERING TROVALG 1 2 4 3


Laste ned ppt "Identitet og Omdømme KS Bedrift Eirik Gundersen og Espen Søntvedt, ID Capital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google