Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Name) (Date) 1 Electricity the professional way Velkommen til informasjon om intelligente styringssystem for boliger. •Du får nå en kort presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Name) (Date) 1 Electricity the professional way Velkommen til informasjon om intelligente styringssystem for boliger. •Du får nå en kort presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 (Name) (Date) 1 Electricity the professional way Velkommen til informasjon om intelligente styringssystem for boliger. •Du får nå en kort presentasjon av Lexel sitt smarthus. Boligbygger

3 (Name) (Date) 2 Electricity the professional way Hvilket system bør velges ? EIB LONIHC IM

4 (Name) (Date) 3 Electricity the professional way Hva er IHC ? •Intelligent •House •Control •Styresystem for lys,varme, alarm og en mengde andre funksjoner i ditt bygg. “SMARTHUS” LEXEL

5 (Name) (Date) 4 Electricity the professional way Historiske betraktninger •Elektrisiteten kom til Norge 1891 •Teknisk sett blir de fleste bygg fortsatt installert med samme tekniske grunnprinsipp som den gang. •Med IHC gjør datateknikken sitt inntog i moderne bygg.

6 Hva er Intelligente El Installasjoner 230 V 1,5 mm2 Konvensjonelle Inst. Intelligente Inst.

7 Hva er Intelligente El Installasjoner 230 V 1,5 mm2 Konvensjonelle Inst. 24 V 230 V Intelligente Inst.

8 Hva er Intelligente El Installasjoner ? 230 V 1,5 mm2 Konvensjonelle Inst. 24 V 230 V Intelligente Inst. 230 V 24 V INPUT ControllerOUTPUT

9 (Name) (Date) 8 Electricity the professional way Hvorfor bruke IHC ? •Komfort. •Fleksibilitet. •Lavere strømregning. •Sikkerhet. •Styring via telefon. •Alle typer styring i ett system. •Økt verdi på boligen ved salg •På de neste sidene får du flere konkrete brukseksempler

10 (Name) (Date) 9 Electricity the professional way Eksempel på bruker-fordeler med IHC i bolig •Trykk på en bryter når du legger deg og huset går i nattstilling. Lys,komfyr,TV,kaffetrakter e.t.c slås av og eventuelle alarmer på. •Trykk på en bryter når du står opp Du får lys og strøm i de områder du har bruk for om morgenen •Trykk på en bryter når du forlater huset Lys,komfyr,TV,kaffetrakter e.t.c. slås av og eventuelle alarmer på. •Lys kommer automatisk på når du kommer inn i rommet Slukker automatisk når det ikke er bevegelse i rommet •Lys-dimming og lys-senarioer Lag ferdige lyssetninger eks ”peiskos, spiselys,vaskelys,TV-lys ” osv •Signalgiving etc Du får signal eks på kjøkkenet når avisen er kommet •Alt kan styres via telefon og fjernkontroller Lys, lys-dimming,alarm,døråpner, osv KOMFORT

11 (Name) (Date) 10 Electricity the professional way Eksempel på bruker-fordeler med IHC i bolig •Senk temperaturen på ønskede tidspunkter Varmeovner,varmekabler,vannbåren varme.Kan også styres via telefon. •Varme slås av hvis dør/vindu står åpent Når du lufter eks i stuen kutter varmen ut i dette rommet •Lys slås automatisk av i rom du bruker korte perioder Lys i boder,kjølerom,garasje,wc e.t.c. •128 tidsbrytere/ur innebygget i systemet. Til styring av motorvarmer,vifter,hagevanning,kaffetrakter,utelys e.t.c. •Kan brukes til å styre enkle ventilasjonsanlegg •Lett å tilpasse fremtidige strømtariffer Eks. forskjellige pris på strøm til forskjellige tider av døgnet. ENERGISPARING

12 (Name) (Date) 11 Electricity the professional way Eksempel på bruker-fordeler med IHC i bolig •Innbruddsalarm ved innbrudd kan følgende skje: alt lys blinker,sirene aktiveres,systemet ringer din mobiltelefon,familie,nabo, e.t.c. •Belysningssimulering Aktiveres når du setter på alarmen og det er mørkt ute. Lysene i forskjellige rom tennes og slukkes for å indikere at noen er hjemme. •Brannalarm ved brann kan følgende skje: alt lys tennes,sirene aktiveres,strøm til apparater,ventilasjonsanlegg e.t.c kuttes. •Vannlekasje-sikring Hovedkran stenges eks 2 timer etter alarmen er slått på. SIKKERHET

13 (Name) (Date) 12 Electricity the professional way Eksempler på brukerfordeler med IHC i bolig •Dette er bare noen av mulighetene IHC-systemet gir deg. •Her er det kun fantasien som setter grenser. •Alle funksjoner kan endres ettersom behovene skifter.. t

14 (Name) (Date) 13 Electricity the professional way Bedre Bokvalitet •Prosjektorganisasjon har bestått av: •NELFO •EL & IT Forbundet •Husbanken •Gjensidige •Norges Handikapforbund •NBBL ( Norske Boligbyggelags Landsforbund ) •PE ( Produkt og Elektrisitetstilsynet ) •RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) •Norsk forskningsråd •M.f

15 (Name) (Date) 14 Electricity the professional way Familielivet stiller spesielle krav til sikkerhet og økonomi krav til sikkerhet og økonomi Kommunikasjon løsninger. Fleksibel arbeidstid - mer tid til familien. Sundt klima og miljø. Behov for sparing. Sikkerhet for barn. Antenneanlegg.

16 (Name) (Date) 15 Electricity the professional way Den veletablerte familie ! Den veletablerte familie ! Krav til høy komfort, kommunikasjon, luksus og bekvemmelighet. Dynamisk arbeidssituasjon. Overvåking og sikring av eiendeler. Avansert kommunikasjon.

17 (Name) (Date) 16 Electricity the professional way Vi må regne med en tid for pleie og omsorg ! Trygghetsalarm, dørstyring, porttelefon. Automatiske innretninger gir økt selvrådighet, mestring, komfort, trygghet og sikkerhet. ENØK, spar miljø og penger.

18 (Name) (Date) 17 Electricity the professional way Hva koster IHC til en enebolig ? •Det samme som et Boblebad. •20 - 60 000 Kr •Innsparingstid bolig 5- 8 år t

19 (Name) (Date) 18 Electricity the professional way Nye regler for lånetillegg i husbanken Helse,miljø og sikkerhet •HB 7.B.1.1 side 8 -14 •Lånetillegget gis for nybygg 60 000 kr. •For å oppnå dette kan det velges et stort tiltak •Store tiltak: •Automatiserte elektronisk” livsløpsstandard” Denne standarden forutsetter at det monteres avanserte elektriske styresystemer for styring,overvåking og regulering av både lys,varme,åpning/lukking,stikkontakter og alarmer. •For mer opplysninger se www.husbanken.no

20 (Name) (Date) 19 Electricity the professional way Kostnader ved ekstra lånetillegg i Husbanken •Første 5 år: •Lån 700 000 kr pr mnd kr 3687,- Tillegg eks skatt Tillegg inkl skattefordel •Lån 730 000 kr pr mnd kr 3844,- kr 157,- kr 113,- •Lån 760 000 kr pr mnd kr 4002,- kr 315,- kr 227,- •Neste 3 år (etter dette er tilleggslånet” nedbetalt”) •Lån 700 000 kr pr mnd kr 5162,- (3465) Tillegg eks skatt Tillegg inkl skattefordel •Lån 730 000 kr pr mnd kr 5383,- (3613) kr 221,- (148) kr 180,- •Lån 760 000 kr pr mnd kr 5603,- (3763) kr 441,- (298) kr 358,- Husbankens beregningsprogram for 2000 er brukt som grunnlag ( www. Husbanken.no )

21 (Name) (Date) 20 Electricity the professional way Energibesparels ved bruk av IHCi enebolig Husbankfinansiert •Snitt strømforbruk på enebolig Husbankfinansiert er 25 000 Kwh •25 000 Kwh a ca 50 øre = 12 500 kr pr år eller kr 1041,- på mnd. •Energibesparelse ca 15 % ( kan være større ) •Altså 15 % av kr 1041,- = 156 kr pr måned i sparte kostnader. Opplysningene vedrørende forbruk og kostnader er innhentet fra ENØK-senteret

22 (Name) (Date) 21 Electricity the professional way Sammendrag av kostnader ved IHC Vi tar utgangspunkt i tilleggslån på kr 30.000,-. Husk at du i tillegg til et intelligent varme og lysstyringssytem har brann og innbruddsalarm

23 (Name) (Date) 22 Electricity the professional way Sammendrag av kostnader ved IHC Vi tar utgangspunkt i tilleggslån på kr 60.000,-. Husk at du i tillegg til et intelligent varme og lysstyringssytem har brann og innbruddsalarm

24 (Name) (Date) 23 Electricity the professional way Nye regler for lånetillegg i husbanken Helse,miljø og sikkerhet •Velger du to store tiltak får du et tilskudd på kr 10 000,- •Andre store tiltak kan være : •Vannbåren varme tilkoblet ikke-forurensende energikilde •Balansert ventilasjon med varmegjennvinning

25 (Name) (Date) 24 Electricity the professional way Driftssikkerhet. •Programmering og service av din lokale elektriker. •Ca 850 anlegg er installert i Norge (ca 500 boliger/leiligheter.) •Ca 25 000 anlegg er installert i Europa. •Systemet er utviklet av LK(Lexel) i Danmark. (etablert i 1900) •Lexel/Thorsman har vært etablert i Norge siden 1963. t

26 (Name) (Date) 25 Electricity the professional way Levert IHC-prosjekter i Norge •Ca 850 anlegg •Aker Maritim As, Kristiansand - Kontorbygg - Lys og varmestyring. •DNB kundesenter,Kristiansand,Sannes,Stavanger- lysstyring •APL AS, Arendal - Kontorbygg - Lysstyring. •Hotel og Badeparken, Langesund - Konferanse og restaurant •Strannasenteret, Tvedestrand - Omsorgssenter •Kollmyr Skole, Skien - Lys, varme og solavskjerming. •Bø Barneskole, Bø i Telemark - Lysstyring og innbruddsalarm. •Linde Psykiatriske Sykehus,Tønsberg - Signalsystem og overfallsalarm.(Buslink) •Åfoss Skole, Skien - Lys og varmestyring, kom.maksimalvoktning •Gvarv Omsorgssenter - Lys -varme -overvåkning -signalsystem •Statens Hus, Bergen - Lyssstyring ( 23 contr +Buslink) •Ericsson, Grimstad - Lysstyring,kommunikasjon med SD -anlegg •Agderhus Kristiansand - IHC som standard på alle boliger •Kjøita Park Kristiansand - 48 leiligheter lys varme- brann -innbrudd- etc •Totalt ca 500 leverte eneboliger/leiligheter

27 (Name) (Date) 26 Electricity the professional way Hvorfor som utbygger satse på smarthus ? •Fremtidsrettet boligutbygging •Samfunnsmessig fornuftig investering. •Viser at utbygger er miljøbevist •Boligkjøpere stiller stadig høyere krav til komfort og sikkerhet. •Andelen av boligkjøpere med gode datakunnskaper øker. •Strømprisene (avgiftene) vil øke i fremtiden. •Kan brukes til å gjøre prosjektet mer attraktivt for boligkjøpere. •Økt fortjeneste til utbygger. •Fornøyde kunder. •Økt verdi på boligen i fremtiden. •Meget dyrt og etterinstallere intelligente løsninger.

28 ? SPØRSMÅL


Laste ned ppt "(Name) (Date) 1 Electricity the professional way Velkommen til informasjon om intelligente styringssystem for boliger. •Du får nå en kort presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google