Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsprosjekt i en kommune uten vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsprosjekt i en kommune uten vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsprosjekt i en kommune uten vgs.
PTV i Hemnes kommune Samarbeidsprosjekt i en kommune uten vgs.

2 Programfaget i læreplanen formål:
Gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene Gi elevene mulighet til mer praktisk aktivitet og fordypning

3 økt engasjement og bedre forutsetninger
’Få med deg det du trenger til den turen du har valgt.’ Se lærebøker og planer for program i vgs. Få undervisning i deler av fagområdene. Oppleve hvordan arbeidet i de øvrige fagene på ungdomsskolen influerer på dine valgmuligheter.

4 innhold, oppgaver og arbeidsmåter i de ulike utdanningsprogrammene
Et utdanningsprogram inneholder flere fag. Elevene må få erfare oppgaver og arbeidsmåter fra flere fag enn det som har gitt utdanningsprogrammet navn. Å erfare innhold er mer enn å få informasjon om innhold.

5 mulighet til mer praktisk aktivitet og fordypning
Fullføre en oppgave som er typisk for utdanningsprogrammet. Praktisk og teoretisk. Besøk på vgs. som en del av fordypningen.

6 Organisering 8.klasse 38 onsdager: 2 med rådgiver
6 med programfaglærer inkludert 1 på vgs 13 med musikk/kuhå (39årstimer hver) 17 fagdager i øvrige fag R P g e n m

7 Organisering 9.klasse 38 onsdager: 16 fagdager 1 med rådgiver
8 med programfaglærer inkludert 1 på vgs 13 med musikk/kuhå (39årstimer hver) R P e n m

8 Organisering 10.klasse 38 onsdager
13 med musikk/kuhå (39årstimer hver) 8 programfag 17 fagdager R P e n m

9 Programfag innhold Felles for alle programfagene:
Starter med introduksjon av utdanningsprogrammet, hvordan det er på vgs, planer, fag, lærebøker, yrkes- og utdanningsmuligheter. Midt i perioden: en dag besøk vgs. Avsluttes med kursbevis/kompetanseattest og karakter (etter elevens valg).

10 Programfag til valg KS MÅL: Elevene skal lære noe helt nytt
Elevene skal ha et konkret resultat å vise til når de er ferdige med programfagkurset. Elevene skal få innsikt i utdanningsprogrammet på vgs. og hvilke krav og muligheter som ligger i denne utdannings - veien Elevene skal få erfaringer og kunnskap som arbeidstakere og arbeidsgivere (entreprenørskap)

11 Vårt tilbud 2005/2008 Språk- og kulturfag Realfag
Teknikk og industriell produksjon Mat – og Restaurantfag Naturbruk Bygg og anlegg

12 Eksempler fra programfag realfag
Retorisk algebra: "Gjett og juster" Egypterne løste ligninger hvor alt ble beskrevet med ord, og en satte ikke opp likninger slik vi ville gjøre i dag. Egypterne hadde en metode som de ofte brukte når de skulle løse litt vanskeligere likninger. Metoden ble kalt "regula falsi" som vi kan oversette med "gjett og juster". Typisk er den såkalte Hau-regning: Eksempel (funnet nedskrevet på papyrus): En "hau" og en kvart ”hau” gir tilsammen 15. Regn med 4, legg til 1/4 dvs 1 og tilsammen 5. Del ut 15 med 5 og får 3. Endelig multipliser 4 med 3 og får 12. Den søkte "hau" er 12. Synkopert algebra: 250 år etter Kristus fant en matematiker ved navn Diofantos ut at det gikk an å sette opp likninger med symboler. For ham var disse symbolene å regne for forkortelser som skulle forenkle algebraen ved at man slapp å utrykke oppgavene i lange setninger. Diofantos' symboler: - symbol for ukjent størrelse x - symbol for x2 Ky - symbol for x3 - symbol for x4 - symbol for x5 KyK - symbol for x6

13 Musikk eller idrettsfag?
Elever som ønsker å gå studieforberedende utdanningsprogrammer musikk, dans og drama eller idrettsfag på vgs. anbefales å velge språk og kultur eller realfag. Kanskje vil man se at man kan lykkes i idrett og musikk ved å velge f.eks. rørleggerfaget ?(som Anders Jacobsen og Kurt Nilsen).

14 Programfag KS eksempler Språk og kultur:
Latin og linjer til latinske språk Gammelnorsk og linjer til nordiske språk Immigrasjonshistorie Fonetisk transkripsjon Skape tekster på engelsk og norsk

15 Programfag språk og kultur latin
Latinens historie begynte for omtrent år siden. Latin var et språk som bare ble snakket av noen få tusen mennesker i byen Roma. Roma ble grunnlagt i år 753 f.Kr. Romerne både snakket og skrev latin. Romas sentrum het forum romanum – det romerske torget.

16 Programfag Språk og Kultur
Development of the English language

17 Programfag matematikk
«De voksne elsker tall. Hvis du forteller dem om en ny venn, spør de aldri om vesentlige ting. De spør aldri: «Hvordan var stemmen hans? Hva er det han helst vil leke? Samler han på sommerfugler?» Nei, de spør: «Hvor gammel er han? Hvor mange søsken har han? Hvor meget veier han? Hvor meget tjener faren hans?» Og da først tror de at de kjenner ham. Dersom du sier til en voksen: «Jeg har sett et nydelig rødt steinhus med geranier i vinduene og duer på taket,» så kan de slett ikke tenke seg hvordan det ser ut. Du skal si: «Jeg har sett et hus til hundre tusen franc.» Og da vil de rope: «Å, så nydelig det er!» «Den lille prinsen» av Antoine de Saint-Exupéry

18 Eksempler fra programfag realfag
Retorisk algebra: "Gjett og juster" Egypterne løste ligninger hvor alt ble beskrevet med ord, og en satte ikke opp likninger slik vi ville gjøre i dag. Egypterne hadde en metode som de ofte brukte når de skulle løse litt vanskeligere likninger. Metoden ble kalt "regula falsi" som vi kan oversette med "gjett og juster". Typisk er den såkalte Hau-regning: Eksempel (funnet nedskrevet på papyrus): En "hau" og en kvart ”hau” gir tilsammen 15. Regn med 4, legg til 1/4 dvs 1 og tilsammen 5. Del ut 15 med 5 og får 3. Endelig multipliser 4 med 3 og får 12. Den søkte "hau" er 12. Synkopert algebra: 250 år etter Kristus fant en matematiker ved navn Diofantos ut at det gikk an å sette opp likninger med symboler. For ham var disse symbolene å regne for forkortelser som skulle forenkle algebraen ved at man slapp å utrykke oppgavene i lange setninger. Diofantos' symboler: - symbol for ukjent størrelse x - symbol for x2 Ky - symbol for x3 - symbol for x4 - symbol for x5 KyK - symbol for x6

19 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Klasserom : litt på skolen, mest ute.. Lærere: Lærere med fagbrev som tillegg eller innleide konsulenter: Frikjøp fra bedrift Pensjonister Selvstendig næringsdrivende

20 Entreprenørskap og nyvinninger i Leirskardalen
Mange unge bønder Utvikling av prosjekt for tilleggsinntekter Lærere i Programfag Elever er med i utviklingsprosjektene

21 Programfag Teknikk og industriell produksjon
Jobber ved teknisk verksted Sveising, HMS Montering, demontering Bygge transportvogn/ motor-reparering

22 Programfag Mat- og Restaurantfag
Fransk Teoribakgrunn: råstoff- og kostholdslære Lager festmiddag til en høytidelig anledning Klasserom Skole/Korgfjellet Kro og motell

23 Naturbruk Teoretiske emner som lovverk og forvaltning, bærekraftig produksjon, teknologisk utvikling, etc Gjør utbedringer på gårdsanlegg Har ei kveldsøkt med fullt fjøsrøktprogram.

24 Bygg og anlegg Er innom byggarbeidsplasser, følger oppsetting av hus i nabolaget Bygger lekestue som skal selges og dekke opp utgifter til material, verktøy. Arbeid med byggtegninger

25 Læreplansitater Barn starter på et stort eventyr som med hell og omsorg kan vare et livsløp. Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det nye med forventning og virkelyst.

26 Elevundersøkelsen 07 Rådgivning (tall for svært fornøyd)
Informasjon fra ungdomsskolen om videregående opplæring: Nasjonalt: 21,32% Korgen 48,65% Informasjon om utdannings- og yrkesvalg: Nasjonalt: 20,53% Korgen: 45,95%

27 Elevundersøkelsen 07 Rådgivning:
Antall samtaler med rådgiver: 3-5 ganger: Nasjonalt 20% Korgen 8% En gang: Nasjonalt 28,27% Korgen 43,24 Har samtalene vært nyttige? Svært stor grad/stor grad: Nasjonalt 34,68%, Korgen: 49%


Laste ned ppt "Samarbeidsprosjekt i en kommune uten vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google